login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Budkovce: Seréniho kaštieľ

@ :: Historické foto ::     Nov 06 2012, 15:11 (UTC+0)

Budkovce, okres Michalovce: Táto fotografia vznikla v dvadsiatych rokoch 20. storočia a vidíme na nej kaštieľ grófa Seréniho (Szerényi). Foto teda pochádza práve z rokov, kedy v dôsledku vzniku I. ČSR a následných pozemkových reforiem grófska rodiny prišla o veľkú časť majetku a kaštieľ predala.

Situácia pre veľkostatkárov, akým gróf Seréni bol, sa začala komplikovať po zákone, ktorý bol prijatý už v novembri 1918 a eliminoval rozsah veľkostatkov. Tie boli najmä v rukách maďarskej šľachty. Týmto zákonom boli len obmedzené práva majetkového presunu z niekdajších vlastníkov na nových, resp. rozdrobenie veľkostatku na viacero menších v rukách nových majiteľov. Následne novým zákonom z apríla 1919 nastala pozemková reforma, ktorou sa začali parcelovať všetky veľkostatky s rozlohou nad 150 hektárov ornej pôdy, či nad 250 hektárov všetkej pôdy včítane lesov a lúk. Táto reforma trvala celé desaťročie. Pozemky sa nerozdeľovali, ale predávali a profitoval z toho štát. Podľa úrodnosti pôdy inkasoval 2 000 až 8 600 korún. Prednostné právo pritom mali ľudia, ktorí predtým na pôde pracovali ako sluhovia a zakúpiť pôdu si mohli aj na dlh.

V Budkovciach sa v danom čase pestovali najmä obilniny, cukrová repa, zemiaky a vtedy výhodná plodina – tabak. Samozrejme, že pozemková reforma sa dotkla najmä grófa Seréniho, ktorého pozemky rozdeľovali v rokoch 1924 až 1925. Preto gróf predal svoj kaštieľ v roku 1925 Matejovi Viczmándymu.

Informačné zdroje:
Budkovce historické a súčasné (autorský kolektív, vydané 2010)
Almanach Zemplína (autorský kolektív, vydané 1958)

Slavomír Szabó


***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.


čitateľov: 4408