login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Budkovce: Štatistiky v posledných rokoch Rakúsko-Uhorska

@ :: Historické foto ::     Nov 06 2012, 15:16 (UTC+0)

Budkovce, okres Michalovce: Táto fotografia vznikla pravdepodobne niekedy v druhom desaťročí 20. storočia, avšak ešte pred rokom 1918, teda v časoch, keď Budkovce i celé územie súčasného Slovenska patrili pod Rakúsko-Uhorsko.

Podľa sčítania obyvateľov z roku 1910 žilo v Budkovciach 1 341 obyvateľov, z čoho pracovalo 504. Detí tu žilo 837 a ostatní boli lebo starí ľudia alebo ženy v domácnosti. Samozrejme, údaj o pracujúcich je týmto skreslený, pretože postavenie ženy v domácnosti zahàňalo aj práce na poli, okolo dobytka, čiže na vlastnom statku ako na základe ekonomickej stability vlastnej rodiny, de facto „rodinného podniku“, prípadne robili aj ako príležitostné pracovné sily na statkoch iných gazdov.

Podľa pomerne presného sčítania sa z 504 zamestnaných živilo až 376 osôb poľnohospodárstvom, 58 ľudí v priemysle, ďalej to bolo 11 osôb v obchodnej oblasti a 2 sa živili dopravou. Ïalších 16 osôb je vedených ako slobodné povolania, takže išlo pravdepodobne o remeselníkov a 2 ľudia pôsobili v ozbrojených silách, teda ako vojaci, ale mohli to byť aj žandári. Štatistika ešte uvádza 3 osoby ako častých až stálych nádenníkov a v službách pre domácnosti (pravdepodobne sluhovia a slúžky) to bolo 23 ľudí. Posledných 12 ľudí je zahrnutých do kolónky ostatné.

V daných časoch bývalo bežné, že ženy nepracovali, ale starali sa o rodinu a vlastné gazdovstvo. Tomu zodpovedajú aj štatistiky, pretože z 376 pracovne činných osôb bolo 225 mužov. Budkovce, vtedajšie mestečko a teraz obec, malo na svojom území až 110 statkárov, z ktorých takmer všetci zamestnávali minimálne jedného človeka. Miestne hospodárstvo teda bolo decentralizované a pomerne stabilné. V roku 1910 však v obci nesídlil ani jeden veľkostatkár.

Štatistické údaje uvádzajú aj informácie o náboženskej skladbe obyvateľstva, kde dominovali tri náboženstvá. V danom roku tu žilo 860 rímskych katolíkov, 369 gréckych katolíkov a 102 Židov. K evanjelikom a.v. sa hlásilo 4 obyvateľov a k reformovaným 4.


Slavomír Szabó

Informačné zdroje:
Budkovce historické a súčasné (autorský kolektív, vydané 2010)
Almanach Zemplína (autorský kolektív, vydané 1958)

***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.


čitateľov: 5444