login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Košický Klečenov, Zemplínska Teplica: Cez masív Bogoty

@ :: Okolie ::     Mar 19 2012, 12:18 (UTC+0)

Tank v Dargovskom priesmyku


Asfaltka na Bogotu


Chata tesne pred Maliniakom


Èervená znaèka


Výh¾ad tesne pred Maliniakom


Maliniak


Èiastoèný výh¾ad pri Maliniaku


Zostup od Maliniaku


Skala - vulkanický zlepenec


Poh¾ad po zostupe


Znaèky na Maliniaku


Znaèenie na Krèmárke


Znaèenie na Baòardovom

Košický Klečenov – okres Košice-okolie, Zemplínska Teplica – okres Trebišov: Slanské vrchy poskytujú mnohé doposiaľ málo využívané možnosti turistického vyžitia. Aj vďaka tomu, že ich chrbát tvorí hranicu medzi Košickou kotlinou a Východoslovenskou nížinou, sa na viacerých miestach nachádzajú vyhliadkové body s viditeľnosťou na celé desiatky kilometrov. Predstavovaná trasa nepatrí práve medzi vyhliadkové, skôr k tým oddychovejším. Väčšinu túry klesáte, chodníky a cesty sú široké a môžete si vychutnať predovšetkým pohodu. Pri troche šťastia máte za tichého pochodu šancu pozorovať srny, jelene, diviaky i početné zastúpenie dravého vtáctva.

Bogota

Slanské vrchy sú vulkanického pôvodu a dominuje v nich päť dnes už neaktívnych stratovulkánov. Sú to Bogota, Makovica, Strechový vrch, Veľký Milič a Zlatá Baňa. Ak by sme sa na to pozreli po odbornej stránke, konštatovali by sme, že z geologického zloženia sú to najmä viaceré druhy andezitov, dioritové porfyrity, ryolity, dacity a tufy.

Bogota je však predovšetkým rozľahlý podcelok Slanských vrchov s hlbokými lesmi plnými zveriny. Nájdete tu najmä svahy porastené prevažne bukovou monokultúrou, no tiež úseky veľmi starého dubového lesa Najvyšším bodom je samotný vrch Bogota s nadmorskou výškou 856 metrov. Výhľady však neposkytuje.

Výhodou Bogoty z cykloturistického hľadiska je stará asfaltová lesná cesta, ktorá vedie z Dargovského priesmyku do Regety a Slančíka. Vedie tadiaľ cyklotrasa Alžbeta.

V neposlednom rade sú masív Bogota i predstavovaná trasa zaujímavé vďaka pralesu prírodnej rezervácie Krčmárka. K jej najkrajším častiam sa dostanete pri strete turistických značiek v lokalite Maliniak.

Krčmárka

Prírodná rezervácia s rozlohou 1 733 000 m2 sa nachádza na juhovýchodnom svahu podcelku Bogoty. Chránená je od roku 1974 a v súčasnosti tu platí ochranný stupeň č.4. Prechádza ňou zelená turistická značka od vrchu Maliniak do Zemplínskej Teplice. Práve pri vrchu Maliniak sa Krčmárka rozprestiera na veľmi peknom úseku bočného hrebeňa so síce neveľkými, ale oku lahodiacimi skalnými výstupmi.

Dôvodom ochrany sa stali pôvodné lesné spoločenstvá, ktoré tu rastú bez akéhokoľvek zásahu človeka, a to za účelom lesníckeho výskumu. Povedané zjednodušene – prales, kam sa nevstupuje s motorovou pílou.

Trasa

Trasa začína v Dargovskom priesmyku (kataster obce Košický Klečenov) a vedie po mierne stúpajúcej starej no zachovalej asfaltovej ceste masívu Bogota. Značka je červená, cesta je identická s cyklotrasou Alžbeta, takže môžete sledovať obe značky súčasne. Až v časti Maliniak zmeníte smer a prejdete na zelenú turistickú značku, ktorou klesáte cez prírodnú rezerváciu Krčmárka. V tejto časti sa oplatí na chvíľu zastaviť a zájsť k bočnému kamennému hrebeňu rezervácie. Nachádza sa tu aj čiastočný výhľad do okolia. Môžete prípadne ešte 15 minút pokračovať po červenej značke na Okrúhly vrch, odkiaľ sú lepšie výhľady.

Ïalšiu trasu po zelenej značke tvorí lesná a dostatočne široká cesta. V závere sa dostanete na ďalšiu starú asfaltku, ktorá prechádza takmer rovinatým terénom až na cestu č. 552 medzi Slanským Novým Mestom a Zemplínskou Teplicou.

Po celý úsek opísanej trasy je značkovanie dobré a orientácia bezproblémová. Pre každoročné nálezy nevybuchnutej munície z II. svetovej vojny však neodporúčame priveľmi vybočovať zo značkovaných ciest.

Časové nároky

Červená značka Dargovský priesmyk – Maliniak: 2 hodiny
Zelená značka Maliniak – Zemplínska Teplica: 2 hodiny a 10 minút
Celkový čas čistej chôdze: 4 hodiny a 10 minút

Prevýšenie:

Dargovský priesmyk: nadmorská výška 473 metrov
Maliniak: nadmorská výška 710 metrov
Krčmárka: nadmorská výška 399 metrov
Baňardový: nadmorská výška 258 metrov
Zemplínska Teplica: nadmorská 221 metrov
Celkové prevýšenie: 237 výškových metrov
Celkové klesanie: 473 výškových metrov

Odporúčaný smer

Túto trasu odporúčame prejsť v opísanom smere a nie v opačnom. Príčina je jednoduchá – v opísanom smere viac klesáte. Inak by ste museli počítať s dlhším stúpaním najmä na úseku Krčmárska – Maliniak.

