login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Hačava, Moldava nad Bodvou: Prechod cez Jasovskú planinu

@ :: Okolie ::     Apr 23 2013, 10:55 (UTC+0)

Jasovská planina pri Železnej bráno - vzadu vpravo ústie Zádielskej doliny


Miestami sú turistické znaèky na zemi, èo v zime v snehu, alebo aj je vysoká tráva, komplikuje orientáciu


Za Železnou bránou


Nad Haèavu je Jasovská planina lúènatá, uprostred zalesnená


Niekdajší stredoveký kostol pri Ladislavovej vyvieraèke


Lúka pri Ladislavovej vyvieraèke - v pozadí Kojšovská ho¾a


V závereènej èasti trasy - kone na okraji planiny nad Moldavou nad Bodvou


Turistické znaèky v Haèave


Turistické znaèky na Železnej bráne


Turistické znaèky v èasti Horný les


Turistické znaèky na Ladislavovej vyvieraèke

Hačava, Moldava nad Bodvouokres Košice-okolie: Bohatosť turistických značiek a ich možných kombinácií umožňuje pomerne slušný počet rôznych trás prechodu krasovou Jasovskou planinou. Jednou a azda najvýhodnejšou z nich je trasa zelenej značky smerujúcej z Hačavy cez Železnú bránu, Horný les a Ladislavovu vyvieračku až do mesta Moldava nad Bodvou. Prechádza lúčnatými časťami severozápadného okraja planiny so škrapovými poľami, pokračuje cez jej stred pokrytý lesmi s bohatým výskytom zveriny, prichádza na miesto historického významu s gotickým organickým kostolíkom a smeruje do mesta s vlakovými i autobusovými spojmi.

Trasa

Predstavenú trasu je možné prejsť oboma smermi. Každopádne však odporúčame opísaný smer z Hačavy do Moldavy. Má to dve výhody.

Prvou výhodou je profil trasy. Ak idete z Hačavy, stúpate iba na začiatku trasy, a to 30 minút k Železnej bráne. Tá je v nadmorskej výške 736 metrov a odtiaľ už len klesáte, prípadne prechádzate miestne zvlneným terénom do Moldavy nad Bodvou s nadmorskou výškou 216 metrov. Klesnete teda o 520 nadmorských metrov. Ak by ste trasu absolvovali v opačnom smere, museli by ste takmer po celý čas stúpať.

Druhou výhodou sú časové nároky. Z Hačavy do Moldavy trasa trvá kratšie, opačným smerom je to prakticky minimálne o hodinu dlhšie a namáhavejšie.

Celkový čas: 3 hodiny a 40 minút čistej chôdze. Tento údaj na turistických značkách však nezodpovedá skutočným nárokom, aj ľudia s dobrou kondíciou si k tomuto môžu pripočítať hodinu a čas na oddych.

Celkové prevýšenie najvyššieho a najnižšieho bodu trasy: 520 výškových metrov

Opis trasy

Hačava – Železná brána – zelená značka: 30 minút

Výškový rozdiel: stúpanie 72 výškových metrov
(Hačava: nadmorská výška 664 metrov
Železná brána: nadmorská výška 736 metrov)

Trasa začína skôr v nižšej časti než uprostred obce. Smerujúc hlavnou ulicou nahor uvidíte po pravej strane železný ståp so smerovkami turistických značiek. Vyberiete sa v smere zelenej značky na Železnú bránu. Stúpate nahor širokou lesnou cestou vyjazdenou autami, pod vami sa odkrýva pohľad na dedinu. Prechádzate okolo kaplnky, máte ju po ľavej ruke. Cesta po chvíli vyjde na Jasovskú planinu, kde bočí naľavo a prechádzate popod elektrické vedenie. Pokiaľ sa pozriete za seba, uvidíte skalnaté bralá ústia Zádielskej doliny.

Od tohto úseku sa charakter terénu mení. Stúpanie sa zmierňuje, prechádzate cez krasové škrapové polia a po vrstevnici lesnou cestičkou a s výhľadom na planinu prejdete niekoľkými krátkymi zalesnenými úsekmi. Po chvíli sa pred vami ukáže ďalšie rázcestie turistických značiek, kde sa stretáva zelená, žltá a modrá turistická značka.

Nachádzate sa v sedle Železná brána. Svoje meno pravdepodobne dostala po pokusoch o ťažbu železa, pretože i keď má kras vápencové podložie, určité množstvo rudy sa tu nachádza. V stredoveku ju ťažili Nemci, ktorí sem prišli v 13. storočí a usídlili sa zakladajúc Medzev, Štós a zveľadili už jestvujúci Smolník. Nemci pravdepodobne založili aj Hačavu, avšak ťažba v týchto miestach nebola rentabilná, pretože už v roku 1409 ostala Hačava opustená. Potom ju osídlili Rusíni. O niekdajšom baníctve v týchto miestach napovedá aj blízka lokalita, ktorú miestni obyvatelia nazývajú Na haldách. Išlo o haldy hlušiny, ktoré sa vàšia pred všetkými baňami.

