login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Myslava

@ :: Mestské časti ::     Sep 25 2005, 18:04 (UTC+0)

Kostol bol postavený v roku 1788
Poloha:

Historická obec Myslava, dnes mestská časť Košice – Myslava, sa nachádza na západnej časti Košíc na ceste vedúcej do obce Zlatá Idka. I keď bezprostredne susedí s panelákovými sídliskami, stále si zachovala svoj vidiecky kolorit.

Kontakt:

Miestny úrad mestskej časti Košice – Myslava
Myslavská 190
040 16 Košice – Myslava

Telefón: 055/ 685 31 12, 78 97 971

Z histórie:

Pomenovanie svedčí o tom, že prapôvodní obyvatelia boli Sloveni. Názov obce Myslava má základ v slove Sláv a so zámenom my, dáva Myslav, čo je podobné ako Sobieslav, Viačeslav, resp. Myslava, Sobieslava a pod.

Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1382, potok Myzla sa však uvádza už v roku 1297. Názvy chotárov objasňujú, ktorá lokalita k čomu slúžila (Vinice, Chmeľníky a pod). Osídlenie obce Nemcami možno predpokladať za vlády kráľa Bélu IV. (1235 - 1270), keď ich na toto územie povolal v dôsledku výrazného zníženia počtu obyvateľstva po tatárskych vpádoch. Priezviská Kelbel, Kirchner, Šolc, Müller, Korl, Klein, Širgeľ, Cirner sa zachovali až podnes.
V obci sa nachádzali dva mlyny - vyšný a nižný, zmienky o nich sa zachovali už z roku 1395. Pivovar, ktorého existenciu dokladuje písomný záznam z roku 1703, bol vo svojom čase trikrát väčší ako košický. Tehelňa z roku 1707 pálila tehly pre mesto, svoju prevádzku ukončila v roku 1861.

Nachádzali sa tu aj železiarne Maša, ktoré vznikli ako účastinná spoločnosť v roku 1848. V roku 1851 tu prevádzkovali aj vysokú pec, zlievareň a v trojposchodovej budove i kováčske a zámočnícke dielne.

Kostol - jediná súčasná kultúrna pamiatka v Myslave, bol postavený v roku 1788 v klasicistickom slohu. Pôvodný stredoveký stál pred súčasnou farskou budovou a jeho počiatky siahajú do roku 1317.

Poviedky z Myslavy

Utečte pred nebožtíkom! - skutočný príbeh o miestnych cigánoch z prelomu 19. a 20. storočia – autor: Slavomír Szabó

Pieseň o veľkom súžení - skutočný príbeh z II. svetovej vojny o prenasledovaní Židov – autor: Alexander Piroš

Nebojácna Margita - skutočný príbeh z konca 30-tych rokov 20. storočia – autor: Alena Štrompová

“Mikluš, Mikluš, daj mi dobrý muž - skutočný príbeh z prvých rokov po II. svetovej vojne, ktorý opisuje jeden miestny zvyk – autor: Slavomír Szabó

Kríže sa nekradnú - možno tradovaný, možno skutočný príbeh z II. svetovej vojny – autor: Slavomír Szabó

Tajomná záhrada - príbeh, ktorý sme si vypočuli a ostali dosť prekvapení... – autor: Slavomír Szabó