login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Koceľovce: Pastieri

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2014, 06:14 (UTC+0)

Koceľovce, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z päťdesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej obecných pastierov z Koceľoviec. Ako väčšina obcí, aj táto mala svojich zamestnancov, ktorí sa za odmenu starali o zvieratá miestnych obyvateľov. Boli to najmä pastieri kráv, ktorí vyháňali stáda na dobytok každé ráno, ale prespávali v dedine. Potom to boli pastieri oviec, teda bača a honelníci. Títo spávali na salašochčítať ďalej...
čitateľov: 5007   

Koceľovce: Ženské kroje

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2014, 06:10 (UTC+0)

Koceľovce, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza zo sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva krátku divadelnú scénku, ktorú dievčatá odohrali v krojoch. V tomto prípade však možno skôr hovoriť skôr už len o napodobneninách niekdajších krojov, ktorými sa vyznačovala obec.

Pôvodný ženský kroj sa skladal čítať ďalej...
čitateľov: 4786   

Koceľovce: Vznik JRD

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2014, 06:05 (UTC+0)

Koceľovce, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza zo šesťdesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej pracovníkov miestneho jednotného roľníckeho družstva pri zbere sena. Obyvatelia rýdzo poľnohospodárskej obce Koceľovce pomerne dlho odolávali snahám vložiť svoje pozemky do spoločného hospodárenia. Neboli sami, podobný postoj zaujali takmer všetky obce z doliny Hankovského potoka. čítať ďalej...
čitateľov: 6019   

Koceľovce: Hasiči

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2014, 06:02 (UTC+0)

Koceľovce, okres Rožňava: Táto fotografia vznikla okolo roku 1960 a vidíme na nej osem členov dobrovoľného hasičského zboru obce. História dedinských hasičských zborov siaha až do čias Márie Terézie. Zákonne bola zakotvená aj v posledných rokoch Rakúsko - Uhorska a povinnosťou obce bolo aj zriadenie nočnej strážnej služby v dedine, ktorá dozerala na ohrozenie ohňom, ale aj prípadným vonkajším nepriateľom, či ako ochrana pre zlodejmi.

čítať ďalej...
čitateľov: 4679   

Koceľovce: Vysťahovalectvo do USA

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2014, 05:58 (UTC+0)

Koceľovce, okres Rožňava: Táto fotografia vznikla pravdepodobne v päťdesiatych rokoch 20. storočia a vidíme na nej návštevu amerických migrantov v rodnej obci Koceľovce. Ako celé územie Slovenska, ani túto dedinu neobišla tzv. hladová migrácia, keď ju v čase krízy opúšťali muži i celé rodiny a hľadali si prácu za oceánom.

čítať ďalej...
čitateľov: 4515   

Dvorníky: Býky a voly

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2014, 05:54 (UTC+0)

Dvorníky, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza zo štyridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej býkov. Bývali zvykom, že každá obec alebo väčší gazdovia mali iba jedného až dvoch býkov, ktorí slúžili na oplodňovanie všetkých kráv v dedine. Inak sa zvykli kastrovať a využívali ako voly najmä na ťažné práce. čítať ďalej...
čitateľov: 6228   

Dvorníky, Bôrka: Odpustová slávnosť

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2014, 05:50 (UTC+0)

Dvorníky - okres Košice-okolie, Bôrka - okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z päťdesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej mladé ženy z obce Dvorníky pred putovným miestom v Bôrke.

Náboženské púte Bôrky majú starú tradíciu. Vychádzajú z údajného zjavenia, ktoré sa zaznamenalo v roku 1251, a podľa ktorého sa v Cambridgi zjavila Panna Mária a podala sv. Šimonovi Stockovi škapuliar. Údajne odvtedy začali škapuliare nosiť veriaci, ktorí vyznávali kult Bohorodičky. V roku 1759 pápež Klement XIII. vydal bulu, ktorou umožnil Škapuliarskemu spolku Panny Márie Karmelskej organizovať odpusty. V roku 1776 sa obec Bôrka dostala pod správu Rožňavskej diecézy. V roku 1804 ešte pápež Pius VII. rozšíril práva usporiadania odpustov aj na miesta, kde žili zosnulí členovia spolku. Pravdepodobne tu môžeme hľadať počiatky pútí do Bôrky.

čítať ďalej...
čitateľov: 4803   

Dvorníky: O údajnom pôvode názvu obce

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2014, 05:47 (UTC+0)

Dvorníky, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza zo začiatku štyridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej obyvateľku obce Dvorníky. Dedina v blízkosti niekdajšieho župného mesta Turňa nad Bodvou mala podľa tradovaného podania vzniknúť ako usadlosť ľudí, ktorí zabezpečovali chod Turnianskeho hradu i mesta v podhradí.

čítať ďalej...
čitateľov: 6596   

Silická Jablonica: Priadky

@ :: Historické foto ::     Jan 08 2014, 10:12 (UTC+0)

Silická Jablonica, okres Rožňava: Táto historická fotografia vznikla niekedy medzi rokmi 1939 až 1944. Poznáme to podľa toho, že chlapec stojaci v pozadí má na hlave čiapku maďarskej mládežníckej brannej organizácie Levente. V týchto rokoch patrila Silická Jablonica pod Horthyho Maďarsku a mladí museli byť povinne jej členovia. V podstate išlo o výcvik ako prípravy na základnú vojenskú službu, čo obsahovalo najmä telesnú výchovu a streľbu. Po ideologickej stránke absolvovali množstvo prednášok o histórii a (vtedajšej) súčasnosti maďarského národa, ako i povinnosti chrániť jeho záujmy v prípade potreby aj vlastným životom. čítať ďalej...
čitateľov: 6214   

Silická Jablonica: Pranie v Turni

@ :: Historické foto ::     Jan 08 2014, 10:08 (UTC+0)

Silická Jablonica, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej ženy zo Silickej Jablonice, ktoré perú bielizeň v rieke Turňa. Takéto pranie bolo v týchto rokoch celkom bežné, ale k rieke sa išlo až nakoniec. Celý rituál čistenia odevov totiž trval tri dni.

čítať ďalej...
čitateľov: 5448   

Silická Jablonica: Ženské kroje

@ :: Historické foto ::     Jan 08 2014, 10:03 (UTC+0)

Silická Jablonica, okres Rožňava: Táto historická fotografia pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej mladé dievča v typickom kroji obce. Kroje si šila takmer každá rodina sama. Základom bola doma utkaná látka z konope, ktoré tu pestovali všetci. I keď technika spracovania rastlín, výroby nití a plátna bola vždy rovnaká, plátno bolo jemné alebo hrubé. To záviselo od konope, ktoré sa zbieralo dva razy ročne. Asi polovicu jeho úrody zozbierali vždy v lete v čase kvitnutia. Druhú polovicu zozbierali až s príchodom jesene, kedy konope odkvitlo a malo semená. Tie sa vytriasali a ukladali na budúcoročný výsev.

čítať ďalej...
čitateľov: 5975   

Silická Jablonica: V časoch furmanstva

@ :: Historické foto ::     Jan 08 2014, 09:59 (UTC+0)

Silická Jablonica, okres Rožňava: Táto historická fotografia pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej mladú dievčinu na voze. Už podľa jej šiat je zrejmé, že išlo o výnimočnú príležitosť vyfotografovať sa. Má totiž oblečený slávnostný ženský kroj, aký sa tu nosieval alebo v čase sviatkov (čo bolo častejšie), alebo keď sa vyskytla možnosť postaviť pred objektív.

čítať ďalej...
čitateľov: 5272   

Silická Jablonica: Jablká a ich spojenie s obcou

@ :: Historické foto ::     Jan 08 2014, 09:53 (UTC+0)

Silická Jablonica, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z päťdesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej starší manželský pár pri skladovaní úrody jabĺk. Južná časť Slovenského krasu, kde sa Silická Jablonica nachádza, patrila vďaka priaznivej teplej klíme k ovocinárskym oblastiam aj v dávnejšej histórii. Nakoniec, už v roku 1386 bol pôvodný názov obce Jablonca, čo svedčí minimálne o dvoch skutočnostiach.

Prvou skutočnosťou je národnostný pôvod zakladateľov obce. V 14. storočí tu žilo viac obyvateľov so slovanskými koreňmi, na severe Uhorska začali Maďari prevládať až v čase tureckých nájazdov, keď unikali z juhu. Podľa historika Branislava Varsíka je teda aj stredoveký názov Jablonca jasným dôkazom toho, že čítať ďalej...
čitateľov: 5075   

Kluknava: Nevesty a svokry

@ :: Historické foto ::     May 13 2013, 15:55 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto historická fotografia pravdepodobne pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej ženícha a nevestu v kluknavskom svadobnom kroji. Boli to ešte časy, kedy sa mladí na dedine brali predovšetkým podľa vôle rodičov. Platilo heslo: čižma patrí k čižme a bagandža ku bagandži. Mladí často ani nevedeli, kedy sa rodičia budúceho ženícha začali dohodovať s rodičmi budúcej nevesty, ako spojiť rodinné majetky. Išlo pritom často o rýdzo obchodné jednania. Typické to bolo najmä pre dediny. V danom čase existoval priepastný rozdiel v mentalite mešťanov a dedinčanov a s týmto neduhom spoločnosti sa do boja pustila predovšetkým osveta.

čítať ďalej...
čitateľov: 5529   

Kluknava: Kluknavčania v čase krízy

@ :: Historické foto ::     May 13 2013, 15:53 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto fotografia pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej obyvateľov Kluknavy, ktorí sa stretli pri nejakom spoločnom podujatí. I keď tu všetko vyzerá pekne a slávnostne, tieto roky boli krízové. K zaujímavostiam, ktoré azda vychádzajú odniekiaľ z hĺbky ľudskej psychiky, patrí skutočnosť, že čím horšie boli časy, tým viac sa organizovali zábavné stretnutia, na ktorých bolo možné na skutočnosť zabudnúť. História to dokazuje mnohými príkladmi. Napríklad počas obliehania Paríža fašistickým Nemeckom sa tam konalo najviac tanečných zábav. Aj Kluknava čítať ďalej...
čitateľov: 4876   

Turňa nad Bodvou: Československý zväz mládeže

@ :: Historické foto ::     May 13 2013, 15:23 (UTC+0)

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla počas školského roku 1957 / 1958 a vidíme na nej žiakov miestnej školy. Uprostred sa nachádzajú učitelia. Podľa textu na zadnej strane fotografie vieme, že išlo o triedu s vyučovacím jazykom maďarským. Na prvý pohľad zaujme najmä rovnošata žiakov. Oblečení sú v uniformách Československého zväzu mládeže, čo bola organizácia, z ktorej vzniklo neskôr známe SZM – Socialistický zväz mládeže.

čítať ďalej...
čitateľov: 5885   

Turňa nad Bodvou: Československí legionári v roku 1919

@ :: Historické foto ::     May 13 2013, 15:19 (UTC+0)

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla v roku 1919 a vidíme na nej československých legionárov, ktorí v týchto miestach prišli udržať poriadok na slovensko-maďarských hraniciach.

čítať ďalej...
čitateľov: 4533   

Turňa nad Bodvou: Turniansky rybník

@ :: Historické foto ::     May 13 2013, 15:13 (UTC+0)

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla niekedy na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych rokov. V pozadí vidíme Turniansky hradný vrch a v popredí rybník.

čítať ďalej...
čitateľov: 5112   

Hačava: Hačavské poľnohospodárstvo

@ :: Historické foto ::     May 13 2013, 14:21 (UTC+0)

Hačava, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z Hačavy a vidíme na nej poľnohospodárov pri jarnej orbe. Obec sa nachádza na krasovej planine, kde nie sú podmienky na pestovanie ideálne a nikdy v minulosti sa ani neprofilovala ako poľnohospodárska dedina. Mentalita vidiečanov však bola aj tu úzko spätá s pôdou a obhospodarovali sa aj parcely, ktoré by si v iných častiach Slovenska ani nevšimli.

Oblasť Slovenského krasu je charakteristická len plytkou vrstvou ornej pôdy, pod ktorou sa nachádza masívne vápencové podložie. čítať ďalej...
čitateľov: 3969   

Kluknava: Dievky a bosorky

@ :: Historické foto ::     Apr 05 2013, 10:45 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Nevieme presne, kedy táto fotografia vznikla. Iba predpokladáme, že v dvadsiatych alebo tridsiatych rokoch 20. storočia. Ide o klasickú ateliérovú fotku mladej slobodnej ženy, ktorá (ako sa patrilo) sa nechala odfotografovať s modlitebnou knižkou v ruke. Tým, samozrejme, symbolizuje svoju príslušnosť ku kresťanskej viere.

I keď kresťanstvo tvorilo nespochybniteľný základ kultúry vidieckej identity, prechovávali sa naďalej mnohé zvyky, ktoré boli rozšírené ešte pred jeho nástupom. Ba dalo by sa povedať, že mnohé staré slovanské sa tradovali naďalej, len „pokresťančili“. čítať ďalej...
čitateľov: 6313   

Kluknava: Gazdovia a uhorský stepný dobytok

@ :: Historické foto ::     Apr 05 2013, 10:43 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Nevieme presne, kedy táto fotografia vznikla. Iba predpokladáme, že v dvadsiatych alebo tridsiatych rokoch 20. storočia. Vidíme na nej dvoch chlapov s dobytkom, ktorý na dnešné časy vyzerá trochu raritne. Krava tohto druhu váži do 500 kilogramov a býk 700 až 800 kilogramov. Oficiálny názov tohto druhu zvierat je uhorský stepný dobytok. Aj keď ho dnes vídame skôr v zoologických záhradách (napríklad v košickej), ešte okolo roku 1840 boli Košice známe ako vývozca uhorského stepného dobytka na Balkán. Oproti tradičnému dobytku je tento oveľa otužilejší a v zime mu narastie hrubšia srsť, čo vidieť aj na tejto fotografii.

čítať ďalej...
čitateľov: 6248   

Kluknava: Vojny a vzbury

@ :: Historické foto ::     Apr 05 2013, 10:40 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Nevieme, kedy a kde presne táto fotografia vznikla. Zachovala sa však v Kluknave a je veľmi pravdepodobné, že jeden z týchto mužov pochádzal z tejto obce. Oblečení sú v uniformách vojakov I. svetovej vojny, teda fotografia pravdepodobne vznikla v druhej dekáde 20. storočia.

Ako každá dedina, aj Kluknava bola postihnutá vojenskými konfliktami, ale tiež vzburami. čítať ďalej...
čitateľov: 5940   

Kluknava: Ochotnícke divadlo a osveta v roku 1937

@ :: Historické foto ::     Apr 05 2013, 10:37 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto fotografia vznikla pravdepodobne koncom tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej členov miestneho ochotníckeho divadla. Zatiaľ čo tieto aktivity vo väčšine obcí zastrešovali školy, v Kluknave divadlo vzniklo v rámci Združenia katolíckej mládeže. To v obci vzniklo 5. decembra 1937. Spolok sa okrem divadla venoval organizácii rôznych prednášok pre verejnosť, čo možno vnímať ako osvetovú činnosť.

čítať ďalej...
čitateľov: 5221   

Kluknava: Ženích a družbovia

@ :: Historické foto ::     Apr 05 2013, 10:35 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto fotografia pochádza z roku 1932. Vidíme tu ženícha a jeho kamarátov družbov. Odhad veku fotky vychádza zo zvyku, ktorý sa ešte v štyridsiatych rokoch tradoval. V danom čase, i keď už boli pánske obleky rozšírené a nosieval ich každý, sa ženích na svadbu obliekal do kluknavského kroja.

čítať ďalej...
čitateľov: 5805   

Kluknava: Obyvatelia a demografický vývoj

@ :: Historické foto ::     Apr 05 2013, 10:32 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto fotografia vznikla v tridsiatych rokoch 20. storočia a vidíme na nej obyvateľku Kluknavy v jej typickom dolnospišskom kroji. Vzhľadom na charakter oblečenia by sa bolo možné domnievať, že Kluknava bola vždy „len“ dedina, ale celkom takto to nie je. V niektorých historických zápisoch je uvádzaná ako mesto, avšak obyvateľstvo malo vždy skôr vidiecky charakter. To sa netýkalo len štýlu obliekania.

V Kluknave pracovali medené hute, boli tu bane, pivovar, tiež kaštieľ Čákiovcov (Csáky), avšak „nededinská časť obyvateľstva“ tvorila samostatnú komunitu miestnych „pánov“. Na formovanie celkovej kultúry obce nemala až taký vplyv ako v mestách a meštianska kultúra tu nikdy nezapustila svoje korene. Vzhľadom na miestny potenciál čítať ďalej...
čitateľov: 6043   

Kluknava: Fotka určená do Austrálie

@ :: Historické foto ::     Mar 14 2013, 09:20 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto fotografia pochádza z dvadsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej rodinu, ktorá sa nechala takto zvečniť, aby mohla poslať svoju podobizeň do Austrálie. Medzi rodinnými príslušníkmi chýba manžel a otec. Práve on odišiel za prácou na opačnú stranu sveta.