Železná brána – Horný les – zelená značka: 45 minút

Výškový rozdiel: klesanie 136 výškových metrov
(Železná brána: nadmorská výška 736 metrov
Horný les: nadmorská výška 600 metrov )

Od Železnej brány prechádzame krátky úsek, ktorým vedú spoločne zelená a žltá značka. Už po niekoľkých desiatkach metrov žltá značka smeruje ďalej rovno k vyvieračke Miglinc a zelená sa otáča naľavo. Pozor, ľahko sa to prehliadne. Všímajte si po ľavici žltý kovový ståpik, na ktorom je zelená značka namaľovaná. Ani ďalej to nie je celkom bezproblémové. Nachádzate sa na rozľahlej lúčnatej časti planiny. Niektoré zo značiek sú namaľované na skalách pri zemi. Pokiaľ ste prišli v zime a je sneh, ťažko ich nájsť. Podobne je to, ak je v lete vysoká tráva. Prechádzajúc cez brezový háj a smerujúc k dubinám, držte sa viac vľavo, až značka vchádza do lesa, kde je už orientácia bezproblémová. Lesná cesta prechádza mladinou, ďalej sa kríži s viacerými lesnými chodníkmi, po čase bočí viac vpravo, ale značkovanie je tu relatívne dobré.

Prídete na križovatku turistických značiek Horný les, odkiaľ začína aj žltá značka vedúca do Šugovskej doliny. Nachádza sa tam aj skládka dreva (v Národnom parku!) a maringotka pre lesných robotníkov.

Horný les – Ladislavova vyvieračka – zelená značka: 1 hodina

Výškový rozdiel: klesanie 180 výškových metrov
(Horný les: nadmorská výška 600 metrov
Ladislavova vyvieračka: nadmorská výška 420 metrov )

Z križovatky zelenej a žltej turistickej značky trasa pokračuje zeleným značením po širokej lesnej ceste, ktorá sa chvíľami zužuje a na križovatke s ďalšou lesnou cestou bočí naľavo. Miestne zvlnený terén má skôr klesajúci charakter. Značenie je relatívne dobré, resp. charakter cesty je taký, že ťažko zablúdiť.

K záveru tohto úseku značka vychádza z idylického lesa na miesto postihnuté kalamitnou, ktorú odstránili holorubom a zanechali širokú cestu vyjazdenú lesnými mechanizmami. Pokračujete po nej, les začína rednúť a presvitá planina. Na planine uvidíte širokú lesnú cestu prichádzajúcu z Debrade, napravo sa nachádza púťový stredoveký kostol sv. Ladislava. Nižšie už vidieť tri lipy, medzi ktorými je Ladislavova vyvieračka a nižšie pod ňou poľovnícka chata.

Nachádzate sa na mieste, kde podľa povesti bojoval niekedy medzi rokmi 1077 až 1095 kráľ Ladislav proti Kumánom. Podľa legendy im došla voda a dostali sa do obkľúčenia. Kráľ Ladislav zabodol do zeme meč a pomodlil sa. Keď meč vytiahol, pod jeho ostrím vytryskol zo zeme prameň. Neskôr pri tomto mieste postavili aj spomínaný kostol. Legenda je spracovaná v poviedke Zázrak kráľa Ladislava.


Ladislavova vyvieračka – Moldava nad Bodvou – zelená značka: 1 hodina a 35 minút

Výškový rozdiel: klesanie 204 výškových metrov
(Ladislavova vyvieračka: nadmorská výška 420 metrov
Moldava nad Bodvou: nadmorská výška 216 metrov)

I keď prechod v lesnatých častiach planiny nebol značený najlepšie, záverečná etapa zostupu do Moldavy nad Bodvou je na tom vyslovene zle. Je potrebné dávať veľký pozor, v záverečnej časti trasy už značenie nie je takmer vôbec.

Prvá možnosť zblúdenia je už priamo na rozľahlej lúke. V smere zelenej značky vedie z lúky do lesa vyjazdená široká lesná cesta. Tam značku nenájdete. Držte sa okraja lesa po pravej strane a za poľovníckou chatkou uvidíte zelenú značku, ktorá vedie na klesajúci lesný chodník. Ním už ďalej schádzate relatívne bezproblémovo. Po čase chodník príde na širokú lesnú cestu. Neustále mierne klesáte. Pozor však na značenie, pretože opäť budete musieť odbočiť.

Po čase lesný chodník smeruje na rozľahlú lúku a láka to ísť rovno na ňu. Pozor, tam značky nie sú. Ešte pred príchodom na lúku bude napravo bočiť úzky ďalší lesný chodník. Musíte sa pustiť po ňom, značky sa objavia až o chvíľu. Takto klesnete na kraj lúky so zbúranými chatkami a včelími úľmi. Prejdete cez potok, značka chvíľu mierne stúpa a potom pokračuje lesom, až vyjdete na veľké lúky. Po pravej strane uvidíte ståpy vysokého napätia a prvé domy Moldavy. Tu sa značka úplne stráca.

Prejdite cez lúku kolmo k lesu na jej opačnej strane, otočte smer chôdze vpravo a popri okraji lesa k vysokonapäťovým ståpom. Pri prvom z nich vedie doľava nadol širšia autami vyjazdená cesta, kde sa značka opäť objaví. Klesáte, no dávajte pozor. Na jednom zo stromov vpravo je už sotva rozoznateľná značka, ktorá vás nasmeruje na úzky lesný chodník. (Ak to nenájdete, dôjdete aj po širokej cesty do Moldavy, len trochu s obchádzkou.) Chodník vpravo po čase prudšie klesá k futbalovému ihrisku a bufetu. Ste na okraji Moldavy, kde sa značka stráca úplne, ale ste už v meste.

Pre možnosť návštevy tohto miesta odporúčame turistickú mapu: VKÚ Harmanec – Slovenský kras Domica – mierka 1 : 50 000

Pozrite si trasu na mape: Turisticka mapa.sk

Slavomír Szabó
***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.