login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Letanovce: Pôvodne románsko-gotický kostol Všechsvätých

@ :: SpisskaNovaVes - Okolie ::     Jul 08 2012, 10:41 (UTC+0)

.


.


.


.


Letanovce, okres Spišská Nová Ves: V centre obce Letanovce sa nachádza pôvodne románsko-gotický rímsko-katolícky kostol Všechsvätých. Jeho najstaršie časti pochádzajú z druhej polovice 13. storočia. Pôvodný architektonický charakter si však nezachoval. V 18. storočí bol barokizovaný a baroko s klasicizmom tu dnes prevládajú.

História pamiatky

Pamiatkový úrad v súpise nehnuteľných kultúrnych pamiatok uvádza dobu vzniku kostola v päťdesiatych rokoch 13. storočia. Ide zrejme o chybu, pretože povolenie na výstavbu kostola v Letanovciach vydal kráľ Ladislav IV. až v roku 1280. Povolenie získal rod Zéckyovcov s odôvodnením, že obec môže mať vlastný kostol, keďže najbližší v Spišskom Štvrtku je jednu míľu ďaleko. Na mieste, kde letanovský kostol začali stavať, stála len kamenná gotická veža. Nevieme však, či mala veža sakrálny charakter (pravdepodobne nie), alebo išlo o stavbu na pozorovanie okolia, aké sa v časoch po ukončení tatárskych vpádov stavali na viacerých miestach. Prvý historický opis kostola prítomnosť veže neuvádza, vedľa kostolnej lode stála samostatná drevená zvonica. Je však pravdepodobné, že časť múrov spomínanej staršej veže tvorí súčasť stavby chrámu.

Kostol prešiel niekoľkými menšími prestavbami, stále si však zachovával pôvodný charakter. Zlom nastal v roku 1794, kedy vyhorel. Došlo na prestavbu, ktorá stavbe vtlačila súčasný charakter. V roku 1912 vymenili šindľovú strechu za plechovú a v roku 1938 kostol ešte rozšírili o 150 štvorcových metrov, čo prinieslo aj prvky klasicizmu.

Súčasnosť pamiatky

Najstaršou časťou kostola je Boží hrob, nad ktorým sa zachoval pôvodný románsky portál. V podveží môžete vidieť plastiku Kristus na kríži z 19. storočia. V lodi sa nachádzajú dva obrazy Jozefa Hanulu z konca 19. storočia. V bočnej lodi nad južným vchodom je to olejomaľba Všechsvätých, ktorá bola pôvodne oltárnym obrazom. Veľká olejomaľba Ukrižovaného nie je bežne viditeľná, pretože sa vystavuje len v čase pôstu.

Prístupnosť pamiatky

Kostol Všechsvätých je farský, čiže fara sa nachádza priamo v obci. Býva otvorený len počas bohoslužieb. V prípade záujmu o prehliadku skúste kontaktovať:

Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Slovenského raja 26
053 13 Letanovce
telefón: 053/449 12 06
email: letanovce@kapitula.sk

Slavomír Szabó

Použitá literatúra:

- Jozef A. Vronč: Letanovce, môj rodný kraj
- Pamiatky Východoslovenského kraja v štátnych zoznamoch
***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.