login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Turňa nad Bodvou: Československý zväz mládeže

@ :: Historické foto ::     May 13 2013, 21:23 (UTC+0)

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla počas školského roku 1957 / 1958 a vidíme na nej žiakov miestnej školy. Uprostred sa nachádzajú učitelia. Podľa textu na zadnej strane fotografie vieme, že išlo o triedu s vyučovacím jazykom maďarským. Na prvý pohľad zaujme najmä rovnošata žiakov. Oblečení sú v uniformách Československého zväzu mládeže, čo bola organizácia, z ktorej vzniklo neskôr známe SZM – Socialistický zväz mládeže.

ČZM, čiže Československý zväz mládeže, bola organizácia, ktorá začala svoju existenciu po uchopení moci komunistickou stranou. Jej idea bola jednoznačná – vplývať na mladých komunistickou propagandou a vychovávať ich v duchu marxizmu-leninizmu.

Do vzniku ČZM boli na území Československa najväčšími mládežníckymi organizáciami Zväz mládeže Karpát, Zväz slovenskej mládeže, Zväz českej mládeže a Zväz poľskej mládeže. Okrem toho existovali mládežnícke zväzy jednotlivých politických strán, najmä ¼udovej strany, Národne socialistickej strany a Demokratickej strany.

Po komunistickom prevrate, ktorý nastal vo februári 1948, prišlo v rámci prestavby spoločnosti na zákaz činnosti jednotlivých organizácií, prípadne ich nahrádzanie novými „ideologicky vhodnými“ spoločenstvami. V apríli 1949 sa v Prahe konala stanovujúca konferencia Pionierskej organizácie, ktorá mala byť náhradou za deťmi obľúbený skauting. Zjazd zároveň zlúčil (bez vedomia členov) štyri najväčšie mládežnícke organizácie do ČZM a určil stanovy.

Nie je známe, koľko členov mal ČZM pri založení, ale praktiky boli také, že ak niekto odmietol do radov vstúpiť, stal sa spoločensky podozrivým a potenciálnym nepriateľom štátu. V roku 1967 bolo v ČZM približne 900 tisíc členov. Až v nasledujúcom roku 1968, keď sa politická situácia v Československu uvoľnila, nastal masový výstup z radov ČZM a vzniklo 18 nových organizácií pre deti a mládež včítane obnovenia skautingu. Tie však boli po inváznej okupácii vojsk Varšavskej zmluvy a opätovnom upevnení moci komunistickej strany zakázané. Voči ČZM však už medzi mladými ľuďmi pretrvávala veľká averzia. Preto v roku 1970 z vôle komunistov vznikla nová spoločnosť – Socialistický zväz mládeže. De facto sa však zmenil iba názov.


Slavomír Szabó***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.

čitateľov: 7118