login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Vyšná Slaná: Pôvodne gotický kostol

@ :: Roznava - Okolie ::     Jun 05 2012, 09:19 (UTC+0)

.


.


.


.


.


Vyšná Slaná, okres Rožňava: Uprostred obce sa nachádza pôvodne gotický kostol, ktorý je zaradený na zoznam našich národných kultúrnych pamiatok. Návštevníka upúta najmä bohato zdobeným barokovým oltárom a kazateľnicou s bohatými figurálnymi plastikami. Kostol bol postavený okolo roku 1500 v gotickom štýle, barokový oltár a kazateľnica pochádzajú z 18. storočia.

História

Prvú písomnú zmienku o baníckej obci Vyšná Slaná poznáme z roku 1362. Kostol bol podľa súpisu národných kultúrnych pamiatok postavený okolo roku 1500, obec udáva presnejší rok 1506. Je teda dosť pravdepodobné, že dovtedy v dedine existoval iný starší kostol, prípadne okolo roku 1500 postavili nový kostol na základoch staršieho. Okolo sa nachádzal cintorín, ktorý bol neskôr zrovnaný so zemou a archeologický výskum by určite dospel k viacerým nálezom.

Pôvodný architektonický štýl bola gotika a chrám patril rímsko-katolíckej cirkvi. V roku 1590 tu už však pôsobil prvý evanjelický kňaz Juraj Gliksa a obec sa stala evanjelickou. V 17. storočí bol chrám prestavaný v renesančnom štýle a v 18. storočí v barokovom štýle. V danom období súčasne došlo na zmenu interiéru, ktorý sa od tých čias zachoval do súčasnosti. Z pôvodnej gotiky ostali najmä železné kované dvere.

Súčasnosť

Vysokú historickú i estetickú hodnotu má barokový oltár v renesančnej svätyni. Oltár pochádza z roku 1743, a je bohato zdobený polychrómovou drevorezbou. Uprostred ståpovej architektúry sa nachádza reliéf Nanebovstúpenia Pána. Zboku dielo zdobia plastiky sv. Petra a sv. Pavla. Vrchol tvorí súsošie Boha Otca, Mojžiša, Árona a piatich anjelov. Oltár je zdobený bohatou akantovou ornamentikou s rozetami a zovretý akantovými krídlami s páskou. V spodnej časti sa nachádza obraz poslednej večere s datovaním vzniku celého diela.

O pár desaťročí je od oltára staršia kazateľnica. Vznikla v roku 1707, má polygonálny tvar a je zdobená piatimi polychrómovanými drevenými plastikami, ktoré stvárňujú štyroch evanjelistov a Ježiša Krista.

Pozornosť zaujme aj krstiteľnica z roku 1765 s polychrómovanou drevorezbou. Na jej vrchnáku sa nachádzajú volúty s plastikou tematicky viazanou na krst Krista.

Z roku 1760 sa zachovala drevená empora s maľovanými a vyrezávanými ståpmi, ktoré sú zdobené ľudovou ornamentikou. Na parapete pri organe sa nachádza nápis v slovenčine z roku 1760: „Patri hospodine na chram obnoveny z samemu jmenu tvemu posveceny zdržuj pry čistote slovo y svatosti a napln chram tento slavu y milosti“.

Pozornosť si zasluhujú aj kované dvere zo 16. storočia. Sú železné s ozdobnými kovanými klincami a prútmi. Tvoria ukážku vtedajšieho majstrovstva miestnych kováčov a hámorníkov, pretože sa v obci okrem baní nachádzali aj vyhne a hámre na spracovanie surového železa.

Prístupnosť pamiatky

Kostol je turistom sprístupnený po požiadaní na miestnej fare, ktorá sa nachádza hneď vedľa.

Kontakt

Evanjelický farský úrad
Mgr. Karmen Želinská
Vyšná Slaná 185

Telefón: 058 / 79 40 146


Slavomír SzabóPoužitá literatúra:

Autorský kolektív: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku
Autorský kolektív: Pamiatky východoslovenského kraja v štátnych zoznamoch


***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.