Opis trasy: Dargovský priesmyk – Maliniak – 2 hodiny

Opísaná trasa začína v Dargovskom priesmyku, kde sa pri vystavenom tanku a samohybnom dele nachádza parkovisko. Odtiaľ musíte prejsť cez cestu na druhú stranu v smere k pamätníku a popri sieni bojovej slávy. Do lesa vchádza stará asfaltová cesta, ktorou pôjdete až po Maliniak. Po celý čas mierne stúpate, prípadne idete po rovine. Stúpanie nie je namáhavé, je pekne rozložené a nemá strmé úseky.

Na začiatku máte po pravici vrch Ploská (602 m.n.m.). Za ním sa asfaltová cesta rozdvojuje. Odbočka ide doprava a klesá. Tú ignorujte a pokračujte načatým smerom. Značkovanie je stále dobré. Po chvíľke miniete malý kameňolom uprostred lesa a pokračujete nahor. Prejdete okolo lesníckej chaty Poľana (bude po pravici), pokračujete ďalej až do lokality s ďalšou lesníckou chatkou, odkiaľ máte výhľad na bočný hrebeň s výraznými vrchmi Kapoveň (704 m.n.m.) a Malý Žiar (732 m.n.m.). Žiaľ, hrebeň, na ktorý uvidíte, nevedú žiadne turistické značky, i keď vyzerá dosť atraktívne.

Pokračujete už len niekoľko sto metrov, až prídete na lokalitu Maliniak, kde sa asfaltová lesná cesta križuje so zelenou turistickou značkou.

Na tomto mieste sa oplatí chvíľku postáť a využiť niektoré z nasledujúcich možností:

- Ak pôjdete ďalej po červenej značke, po pár metroch z lesnej asfaltky bočí druhá úzka asfaltová cesta na vrchol Bogota (856 m.n.m.). Z vrchu síce výhľad do okolia nie je, ale cestou naň z jedného bodu áno.

- Môžete ešte 15 minút pokračovať po červenej značke na Okrúhly vrch, cestou budete mať čiastočný výhľad na okolie. Potom sa môžete vrátiť a pokračovať v opísanej trase.

- Pokiaľ sa postavíte chrbtom k rozdeľovníku turistických značiek a idete neznačenou nevýraznou lesnou cestou na juh, ani nie po sto metroch prídete k severnému okraju rezervácie Krčmárka, kde začína prales s celkom peknými skalnými útvarmi na hrebeni.

Opis trasy: Maliniak – Krčmárka – 45 minút

Od križovatky červenej a zelenej turistickej značky pokračujete zelenou. Počas nasledujúcej trištvrte hodiny klesnete o 311 metrov nadmorskej výšky. Hneď spočiatku je klesanie výraznejšie s niekoľkými ostrými zákrutami. Po čase sa cesta zmierni a obchádzajúc rezerváciu Krčmárka z východu prejdete okolo výrazného skalného zlepenca, na ktorom môžete dobre vidieť rozmanitosť geologického podložia tohto sopečného pohoria.

Neustále klesajúc si však predsa len dávajte pozor, keď v jednom bode zelená značka bočí zo širšej lesnej cesty na užšiu vpravo a potom pokračuje strmšie nadol, až vyjde kolmo na starú lesnú asfaltku. (Ak by ste odbočenie nezbadali, nič sa nestane. Na spomínanú cestu vyjdete len o pár metrov ďalej, ale miniete studničku.)

Pri mieste, kde sa značka stretáva so starou asfaltovou cestou, sa nachádza studnička a ďalšie smerovky turistickej značky s časovými údajmi.

Opis trasy: Krčmárka – Baňardový – 1 hodina

Nasledujúci úsek je celkom bezproblémový, čiastočne klesá. Počas hodiny chôdze klesnete o 141 výškových metrov; žiadne strminy nehrozia. Asfaltová lesná cesta však nie je v takom dobrom stave ako z Dargovského priesmyku na Maliniak. Na niektorých úsekoch je dokonca takmer nemožné poznať, že sa jedná o starú asfaltku. Časom, ako sa blížite k dedine, sa stav zlepšuje.

Najmä v záverečných miestach na rovine les naokolo pripomína skôr park či lesopark. Je tu veľa vysokej zveriny. V závere cesta vychádza z lesa a vedie lúkou, odkiaľ už máte výhľad na kostol Zemplínskej Teplice a naľavo na vrch Nomša (422 m.n.m.). O chvíľku sa v lokalite Baňardový značka stretáva s cestou pre autá v smere Zemplínska Teplica (doľava) a Slanské Nové Mesto (doprava).

Opis trasy: Baňardový – Zemplínska Teplica – 25 minút

Už na mieste, kde zelená turistická značka vychádza na cestu, uvidíte dedinu. Zabočíte teda doľava a po okraji cesty (čo je pri rýchlych autách dosť nepríjemné) prejdete necelý kilometer na okraj Zemplínskej Teplice. Na autobusovú zastávku v centre obce je to asi 1,7 km.

GPS

Dargovský priesmyk – začiatok na červenej značke: N 48°44,354' / E 021°32,110'
Maliniak – križovatka červenej a zelenej značky: N 48°41,651' / E 021°31,545'
Krčmárka – rászestník na zelenej značke: N 48°40,249' / E 021°31,545'
Baňardový: N 48°38,248' / E 021°33,338'

Pozrite si trasu na mape: Freemap.sk

Slavomír Szabó
***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.