login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Letanovce: Porta

@ :: Historické foto ::     Jul 02 2012, 07:57 (UTC+0)

Letanovce, okres Spišská Nová Ves: Táto fotografia pochádza z roku 1956 a vidíme na dav čakajúcich ľudí. Poznáme aj situáciu, v ktorej fotograf stačil spúšť. V dome, pred ktorým čakajú, sa práve odpytuje dievča od rodičov a ďakuje im za výchovu. Potom sa odoberie do kostola na svoju svadbu.

Na fotografii je zaujímavá drevená brána do dvora. Dodnes sa ich v Letanovciach zachovalo niekoľko. V stredoveku sa takáto brána nazývala porta a úzko súvisí s tzv. portálnymi súpismi, ktoré sa nachádzajú v mnohých historických štúdiách. Porta bola taká veľká, že ňou mohol prejsť naložený voz ťahaný koňom. V stredoveku sa dediny nezdaňovali podľa počtu obyvateľov, ale podľa počtu port. Portálne súpisy stanovujú ich počet, teda počet hospodárskych usadlostí, z ktorých sa platila daň. Na jednu hospodársku usadlosť sa dnes počíta minimálne sedem ľudí. Tých tvorili gazdovská rodina a služobníctvo. Ak bola podľa súpisu obec zdanená zo šiestich port, znamená to, že v nej žilo minimálne štyridsaťdva ľudí. Ide však len o hrubý odhad, možno aj podhodnotený.

V daných časoch bolo úplne bežné, že rodina mala aj desať detí. Portálny súpis rovnako nezohľadňuje o akú veľkú hospodársku usadlosť ide. Len pomocníkov mohla mať viac ako sedem. Pre výpočet počtu obyvateľov v dedine neuvádza ani koľko v nej bolo domov bez port, v ktorých bývali najmä želiari. Želiar bol človek, ktorý nevlastnil žiadnu pôdu, prípadne jej vlastnil len toľko, že mohla nanajvýš uživiť jeho rodinu. Nemal teda nadprodukciu. Boli aj podželiari, ktorých tvorili takí ľudia, čo nemali ani vlastný dom. Do odvádzania daní z obcí sa želiari a podželiari nezapočítavali, obec z nich nebola zdaňovaná.

(A potom, že stredovek nemal žiaden sociálny program... Nehovoriac o daniach ako o desiatkoch z úrody... Desaťpercentná daň by dnes rozveselila každého. Vraj krutý stredovek...)

Slavomír Szabó

***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.

čitateľov: 5949