Už v druhej polovici 19. storočia bývalo vyhľadávanie zárobkov za oceánom vcelku bežným javom a nebolo takmer dedinyčítať ďalej...
čitateľov: 4799   

Kluknava: Pohľadnica z čias Rakúsko-Uhorska

@ :: Historické foto ::     Mar 14 2013, 09:08 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto pohľadnica bola vydaná niekedy koncom 19. alebo začiatkom 20. storočia a vidíme na nej obec Kluknava. I keď tu boli aj v danom čase reprezentačné budovy - kaštieľ, kostol v barokovom slohu a hute, fotografa zaujali typické dedinské spišské domy do šindľovou strechou.

Kluknava bola od 13. storočia dedina patriaca pod Richanvský hrad. Po tom už dnes nenájdete skoro nič, kamene z jeho hradieb boli použité čítať ďalej...
čitateľov: 4818   

Kluknava: Zlatá svadba v roku 1946

@ :: Historické foto ::     Mar 14 2013, 09:02 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto fotografia pochádza z roku 1946 a vidíme na nej manželov Annu a Štefana Rychnavských. Bol to pár poľnohospodárov, ktorí sa stali v obci priam legendárnymi a aj dnes je to v Kluknave veľmi rozšírené priezvisko. Mali šestnásť detí. Žiaľ, v daných časoch bola novorodenecká a detská úmrtnosť veľmi vysoká a päť z nich zomrelo do tretieho roku života.

Manželia sa venovali najmä pestovaniu žita, pšenice, jačmeňa, ovsa, ľanu a zemiakov. Popri tom aj chovu kráv a volov. Boli typickými predstaviteľmi starého sveta, kedy ľudia vstávali ešte pred východom slnka, aby čítať ďalej...
čitateľov: 4630   

Kluknava: Nočné svadobné zvyky

@ :: Historické foto ::     Mar 14 2013, 08:56 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto fotografia pochádza z päťdesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej výjav z nočnej zábavy na svadbe. Na prvý pohľad to skôr vyzerá ako divadelná scéna, svadbu možno rozpoznať len podľa typického družbovského ručníka, ktorý má na sebe muž s fľašou v ruke. Nočné svadobné scény a zvyky mali k divadlu naozaj blízko, boli teatrálne, ale na také predstavenie by maloleté deti určite nepustili.

čítať ďalej...
čitateľov: 4667   

Kluknava: Čas prvých áut

@ :: Historické foto ::     Mar 14 2013, 08:50 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Nevieme presne kedy a za akých okolností táto fotografia vznikla. Pochádza však z Kluknavy a predpokladáme, že je z dvadsiatych, najneskôr z tridsiatych rokov 20. storočia. V určitej symbolike stvárňuje stret dvoch svetov – zanikajúce časy krojov a nastupujúcu dobu automobilov. Kým však jedno (takmer) zaniklo a druhé sa (dostatočne) rozvinulo, prešlo ešte ďalších dvadsať rokov.

To, že fotografia vznikla v Kluknave, nie je prekvapujúce. Napríklad v roku 1828 sa čítať ďalej...
čitateľov: 4964   

Kluknava: Prvá svetová vojna

@ :: Historické foto ::     Mar 14 2013, 08:46 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto fotografia vznikla v čase I. svetovej vojny a zachytáva muža – vojaka so svojou manželkou a dieťaťom. Vyhotovená bola v ateliéri neznámeho fotografa, určite išlo o foto na pamiatku, na ktoré sa vojak pozeral v ťažkých časoch v zákopoch. I keď sa boje I. svetovej vojny obce bezprostredne nedotkli, aj odtiaľ museli chlapi rukovať na front. A muž bol v danom čase výhradný živiteľ rodiny, bez neho žena a deti trpeli, nemal kto obrábať polia a aj základné potraviny boli dostupné iba na lístky.

Napriek odľahlosti frontu však Kluknava prichádzala do kontaktu s vojakmi oboch strán bojovej línie. čítať ďalej...
čitateľov: 5369   

Kluknava: Jednotné roľnícke družstvo 1949

@ :: Historické foto ::     Mar 14 2013, 08:41 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto fotografia pochádza z päťdesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej poľnohospodárov z roľníckeho družstva pri jednom z prvých traktorov a kosačke. Ako takmer vo všetkých dedinách, aj tu bolo založenie jednotného roľníckeho družstva sprevádzané nátlakovými až násilníckymi akciami a gazdovia nemali záujem odovzdať svoje generáciami obhospodarované majetky družstvu. I keď asi polovica mužov z obce pracovala v baníctve a hutníctve, druhú polovicu živila pôda a dobytok.

Jednou z nátlakových foriem na súkromníkov bolo čítať ďalej...
čitateľov: 4723   

Kluknava: Jednotné roľnícke družstvo 1950

@ :: Historické foto ::     Mar 14 2013, 08:38 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto fotografia pochádza z roku 1950, prípadne 1951 a vidíme na nej družstevné auto s politickým transparentom a dožinkovým vencom.

Keď sa prvé menšinové roľnícke družstvo založené v Kluknave v roku 1949 neujalo a hospodárilo od desiatich k piatim, družstevníci po vzore iných obcí začali s propagandou typu, že niet inej cesty k blahobytu než spoločné hospodárenie; kto nie je za združstevnenie, nesúhlasí so socialistickým zriadením, je nepriateľom štátu a spoločnosti a podobne. Dedinu navštevovali politickí agitátori, ktorí čítať ďalej...
čitateľov: 4053   

Kluknava: Jednotné roľnícke družstvo 1951 a neskôr

@ :: Historické foto ::     Mar 14 2013, 08:34 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto fotografia pochádza zo začiatku päťdesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej družstevníkov pri nakladaní hnoja na voz. Typicky komunistický postoj vtedajšieho vedenia spoločnosti k historickým pamiatkam možno dokumentovať práve na príklade Kluknavy. Kaštieľ, ktorý po dlhé roky obývali Čákiovci (rod Csáky) bol vnímaný ako architektonické rezíduum šľachtickej a sociálne nespravodlivej spoločnosti a tak s ním aj takto naložili. Zriadili v ňom živočíšnu výrobu a na miestach, kde kedysi bývali grófi a baróni začali chovať svine.

čítať ďalej...
čitateľov: 3530   

Kluknava: Svadba v roku 1911

@ :: Historické foto ::     Feb 06 2013, 04:49 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto historická fotografia má vyše sto rokov. Vidíme na nej svadobčanov pred kostolom. Nie je nám však známe, či už v danom čase niekto z obce, napríklad z kaštieľa, vlastnil fotografický prístroj, alebo šlo o objednaného fotografa z mesta. Na tie časy však fotografovanie musela byť veľká udalosť, čo vidieť aj na vzorovom zoradení a pózovaní svadobčanov.

Keď sa mladí v Kluknave chceli zobrať a ich rodičia súhlasili, najskôr museli čítať ďalej...
čitateľov: 4435   

Kluknava: Remeselníci

@ :: Historické foto ::     Feb 06 2013, 04:41 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto fotografia pochádza niekedy z druhej štvrtiny 20. storočia a vidíme na nech miestnych remeselníkov – kováčov. Kluknava nebola rýdzo poľnohospodárska dedina, aj keď pestovanie obilnín a chov dobytka tu boli veľmi rozšírené. Značnú časť mužskej populácie však tvorili baníci, hutníci a remeselníci. Ženy sa zasa vo väčšej miere venovali pestovaniu ľanu.

Baníctvo bolo spojené najmä s ťažbou medenej rudy. Tá sa spracovala v blízkej Štefanskej Hute, ktorá patrí pod obec. Už v roku 1787 tu stál hámor a začiatkom 19. storočia čítať ďalej...
čitateľov: 5019   

Kluknava: Ženský odev na prelome storočí

@ :: Historické foto ::     Feb 06 2013, 04:37 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto historická fotografia pochádza z prelomu 19. a 20. storočia a vidíme na nej ženy s Kluknavy s malým chlapcom. Fotografovanie asi nebolo vopred plánované, pretože ženy majú na sebe všedný denný kroj, nie slávnostný. Kroje sa od seba líšili najmä zásterou, ktorá bola na slávnostnom odeve biela a skladaná, tiež bohatosťou výšiviek na veste a rukávmi na košieľkach, pretože slávnostné mali na pleciach veľké biele naškrobené „pufy“.

čítať ďalej...
čitateľov: 4500   

Kluknava: Železnica

@ :: Historické foto ::     Feb 06 2013, 04:30 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto historická fotografia pochádza z roku 1940 a vidíme na nej železničnú stanicu v Kluknave. Železničné spojenie na tejto trati premáva od roku 1872 a bola to de facto posledná etapa výstavby známej Košicko-bohumínskej dráhy. Ak by ste prišli na miesto, kde stál v roku 1940 fotograf, naskytol by sa vám takmer identický pohľad na budovu stanice. Rozdiel je však okrem iného aj v tom, že zatiaľ čo v roku 1940 ešte slúžila svojmu účelu, dnes je jej polovica zatvorená a v druhej polovici žije rodina ako v rodinnom dome.

Otvorenie Košicko-bohumínskej dráhy začalo 1. februára 1869 čítať ďalej...
čitateľov: 5129   

Kluknava: Azda rodinný portrét

@ :: Historické foto ::     Feb 06 2013, 04:22 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Nevieme, kedy presne táto historická fotografia vznikla, ba nevieme ani, kto sa na nej nachádza. Vzhľadom na to, ako sú ľudia oblečení, sa môžeme len domnievať, že išlo o vrstvu, ktorá sa nerátala medzi tradičných dedinčanov. Svedčí o tom nielen odev, ale aj skutočnosť, že ženy nemajú zakryté vlasy šatkami či čepcami, čo bolo pre vydatú dedinskú ženu neprístojné. Rovnako šaty bez rukávov, ktorá má jedna zo žien, by boli pre prostú dedinčanku „nemorálne“. Vzhľadom na charakter šiat sa len môžeme domnievať, že fotka vznikla v dvadsiatych rokoch 20. storočia a azda je na nej zachytené osadenstvo kaštieľa.

Kaštieľ v Kluknave dal postaviť čítať ďalej...
čitateľov: 4872   

Turňa nad Bodvou: Hladomor

@ :: Historické foto ::     Jan 29 2013, 12:12 (UTC+0)

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza alebo z prvých rokov 20. storočia, keď ešte Turňa nad Bodvou patrila pod Rakúsko-Uhorsko, alebo z prelomu tridsiatych až štyridsiatych rokov 20. storočia, keď toto územie ovládlo Horthyho Maďarsko. Fotka slúžila ako pohľadnica a zachytáva niekdajší župný dom. Ten postavili v roku 1820, ale už v roku 1882 Turnianska župa zanikla, resp. zlúčila sa s Abovskou župou. I keď to dnes znie dôležito a honosne, ani takýmto mestám a okolitým obciam sa nevyhli katastrofy, ako bol hladomor v roku 1847.

čítať ďalej...
čitateľov: 4974   

Turňa nad Bodvou: Pôvod názvu

@ :: Historické foto ::     Jan 29 2013, 12:06 (UTC+0)

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Nepoznáme presný rok, kedy táto fotografia vznikla. Možno však takmer s istotou predpokladať, že išlo o prvú polovicu 20. storočia. Vidíme na nej hlavnú ulicu Turne nad Bodvou, pričom v pozadí dominuje veža gotického kostola Nanebovzatia Panny Márie. Za ňou sa dvíha svah Zádielskej planiny.

Oblasť Slovenského krasu, kde sa Turňa nad Bodvou nachádza, je a v minulosti čítať ďalej...
čitateľov: 4484   

Turňa nad Bodvou: Dobytčí a nevedno aký trh

@ :: Historické foto ::     Jan 29 2013, 12:03 (UTC+0)

.

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Nie je známy rok, kedy tieto fotografie vznikli, ale údajne to bolo za I. ČSR, teda niekedy medzi 1918 až 1938, keďže od novembra 1938 patrila Turňa nad Bodvou medzi obce, ktoré boli pričlenené k Horthyho Maďarsku. Ide o skutočne raritné zábery, ktoré zobrazujú atmosféru na veľkom provizórnom trhovisku. To sa vzhľadom na charakter okolitých kopcov pravdepodobne nachádzalo severne od obce na miestach, kde boli v danom čase rozsiahle pasienky.

Prvá z fotografií zachytáva dobytčí trh. čítať ďalej...
čitateľov: 4744   

Turňa nad Bodvou: Hrad a vinice

@ :: Historické foto ::     Jan 29 2013, 11:58 (UTC+0)

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Vznik tejto fotografie môžeme datovať medzi tridsiate až päťdesiate roky 20. storočia a vidíme na nej charakteristický pohľad na Turniansky hradný vrch z cesty vedúcej z Turne do Hája a Hačavy. Okrem hradu zaujmú aj vinice.

Strmé južné svahy Slovenského krasu sú charakteristické vápencovými bralami a ílovitou kamenistou pôdou, tiež dobrou priemernou ročnou teplotou a takmer dokonalým počtom zrážok, čo je vhodné na pestovanie viniča. čítať ďalej...
čitateľov: 4162   

Turňa nad Bodvou: Železnica v Turni

@ :: Historické foto ::     Jan 29 2013, 11:53 (UTC+0)

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza niekedy z prelomu 19. a 20. storočia, neskôr bola ručne kolorovaná a používaná ako pohľadnica. Vidíme na nej železničnú stanicu v Turni nad Bodvou.

História železnice na trase Košice – Turňa nad Bodvou siaha do 19. storočia a tento úsek bol prvýkrát slávnostne spojazdnený 12. októbra 1890. čítať ďalej...
čitateľov: 4438   

Turňa nad Bodvou: Príchod vojsk Miklósa Horthyho

@ :: Historické foto ::     Jan 29 2013, 11:45 (UTC+0)

-

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Tieto fotografie pochádzajú zo začiatku novembra 1938 a vidíme na nich príchod maďarskej armády do Turne nad Bodvou. Stalo sa tak po tom, ako na základe Viedenskej arbitráže zo dňa 2. novembra 1938 pripadla značná časť južného Slovenska (včítane Košíc) pod Maďarsko. Na tomto národnostne zmiešanom území žilo 852 332 obyvateľov, z čoho 346 124 obyvateľov nepatrilo k maďarskej národnosti, ale šlo prevažne o Slovákov, čiastočne Čechov a Rusínov. Takmer všetci nové územie Maďarska opustili; len z Košíc ihneď odišlo 15 tisíc mešťanova ďalších 15 tisíc počas nasledujúcich rokov. čítať ďalej...
čitateľov: 5483   

Turňa nad Bodvou: Obyvatelia a ich práca

@ :: Historické foto ::     Jan 29 2013, 11:37 (UTC+0)

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla začiatkom 20. storočia a vidíme na nej Moldavskú ulicu v Turni nad Bodvou s obyvateľmi pred obchodom. Fotografia bola vydaná ako pohľadnica.

Postavenie obyvateľov Turne bolo v minulosti meštianske, v súčasnosti je to obec. Vznik prvotnej osady a jej rast sú úzko spojené s Turnianskym hradom, ktorý bol centrum turnianskeho panstva, neskôr komitátu a nakoniec župy. Turňa sa teda začala rozvíjať ako obec poskytujúca hradu určitý servis čítať ďalej...
čitateľov: 4263   

Turňa nad Bodvou: Župný dom s Masarykovým portrétom

@ :: Historické foto ::     Jan 29 2013, 11:33 (UTC+0)

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Nie je známe kedy a pri akej príležitosti táto fotografia vznikla. Vieme však, že to bolo niekedy medzi rokmi 1918 až 1938, teda po vzniku I. ČSR a pred nástupom éry Horthyho Maďarska. Dav ľudí pred rečníkom stojí pri Župnom dome. Za pozornosť stojí umiestnenie štátneho znaku a portrét prezidenta Tomáša Garriguea Masaryka na priečelí budovy.

čítať ďalej...
čitateľov: 4670   

Turňa nad Bodvou: Potravné družstvo

@ :: Historické foto ::     Jan 11 2013, 09:31 (UTC+0)

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z čias I. československej republiky a vidíme na nej obyvateľov obce pred potravným družstvom. Dvojjazyčný názov Potravné družstvo sa nachádza na ceduli nad vstupom do budovy. Fotografia slúžila ako pohľadnica. Zaujímavý je aj názov obce – Turňa pri Moldave. Názov sa tu menil viackrát. Z pôvodnej Turne – čo bolo župné mesto – sa stala Turňa nad pri Moldave, v čase socializmu Turnianske Podhradie a dnes je to Turňa nad Bodvou.

