login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Smolník: Pravoslávny chrám Záštity Presvätej Bohorodičky

@ :: Gelnica - okolie ::     Jun 20 2011, 16:17 (UTC+0)


Smolník, okres Gelnica: Nie je to kostol, ktorý by sa nachádzal na zozname národných kultúrnych pamiatok Slovenska. Jednoducho, nemá na to vek. Oproti katolíckemu kostolu Svätej Kataríny, či evanjelickému chrámu je vďaka niekoľkým storočiam úplným mladíkom. Ba i väčšina významných či radových budov obce je omnoho staršia. Jeho steny nedýchajú miestnou históriou, veď vysvätený bol len v roku 2008. Napriek tomu upúta pozornosť už z diaľky. Najmä príchodom po ceste od Štóskeho sedla sa jeho zlaté kopuly jagajúce v slnečných lúčoch nedajú prehliadnuť. Pravoslávny chrám Záštity Presvätej Bohorodičky sa stal jednou z dominánt Smolníka.

História chrámu

O histórii tu ťažko hovoriť, pokiaľ sa na veci pozeráme z pohľadu stáročných dejinotvorných udalostí. Pôvodné obyvateľstvo Smolníka pozostávalo najmä zo Slovákov a nemeckých prisťahovalcov, ktorí osídlili tunajšie okolie v 13. storočí na výzvu kráľa Bela IV. Rusíni síce na Spiši žijú, dokonca aj na južnom Spiši, kam Smolník patrí, ale v niekdajšom meste nemali nikdy výrazné zastúpenia. Zmenu priniesla až novodobá história, keď sa po výbuchu atómovej elektrárne v Černobyli prisťahovali do Smolníka ľudia z Ukrajiny a jej okolia. Svoju vieru si priniesli so sebou. Takto v roku 1994 vznikla z pohľadu pravoslávia Cirkevná obec Smolník ako filiálka Cirkevnej obce Závadka. Potom sa stala samostatnou cirkevnou obcou, na čele ktorej stál otec Mgr. Vasiľ Bobák, CSc. Práve tento muž zohráva kľúčovú úlohu v odvážnom pláne postaviť vlastný chrám v dedine, kde žije len dvanásť pravoslávnych rodín.

Podľa slov pravoslávnych veriacich zo Smolníka je otec Vasiľ svetovo uznávaným liečiteľom, ktorý má dar zbaviť aj ťažko chorých ľudí ich postihnutia prostredníctvom modlitieb. (Ïakovné listy uzdravených nájdete na domovskej webovej stránke pravoslávnych zo Smolníka.) Často na svojich cestách za pomocou iným chodí aj do USA. Nepýta peniaze, no ľudia v snahe zavďačiť sa ich neraz pošlú. Čo príde, to otec Vasiľ poskytuje na rozvoj pravoslávnej cirkvi. Takto to bolo aj v tomto prípade.

V roku 2003 položili základný kameň novej stavby. Pre dvanásť pravoslávnych rodín, ktoré sa musia vedieť uživiť samé v relatívne novom prostredí, to bola neľahká úloha. Tu sa však prejavila tolerancia a ústretovosť smolníčanov, aká býva typická najmä pre multikultúrne a viacnárodné mestá a obce. Rímsko-katolíci i evanjelici dobrovoľne chodili k pravoslávnym na brigády, dňa 19. októbra 2008 bol už chrám postavený i vysvätený.

Súčasnosť chrámu

V súčasnosti (jún 2010) je pravoslávny chrám Záštity Presvätej Bohorodičky postavený a na posledné úpravy čaká už len zvonica. Chrám je vo vnútri zariadený podľa ortodoxného štýlu. Dominuje veľký ikonostas, ktorý bol zhotovený na Ukrajine v zmysle presných pravidiel ikonopisectva. Pravidlá spočívajú najmä v nárokoch na duchovnú úroveň a život tvorcu, ako i samotný spôsob realizácie, kde sa maľovanie ikon (pravoslávni hovoria, že ikony sa nemaľujú, ale píšu) vníma ako rozjímanie a duchovný rozhovor s Bohom. V strede ikonostasu sa nachádza cárska brána. Jej meno vychádza zo starej tradície, podľa ktorej touto bránou nesmie prejsť nikto iný ako kňaz chrámu alebo cár.


Bohoslužby sa tu konajú spravidla dva razy do týždňa. (V prípade záujmu o presný termín využite nižšie uvedené telefónne číslo a kontaktujte správcu chrámu.) Počas veľkých sviatkov pravoslávia tu prichádzajú aj veriaci iných kresťanských cirkví zo Smolníka, takže chrám v takéto dni býva vyťažený na maximum. Pod cirkevnú obec Smolník spadajú aj pravoslávni z Úhornej, Mníška nad Hnilcom, Štósu a Smolníckej Huty.

Prístupnosť chrámu a kontakt na správcu

Podľa slov správcu je vítaný každý, kto prichádza v dobrom a s úmyslom spoznať ich chrám a cirkev.

telefón.: +421 53 48 97 434
e-mail: kap.taras(at)gmail.com
domovské stránky: http://smolnikorthodoxe.tym.sk


Slavomír Szabó


***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita II, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.