login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Smižany: Gotický kostol Povýšenia Svätého Kríža

@ :: SpisskaNovaVes - Okolie ::     Mar 16 2012, 13:50 (UTC+0)

.


.


.


.


Smižany, okres Spišská Nová Ves: V centre obce Smižany sa nachádza gotický rímsko-katolícky kostol Povýšenia Svätého Kríža. Jeho dominantné a najstaršie časti pochádzajú z druhej polovice 13. storočia. Napriek viacerým neskorším prestavbám si zachoval prevažne gotický ráz aj do súčasnosti. Dokonca aj zariadenie interiéru, ktoré je od stredoveku nejaké to storočie mladšie, je vytvorené v neogotickom štýle.

História a súčasnosť pamiatky

Keď kostol postavili v druhej polovici 13. storočia, bol podstatne menší ako dnes. Mal iba jednu loď, avšak vzhľadom na význam obce došlo už v roku 1436 na jeho zväčšenie. Druhá loď nebola pristavaná, ale vznikla tak, že prvú loď preklenuli štyrmi poľami krížovej rebrovej klenby na súčasný stredný pilier. Potom druhú loď vytvorili rozšírením priestoru zboku, čím vznikla stavba na sakrálnu architektúru atypická, t.j. má dve lode, ktoré sa seba nesmerujú kolmo, ale ležia vedľa seba paralelne. Zmenil sa aj vchod. Pôvodný sa nachádzal v južnej stene. Tu aj dnes môžeme pozorovať ranogotický portál zdobený bohato profilovaným ostením. V baroku pred tento portál pristavali priestor, ktorý dnes tvorí tzv. malú kaplnku. V roku 1928 k lodi ešte pribudla bočná kaplnka.

Zariadenie interiéru je novšieho dáta ako najstaršie časti stavby, avšak vďaka tomu, že ho vytvorili v čase neskorého baroka vytvorili v neo-gotickom slohu, architektonicky harmonizuje s prostredím. Z obrazov sa tu nachádzajú Povýšenie sv. Kríža od Jozefa Czauczika z roku 1853, ktorý bol pôvodne súčasťou hlavného oltára. Ïalej je tu podobizeň sv. Kataríny Alexandrijskej, čo je olejomaľba z polovice 19. storočia, tiež obraz Ukrižovaný z 1. polovice 19. storočia.

Interiér zdobia aj neskorobarokové sochy svätých z 18. storočia.

Prístupnosť pamiatky

Kostol Povýšenia Svätého Kríža je farský, čiže fara sa nachádza priamo v obci. Najmä mimo letnej sezóny býva otvorený len počas bohoslužieb. V prípade záujmu o prehliadku môžete kontaktovať:

Informačné centrum Smižany
Tatranská 105/302
053 11 Smižany
telefón: 053 / 44 336 66
email: infosmizany@rup.sk

alebo
Rímskokatolícky farský úrad
Nám. M. Pajdušáka 3
053 11 Smižany
telefón: 00421 53 4431209
e-mail: rkfus@gmx.net . smizany@kapitula.sk
web: http://www.rimkat-smizany.com
Slavomír Szabó


***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.