Potravné družstvá boli už v 19. storočí veľmi účinným nástrojom proti predražovaniu potravín a zabezpečeniu čítať ďalej...
čitateľov: 4284   

Turňa nad Bodvou: Historická pohľadnica kostola

@ :: Historické foto ::     Jan 11 2013, 09:29 (UTC+0)

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza niekedy z prelomu 19. a 20. storočia a vidíme na nej rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie. Fotografia bola využívaná ako pohľadnica.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie patrí medzi gotické skvosty. Nie je to dané len jeho stredovekou architektúrou, ale najmä stredovekými freskami, ktoré sú v čase vzniku tohto článku (2012) v rekonštrukcii.

čítať ďalej...
čitateľov: 4285   

Turňa nad Bodvou: Turniansky hrad na dobovej pohľadnici

@ :: Historické foto ::     Jan 11 2013, 09:27 (UTC+0)

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto fotografia slúžila ako pohľadnica niekedy začiatkom 20. storočia, teda ešte v časoch Rakúsko-Uhorska. Pôvodne šlo o čiernobiele foto, ručne kolorované a potom farebne tlačené.

Zobrazený Turniansky hrad je dodnes dominantou obce. Pochádza z 13. storočia a jeho prvými majiteľmi boli Tekusovci, ktorí sa neskôr premenovali na Tornajovcov (Tornay).

čítať ďalej...
čitateľov: 4543   

Turňa nad Bodvou: Centrum so sochou sv. Jána

@ :: Historické foto ::     Jan 11 2013, 09:24 (UTC+0)

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla niekedy v časoch I. ČSR a vidíme na nej centrum niekdajšieho župného mesta a dnes obce Turne nad Bodvou. Fotografia bola pôvodne čiernobiela, (nie veľmi zdarne) ručne kolorovaná a potom vytlačená ako pohľadnica.

čítať ďalej...
čitateľov: 4072   

Turňa nad Bodvou: Na už nejestvujúcom jazere pri kaštieli

@ :: Historické foto ::     Jan 11 2013, 09:23 (UTC+0)

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla niekedy v päťdesiatych rokoch minulého storočia a vidíme na nej mládež na člnkoch. Jazierko z fotky by ste dnes v Turni už len márne hľadali. Nachádzalo sa približne v strede obce a bolo súčasťou parku, ktorý patril k renesančnému kaštieľu.

čítať ďalej...
čitateľov: 4346   

Turňa nad Bodvou: Turniansky hrad od Zádielskej planiny

@ :: Historické foto ::     Jan 11 2013, 09:20 (UTC+0)

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto fotografia nepatrí medzi najstaršie, vyhotovená bola v roku 1950. Vidíme na nej pohľad na Turniansky hrad zo Zádielskej planiny. Pokiaľ by sa postavil fotograf na rovnaké miesto teraz v tom istom ročnom období, vyhotovil by pravdepodobne veľmi podobnú fotografiu. Rozdiel by bol len v tom, že v súčasnosti sa od sedla na Turniansky hradný vrch ťahajú železné stĺpy s vysokým napätím.

čítať ďalej...
čitateľov: 4120   

Turňa nad Bodvou: Oslavy 1. mája

@ :: Historické foto ::     Jan 11 2013, 09:18 (UTC+0)

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto fotografia nepatrí medzi najstaršie, ale svojim spôsobom zachytáva jedinečný moment v histórii Turne nad Bodvou. Ide o oslavy 1. mája a vyhotovená bola v roku 1968. Práve v tomto roku ako v jedinom Turňa organizovala vlastné prvomájové oslavy. Po iné roky chodili Turniančania na povinné slávnostné sprievody do Moldavy nad Bodvou.

Záverečná tancovačka sa konala na priestore pre Čárdou, dnes známou ako Hostinec pod hradom. čítať ďalej...
čitateľov: 3893   

Inovce: Drevený kostol sv. Michala Archanjela

@ :: Historické foto ::     Dec 07 2012, 11:46 (UTC+0)

Inovce, okres Sobrance: Táto fotografia pravdepodobne pochádza z päťdesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej drevený grécko-katolícky kostol z Inoviec. Súčasní obyvatelia obce sa hlásia k pravoslávnej cirkvi, ktorá tu má nový kostol a historický kostolík patrí pod správu grécko-katolíckej fary v Podhorodi.

čítať ďalej...
čitateľov: 3670   

Inovce: Dom zo slamenou strechou

@ :: Historické foto ::     Dec 07 2012, 11:43 (UTC+0)

Inovce, okres Sobrance: Táto historická fotografia pochádza z roku 1958 a vidíme na nej jeden z posledných domov zo slamenou strechou, ktoré sa v Inovciach nachádzali. V danom čase bol ešte dom obývaný a podľa mena rodiny jeho vlastníkov ho obyvatelia nazývali „Keresmanka chyža“.

čítať ďalej...
čitateľov: 3596   

Inovce: Mládež začiatkom rokov päťdesiatych

@ :: Historické foto ::     Dec 07 2012, 10:44 (UTC+0)

Inovce, okres Sobrance: Táto historická fotografia pochádza z roku 1952, prípadne z roku 1953. Zachytáva žiakov dedinskej základnej školy, ktorí boli v tomto ročníku už deviataci.

I keď ide o začiatok päťdesiatych rokov, kedy už boli kroje masívne na ústupe a nahrádzalo ich konfekčné oblečenie, od dediny ako Inovce by sa skôr očakávalo, že budú ešte deti odeté tradične. Inovce sú totiž podhorskou a značne izolovanou konečnou dedinou, ktorá sa nachádza len pol kilometra od hraníc s Ukrajinou. čítať ďalej...
čitateľov: 3589   

Inovce: Drevená búda, ktorá bola školou

@ :: Historické foto ::     Dec 07 2012, 10:21 (UTC+0)

Inovce, okres Sobrance: Táto fotografia pravdepodobne pochádza z päťdesiatych rokov 20. storočia, a hoc to tak nevyzerá, kedysi to bola škola. Vyučovalo sa v nej v rokoch 1953 až 1955. V miestnosti z drevených dosák bez okien, ktorá má len 4 x 5 metrov sa učilo približne šesťdesiat detí.
čítať ďalej...
čitateľov: 3736   

Budkovce: Niekdajšia železničná stanica

@ :: Historické foto ::     Nov 14 2012, 05:36 (UTC+0)

Budkovce, okres Michalovce: Táto fotografia vznikla v dvadsiatych rokoch 20. storočia a vidíme na nej dnes už nejestvujúcu budovu železničnej stanice v Budkovciach, ktorú zničili počas vojny nemecké vojská. Po vzniku I. ČSR medzi prvé investície v železničnej doprave patrila stavba trate Bánovce nad Ondavou – Vojany – Užhorod. Zámerom tejto trasy bolo prepojenie železníc Podkarpatskej Rusy so slovenskými. V danom čase patrila Podkarpatská Rus, neskôr nazývaná ako Zakarpatská Ukrajina, k územiu ČSR.

čítať ďalej...
čitateľov: 3801   

Budkovce: Učitelia z rokov tridsiatych

@ :: Historické foto ::     Nov 06 2012, 09:34 (UTC+0)

Budkovce, okres Michalovce: Táto fotografia pochádza z roku 1930 a vidíme na nej učiteľov Štátnej ľudovej školy v Budkovciach. V čase vyhlásenia I. Československej republiky v obci pôsobila rímskokatolická ľudová škola, ktorá dovtedy učila v maďarčine. Situácia sa zmenila po príchode nového riaditeľa Stanislava Krausa (na fotografii sedí) a učilo sa tu už v slovenskom jazyku.

čítať ďalej...
čitateľov: 4390   

Budkovce: Štatistiky v posledných rokoch Rakúsko-Uhorska

@ :: Historické foto ::     Nov 06 2012, 09:16 (UTC+0)

Budkovce, okres Michalovce: Táto fotografia vznikla pravdepodobne niekedy v druhom desaťročí 20. storočia, avšak ešte pred rokom 1918, teda v časoch, keď Budkovce i celé územie súčasného Slovenska patrili pod Rakúsko-Uhorsko.

Podľa sčítania obyvateľov z roku 1910 žilo v Budkovciach 1 341 obyvateľov, z čoho pracovalo 504. Detí tu žilo 837 a ostatní boli lebo starí ľudia alebo ženy v domácnosti. Samozrejme, údaj o pracujúcich je týmto skreslený, pretože postavenie ženy v domácnosti zahŕňalo aj práce na poli, okolo dobytka, čiže na vlastnom statku ako na základe ekonomickej stability vlastnej rodiny, de facto „rodinného podniku“, prípadne robili aj ako príležitostné pracovné sily na statkoch iných gazdov.

čítať ďalej...
čitateľov: 4338   

Budkovce: Migrácia do USA

@ :: Historické foto ::     Nov 06 2012, 09:14 (UTC+0)

Budkovce, okres Michalovce: Žiaľ, nepoznáme presný rok vzniku tejto fotografie, avšak vzhľadom na typ fotopapiera vznikla pravdepodobne niekedy v prvých rokoch 20. storočia. Ide o štandardné ateliérové foto, ktoré si nechal vyrobiť Budkovčan, čo odišiel za prácou do USA. Tieto odchody boli častým následkom periodicky sa opakujúcich hospodárskych kríz a na Zemplíne sa prejavovali veľmi výrazne. Zemplín totiž patril medzi najzaostalejšie, resp. najmenej rozvinuté regióny Slovenska. Podľa štatistík z roku 1940 čítať ďalej...
čitateľov: 4547   

Budkovce: Seréniho kaštieľ

@ :: Historické foto ::     Nov 06 2012, 09:11 (UTC+0)

Budkovce, okres Michalovce: Táto fotografia vznikla v dvadsiatych rokoch 20. storočia a vidíme na nej kaštieľ grófa Seréniho (Szerényi). Foto teda pochádza práve z rokov, kedy v dôsledku vzniku I. ČSR a následných pozemkových reforiem grófska rodiny prišla o veľkú časť majetku a kaštieľ predala.

Situácia pre veľkostatkárov, akým gróf Seréni bol, sa začala komplikovať po zákone, ktorý bol prijatý už v novembri 1918 a eliminoval rozsah veľkostatkov. Tie boli najmä v rukách maďarskej šľachty. Týmto zákonom boli len obmedzené práva majetkového presunu z niekdajších vlastníkov na nových, resp. rozdrobenie veľkostatku na viacero menších v rukách nových majiteľov. čítať ďalej...
čitateľov: 3315   

Budkovce: Mládež v rokoch tridsiatych

@ :: Historické foto ::     Nov 06 2012, 09:08 (UTC+0)

Budkovce, okres Michalovce: Táto fotografia vznikla v roku 1936 a vidíme na nej mládež z obce v ľudových krojoch. V čase I. Československej republiky sa dával veľký dôraz na rozvíjanie spoločenského a kultúrneho života, a to najmä v rámci upevňovania národného povedomia a česko-slovenských vzťahov. Už dva roky po rozpade Rakúsko-Uhorska, teda v roku 1920, v Budkovciach založili miestny odbor Matice slovenskej, ktorý je tu činný dodnes. Súčasťou matičiarskej činnosti bolo zriadenie a prevádzkovanie vlastnej knižnice, aby sa medzi ľudí dostala najmä literatúra slovenských klasikov, ktorá do vzniku štátu nebola vždy a všade dostupná. čítať ďalej...
čitateľov: 3608   

Budkovce: Domy so slamenou strechou

@ :: Historické foto ::     Nov 06 2012, 09:05 (UTC+0)

Budkovce, okres Michalovce: Táto fotografia vznikla niekedy v prvých desaťročiach 20. storočia a vidíme na nej typické zemplínske domy so slamenou strechou. I keď Budkovce mali v histórii postavenie mesta, architektonicky vždy prevažoval vidiecky charakter. Väčšinu obyvateľov tvorili poľnohospodári a toto boli ich typické domy.

Prechádzajúc jednotlivými regiónmi východného Slovenska nachádzame čítať ďalej...
čitateľov: 4565   

Budkovce: V časoch Slovenského štátu

@ :: Historické foto ::     Nov 06 2012, 09:01 (UTC+0)

Budkovce, okres Michalovce: Táto fotografia pochádza z roku 1944 a vidíme na nej obyvateľov Budkoviec na bližšie nešpecifikovanej slávnosti. Dedina v tom čase patrila k Slovenskému štátu (na rozdiel od mnohých obcí susedného okresu Trebišov, ktoré v rámci Viedenskej arbitráže pripadli pod Horthyho Maďarsko).

Vznik prvého samostatného Slovenska sa prejavoval aj prepúšťaním a vysťahovaním Čechov, ktorí sa museli vrátiť na územie svojej krajiny – v tom čase Protektorátu Čechy a Morava. čítať ďalej...
čitateľov: 3591   

Budkovce: „Četnícka stanice“

@ :: Historické foto ::     Nov 06 2012, 08:57 (UTC+0)

Budkovce, okres Michalovce: Táto fotografia vznikla niekedy po roku 1918 a vidíme na nej vtedajšiu policajnú stanicu. V prvých rokoch vzniku I. ČSR tie stanice vznikali v jednotlivých policajných obvodoch. Bývalo zvykom, že im šéfovali Česi. V Budkovciach bola aj väčšina príslušníkov policajného zboru z Čiech. Rovnako to bývalo na celom území Slovenska, kde sa na posty riaditeľov pôšt, železničných staníc a podobne Slovák dostal iba ťažko.

„Četnícka stanice“ v Budkovciach bola súčasťou „Krajinského četníckeho velitelstva pre Slovensko“, konkrétne patrila k obvodu č. 19 Michalovce a michalovskému „okresnému četníckemu veliteství“. čítať ďalej...
čitateľov: 3793   

Slatvina: Požiare a nešťastia v obci

@ :: Historické foto ::     Oct 11 2012, 06:29 (UTC+0)

Slatvina, okres Spišská Nová Ves: Slatvina ako spišská podhorská obec, ktorá sa až do štyridsiatych rokov skladala predovšetkým z dreveníc so šindľovými strechami, bola často vystavovaná rôznym nebezpečenstvám. Najväčším z nich bývali požiare. Preto bývalo zvykom, že sa v každej drevenici mali vždy poruke jedno vedro s pieskom, jedno vedro s vodou, rebrík a kovový hák na dlhej drevenej tyči. Hák slúžil najmä na strhávanie strechy, ak by pri šírení požiaru začala horieť ako prvá. Záznamy miestnych o požiaroch a iných nešťastiach tu siahajú do 18. storočia.

čítať ďalej...
čitateľov: 3859   

Slatvina: Detský odev a kroje

@ :: Historické foto ::     Oct 10 2012, 07:43 (UTC+0)

Slatvina, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia pochádza niekedy zo začiatku 20. storočia a vidíme na nej chlapcov v typickom slatvinskom kroji. Oblečení sú rovnako, takmer akoby to boli uniformy. Domnievať sa však, že kroje boli pre každú obec uniformné, je mylné. Najmä dievčatá a ženy napriek rovnakým strihom rady prikrášľovali odev rozdielnymi výšivkami. Mužské odevy sa však na seba podobali viac.

čítať ďalej...
čitateľov: 4507   

Slatvina: Hasiči

@ :: Historické foto ::     Oct 10 2012, 07:41 (UTC+0)

Slatvina, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia zachytáva hasičov prvého dobrovoľného požiarneho zboru v obci pri striekačke, ktorú si tu zakúpili v roku 1926.

Slatvina ako väčšina spišských podhorských dedín mala predovšetkým domy s dreva a so šindľovými strechami. Požiare teda neboli výnimočné a mohli sa ľahko šíriť, prípadne naraz zničiť celú obec. Preto ešte aj v časoch Rakúsko-Uhorska tu pôsobili nočné hliadky, ktoré chodievali na vartu. čítať ďalej...
čitateľov: 4290   

Slatvina: Svadobčania

@ :: Historické foto ::     Oct 10 2012, 07:38 (UTC+0)

Slatvina, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia pochádza zo štyridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej svadobčanov. Pokiaľ hľadáte nevestu v bielych šatách, mýlite sa. V mnohých dedinách bývalo zvykom, že sa nevesta vydávala v kroji, ale v čisto bielom aj s bielymi výšivkami. V Slatvine boli na svadbe do bieleho či aspoň svetlého oblečené mladé dievčatá, prípadne mali aspoň bielu zásteru. Mladucha však bola v kroji, ktorý si na túto príležitosť špeciálne ušila a vyzdobila viac, ako bývalo zvykom. Nevestou je teda mladá žena stojaca uprostred.

čítať ďalej...
čitateľov: 3543   

Slatvina: Ochotnícke divadlo

@ :: Historické foto ::     Oct 10 2012, 07:35 (UTC+0)

Slatvina, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a zobrazuje obyvateľov Slatviny z dedinského naivného divadla. Sú oblečení v kostýmoch podľa potreby stvárnenia jednotlivých postáv konkrétnej divadelnej hry.

