login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

ahanovce

@ :: Mestské časti ::     Oct 19 2005, 17:08 (UTC+0)

Niekdajšia dedina ahanovce sa v súèasnosti už na prvý poh¾ad nachádza len v akomsi tieni moderného sídliska rovnakého mena


Neskoroklasický kostol sv. Anny z r. 1850

Poloha

Pôvodne historická dedina, dnes mestská časť Košice – ahanovce sa nachádza na severovýchode Košíc pri rieke Hornád. Dnes už viac-menej stojí v tieni sídliska rovnakého mena.

História obce

Prvú písomnú zmienku o ahanovciach poznáme z roku 1264. Zápis sa nachádza na testamente manželky komesa Privarta ako majetok, ktorý manželka odporúča svojim súrodencom.

Ïalšia písomná zmienka existuje z roku 1293. Vtedy bola dedina majetkom Petra zvaného Peteuch, syna Petra zo Svinice, ktorý pochádzal zo slaneckej vetvy rodu Aba. . Ten dedinu predáva Petrovi a Jánovi, synom Juraja z Drienova, z drienovskej vetvy rodu Aba.

Podľa zápisu z roku 1335 boli ahanovce ešte stále v majetku drienovskej vetvy rodu Aba. V roku 1351 však dedinu postihol nezvyčajný osud. Jej aktuálni majitelia, synovia Ivánku a Egídia, predali dedinu ahanovce, aby mohli zaplatiť pokutu za nedovolené zabitie človeka.

Ïalšia zvláštna, na vidiek až nevídaná udalosť, sa odohrala v roku 1397. Vtedy dedinu daroval kráľ Žigmund mestu Košice. Obyvatelia ahanoviec dostali rovnaké privilégiá ako mali obyvatelia mesta, teda mali výhody ako mešťania z Košíc. Malo to však aj iné zvláštnosti. Vzhľadom na vtedajší charakter mesta sa ahanovce začali ponemčovať.

V 16. a 17. storočí, keď Maďari utekali z juhu pred tureckými vojskami na sever, usadili sa v Košiciach aj blízkych dedinách. Tak sa aj stalo, že v danom období ahanovce pomaďarčili. Ešte aj podľa lexikónu z roku 1773 sa v dedine hovorilo prevažne po maďarsky. V druhej polovici 18. storočia sa už však v ahanovciach opäť hovorilo prevažne po slovensky.

Vývoj názvu:

Podľa historika Branislava Varsíka je názov ahanovce odvodený od starého slovanského mena Tìchan. Vzhľadom na uhorských úradníkov sa však dedina zapisovala prevažne podľa maďarského skomolenia. Názov v jednotlivých etapách vývoja vyzeral takto:

1264, 1293 – Tehan
1335 – Techan
1337 – Tehan
1351 – Thyhan, Tehan
1397 – Thehan
1399 – Thehaan
1773 – slovensky: Czahanowcze, maďarsky: Tehány
1906 – Cahanovce

Kontakt na miestnu samosprávu

Miestny úrad mestskej časti Košice - obec ahanovce
Kancelária:
ahanovská 28
040 13 Košice

Tel./Fax: +42155 6369428

e-mail: tahanovce@stonline.sk

Poviedky z obce ahanovce

Sopľavý prízrak - každá poriadna dedina mala vlastné strašidlo, aj ahanovce – autor: Slavomír Szabó

Skutočný koniec - skutočný príbeh z konci II. svetovej vojny o poprave pri ťahanovskom tuneli – autor: Slavomír Szabó


Zachráňte mäsiara! - skutočný príbeh z čias po oslobodení obce, keď zatýkali ľudí spolupracujúcich s Nemcami a Maďarmi – autor: Slavomír Szabó

Istota nikdy, iba viera - skutočný príbeh so svadobnou zápletkou – autorka: Silvia Bolčová

Svet srdca - údajne skutočný príbeh z čias po oslobodení obce – autorka: Silvia Bolčová

Môj vôl bol inžinier - úsmevný príbeh z 50-tych rokov 20. storočia, keď obec navštevovali stranícki agitátori – autor: Slavomír Szabó

Aj ja vstúpim do JRD - skutočný príbeh z 50-tych rokov 20. storočia, keď v dedine zakladali JRD – autor: Slavomír Szabó

Regina a dva svety - skutočný príbeh z roku 1954 – autor: Slavomír Szabó

"Nechcem ja maľučkej ženy" - skutočný príbeh z konca päťdesiatych rokov 20. storočia – autor: Slavomír Szabó