login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Budkovce

@ :: Michalovce - okolie ::     Jan 06 2013, 14:44 (UTC+0)

.


.


.


.


.


.


.


.


.


.

Poloha

Budkovce sú zemplínska obec ležiaca v strede Východoslovenskej nížiny pri rieke Laborec. Administratívne sú súčasťou okresu Michalovce v Košickom samosprávnom kraji.

Od krajského mesta Košice sú Budkovce vzdialené 65 kilometrov. Z okresného mesta Michalovce je do Budkoviec 16 kilometrov.

Z Košíc v smere na Michalovce vedie cesta I. triedy č.50. Ešte pre Michalovcami v obci Trhovište sa bočí vpravo na cestu II. triedy č. 554 v smere na Palín, v obci Falkušovce opäť vpravo cestou na Budkovce.

Nadmorská výška v 1985 hektárov veľkom katastri sa pohybuje od 98 do 109 metrov. Uprostred obce je nadmorská výška 102 metrov. Poloha na mape: Turistickamapa.sk

História

Kataster Budkoviec bol osídlený už v mladej dobe kamennej, t.j. niekedy medzi 5600 až 3200 pred našim letopočtom. Našlo sa tu sídlisko aj z mladšej doby kamennej, ktorá trvala 2500 až 2000 pred našim letopočtom. Tiež sídliská z doby bronzovej a laténskej.

Obec udáva, že podľa publikácie „Zemplén varmegye“ Budkovce ako dedina už jestvovali v roku 1220, kedy tu bolo oppisud, mestečko s farnosťou. Nie je však známe z akých historických listín daná publikácia čerpá. Uvádza však, že v roku 1220 bol prvým miestnym feudálom potomok starogermánskeho kmeňa Svébov Guth-Keled. Územie dostal do léna údajne za vojenskú pomoc kráľovi Štefanovi. Guth-Keled tu tiež údajne vystaval hrad a jeho potomkovia prijali v 14. storočí meno Buttkay.

Väčšina historikov sa zhoduje na prvej písomnej zmienke z roku 1314, kedy obec patrila šľachticom ako dedičný majetok. Prvá písomná zmienka je však vždy mladšia ako samotná obec a početné archeologické nálezy svedčia o tom, že Budkovce jestvovali už v dobe veľkomoravskej. Každopádne ide o jednu z najstarších zemplínskych dedín s kontinuálnym osídlením.

V roku 1332 získali Buttkayovci od kráľa Karola Róberta Anjou pre Budkovce štatút mesta s privilégiami usporadúvania trhov a vlastným súdnictvom s právom meča.

Rozkvet mesta nastal v 15. a 16. storočí, kedy tu sídlilo viacero šľachtických rodov, medzi inými Kenderešiovci (Kenderessi), Peštiovci (Pesti) a Wicmándiovci (Wiczmándy). Od kráľa Mateja Korvína dostali povolenie vybudovať hrad, to však s najväčšou pravdepodobnosťou nevyužili. Pre dedinu boli v tom čase typické vodné mlyny.

Posledným z Butkaiovcov bol podžupan Štefan Butkai, ktorý zomrel v 17. storočí a tým jeho rod vymrel po meči. Mesto však zaznamenáva prílev ďalších významných rodov ako Sirmai (Szirmay), Munkači (Mukacsi), Lobkovitz a Peterefi (Péterffy).

Ako časy úpadku možno označiť 18. storočie, keď podľa sčítania obyvateľov z roku 1771 tu žilo už len 473 obyvateľov. V roku 1720 po morovej epidémii to bolo dokonca len šesť roľníckych rodín.

V roku 1831 sa obyvatelia obce zapojili do roľníckeho povstania (známe tiež ako cholerové povstanie), ktoré skončilo obesením 119 Zemplínčanov. Podľa sčítania ľudu v roku 1840 žilo v Budkovciach 1136 obyvateľov.

Veľkú zmenu po vzniku I. ČSR znamenal rok 1921, keď tu bola dokončená železničná trať Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany so železničnou zastávkou Budkovce. Po expanzii Hortyho Maďarska sa Budkovce stali prihraničnou obcou na Slovensku. Počas II. svetovej vojny sa v Budkovciach konala deportácia Židov, v roku 1942 odvliekli 13 rodín. Od októbra 1944 bola dedina okupovaná nemeckým vojskom, ktoré si tu zriadilo vojenskú nemocnicu. Červená armáda Budkovce oslobodila 25. 11. 1944.

Jednotné roľnícke družstvo vzniklo v dedine v roku 1957.

Genéza názvu obce

1319 - Buchka
1331 - Butka
1332 - Bucha
1332 - Bucha, Wudka, Budka
1773 - Butkowcze
1920 – slovensky: Budkovce, maďarsky: Butka

Súčasnosť

Budkovce majú v súčasnosti (2012) 1500 obyvateľov. Je to stále veľká a prevažne poľnohospodárska obec.

Z hľadiska turistického potenciálu sa v obci nachádza gotický kostol Nasvätejšej Trojice z počiatku XIV. storočia, renesančný kaštieľ a Gazdovský dom – obecné etnografické múzeum.

Možnosť ubytovania vo vidieckom dome získate na telefóne: 056 649 30 14.

Cez obec turistické značky nevedú.

Kontakt

Adresa: Obecný úrad, Budkovce 244 , 072 15 Budkovce
Telefón: 056/ 64 93 204
Tel. / Fax: 056/ 64 93 396
Domovské stránky: www.budkovce.sk

Spracoval: Slavomír Szabó

Použitá literatúra:

Autorský kolektív: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku
Ferdinand Uličný: Dejiny osídlenia Zemplínskej župy
Martin Molnár: Budkovce

Kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo

Pamätník obetiam roľníckeho povstania

Gotický kostol Svätej Trojice

Pamätník občanom Budkoviec

Renesančný kaštieľ

Obecné etnografické múzeum a galéria Obecný dom

Rieka Laborec

Historické fotografie

Niekdajšia železničná stanica

Učitelia z rokov tridsiatych

Štatistiky posledných rokov Rakúsko-Uhorska

Migrácia do USA

Seréniho kaštieľ

Mládež v rokoch tridsiatych

Domy so slamenou strechou

V časoch Slovenského štátu

„Četnícka stanice“
Staré príbehy Budkoviec

Vodení - tradovaný príbeh z roku 1946 o zvláštnom úkaze pri rieke Laborec – autor: Slavomír Szabó

Deň dlhý od dažďa po dážď - skutočný príbeh z roku 1945 z čias povodne – autor: Jiří Zaťovič

Nedeľný súd - skutočný príbeh z roku 1953, keď proti sebe stálo náboženstvo a šport – autor: Jiří Zaťovič


***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.