čítať ďalej...
čitateľov: 3586   

Slatvina: Smutný príbeh z vojny

@ :: Historické foto ::     Sep 14 2012, 03:17 (UTC+0)

Slatvina, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia pochádza zo začiatku štyridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej chlapcov a dievčatá zo Slatviny. Slatvina je podhorská obec, v ktorej nebývajú Rómovia. Kedysi tu však žili a dievča uprostred je Rómka, ktorej osud sa vpísal do histórie dediny.

čítať ďalej...
čitateľov: 3850   

Slatvina: Obyvatelia a zvieratá

@ :: Historické foto ::     Sep 14 2012, 03:15 (UTC+0)

Slatvina, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia pochádza z druhej polovice päťdesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej obyvateľov Slatviny s koňmi. Napriek tomu, že ide o podhorskú dedinu, nebola založená na ťažbe dreva či uhliarstve, ale na pestovaní obilnín a chovu zvierat. Kone pritom neboli typické zvieratá, vlastnili ich len najbohatší gazdovia. Tí chudobnejší na záprah používali voly a ešte chudobnejší kravy.

čítať ďalej...
čitateľov: 3140   

Slatvina: Kolektivizácia a jej neúspech

@ :: Historické foto ::     Sep 14 2012, 03:11 (UTC+0)

Slatvina, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia pochádza zo šesťdesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej ženy pri zbere zemiakov. Dialo sa tam na miestom jednotnom roľníckom družstve, ktoré vzniklo za typicky nepriaznivých okolností. Už od konca štyridsiatych rokov obce navštevovali tzv. agitátori, ktorých úlohou bolo presviedčať ľudí, ako dobre sa im bude hospodáriť na spoločných majetkoch. Celé generácie rodín však len šporili a všetky svoje úspory dávali do kupovania pôdy a dobytka. Naraz mali o to prísť a tak nesúhlasili. Prvé družstvo v obci vzniklo už v roku 1955, ale nikto z gazdov doň nevstúpil. Založilo sa na odňatých cirkevných majetkoch a ako ďalší družstevníci sa pridali len tí, ktorí vlastnili len takú malú pôdu, že ich nedokázala uživiť. čítať ďalej...
čitateľov: 3659   

Letanovce: Fotka v kroji do Ameriky

@ :: Historické foto ::     Jul 02 2012, 02:16 (UTC+0)

Letanovce, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia vznikla medzi rokmi 1900 až 1905 a vidíme na nej matku s dcérami z Letanoviec. Ide o štúdiové foto, ktoré urobil v ateliéri G. Matz v Poprade. Otec tejto rodiny bol práve pracovať v Amerike, pretože doma mal problémy uživiť rodinu. Keďže sa mu tam začalo dariť a posielal doláre, požiadal manželku, aby sa dala s deťmi odfotiť a mohol sa na nich mohol každý deň pozerať. Keď sa vrátil, nepriniesol toľko peňazí, že by sa z nich stali veľkostatkári, ale mohli si kúpiť dve kravy a veľkú roľu, čím sa stali potravinovo sebestační, a o to v tých časoch išlo. Samozrejme, späť domov priniesol aj túto fotografiu.

čítať ďalej...
čitateľov: 4722   

Letanovce: Šarga a Gaštan

@ :: Historické foto ::     Jul 02 2012, 02:13 (UTC+0)

Letanovce, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia vznikla niekedy medzi rokmi 1941 až 1944 a vidíme na nej letanovského gazdu s rodinou a jeho koňmi. V tom čase mal v dedine kone takmer každý šikovnejší poľnohospodár, no tieto boli trochu iné. Aby prišla do dediny „nová krv“ na kríženie, gazda bol ich kúpiť v Poľsku. Dostali mená Šarga a Gaštan. Okrem prác na poli slúžili aj na ťahanie, pretože gazda chodieval predávať na jarmok každý týždeň. Najčastejšie do Spišského Štvrtku a do Levoče. čítať ďalej...
čitateľov: 4688   

Letanovce: Porta

@ :: Historické foto ::     Jul 02 2012, 01:57 (UTC+0)

Letanovce, okres Spišská Nová Ves: Táto fotografia pochádza z roku 1956 a vidíme na dav čakajúcich ľudí. Poznáme aj situáciu, v ktorej fotograf stačil spúšť. V dome, pred ktorým čakajú, sa práve odpytuje dievča od rodičov a ďakuje im za výchovu. Potom sa odoberie do kostola na svoju svadbu.

Na fotografii je zaujímavá drevená brána do dvora. Dodnes sa ich v Letanovciach zachovalo niekoľko. V stredoveku sa takáto brána nazývala porta a úzko súvisí s tzv. portálnymi súpismi, ktoré sa nachádzajú v mnohých historických štúdiách. Porta bola taká veľká, že ňou mohol prejsť naložený voz ťahaný koňom. V stredoveku sa dediny nezdaňovali podľa počtu obyvateľov, ale podľa počtu port. čítať ďalej...
čitateľov: 4679   

Letanovce: Dožinkové slávnosti

@ :: Historické foto ::     Jul 02 2012, 01:53 (UTC+0)

Letanovce, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia vznikla v štyridsiatych rokoch 20. storočia a vidíme na nej voz a ľudí nachystaných na dožinkový sprievod. (V miestnom nárečí „vižniky“). Letanovce bola rýdzo poľnohospodárska obec a existencia jej obyvateľov v značnej miere závisela od úrody. Dni žatvy patrili medzi tie najnáročnejšie, pokiaľ ide o fyzickú prácu, tak nečudo, že dožinky vynikali ako najočakávanejšie sviatky a sprevádzali ich najbujarejšie oslavy.

čítať ďalej...
čitateľov: 4711   

Letanovce: Gazdovia v rokoch päťdesiatych

@ :: Historické foto ::     Jul 02 2012, 01:47 (UTC+0)

Letanovce, okres Spišská Nová Ves: Táto fotografia pochádza z päťdesiatych rokov 20. storočia vidíme na nej starší pár z Letanoviec. Boli to roky, na ktoré miestni obyvatelia neradi spomínajú. Letanovce bola dlhé storočia predovšetkým gazdovská obec a vznikajúce jednotné roľnícke družstvá rozhádali celú dedinu a boli aj plné násilností.

Najskôr niekoľko rokov obec navštevovali agitátori zo Spišskej Novej Vsi, ktorí začali s propagandou výhod družstevníctva. Pre miestnych obyvateľov však boli polia a dobytok na najvyššom stupni materiálnej hierarchie. Keď agitátori neuspeli, začalo vyhrážanie. Išlo o štandardné postupy, v rámci ktorých deti „kulakov“ nemohli študovať na školách, neskôr zadržiavanie gazdov, pričom ich často vytiahli aj v noci z postelí a držali do rána, kým nepodpíšu odovzdanie majetkov do spoločného hospodárenia.
čítať ďalej...
čitateľov: 5519   

Letanovce: Obchod

@ :: Historické foto ::     Jul 02 2012, 01:41 (UTC+0)

Letanovce, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia vznikla v tridsiatych rokoch 20. storočia a vidíme na nej sprievod v kočoch. Tie sa konali v Letanovciach pomerne často a pri rôznych príležitostiach. V tomto prípade pravdepodobne išlo o oslavu dožiniek. Vzadu na fotografii spoza domov vyčnieva veža pôvodne gotického rímsko-katolíckeho kostola Všechsvätých. Z dobového hľadiska zaujme obchodná tabuľa na dome vpredu J. Zemančik obchodník.

Zemančik v danom čase prevádzkoval čítať ďalej...
čitateľov: 5587   

Letanovce: Svadobný sprievod

@ :: Historické foto ::     Jul 02 2012, 01:29 (UTC+0)

Letanovce, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia vznikla v tridsiatych rokoch 20. storočia a vidíme na nej svadobný sprievod v kočoch. Určite išlo o svadbu v zámožnejšej rodine, pretože sa vezú na vozoch.

Najskôr mali mladí počas troch nedieľ v kostole ohlášky, kde kňaz vyhlasoval, kto a s kým sa bude kedy brať. čítať ďalej...
čitateľov: 4460   

Letanovce: Sviatky Božieho tela

@ :: Historické foto ::     Jun 27 2012, 09:20 (UTC+0)

Letanovce, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia vznikla v roku 1942 a vidíme na nej dievčatá z Letanoviec, ktoré sú pripravené na rituál sviatku Božieho tela. Oblečené sú v typických letanovských krojoch.

čítať ďalej...
čitateľov: 4677   

Ochtiná: Povrchová ťažba magnezitu

@ :: Historické foto ::     Jun 27 2012, 09:17 (UTC+0)

Ochtiná, okres Rožňava: Táto fotografia vznikla začiatkom šesťdesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej baníka v kameňolome pri Ochtinej. Kameňolom, ktorý slúžil na ťažbu magnezitu, bol využívaný až do roku 1964. Navštíviť ho možno aj dnes, je však poriadne zarastený.

Podľa údajov najstarších miestnych obyvateľov tu magnezit objavili, keď sa v roku 1893 začala budovať železničná trať Plešivec – Slavošovce. čítať ďalej...
čitateľov: 5751   

Štítnik, Ochtiná: Šodronka

@ :: Historické foto ::     Jun 27 2012, 09:05 (UTC+0)

Štítnik, Ochtiná, okres Rožňava: Uverejnená fotografia vznikla niekedy okolo roku 1902 a vidíme na nej niekdajšie železiarne Concordia pri Štítniku. Dobre vidieť aj stĺp s lanovkou na dopravu rudy, ktorú tu nazývali „šodronka“. Ruda sa ťažila v ochtinskom chotári v lokalite Hrádok, kde boli bane dve. V bani Horný Hrádok sa nachádzala železná ruda siderit, ale tiež meď, kremeň, pyrit, chalkopyrit, baryt a ankerit. V bani Dolný Hrádok to boli oker a ankerit. Pre potreby železiarní sa využívala baňa Horný Hrádok.

Siderit sa spracovával čítať ďalej...
čitateľov: 4627   

Ochtiná: Obec a počiatky baníctva

@ :: Historické foto ::     Jun 27 2012, 08:59 (UTC+0)

Ochtiná, okres Rožňava: Nevieme, kedy vznikla táto historická fotografia. Podľa typu fotopapiera však možno predpokladať, že v 19. storočí, najneskôr hneď začiatkom 20. storočia. Ba nevieme ani, ktoré miesto pri Ochtinej fotograf zvečnil. Vzhľadom na rozmiestnenie miestnych baní možno len predpokladať, že to bolo v lokalite Hrádok. Z jej útrob sa už v 12. storočí zásobovalo 22 hámrov a železiarenských pecí.

čítať ďalej...
čitateľov: 4239   

Ochtiná: V magnezitovom lome

@ :: Historické foto ::     Jun 27 2012, 08:55 (UTC+0)

Ochtiná, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza zo začiatku šesťdesiatych rokov a vidíme na nej baníka v kameňolome pri Ochtinej pri ťažbe magnezitu. Napriek tomu, že to vyzerá tvrdá práca (a takáto i bola), najstarší obyvatelia obce spomínajú na päťdesiate a šesťdesiate roky ako na časy, kedy sa „už robilo ľahšie“.

Takmer jeden a pol storočia tu na lámanie skaly používali len krompáče a všetko bola ručná robota. čítať ďalej...
čitateľov: 3729   

Ochtiná, Štítnik: Haviarske bratstvo versus Concordia

@ :: Historické foto ::     Jun 27 2012, 08:50 (UTC+0)

Ochtiná, okres Rožňava: Nevieme, kedy vznikla táto historická fotografia. Podľa typu fotopapiera však možno predpokladať, že v 19. storočí, najneskôr hneď začiatkom 20. storočia. Tomu zodpovedá aj stav, v akom sa zobrazené železiarne Concordia na ňom nachádzajú.

Baníci z Ochtinej sa dlhodobo bránili tomu, aby ich pohltila väčšia spoločnosť, ktorá by v obci diktovala pravidlá. Najväčšie napätie pritom vládlo vo vzťahoch s Jelšavou. Ochtiná si chránila svoj chotár, čítať ďalej...
čitateľov: 3845   

Ochtiná: Doprava magnezitu z lomu

@ :: Historické foto ::     Jun 27 2012, 08:29 (UTC+0)

.

Ochtiná, okres Rožňava: Uverejnené fotografie vznikli niekedy začiatkom šesťdesiatych rokov 20. storočia. Vidíme na nich baníkov v magnezitovom lome v Ochtinej ako nakladajú rudu. Na jej dopravu slúžili banské vozíky na niečo cez jeden kilometer dlhej koľajovej trati. Koľaje viedli z lomu na železničnú stanicu Ochtiná, kde sa magnezit prekladal do vagónov a odtiaľ viezol na spracovanie do Jelšavy.

V počiatkoch existencie lomu až do vzniku jelšavských závodov sa magnezit spracovával priamo pri Ochtinej a dodnes na križovatke Ochtiná - Roštár stojí vysoký komín.

čítať ďalej...
čitateľov: 4518   

Ochtiná, Štítnik: Železiarne Concordia

@ :: Historické foto ::     Jun 27 2012, 08:26 (UTC+0)

Ochtiná, okres Rožňava: Nevieme, kedy vznikla táto historická fotografia. Podľa typu papiera však možno predpokladať, že v 19. storočí, najneskôr hneď začiatkom 20. storočia. Tomu zodpovedá aj stav, v akom sa zobrazené železiarne Concordia na ňom nachádzajú.

Spoločnosť Concordia vznikla v roku 1833 čítať ďalej...
čitateľov: 4190   

Vyšná Slaná: Ženský kroj v rokoch tridsiatych

@ :: Historické foto ::     May 23 2012, 02:35 (UTC+0)

Vyšná Slaná, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z roku 1934 a vidíme na nej mladú dievku z Vyšnej Slanej v kroji. Fotografovaná bola v ateliéri v Rožňave u fotografa Vokača. Samozrejme, pôvodné foto bolo čiernobiele, potom ručne kolorované, ako to bývalo v tých časoch zvykom.

Dievčina je slobodná, čo možno hneď rozpoznať podľa toho, že nemá čepiec ani šatku. Účes má typický do dlhého vrkoča. čítať ďalej...
čitateľov: 5412   

Vyšná Slaná: Mládenecký rituál

@ :: Historické foto ::     May 23 2012, 02:33 (UTC+0)

Vyšná Slaná, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z dvadsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej mladého muža z Vyšnej Slanej v typickom kroji. Mládenecké časy patrili k tomu najkrajšiemu veku, na ktorý dnešní starí páni radi spomínajú. Zhodne tvrdia, že kedysi sa žilo omnoho skromnejšie, ale ľudia v obci boli družnejší a veselší. Potvrdzujú to aj mnohé rituály, ktoré boli s týmto vekom spojené.

Rituály sa rôznili podľa kalendára a začali už hneď v prvý novoročný deň. čítať ďalej...
čitateľov: 4542   

Vyšná Slaná: Kroje s gemerskými čipkami

@ :: Historické foto ::     May 14 2012, 02:17 (UTC+0)

Vyšná Slaná, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza niekedy z päťdesiatych alebo šesťdesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej ženy v slávnostných krojoch. Určitým miestnym špecifikom bolo ozdobovanie viest, sukní a čepcov čipkami. Netýkalo sa to výhradne len Vyšnej Slanej, ale aj okolitých gemerských obcí z povodia rieky Slaná.

čítať ďalej...
čitateľov: 4259   

Vyšná Slaná: Učiteľ Fraňo Kráľ

@ :: Historické foto ::     May 10 2012, 00:43 (UTC+0)

Vyšná Slaná, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza niekedy z konca dvadsiatych alebo začiatku tridsiatych rokov 20 storočia a vidíme na nej deti zo štátnej ľudovej školy (základnej školy) vo Vyšnej Slanej s učiteľmi. Mladším učiteľom (vľavo) je známy slovenský spisovateľ Fraňo Kráľ. Práve keď pôsobil na učiteľskom poste v tejto obci, vytvoril svoje najznámejšie dielo – román Cesta zarúbaná.

čítať ďalej...
čitateľov: 4290   

Vyšná Slaná: Mužský kroj v rokoch dvadsiatych

@ :: Historické foto ::     May 10 2012, 00:37 (UTC+0)

Vyšná Slaná, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z dvadsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej dvoch parobkov z Vyšnej Slanej. Oblečení sú v kroji, aký sa tu nosieval najmä na slávnostnejšie príležitosti. Krojová tradícia v obci pretrvávala pomerne dlho, až do rokov päťdesiatych. Podobne tomu bolo aj v blízkych dedinách Vlachovo a Gočovo. V susednej Rejdovej podľa zápisov kronikára Jána Vida sa nosili kroje ešte aj v šesťdesiatych rokoch 20. storočia. Samozrejme, bolo to už individuálne, ale v týchto gemerských končinách nie zriedkavé.

