login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Slatvina: Gotický kostol Ku cti Nanebovzatia Panny Márie

@ :: SpisskaNovaVes - Okolie ::     Oct 11 2012, 10:03 (UTC+0)

.


.


.


.


.


Slatvina, okres Spišská Nová Ves: V západnej časti obce na vàšku pri cintoríne sa nachádza pôvodne gotický kostol Ku cti Nanebovzatia Panny Márie. I keď v dôsledku neskorších úprav tu už pohľadom zvonku gotika nedominuje, turisti by jeho návštevu nemali vynechať. Svätyňa kostola je totiž pokrytá veľkými a dobre zachovalými unikátnymi gotickými freskami zo 14. storočia. Sú podobné svetoznámym freskám kostola v Žehre, ktoré sú pod ochranou UNESCO. Kostol v Slatvine sa nachádza na zozname národných kultúrnych pamiatok Slovenska.

Opis pamiatky

Pri obhliadke kostola z vonkajšej strany vidíme na južnej strane zachovaný gotický portál, ktorý tvoril vstup do chrámovej lode ešte skôr, ako bola ku kostolu predstavaná veža.

V interiéri pútajú najväčšiu pozornosť stredoveké fresky zo 14. storočia, ktoré sa nachádzajú v presbytériu okolo celého oltára. Samotné presbytérium je zaklenuté zachovanou gotickou klenbou v charakteristickom štýle lomeného oblúka.

Fresky znázorňujú známe biblické výjavy od narodenie Krista, cez útek z Egypta, jeho skutky a činy až po ukrižovanie. Na strope v spojnici gotického oblúka je najvýraznejším vyobrazením Madona s dieťaťom.

Hlavný oltár je v neogotickom štýle, bol vyrobený v roku 1905 a financovaný zo zbierok Slovákov žijúcich v USA. Vyrobili to majstri v Tirolsku, odkiaľ bol na Slovensko dovezený. Hlavný oltárny obraz je dielom spišského maliara A. Springera a bol rovnako vyhotovený v roku 1905.

Pravý bočný oltár pochádza z počiatku 19. storočia. Vytvorený bol v klasicistickom štýle a je zasvätený sv. Mikulášovi.

Na ľavej stene na nachádza obraz Panny Márie, ktorý sa ako jediný zachoval z pôvodného ľavého bočného oltáru.

Súčasťou interiéru sú aj krstiteľnica zo 14. storočia, baroková kazateľnica z 18. storočia a cibórium z roku 1704. Vo veži sa nachádza historický obraz Ukrižovaný s Pannou Máriou z roku 1677.

História pamiatky

Kostol pochádza z druhej polovice 13. storočia. Pôvodne mal charakteristický ranogotický sloh dedinských chrámov s spresbytériom s lomenými oblúkmi, s jednou loďou s rovným dreveným stropom a šindľovou strechou. Veža ešte nestála, ale pri kostolíku sa nachádzala samostatná zvonica.

Určite výrazným počinom bol vznik fresiek v 14. storočí. Súčasťou kostola bola i uctievaná drevená plastika Panny Márie, ktorú na začiatku polovice 14. storočia zhotovil Majster Madony zo Slatviny. Žiaľ, tento vzácny exponát sa tu už nenachádza, pretože za nejasných okolností skončil v Múzeu krásnych umení v Budapešti.

Veža bola pristavaná pravdepodobne v 17. storočí, možno ešte neskôr.

Ïalšia výrazná prestavba v roku 1800 zmenila charakter kostola. Pôvodné gotické okná boli vybúrané, zväčšené a nahradené tvarom okien barokových. K chrámu dostavali sakristiu a pôvodný drevený strop lode nahradili omietkou.

Posledná výrazná prestavba zmenila charakter zovňajška v rokoch 1970 a 1971, keby kostol pokryli plechovou strechou s vežičkou.

Prístupnosť pamiatky

Pôvodne gotický kostol Ku cti Nanebovzatia Panny Márie je verejnosti prístupný len počas bohoslužieb. V prípade záujmu o jeho prehliadku je potrebné vopred kontaktovať obec alebo faru.

Kontakt - obec

Obecný úrad
Slatvina 63
053 61 Slatvina


Telefón: 053 4495 186
E-mail: obecslatvina@stonline.sk
Web: www.slatvina.sk

Kontakt - fara

Slatvina č. 65
053 61 Spišské Vlachy

053/449 54 89

GPS kostola: N 48°57,701' / E 020°50,430'


Slavomír Szabó

Použitá literatúra:

- Ondrej Fábry: Slatvina na pozadí dejín
- Pamiatky Východoslovenského kraja v štátnych zoznamoch***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.