čítať ďalej...
čitateľov: 4663   

Vyšná Slaná: Pohľadnica z rokov päťdesiatych

@ :: Historické foto ::     May 10 2012, 00:29 (UTC+0)

Vyšná Slaná, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza zo začiatku päťdesiatych rokov 20. storočia a používala sa ako pohľadnica vydaná miestnym národným výborom. Obrazovo dominuje veža neskoro-gotického kostola, ktorý bol v obci postavený okolo roku 1500.

Vyšná Slaná vznikla ako banícka obec najneskôr v 14. storočí, nie je však vylúčené, že aj o storočie skôr. Na základe kráľovských privilégií totiž už v 13. storočí začali túto oblasť skúmať nemeckí prisťahovalci, ktorí dali základy miestnemu baníctvu a hutníctvu. V katastri Vyšnej Slanej sa ťažilo najmä striebro, železo a meď.

čítať ďalej...
čitateľov: 4177   

Poproč: Popročský odev v nárečí

@ :: Historické foto ::     Apr 29 2012, 14:37 (UTC+0)

Poproč, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z prvej polovice tridsiatych rokov 20. storočia a zobrazuje babku s vnučkou. Fotografovanie v danom čase nebolo vecou každodennou, skôr výnimočnou. Fotografi si okrem iného zarábali aj tak, že chodili po dedinách a núkali svoje služby. Ľudia sa nechali fotiť, potom prišiel aj s fotkami a zaplatili mu. Práve takto vznikol aj tento záber.

čítať ďalej...
čitateľov: 4911   

Poproč: Pred baňou Rúfus

@ :: Historické foto ::     Apr 29 2012, 14:32 (UTC+0)

Poproč, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nich baníkov z dnes už nefunkčnej bane Rúfus, kde sa ťažila železná ruda. V Poproči boli celkovo tri bane. Patrila k nim aj železorudná Fortuna a antimónová Antimonka. Všetky tri však ukončili ťažbu v šesťdesiatych rokoch 20. storočia.

čítať ďalej...
čitateľov: 4294   

Poproč, Moldava nad Bodvou: Odchod na vojenčinu

@ :: Historické foto ::     Apr 29 2012, 14:28 (UTC+0)

Poproč, Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z druhej polovice štyridsiatych rokov 20. storočia, vznikla tesne po II. svetovej vojne. Vidíme na nej odvedencov za základnú vojenskú službu z Poproča, avšak foto ich zachytáva už v Moldave nad Bodvou, kde mali svoje zberné miesto a odkiaľ boli rozvážaní k jednotlivým vojenským útvarom.

čítať ďalej...
čitateľov: 4229   

Poproč: Prvý povojnový miestny národný výbor

@ :: Historické foto ::     Apr 29 2012, 14:16 (UTC+0)

Poproč, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z jari 1945, teda z čias po oslobodení Poproča na konci II. svetovej vojny a zachytáva členov miestneho národného výboru. Pre obec to bola veľká dejinná udalosť, a to nielen pretože 21. januára 1945 prišla sloboda, ale zároveň sa obnovili hranice podľa Trianonskej dohody (okrem Podkarpatskej Rusi, ktorá ostala Sovietskemu zväzu ako Zakarpatská Ukrajina) a teda opäť patrili k Československu. Od roku 1939 bol totiž Poproč súčasťou Horthyho Maďarska a spomienky obyvateľov na toto obdobie nie sú veselé.

čítať ďalej...
čitateľov: 3392   

Poproč: Netradičná kapela a výnimočný muž

@ :: Historické foto ::     Apr 29 2012, 14:11 (UTC+0)

Poproč, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z prelomu štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia a zobrazuje hudobnú kapelu, ktorá pôsobila v Poproči. Zatiaľ čo v danom čase východoslovenský vidiek žil prevažne folklórom, tu mali vlastné hudobné štandardy. A nešlo pritom o modernú vlnu, pretože táto skupina s určitými personálnymi obmenami hrala už v rokoch tridsiatych. Zatiaľ čo inde zneli husle s basou a cimbalom, produkujúc najmä čardáše, v Poproči to bola kombinácia gitary, bicích, akordeónov, trúbky, saxofónu, pozaunu a huslí, pričom niektorí z hudobníkov ovládali hru na viacero nástrojov. čítať ďalej...
čitateľov: 3273   

Nižná Slaná: Obecní hasiči

@ :: Historické foto ::     Apr 29 2012, 14:02 (UTC+0)

Nižná Slaná, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej členov obecného hasičského spolku. V Nižnej Slanej mali od roku 1935 postavený aj svoj hasičský dom, ktorý stál na mieste terajšieho obecného úradu. Spolok bol zriadený v roku 1926, ale prvú striekačku vlastnili až od roku 1930. Striekačka bola ručná.

čítať ďalej...
čitateľov: 4179   

Nižná Slaná: Keď bola v obci meštianka

@ :: Historické foto ::     Apr 29 2012, 13:58 (UTC+0)

Nižná Slaná, okres Rožňava: Fotografia vznikla v roku 1952 a vidíme na nej prvých absolventov meštianskej školy v Nižnej Slanej. Tento typ školy, ktorý už dnes nejestvuje, bol kedysi pomerne rozšírený a vnímaný na úrovni strednej všeobecne vzdelávacej školy. Nastupovali do nej najlepší žiaci po piatej triede základnej školy a vzdelávanie trvalo ďalšie štyri roky. Takáto v obci jestvovala už v roku 1948.

čítať ďalej...
čitateľov: 3898   

Nižná Slaná: Baníci z prelomu storočí

@ :: Historické foto ::     Apr 25 2012, 08:59 (UTC+0)

Nižná Slaná, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza niekedy z prvých rokov 20. storočia a vidíme na nej baníkov z obce Nižná Slaná. Nachádza sa medzi nimi aj veľa detí. Ťažká práca medzi nimi nebola ničím výnimočným. Ešte pred niekoľkými desaťročiami žili v obci pamätníci, ktorí spomínali na to, že začali pracovať ako deväťroční. De facto sa stali spoluživiteľmi rodín, i keď detská pracovná sila bola menej platená ako robota dospelého baníka. Z dnešného pohľadu môžeme hovoriť o ťažkom období, ale v danom čase to bola pre mnohých vítaná príležitosť, pretože inde takéto možnosti nemali.

čítať ďalej...
čitateľov: 3617   

Nižná Slaná: Huta Etelka okolo roku 1915

@ :: Historické foto ::     Apr 25 2012, 08:55 (UTC+0)

Nižná Slaná, okres Rožňava: Uverejnená historická fotografia pochádza z roku 1915 a vidíme na nej hutu Etelka. Tá stojí pri obci dodnes a i keď je už nefunkčná, ako významná industriálna stavba je pamiatkovo chránená.

Vznik huty Etelka je spojený s časmi rozkvetu gemerského baníctva a hutníctva. Postaviť ju dal v roku 1867 „železný gróf“ Emanuel Andráši (Andrássy) a pomenoval ju podľa svojej matky. čítať ďalej...
čitateľov: 4425   

Nižná Slaná: Pred kováčskou vyhňou

@ :: Historické foto ::     Apr 25 2012, 08:50 (UTC+0)

Nižná Slaná, okres Rožňava: Táto fotografia vznikla začiatkom 20. storočia a vidíme na nej chlapcov a dievčatá z Nižnej Slanej. Dobre si všimnite oblečenie mladých. Od veľmi rozšírenej predstavy o tom, ako všetci chodili v takmer uniformných bielych krojoch s bohatými výšivkami, má veľmi ďaleko. Samozrejme, Nižná Slaná mala svoje kroje krásne, ale tie si aj v daných časoch obliekali na slávnostné príležitosti.

čítať ďalej...
čitateľov: 4152   

Nižná Slaná: Banícke krámy

@ :: Historické foto ::     Apr 25 2012, 08:46 (UTC+0)

Nižná Slaná, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z roku 1915 a vidíme na nej budovu, ktorá stála na vrchu Rimberg a je označovaná ako „banícky krám“. Zdanlivo neobývateľná stavba bez okien nebola svojho druhu jediná a neslúžila ako sklad. Napriek svojmu vzhľadu v nej prespávali baníci, ba dá sa povedať, že bola ich príbytkom častejšie než ich dom. Banícke krámy sa totiž stavali na prespávanie baníkov, ktorí prichádzali do štôlní fárať z vzdialenejších obcí, v danom prípade najmä z Hnilca, Dobšinej a Mlynkov.

čítať ďalej...
čitateľov: 4218   

Nižná Slaná: Dievky a parobkovia

@ :: Historické foto ::     Apr 25 2012, 08:27 (UTC+0)

Nižná Slaná, okres Rožňava: Táto fotografia vznikla niekedy na prelome desiatych a dvadsiatych rokov 20. storočia a zachytáva dievky a parobkov z Nižnej Slanej už v čase po ukončení I. svetovej vojny. Všetci sú v slávnostných krojoch. Pokiaľ si chcete porovnať, ako bývali mladí muži oblečení bežne, stačí sa pozrieť naľavo, kde fotografovi ku krojovanej skupinke vstúpili do záberu dvaja „očumovači“.

K slávnostnému kroju a mladosti patrili aj „čačky“ – dnešnou terminológiou čítať ďalej...
čitateľov: 3752   

Nižná Slaná: Škola v časoch I. ČSR

@ :: Historické foto ::     Apr 25 2012, 08:24 (UTC+0)

Nižná Slaná, okres Rožňava: Táto fotografia vznikla v roku 1934 a vidíme na nej časť žiakov základnej školy v obci. Fotografovanie bola v tých časoch relatívne raritná udalosť a tak sa všetci obliekli do tých najlepších šiat. V tomto zmysle môžeme potvrdiť skutočnosť, že kroje v jednej obci nikdy nebývali jednotné ako uniformy, ako to často v súčasnosti prezentujú súčasné folklórne súbory. Pravdou je však aj to, že čítať ďalej...
čitateľov: 3859   

Nižná Slaná: Železničná trať Rožňava – Dobšiná

@ :: Historické foto ::     Apr 25 2012, 08:20 (UTC+0)

Nižná Slaná, okres Rožňava: Presný rok vzniku tejto fotografie nepoznáme, pravdepodobne však ide o prvé desaťročia dvadsiateho storočia. Foto zachytáva vlakovú súpravu na dnes už turisticky nevyužívanej železničnej trati Rožňava – Dobšiná s prechodom cez Nižnú Slanú.

Výstavba tejto železnice začala v roku 1870 čítať ďalej...
čitateľov: 4401   

Nižná Slaná: Keď Andrášiovci sídlili v obci

@ :: Historické foto ::     Apr 25 2012, 08:11 (UTC+0)

Nižná Slaná, okres Rožňava: Rok vzniku tejto historickej fotografie nepoznáme, avšak objekt, ktorý a tu nachádza, bol kedysi pre obec veľmi významný. S jednotlivými vetvami Andrášiovcov (Andrássy) sú predovšetkým spojené hrad Krásna Hôrka a kaštieľ v Betliari. Vďaka svojej historickej expozícii pozornosti turistom neunikne ani kaštieľ vo Vlachove. Málokto však vie, že Andrášiovci však určitý čas sídlili aj v Nižnej Slanej čítať ďalej...
čitateľov: 3928   

Ochtiná: Ochtinskí baníci

@ :: Historické foto ::     Apr 10 2012, 04:34 (UTC+0)

Ochtiná, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z roku 1903 a vidíme na nej ochtinských baníkov pravdepodobne vo chvíli, keď fasujú olej do svojich lámp. Prvú písomnú zmienku o obci poznáme z roku 1243, čo naznačuje, že od svojho pôvodu bola banícka. V rokoch 1241 až 1242 bolo Uhorsko dobité Tatármi a kráľ Belo IV. sa zachránil iba útekom na územie dnešného Chorvátska. Vo vlasti Tatárov však začal mocenský boj o trón a len vďaka tomu vojská odtiaľto odtiahli. Je veľmi pravdepodobné, že inak by mala celá história tejto časti Európy úplne iný charakter. Po odtiahnutí Tatárov bola čítať ďalej...
čitateľov: 3491   

Ochtiná: Výroba hlinených váľkov

@ :: Historické foto ::     Apr 10 2012, 04:31 (UTC+0)

Ochtiná, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza zo štyridsiatych rokov 20. storočia a podľa informácií od jej majiteľa zachytáva ženy pri výrobe hlinených váľkov. Je však tiež možné, že ženy pracujú na výrobe malty.

V časoch, keď sa v Ochtinej stavalo najmä z materiálov, ktoré boli dostupné na okolí, sa používal najmä kameň a váľky. Mnoho starých domov je čítať ďalej...
čitateľov: 4085   

Smižany: Kostol v roku 1918

@ :: Historické foto ::     Apr 02 2012, 04:15 (UTC+0)

Smižany, okres Spišská Nová Ves: Táto historická pohľadnica vznikla v roku 1918 a bola používaná ako pohľadnica. V jej hornej časti sa vidieť rímsko-katolícky kostol Povýšenia Svätého Kríža, nižšie je pohľad na rímsko-katolícku školu a dolu domy miestnych obyvateľov.

Kostol, ktorý tvorí aj dnes architektonickú dominantu obce, tu postavili už v 13. storočí. Na tejto fotografii však vidíme, že v vonkajšej architektúry veľa gotických prvkov neostalo. Iná situácia je v interiéri, kde sa zachovala lomená gotická klenba vo vstupnej lodi chrámu i mnohé iné prvky.

Prestavba kostola v tomto prípade nebola žiadnym rozmarom pre modernizáciou vzhľadu, ale nutnou potrebou. Je až podivuhodné, koľkými katastrofami stavba prešla, avšak stojí tu dodnes.

čítať ďalej...
čitateľov: 4977   

Čečejovce: Neznáma dáma z kaštieľa

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2012, 10:47 (UTC+0)

Čečejovce, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z roku 1910 a pôvodne bola vyhotovená ako pohľadnica. Vidíme na nej neznámu dámu v interiéri čečejovského kaštieľa. Ten vznikol v druhej polovici 18. storočia a patril šľachtickému rodu Sirmai (Szirmay). Približne štyridsať rokov pred vznikom fotografie však Sirmaiovci opustili Čečejovce a dnes už presne nevieme, kto je „modelka“ z pohľadnice.

čítať ďalej...
čitateľov: 2216   

Čečejovce: Spotrebné družstvo Hangya

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2012, 09:29 (UTC+0)

Čečejovce, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z roku 1940 a vidíme na nej Čečejovčanov pred budovou spotrebného družstva Hangya. Potravné a spotrebné družstvá na dedinách vznikali často už koncom 19. storočia. Ich poslaním bolo chrániť obyvateľov obce pred úžerníkmi.

čítať ďalej...
čitateľov: 1705   

Čečejovce: Rímskokatolícka škola okolo roku 1910

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2012, 09:07 (UTC+0)

Čečejovce, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z roku 1910 a vidíme na nej dva domy, ktoré by ste už v súčasných Čečejovciach hľadali márne. Nachádzali sa však na mieste, kde dnes stojí rímsko-katolícka fara. V objekte naľavo sídlila vtedajšia fara a vo väčšej budove katolícka škola. Ako poznať aj podľa vyššie uvedených nápisov, fotografia bola používaná ako pohľadnica.

Rímsko-katolícku školu v Čečejovciach postavili okolo roku 1800čítať ďalej...
čitateľov: 2233   

Čečejovce: Dobrovoľný hasičský zbor

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2012, 09:03 (UTC+0)

Čečejovce, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z roku 1922, teda z roku, v ktorom v Čečejovciach vznikol dobrovoľný hasičský zbor, ktorý tu pracuje dodnes. Obec si týmto splnila povinnosť, ktorá jej vyplývala z „Ministerského nariadenia číslo 2251 s plnou mocou pre správu Slovenska zo dňa 11. februára 1922“. Nariadenie je známe aj pod názvom „O povinnosti poisťovní k plateniu hasičských príspevkov“, čím obciam vznikla povinnosť hasičské zbory zakladať, ale financovali ich predovšetkým poisťovne zo svojich ziskov, čo bola súčasť prevencie požiarov.

čítať ďalej...
čitateľov: 2076   

Čečejovce: Štátna škola

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2012, 08:59 (UTC+0)

Čečejovce, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z roku 1910 a vidíme na nej vtedajšiu štátnu školu. Samozrejme, bolo to ešte v časoch Rakúsko-Uhorska. Do roku 1906 pôsobili v Čečejovciach dve cirkevné školy – katolícka a luteránska. V danom roku ich však štát zoštátnil a zlúčil. Zároveň sa zaviazal, že vymenuje dvoch učiteľov – jedného katolíckeho a druhého luteránskeho, ktorí budú popri učení plniť aj svoje cirkevné kantorské povinnosti.

čítať ďalej...
čitateľov: 1637   

Čečejovce: Kaštieľ na starej pohľadnici

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2012, 08:56 (UTC+0)

Čečejovce, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z roku 1910 a vidíme na nej kaštieľ, ktorý v Čečejovciach stojí dodnes. Fotografia je na prvý pohľad farebná, čo vtedajšia technika neumožňovala. Kolorovaná je ručne, to znamená, že bola dofarbená vodovými farbami a potom vytlačená ako pohľadnica. čítať ďalej...
čitateľov: 2052   

Čečejovce: Architektúra dedinských domov

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2012, 08:50 (UTC+0)

Čečejovce, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z roku 1910 a vidíme na nej hlavnú ulicu v Čečejovciach. Vyhotovená bola ako pohľadnica.

Obytné domy, ktoré stoja naľavo, majú slamenú strechu. V danom čase sa slama používala na pokrývanie obydlí najčastejšie, až o nejaké desaťročie sa stali škridla a eternit dostupnejšie. Posledný dom so slamenou strechou vydržal v obci do šesťdesiatych rokov.

čítať ďalej...
čitateľov: 2222   

Čečejovce: Divadelní ochotníci

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2012, 08:46 (UTC+0)

Čečejovce, okres Košice-okolie: Táto fotografia pravdepodobne vznikla v roku 1937 a zachytáva ochotnícky divadelný krúžok z obce. Jeho členmi boli predovšetkým školopovinné deti, ktoré k divadelnej prezentácii viedli učitelia. Napríklad práve v roku 1937 si nacvičili divadelnú hru s názvom Preč sa drotár, preč do sveta poberá.

Ochotnícke divadlo sa zmenilo zo školského na viacgeneračné čítať ďalej...
čitateľov: 1726   

Čečejovce: Traktory versus kone, totalita versus gazdovia

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2012, 08:42 (UTC+0)

-

Čečejovce, okres Košice-okolie: Tieto fotografie sú novšieho dáta a pochádzajú z roku 1961. Zobrazujú práce na poli v čase žatvy, čo bola vždy celoobecná záležitosť. Fotokronika Čečejoviec uvádza, že aj v danom roku sa okrem poľnohospodárov na prácach zúčastnili i brigádnici krajskej správy železníc, ktorí pracovali na mláťačke.

Družstvá sa snažili svojich pracovníkov rôzne motivovať, a to najmä vyhlasovaním rôznych súťaží. Mnohé z nich dnes vyznievajú komicky. Traktorista na fotografiičítať ďalej...
čitateľov: 2474   

Čečejovce: Rómovia na chválu volieb

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2012, 08:36 (UTC+0)

Čečejovce, okres Košice-okolie: Táto fotografia je novšieho dáta a pochádza z roku 1960. Zobrazuje pionierov a Rómov pred vstupom do volebnej miestnosti, kde aj s muzikou manifestačne vítajú voličov. Podstata absurdnej totalitnej frašky, v ktorej mal možnosť volič voliť iba zástupcov jedinej politickej strany, sa zakrývala rôznymi oslavami, kde ľudia bez ohľadu na sociálne postavenie „jednomyseľne schvaľovali“ štátnu i komunálnu politiku a akýkoľvek iný názor ich staval do pozície nepriateľov štátu.

čítať ďalej...
čitateľov: 2822   

Hačava: O pôvode Hačavčanov

@ :: Historické foto ::     Feb 06 2012, 08:37 (UTC+0)

Hačava, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z päťdesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej obyvateľov Hačavy. Dedina, do ktorej vedie jediná úzka a strmá príjazdová cesta cez Hájsku dolinu, sa nachádza tesne pod začiatkom vrcholových planín Slovenského krasu. Netypická nie je len svojou polohou, ale aj obyvateľstvom, ktoré ju osídlilo.

O Hačave sa hovorí ako o rusínskej obci. Nezaložili ju však Rusíni. čítať ďalej...
čitateľov: 3607   

Hačava, Moldava nad Bodvou: Hačavskí Rómovia na 1. mája

@ :: Historické foto ::     Feb 06 2012, 08:31 (UTC+0)

Hačava, Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza zo sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva časť prvomájového sprievodu v Moldave nad Bodvou. Na fotografii práve vidíme skupinku Rómov z Hačavy. Prvomájové sprievody boli de facto povinné pre každého zamestnanca akéhokoľvek podniku a nezamestnaný človek bol v čase predrevolučného politického režimu právne stíhaný ako príživník. I keď je z podhorskej Hačavy vyše tri kilometre do najbližšej dediny, za prácou dochádzal každý. Hačavskí Rómovia pracovali čítať ďalej...
čitateľov: 2930   

Hačava: Baníci

@ :: Historické foto ::     Feb 06 2012, 08:25 (UTC+0)

Hačava, okres Košice-okolie: Táto fotografia pravdepodobne pochádza z polovice päťdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva baníkov, medzi ktorými sú muži z Hačavy. I keď sa samotná obec nachádza na prevažne krasovom (teda vápencovom) podloží, najmä smerom na sever sa nachádzali bane, kde si Hačavčania nachádzali prácu.

čítať ďalej...
čitateľov: 3053   

Hrabušice: Hľadači pokladu v Zlatej diere

@ :: Historické foto ::     Dec 09 2011, 08:47 (UTC+0)

Hrabušice, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia pochádza z dvadsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej mladých mužov z Hrabušíc, ktorí sa vybrali do jaskyne Zlatá diera hľadať poklad. O tejto jaskyni v Slovenskom raji kolujú povesti, že je v nej ukryté zlato, čo ovplyvnilo aj jej názov. Prvá časť jaskyne má jedno jazero a hneď za ním druhé ukončené tzv. sifónom, ktorým môžu preplávať len speleologickí potápači, aby sa opäť vynorili v ďalšej časti podzemných priestorov. čítať ďalej...
čitateľov: 2763   

Smižany, Hrabušice: Na Ihle

@ :: Historické foto ::     Dec 09 2011, 08:44 (UTC+0)

Smižany, Hrabušice, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia vznikla niekedy začiatkom tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej obyvateľov Hrabušíc na skalnom útvare Ihla. V pozadí je cesta, ktorá vedie z Čingova pod Tomášovský výhľad.

Ihla sa nachádza čítať ďalej...
čitateľov: 2699   

Hrabušice: Historická pohľadnica

@ :: Historické foto ::     Dec 09 2011, 08:38 (UTC+0)

Hrabušice, okres Spišská Nová Ves: Táto historická pohľadnica vznikla v roku 1911 a zachytáva najvýznamnejšie objekty vtedajších Hrabušíc. Naľavo hore vidíme románsko-gotický kostol sv. Vavrinca, ktorého vznik spadá do polovice 13. storočia a je čítať ďalej...
čitateľov: 2447   

Letanovce, Hrabušice: Salaš na Kláštorisku

@ :: Historické foto ::     Dec 09 2011, 08:34 (UTC+0)

Letanovce, Hrabušice, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia vznikla niekedy v druhej polovici tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej dnes už nejestvujúci salaš, ktorý sa nachádzal na Kláštorisku. Stoja sa pri ňom chatári z turistickej chaty a polesný. Salaš sa bol v hornej časti lúky v smere na Čertovu sihoť a dlhé roky slúžil najmä obciam Letanovce a Hrabušice, pretože sa tam pásli ich stáda oviec, neskôr jalovíc. čítať ďalej...
čitateľov: 2931   

Letanovce, Hrabušice: Kláštorisko v roku 1898

@ :: Historické foto ::     Dec 09 2011, 08:29 (UTC+0)

Letanovce, Hrabušice, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia vznikla v roku 1898 a vidíme na nej zrúcaniny niekdajšieho kartuziánskeho kláštora na Kláštorisku. V tých rokoch boli ešte pomerne zachované múry stavieb, v nasledujúcom období počas zvýšenia záujmu o turistický ruch takmer zanikli. Dnes sa však vďaka rekonštrukčným prácam kláštor obnovuje obdivuhodným spôsobom.

čítať ďalej...
čitateľov: 1910   

Hrabušice, Letanovce: Pri už zaniknutej chate KČST

@ :: Historické foto ::     Dec 09 2011, 08:19 (UTC+0)

Hrabušice, Letanovce, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia z Kláštoriska pochádza niekedy z rozmedzia rokov 1934 až 1944. Vieme to podľa toho, že v pozadí sa nachádza už nejestvujúca chata, ktorá patrila Klubu československých turistov. Práve táto dňa 14. 10. 1944 vyhorela a zanikla. Stalo sa tak, pretože v chate sa práve čítať ďalej...
čitateľov: 2356   

Jablonov nad Turňou: Historické pohľadnice

@ :: Historické foto ::     Oct 11 2011, 04:23 (UTC+0)

Jablonov nad Turňou, okres Rožňava: Tieto historické fotografie pochádzajú z obce Jablonov nad Turňou a zobrazujú stav z prvých desaťročí 20. storočia. Na prvej z nich vidíme niekdajší notársky dom a pod ním sa na druhom obrázku nachádza reformovaná cirkevná škola, ktorej budova bola postavená v roku 1908.

Druhá pohľadnica zachytáva pohľad na rímsko-katolícky kostol a na obrázku vpravo rímsko-katolícku faru, pričom v pozadí vyčnieva veža reformovaného kostola.

čítať ďalej...
čitateľov: 3344   

Dobšiná: Hasičský zbor bez trojfarebnej mačky

@ :: Historické foto ::     Jul 12 2011, 10:28 (UTC+0)

Dobšiná, okres Rožňava: Táto historická fotografia pochádza z roku 1908 a vidíme na nej vtedajších členov Dobšinského dobrovoľného hasičského zboru. Banícka kultúra bola svojrázna a plná rôznych povier. Medzi radovými obyvateľmi Dobšinej sa tradovalo, že ak niekde horí, je potrebné do ohňa vhodiť chlieb, prípadne veľkonočné vajce alebo trojfarebnú mačku. Tým sa duch ohňa upokojí a požiar rýchlejšie zhasne. Je však dôvodné predpokladať, že hasiči skôr vsadili na tradičné postupy likvidácie ohňa.

čítať ďalej...
čitateľov: 3935   

Dobšiná: Radnica a zvyky ľudu

@ :: Historické foto ::     Jul 12 2011, 10:16 (UTC+0)

Dobšiná, okres Rožňava: Táto historická pohľadnica pochádza z roku 1925 a vidíme na nej Námestie baníkov s radnicou, ktorú tu nájdete aj dnes. Postavená bola v roku 1872 na ten čas už v historizujúcom neskoro-renesančnom slohu. Radní páni museli riešiť mnohé úlohy, uvažovať pragmaticky a vytvárať podmienky potrebné pre rozvoj mesta. V danom období napríklad v roku 1873 postavilo mesto hotel pri Dobšinskej ľadovej jaskyni, v roku 1874 pivovar, v roku 1885 učňovskú školu a boli tu, samozrejme, aj mnohé iné právne či administratívne aktivity, ktorými sa zaoberali denne.

V meste sa však vyvíjala aj ľudová kultúra, ktorá žila vlastným životom, naozaj veľmi vzdialeným úradníckemu vnímaniu sveta. čítať ďalej...
čitateľov: 3831   

Dobšiná: Mesto bulinérov

@ :: Historické foto ::     Jul 12 2011, 10:13 (UTC+0)

Dobšiná, okres Rožňava: Táto historická pohľadnica pochádza z roku 1911 a vidíme na nej súčasnú Zimnú ulicu v pozadí s katolíckym kostolom sv. Františka Xaverského. Tento kostol pochádza z 18. storočia a je mladší oproti evanjelickému kostolu. Evanjelický tu stál už v prvej polovici 14. storočia, súčasnú podobu nadobudol po prestavbe v druhej polovici 15. storočia. I tak v danom čase ešte protestantské cirkvi nejestvovali (resp. existujúce nekatolické hnutia neboli cirkevne organizované a označovali ich za herézu), takže kostol bol pôvodne katolícky. Dobšinčania sa už však v polovici 16. storočia hlásili k protestantom, čo je jeden z charakteristických prvkov nemeckých osídlencov územia súčasného Slovenska. Dobšinských Nemcov nenazývali mantákmi, ale bulinérmi.

čítať ďalej...
čitateľov: 4052   

Dobšiná: Centrum mesta

@ :: Historické foto ::     Jul 12 2011, 10:09 (UTC+0)

Dobšiná, okres Rožňava: Táto historická pohľadnica pochádza z roku 1911 a vidíme na nej centrálne Námestie baníkov, v pozadí vyčnieva veža evanjelického kostola. Rozsiahla plocha centra privádza návštevníka Dobšinej k názoru, že od počiatku bolo územie architektonicky riešené v plošne veľkorysom mestskom štýle. V skutočnosti však bola pôvodná osada charakteristická roztrúsenými stavbami, čo sa začalo plánovite riešiť v 19., no najmä v 20. storočí.

Na počiatku zmien bol veľký požiar v roku 1855čítať ďalej...
čitateľov: 2979   

Štós: Brusiči a kovový prach

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2011, 13:44 (UTC+0)

Štós, okres Košice-okolie: Uverejnená historická fotografia vznikla v roku 1911 alebo 1912 a zachytáva brusičov Wlaszlovitsovej fabriky na výrobu nožov a šablí. Títo muži pracovali šesť dní v týždni a neustále od rána do večera brúsili. Hala bola v tom čase bez možností výraznejšieho vetrania a o brusičoch bolo všeobecne známe, že majú krátky život. Nepoužívali sa ani také základné ochranné prostriedky ako plátenná maska cez tvár alebo okuliare na oči. I keď je kovový prach pomerne ťažký, nadýchali sa ho dosť a museli znášať kruté dôsledky.

čítať ďalej...
čitateľov: 3903   

Štós: Alegorický sprievod „mladých námorníkov“

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2011, 13:38 (UTC+0)

Štós, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia zobrazuje výjav zo dňa 29. júna 1931, keď Štósom prechádzal sprievod s alegorickými vozmi. Voz stvárňuje loď a deti na ňom sú oblečené ako námorníci. Tento netypický výjav zaujal pozornosť natoľko, že sa dostal aj do zápiskov knihy o dejinách štóskych evanjelikov (vyšla len v mantáckej nemčine). Za pozoruhodné ľudia považovali nápad s loďou; na alegorické vozy si už zvykli, pretože patrili k tunajším pravidelným kultúrnym podujatiam.

čítať ďalej...
čitateľov: 3242   

Štós: Mantácka nemčina a jej mnohorakosť

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2011, 13:33 (UTC+0)

Štós, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia vznikla v roku 1931 a vidíme na nej bránu, ktorá bola na konci Štósu. Prevažne nemeckí obyvatelia obce s vlastným dialektom sa lúčili s návštevníkmi pozdravom Dovidenia. Znalcom nemeckého jazyka neunikne odlišnosť oproti spisovnej nemčine. Namiesto Auf Wiedersehen je napísané Auf Wiedersehn. Je to len jedna z mnohých odchýlok, ktoré existujú medzi mantáckou a spisovnou nemčinou. Aby sme lepšie pochopili, prečo tieto odlišnosti existujú, musíme vedieť, kto sú tzv. mantácki Nemci.

čítať ďalej...
čitateľov: 4569   

Štós: Prečo „manták“ a prečo Nemec?

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2011, 13:24 (UTC+0)

Štós, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia vznikla niekedy v tridsiatych rokoch 20. storočia a vidíme na nej centrum obce Štós so stredovekým rímsko-katolíckym kostolom sv. Jána Nepomuckého i budovou súčasného obecného úradu, ktorá stojí vľavo pred kostolom. Za zmienku stoja aj domy napravo od kostola. Sú postavené tak, že múr jedného tvorí múr druhého a záhrady sú až za zadnými časťami domov. Tento typ stavieb bol pre starý Abov i Spiš netypický, teda aspoň v tých oblastiach, ktoré obývali Slováci. Môžeme ho však vidieť aj v iných spišských obciach a takmer zakaždým ide o dediny, ktoré v minulosti založili alebo osídlili Nemci.

čítať ďalej...
čitateľov: 4342   

Štós: Pohľad z 19. storočia

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2011, 13:18 (UTC+0)

Štós, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia vznikla v 19. storočí, pravdepodobný je rok 1899 a zobrazuje centrum obce. Z geografického hľadiska ide o poslednú (či prvú) obec, ktorá sa nachádza v údolí povodia rieky Bodva, z troch strán teda inak ohraničená vrchmi. Nie je to však koncová dedina, cesta na východ ide údolím do Medzeva, ale cesta na sever stúpa strmo do Štóskeho sedla s pokračovaním na Smolník.

Štós vznikol už v 13. storočí počas nemeckej kolonizácie čítať ďalej...
čitateľov: 2987   

Štós: Cesta do kúpeľov a Štóskeho sedla

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2011, 13:11 (UTC+0)

Štós, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia vznikla niekedy po vzniku I. ČSR a zachytáva pohľad na cestu vedúcu od obce Štós ku Kúpeľom Štós a do Štóskeho sedla. Dokumentuje, v akom stave vyzerali cestné spojenia, keď sa ešte nepoužíval asfalt, ale vozovka sa udržiavala v stave tvrdej ujazdenej zeminy.

čítať ďalej...
čitateľov: 3208   

Štós: Hasiči

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2011, 13:06 (UTC+0)

Štós, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia vznikla niekedy medzi rokmi 1910 až 1931 a zachytáva pohľad na hasičov obce Štós. Ich úlohou bolo nielen hasiť prípadné požiare, ale najmä viesť prevenciu cez kontroly obce a pomáhať aj pri prípadných živelných pohromách. Požiarna stanica sa nachádzala i stále nachádza za budovou terajšieho obecného úradu, neďaleko kostola sv. Jána Nepomuckého, ktorý je z časti vidieť na fotografii.

čítať ďalej...
čitateľov: 3797   

Štós: Ženy obce

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2011, 12:52 (UTC+0)

Štós, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia vznikla niekedy medzi rokmi 1930 až 1938 a vidíme na nej ženy z obce Štós pri svojej procesnej zástave. Ženské spolky za I. ČSR vznikali v mnohých mestách a väčších dedinách. Štós získal štatút slobodného kráľovského mesta v roku 1696, ale aj vďaka dvom fabrikám a kúpeľom tu bola skôr meštianska ako dedinská kultúra. Vidieť to môžeme už na oblečení. Nikdy tu nemali tradíciu krojov v dnešnom folkloristickom ponímaní. Veľmi svojráznym znakom je skutočnosť, že s výnimkou jedinej ženy žiadna nemá šatku alebo čepiec. čítať ďalej...
čitateľov: 4021   

Štós: Vo Wlaszlovitsovej fabrike

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2011, 12:50 (UTC+0)

Štós, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia vznikla niekedy v prvých desaťročiach 20. storočia a zobrazuje život robotníkov vo Wlaszlovitsovej fabrike v Smolníku, ktorá bola predchodcom neskoršieho závodu Sandrik. Fabriku založil v roku 1803 podnikateľ Jozef Wlaszlovits a jej výroba sa zameriavala na výrobu nožov a šablí. Svoje výrobky Wlaszlovits vyvážal do rôznych štátov Európy i do USA a pomerne rýchlo bola jeho firma najväčšia svojho druhu vo vtedajšom Uhorsku.

čítať ďalej...
čitateľov: 3951   

Štós: Nožiari na prehliadke

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2011, 12:45 (UTC+0)

-

Štós, okres Košice-okolie: Tieto historické fotografie pochádzajú zo dňa 29. júna 1931, keď obcou prechádzal sprievod alegorických vozov pri príležitosti usporiadania súťaže v speve medzi Smolníkom, Medzevom a Štósom. Nevieme, komu patril voz na prvej fotografii. Je evidentné, že sa na ňom nachádzajú brusiči – výrobcovia nožov, avšak v danom čase pôsobili v obci tri takéto firmy. Najstaršou bola Wlaszlotivsova fabrika (založil Jozef Wlaszlovits st.), ktorá tu pôsobila od roku 1803, druhou bola Kompordayova fabrika (Róbert Komporday), ktorá vznikla v roku 1832 a jej majiteľ naviac v roku 1881 založil aj Kúpele Štós a tretiu malú továrničku vlastnila firma Schreiber a synovia. čítať ďalej...
čitateľov: 3614   

Smolník, Smolnícka Huta: Spomienka na už nejestvujúcu železničnú trať

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2011, 12:32 (UTC+0)

Smolník, okres Gelnica: Táto historická fotografia pochádza zo začiatku 20. storočia a vidíme na nej dnes už nejestvujúcu železnicu v obci Smolnícka Huta, ktorá však od roku 1926 niesla názov železničná stanica Smolník, od roku 1930 opäť železničná stanica Smolnícka Huta.

Počiatky tejto železničnej trate siahajú do roku 1880, keď bol prijatý zákon o lokálnych železniciach a následne vzniklo v Gelnici konzorcium, ktoré rozhodovalo o vybudovaní trate na úseku z Margecian do Smolníka. Finančne projekt vychádzal z prostriedkov, ktoré poskytli Uhorská krajinská banka a Anglicko-rakúska banka. čítať ďalej...
čitateľov: 4675   

Smolník: Podporné banícke združenia a kríza

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2011, 12:27 (UTC+0)

Smolník, okres Gelnica: Táto historická pohľadnica pochádza z roku 1939 alebo 1940. Vidíme na nej účastníkov slávnosti, ktorú už nevieme bližšie určiť. Zaujímavo však pôsobia zástavy s nemeckými nápismi, ktoré prezentujú členstvo v jednotlivých podporných združeniach. Išlo predovšetkým Banskú pokladnicu. Do nej zo svojho platu prispieval každý baník, ktorý mal záujem na určitej forme poistenia. V prípade, že by sa potom stal obeťou banského nešťastia a ďalej by už nemohol pracovať, dostával by pravidelnú finančnú čiastku na ďalšiu existenciu. Ak by pri banskom nešťastí nedajbože zahynul, Banská pokladnica by prispievala jeho manželke vdovským dôchodkom. čítať ďalej...
čitateľov: 3224   

Smolník: Kammerhof

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2011, 12:23 (UTC+0)

Smolník, okres Gelnica: Táto historická fotografia pochádza z roku 1871 a vidíme na nej budovu niekdajšieho Banského inšpektorátu, ktorú tu nazývali Kammerhof. Objekt sa ešte stále nachádza na centrálnom námestí Smolníka, v súčasnosti (jún 2011) je prázdny a hľadá sa kupec, prípadne prenajímateľ.

čítať ďalej...
čitateľov: 3078   

Smolník: Zaniknutá kaplnka

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2011, 12:18 (UTC+0)

Smolník, okres Gelnica: Nepoznáme presný rok, kedy vznikla táto fotografia, muselo to byť však najneskôr v roku 1903, keď ju museli smolníčania rozobrať, pretože sa prepadávala do zeme. Na tomto území, ktoré je plné baní a aj šesťsto rokov starých podzemných chodieb, to nebolo nič nezvyčajné. Kaplnka stála v doline, ktorú tu miestnym nemeckým nárečím nazývali Schlagversgrund a bola zasvätená sv. Jozefovi robotníkovi.

čítať ďalej...
čitateľov: 3242   

Stratená: Dobšinská ľadová jaskyňa v roku 1922

@ :: Historické foto ::     Jun 14 2011, 06:38 (UTC+0)

Stratená, okres Rožňava: Historická pohľadnica bola vyrobená v roku 1922 a zobrazuje Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Túto objavili v 15. júna 1870 Ing. Eugen Ruffinyi, Andrej Mega, Gustáv Lang a Ferdinand Fehér. Vtedajší richtár Dobšinej Pavol Gömöry ju na zasadnutí mestského zastupiteľstva 16. júla toho istého roku označil za zázrak prírody. Tak ju vnímala aj dobová tlač a do Dobšinej prichádzali mimoriadne vlaky, ba organizovali sa tu aj zájazdy zo zámoria. Prvotné meno bolo Ruffynyiho jaskyňa podľa jej objaviteľa.

čítať ďalej...
čitateľov: 3118   

Betliar: Kostol a domy v prvej polovici 20. storočia

@ :: Historické foto ::     Jun 14 2011, 06:32 (UTC+0)

Betliar, okres Rožňava: Táto historická fotografia vznikla niekedy v dvadsiatych alebo tridsiatych rokoch 20. storočia a vidíme na nej gotický rímsko-katolícky kostol a dva domy. Vzdialenejší z nich má šindľovú strechu. Šindeľ sa tu často používal približne do obdobia, ktoré fotografia zobrazuje. Slamené strechy neboli pre obec typické, ak sa niekde vyskytli, tak zvyčajne na hospodárskych budovách, teda na stajniach a humnách. Dom pokrytý slamou sa vnímal ako znak chudoby, takých bolo v obci iba niekoľko a zvyčajne v okrajových častiach. Druhý z domov má už strechu škridlovú.

čítať ďalej...
čitateľov: 2938   

Smolník: Básnik pod tabakovou továrňou

@ :: Historické foto ::     May 30 2011, 10:27 (UTC+0)

Smolník, okres Gelnica: Táto historická pohľadnica pochádza z roku 1919 a vidíme na nej bývalú tabakovú továreň. Túto uviedli do prevádzky v roku 1872, pričom hlavnou budovou sa stalo niekdajšie centrum banskej správy. V tomto prípade je však zaujímavejšia menšia budova, ktorá je rovnako súčasťou fabrických objektov a na obraze sa nachádza bližšie. Je o niečo mladšia, iba ju pristavali v rovnakom architektonickom štýle. Na jej mieste kedysi stála kaplnka Sv. Ducha a pri nej bol cintorín, kde pochovávali významných smolníckych mešťanov.

Kaplnka Sv. Ducha sa v jeden deň prepadla pod zem. čítať ďalej...
čitateľov: 3811   

Smolník: Vodná nádrž Úhorná a jej katastrofy

@ :: Historické foto ::     May 30 2011, 10:23 (UTC+0)

Smolník, okres Gelnica: Táto historická fotografia slúžila ako pohľadnica a odoslaná bola v roku 1933. Vidíme na nej niekdajší hotel a povestný železný čln na jazere Úhorná. To je na pohľadnici pomenované ako „Uhornianské pleso pri Smolníku“. V skutočnosti však nejde o pleso, ale umelo vytvorenú vodnú nádrž, ktorú tu postavili v roku 1768 na odvod vody pre pohon banských mechanizmov.

čítať ďalej...
čitateľov: 3529   

Smolník: Prvý autobus

@ :: Historické foto ::     May 30 2011, 10:18 (UTC+0)

Smolník, okres Gelnica: Táto historická fotografia pochádza z roku 1935 a vidíme na nej prvý autobus, ktorý začal premávať ako pravidelný spoj do Smolníka. Dovtedy bývalo zvykom, že sem ľudia prichádzali na prácou na bicykloch alebo pešo cez hory. Pravidelná linka začala premávať v máji 1935 a viedla trasou Košice – Jasov – Medzev – Štós – Smolník. Zakrátko na to ju predĺžili až na dosť netypickú konečnú zastávku - Štrbské pleso.

Podľa doposiaľ zachovaného cestovného poriadku autobus začínal svoju cestu zastávkou spred košického hotela Schalkház čítať ďalej...
čitateľov: 3973   

Smolník: Prvé osobné auto v meste

@ :: Historické foto ::     May 30 2011, 09:59 (UTC+0)

Smolník, okres Gelnica: Táto historická fotografia vznikla niekedy koncom tridsiatych alebo začiatkom štyridsiatych rokoch 20. storočia a vidíme na nej prvé osobné auto, ktoré bolo v meste (dnes v obci). Začiatok minulého storočia bol pre niekedy bohatý Smolník ťažký. Cena pyritu ako suroviny na trhoch výrazne klesla, znižovala sa ťažba, zatvárali bane a nastali veľké nepokoje. Ľudia sa tu museli začať učiť žiť skromnejšie. Možno aj z toho dôvodu tu prvé auto vlastnil podnikateľ s odevmi Ján Holmik až začiatkom tridsiatych rokov. Nemal však osobné auto, ale nákladiak, ktorým dovážal tovar.

čítať ďalej...
čitateľov: 3113   

Smolník: Tabaková továreň v čase rozkvetu a po ňom

@ :: Historické foto ::     May 30 2011, 09:54 (UTC+0)

Smolník, okres Gelnica: Táto historická pohľadnica pochádza zo začiatku 20. storočia, teda ešte z čias Rakúsko-Uhorska a ponúka nám pohľad na niekdajšiu tabakovú továreň. Budova stojí na svojom mieste dodnes, je však opustená. V novembri 2008 totiž po 136 rokoch nepretržitej výroby fabrika ukončila činnosť. V čase svojho najväčšieho rozkvetu dávala prácu až 1 200 ľuďom, v sedemdesiatych rokoch 20. storočia pre 600 robotníkov, v roku 2007 ešte aspoň 150 zamestnancom, v závere roka 2008 bránu opustilo posledných 30 pracovníkov. Dnes je celý rozľahlý objekt na predaj.

čítať ďalej...
čitateľov: 3805   

Smolník: Kaplnka na „Mariánskej hore“

@ :: Historické foto ::     May 30 2011, 09:49 (UTC+0)

Smolník, okres Gelnica: Táto historická pohľadnica pochádza zo začiatku 20. storočia, teda ešte z čias Rakúsko-Uhorska. Vidíme na nej púťový kostol – kaplnku Navštívenia Panny Márie, ktorá sa nachádza v Štóskom sedle. I keď Smolník už od roku 1774 používal aj súčasný slovenský názov, na pohľadnici je uvedený v maďarčine ako Szomolnokról a Štóske sedlo je nazvané Mariánska hora.

čítať ďalej...
čitateľov: 2968   

Smolník: Divadlo

@ :: Historické foto ::     May 30 2011, 09:44 (UTC+0)

-

Smolník, okres Gelnica: Prvá z historických fotografií pochádza z roku 1961, druhá z päťdesiatych rokoch 20. storočia. Na oboch vidíme ochotníckych divadelných hercov zo Smolníka. V minulosti bolo takmer pravidlom, že v každej obci pôsobilo miestne divadlo založené na dobrovoľníctve. Smolník býval mestom, a to bohatým. Vďaka prosperite miestnych baní mal dostatok peňazí i na kultúrny rozvoj, ktorým dokonca predstihol vývoj aj ďaleko väčších a známejších miest.

čítať ďalej...
čitateľov: 3130   

Smolník: Smolnícka píla

@ :: Historické foto ::     May 30 2011, 09:40 (UTC+0)

Smolník, okres Gelnica: Táto historická pohľadnica pochádza niekedy z konca 19. alebo začiatku 20. storočia a zachytáva pohľad na smolnícku hornú pílu, ktorá sa nachádzala na západnej strane v smere na Úhornú. V danom čase boli v Smolníku píly dve, okrem hornej aj dolná. Presné datovanie pohľadnice nie je možné, pečiatka je už nečitateľná, avšak známka pochádza z čias Rakúsko-Uhorska.

čítať ďalej...
čitateľov: 3063   

Smolník: Vodná nádrž Úhorná a kanál Graben

@ :: Historické foto ::     May 30 2011, 09:37 (UTC+0)

Smolník, okres Gelnica: Táto historická fotografia pochádza z počiatku 20. storočia, teda ešte z čias Rakúsko-Uhorska a obrazovo zachytáva vodnú nádrž Úhorná. Ako vidieť, vodná nádrž mala už v tom čase výzor prírodného horského jazera. Ide však o technickú pamiatku, dielo stvorené človekom, ktorého úlohou bolo predovšetkým zabezpečiť pravidelný a stále rovnako výdatný vodný prúd na pohon banských strojov; v čase dažďov a záplav zasa bolo nutné zastaviť vodu vo vyšších polohách, aby sa šachty a štôlne nezaplavovali.

čítať ďalej...
čitateľov: 2683   

Smolník: Počiatky baníctva

@ :: Historické foto ::     May 30 2011, 09:26 (UTC+0)

Smolník, okres Gelnica: Táto historická pohľadnica pochádza z konca 19. alebo zo začiatku 20. storočia. Je roztváracia a zobrazuje panoramatický pohľad na Smolník. Banícke mesto (dnes obec), ktoré malo vďaka medenorudno-pyritovým ložiskám až medzinárodný význam, práve v tom čase upadalo. Najmä druhá polovica 19. storočia bola charakteristická vysťahovalectvom baníkov do Banátu, Kremnice a Banskej Štiavnice.

čítať ďalej...
čitateľov: 2661   

Smolník: Kostol a jeho patrónka

@ :: Historické foto ::     May 30 2011, 09:20 (UTC+0)

-

Smolník, okres Gelnica: Tieto historické pohľadnice pochádzajú zo začiatku 20. storočia a vidíme na nich jednu a tú istú stavbu – kostol sv. Kataríny v Smolníku. Pri dôkladnejšom pohľade na obe vyobrazenia zistíme rozdiel v tvare i výške kopuly na veži. Chrám tu postavili v roku 1805 na mieste staršieho kostola, ktorý pochádzal z roku 1332. Súčasná stavba teda nepatrí medzi veľmi staré, no prešla viacerými úpravami. čítať ďalej...
čitateľov: 3689   

Stratená: Hotel pri Dobšinskej ľadovej jaskyni

@ :: Historické foto ::     May 11 2011, 14:25 (UTC+0)

Stratená, okres Rožňava: Historická pohľadnica bola vyrobená v roku 1916 a zobrazuje hotel pri známej fontáne v blízkosti Dobšinskej ľadovej jaskyni. Boli to roky, kedy sa táto časť Gemera stála medzinárodne populárnou a vyhľadávanou turistickou destináciou, kam prichádzali často aj hostia zo zámoria.

čítať ďalej...
čitateľov: 2794   

Stratená: Železiarenská huta

@ :: Historické foto ::     May 11 2011, 14:22 (UTC+0)

Stratená, okres Rožňava: Táto historická pohľadnica bola vydaná niekedy po roku 1910 a zobrazuje železiarne v Stratenej. Skôr ako tu stáli vysoké pece na železo, sa v obci nachádzala medená huta. Práva tá dala podnet vzniku dediny, pretože prvotné obyvateľstvo, ktoré tu prichádzalo za prácou, pochádzalo nielen z okolia, ale tiež z Oravy a z Liptova. Po skončení prevádzky medenej huty, resp. po jej prestavbe v dvadsiatych rokoch 19. storočia, bol prvým majiteľom železiarenskej huty s jednou vysokou pecou gróf Alexander Čáki (Csáky). čítať ďalej...
čitateľov: 3525   

Stratená: Cár Ferdinand Coburg a Stratená

@ :: Historické foto ::     May 11 2011, 14:19 (UTC+0)

Stratená, okres Rožňava: Historická fotografia zobrazuje bulharského cára Ferdinanda I., plným menom Ferdinanda Coburga. Tento vladár bol bratom majiteľa huty v Stratenej Filipa Coburga. Nečudo teda, že obec navštívil, bol jej mecenášom a dokonca predstaviteľom Stratenej daroval fotografiu so svojim oficiálnym portrétom. Nie je však známe, či to bola práve táto fotka.

Stalo sa tak v roku 1908, keď Ferdinand I. zároveň Stratenej daroval 3 600 uhorských korún na výstavbu čítať ďalej...
čitateľov: 4052   

Stratená: Korčuľovanie v Dobšinskej ľadovej jaskyni

@ :: Historické foto ::     Apr 13 2011, 13:45 (UTC+0)

Stratená, okres Rožňava: Táto ručne kolorovaná pohľadnica vznikla začiatkom 20. storočia a vidíme na nej aktivity, ktoré by sme dnes v Dobšinskej ľadovej jaskyni márne hľadali. V súčasnosti sa tam už jednoducho nekorčuľuje.

Dobšinská ľadová jaskyňa bola objavená v lete v roku 1870 a tento objav zaznamenal skutočne medzinárodný ohlas. čítať ďalej...
čitateľov: 3695   

Stratená: Ženské kroje

@ :: Historické foto ::     Apr 13 2011, 13:28 (UTC+0)

.

Stratená, okres Rožňava: Táto historická fotografia pochádza z prelomu 19. a 20. storočia a vidíme na nej dve ženy v krojoch z obce Stratená. Kroj tu nemal dlhú tradíciu, o to vzácnejšia je táto fotografia. Prvú písomnú zmienku o obci totiž poznáme až z roku 1728 a netvorili ju len pôvodní obyvatelia Gemera. V roku 1723 tu nechali prvé železiarne postaviť Čákiovci (Csáky), neskôr ich odkúpil knieža a veľkopodnikateľ Filip Coburg. Na prácu si prizval obyvateľov z rôznych častí súčasného Slovenska, teda kultúra vznikajúcej obce nemala jednoznačné gemerské korene. Dodnes tu medzi najčastejšie priezviská patria Lipták (ten, čo prišiel z Liptova) a Oravec (ten, čo prišiel z Oravy).

čítať ďalej...
čitateľov: 3401   

Stratená: V časoch rozkvetu turizmu pri Dobšinskej ľadovej jaskyni

@ :: Historické foto ::     Apr 13 2011, 13:07 (UTC+0)

.

Stratená, okres Rožňava: Tieto fotografie pochádzajú z konca päťdesiatych tokov a vyhotovené boli v oblasti Dobšinskej ľadovej jaskyne, ktorá územne patrí do obce Stratená. Podľa slov ich majiteľky, ktorá v danom čase pracovala v jednej z tamojších reštaurácií, boli päťdesiate až sedemdesiate roky zlatým časom prekvitajúceho turizmu. Turistická ubytovňa, v ktorej sa reštaurácia nachádzala, poskytovala dobový návštevnícky štandard. Bývalo bežné, že v jednej izbe spalo naraz až dvadsať ľudí.

Výber varených jedál bol výrazne vzdialený od súčasnej bežnej ponuky. K dispozícii boli dva druhy guľášu – bravčový a hovädzí – a bravčové rezne so zemiakmi. Nikdy sa však nevarilo z polotovarov alebo mrazených výrobkov, všetky suroviny sa dodávali čerstvé. čítať ďalej...
čitateľov: 3107   

Stratená: Vojaci I. svetovej vojny

@ :: Historické foto ::     Apr 13 2011, 12:49 (UTC+0)

Stratená, okres Rožňava: Táto historická fotografia bola vyhotovená niekedy medzi rokmi 1914 až 1918 a zachytáva dvoch obyvateľov obce Stratená. Boli to príbuzní a hoci medzi nimi vládol generačný rozdiel, obaja museli narukovať do armády potom ako Rakúsko-Uhorsko 31. júla 1914 vyhlásilo mobilizáciu. Pre obyvateľov Stratenej, ale aj iných obcí s nemaďarským obyvateľstvom to bola nevďačná úloha. Národné obrodenecké hnutie silnelo a svetový konflikt začal práve vyhlásením vojny voči slovanskému Srbsku. čítať ďalej...
čitateľov: 3187   

Stratená: Skalná brána

@ :: Historické foto ::     Apr 13 2011, 12:44 (UTC+0)

Stratená, okres Rožňava: Táto historická pohľadnica pochádza pravdepodobne z dvadsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej dnes už nejestvujúcu Skalnú bránu. Za zmienku stojí aj trojjazyčný opis. I keď samotná Stratená je v súčasnosti vyslovene slovenská obec, kvôli Dobšinskej ľadovej jaskyni tu chodili návštevníci z celého okolia i zo zahraničia. Maďarčina naviac bola blízka aj obyvateľom Rožňavy a nemčina, či skôr „mantáčtina“ obyvateľom neďalekej Dobšinej.

Skalná brána nebola prírodným útvarom. Otvor dal prestrieľať niekdajší vlastník a prevádzkovateľ huty v Stratenej veľkopodnikateľ Filip Coburg. čítať ďalej...
čitateľov: 3300   

Stratená: Slovenské národné povstanie a obec Stratená

@ :: Historické foto ::     Apr 13 2011, 12:21 (UTC+0)

.

Stratená, okres Rožňava: Tento portrét slovenského vojaka vznikol v roku 1942 alebo 1943 a zachytáva obyvateľa Stratenej, ktorý musel v čase vojny narukovať do slovenskej armády. I keď počas aktívnej služby bol so svojou jednotkou prevelený na územie Sovietskeho zväzu, mal šťastie, že mu základná vojenská služba skončila bez toho, aby ho zasiahli záverečné boje postupujúceho frontu. Aspoň nie ako vojaka. V roku 1944 už bol totiž doma, avšak v čase vypuknutia Slovenského národného povstania sa pridal v povstalcom. Bojoval spolu s partizánmi v Slovenskom raji a bol aj zranený.

Miestna partizánska jednotka bola podriadená partizánskemu veliteľstvu v Dobšinej. Partizáni zo Stratenej bojovali v línii Spišská Nová Ves – Grajnár – Čertova hlava. Tam padlo aj šesť obyvateľov obce: Jozef čítať ďalej...
čitateľov: 3588   

Betliar: Hasiči

@ :: Historické foto ::     Mar 09 2011, 12:55 (UTC+0)

.

Betliar, okres Rožňava: Prvá z historických fotografií pochádza približne z roku 1900 a vidíme na nej Hasičskú dychovku Betliar. Druhá z fotografií pochádza z roku 1942 a zobrazuje dobrovoľný hasičský oddiel z Betliara pri skúške striekačky. História hasičov v obci sa viaže k roku 1884, kedy gróf Emanuel Andrássy založil prvý zbor a zakúpil mu výzbroj aj výstroj. Dôvod bol rýdzo praktický – obec mala domy s prevažne šindľovými strechami a požiare neboli ničím výnimočné. Ani toto grófove opatrenie však v potrebný čas situáciu nespasilo. Dvanásť rokov po založení hasičského oddielu, teda v roku 1896, postihol Betliar jeden z najhorších požiarov, keď počas jedinej hodiny zhorelo 117 domov, tiež evanjelický kostol, škola a fara. Je však možné, že za iných okolností by padla za obeť celá obec.

čítať ďalej...
čitateľov: 3273   

Betliar: Pohľadnica z Polomskej ulice

@ :: Historické foto ::     Mar 09 2011, 12:51 (UTC+0)

*

Betliar, okres Rožňava: Táto historická snímka bola vyhotovená v roku 1937 a slúžila ako pohľadnica. Jej vydavateľom bol podnikateľ Alois Šébl, ktorý v značnej miere ovplyvňoval hospodársky život obce potom, ako vznikla Československá republika a Andrássyovci sa odsťahovali z kaštieľa do Maďarska.

čítať ďalej...
čitateľov: 2994   

Betliar: Vojaci v čase I. ČSR

@ :: Historické foto ::     Mar 09 2011, 12:41 (UTC+0)

Betliar, okres Rožňava: Túto historická fotografiu sme získali v obci Betliar a zachytáva vojakov na základnej vojenskej službe. Fotka vznikla v roku 1930, pravdepodobne však nie priamo v Betliari, ale v meste kam obyvateľ tejto obce narukoval do kasární. V danom čase bolo Československo členom od svojho vzniku prvej medzinárodnej obrannej aliancie, do ktorej vstúpilo s Rumunskom a Juhosláviou. Táto aliancia je vo vojenskej histórii známa ako Malá dohoda, avšak s nástupom fašizmu sa po Mníchovskej zmluve v roku 1938 prakticky rozpadla.

Situácia v Betliari počas I. Československej republiky bola vojensky pestrá. V obci sa totiž nachádzali kasárnečítať ďalej...
čitateľov: 3072   

Jasov: Jasovská skala a železničná trať

@ :: Historické foto ::     Mar 08 2011, 09:24 (UTC+0)

Jasov, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia slúžila ako pohľadnica a vyrobená bola niekedy na prelome 19. a 20. storočia, teda ešte v časoch, keď Jasov i celé územie súčasného Slovenska bolo v Rakúsko-Uhorsku. Dominantou obrazu je Jasovská skala. V porovnaní s jej súčasným stavom vidíme, že na jej povrchu sa v danom čase nenachádzal lesný porast. Je pravdepodobné, že bola takto udržiavaná ako vyhliadkové výletné miesto, a to aj z toho dôvodu, že v danom čase tam ľudia chodili obzerať „kameň s odtlačkami kolien Krista“. Podľa miestnej legendy sa Ježiš Kristus zjavil na tejto skale a modlil sa, pričom na tomto mieste ostala skala s odtlačkami, do ktorých presne zapadajú nohy človeka, ktorý si na ňu kľakne. čítať ďalej...
čitateľov: 2837   

Jasov: Kostol pred oslobodením a po ňom

@ :: Historické foto ::     Mar 08 2011, 09:20 (UTC+0)

Pred vojnou

Jasov, okres Košice-okolie: I keď to tak na prvý pohľad nevyzerá, tieto historické fotografie zachytávajú jeden a ten istý objekt. Je ním gotický kostol sv. Michala Archanjela v Jasove. Postavený bol v 15. storočí, avšak počas II. svetovej vojny Nemci vyhodili jeho vežu do povetria. Prvá z fotografií pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a druhá, na ktorej je zničený, zo začiatku roku 1945.

čítať ďalej...
čitateľov: 3219   

Jasov: V záhrade Jasovského kláštora

@ :: Historické foto ::     Mar 08 2011, 09:17 (UTC+0)

Jasov, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pravdepodobne pochádza z dvadsiatych alebo tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej Jasovský kláštor pohľadom z jeho záhrady. Súčasný kaštieľ je postavený v barokovom štýle, hoc premonštráti na tomto mieste začali písať svoju históriu už koncom 12. storočia. Prvá stavba, známa zo zápisu z roku 1228, bola pravdepodobne drevená. V prvej polovici 15. storočia zasa kamenná i s obranným múrom, takže kláštor v podstate slúžil aj ako pevnosť. Súčasný neskorobarokový charakter dostal v štyridsiatych rokov 20. storočia a jeho autorom je viedenský architekt Anton Pilgram. čítať ďalej...
čitateľov: 2829   

Betliar: Muzikanti z konca 19. storočia

@ :: Historické foto ::     Mar 08 2011, 09:13 (UTC+0)

Betliar, okres Rožňava: Táto historická snímka bola vyhotovená koncom 19. storočia v rožňavskom ateliéri fotografa P. Vogela. Vidíme na nej hudobníkov z obce Betliar. Nebola to typická dedinská skupina hrajúca len na tancovačky. Musíme vziať do úvahy, že v danom čase hudba zo záznamov zvukových nosičov neexistovala, ale vždy sa počúvali iba muzikanti naživo. Nečudo, že kvalitní hudobníci boli cenení a mali o nich záujem aj v kaštieli, kde sídlil grófsky rod Andrássyovcov. čítať ďalej...
čitateľov: 2477   

Betliar: Pohľadnica z čias I. ČSR

@ :: Historické foto ::     Mar 02 2011, 09:41 (UTC+0)

Betliar, okres Rožňava: Táto historická pohľadnica obce Betliar vyšla v roku 1937 a vidíme na nej centrum dediny s ulicou, ktorá vedie ku kaštieľu. Fotografia bola pôvodne čiernobiela, ale za účelom vydania ju fotograf ručne koloroval. Poznáme aj vydavateľa pohľadnice, ktorý je na zadnej strane uvedený ako „Alois Šébl, obchod s potravinami a všetkými potrebami pre domácnosť a tlačiarenstvo“. Tento podnikavý obchodník v čase I. ČSR, keď už grófsky rod Andrássyovcov neobýval kaštieľ, v značnej miere ovplyvňoval hospodársky vývoj obce. V roku 1934 v Betliari vybudoval veľký polyfunkčný dom, ktorý tu stojí dodnes a nachádza sa v ňom Penzión Barónka.

čítať ďalej...
čitateľov: 2385   

Betliar: Koče a vozy

@ :: Historické foto ::     Mar 02 2011, 09:38 (UTC+0)

Betliar, okres Rožňava: Táto historická fotografia vznikla v čase I. ČSR, pravdepodobne v dvadsiatych rokoch minulého storočia. Zachytáva miesto, kadiaľ vedie cesta od kaštieľa do dediny. V tom čase už grófsky rod Andrássyovcov kaštieľ neobýval, ale svoje niekdajšie sídlo ponechal na udržiavanie správcovi. Správca užíval aj koč, ktorý predtým prináležal len grófom. Podľa spomienok najstarších obyvateľov sa Andrássyovci vracali do Betliara, len keď tam organizovali poľovačky. Vtedy správca najímal ľudí z dediny ako honcov a ľudia to robili radi, pretože im za to platil.

čítať ďalej...
čitateľov: 2403   

Betliar: Domy okolo roku 1920

@ :: Historické foto ::     Mar 02 2011, 09:33 (UTC+0)

Betliar, okres Rožňava: Táto historická fotografia vznikla niekedy v rokoch 1920 až 1925 a zachytáva stret obce Betliar. Pozrite si prvé dva domy vľavo. Prvý z nich je typický betliarsky váľkový dom so šindľovou strechou, aký mala väčšina obyvateľov obce. Hneď za ním nasleduje honosnejší dvojdom so vstupnou portou uprostred. Porta je brána do gazdovskej osadlosti, ktorou môže prejsť plne naložený voz ťahaný koňmi. Je teda i znakom určitého postavenia majiteľa – hospodára. K zaujímavostiam patrí skutočnosť, že v stredoveku sa obce nezdaňovali podľa počtu obyvateľov, ale práve podľa počtu port. Odtiaľ pochádza aj názov pre známe „portálne súpisy“.

čítať ďalej...
čitateľov: 2615   

Vlachovo: Svedkovia nevšedného úkazu

@ :: Historické foto ::     Feb 11 2011, 08:41 (UTC+0)

Vlachovo, okres Rožňava: Táto fotografia vznikla niekedy na prelome tridsiatych a štyridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej mužov z Vlachova. Ide o štylizovaný skupinový portrét, na ktorý sa všetci pripravili, o čom svedčí aj ich oblečenie. Zatiaľ čo muži bežne nosievali biele nohavice zvané chološne, tu majú oblečené čierne pričeše. Pričeše boli bežným oblečením bohatších gazdov, ale mali ich takmer všetci, no ostatní si ich natiahli len v nedeľu alebo pri slávnostnejších príležitostiach. čítať ďalej...
čitateľov: 2642   

Vlachovo: V rokoch dvadsiatych

@ :: Historické foto ::     Feb 11 2011, 08:34 (UTC+0)

-

Vlachovo, okres Rožňava: Fotografia matky s dieťaťom pochádza z konca druhej dekády 20. storočia; foto s dvoma malými dievčatkami z roku 1920. Na oboch fotografiách vidíme typické ľudové kroje tejto časti Gemera. Zatiaľ čo fotka s deťmi bola vyhotovená v ateliéri, je teda štylizovaná a z určitého hľadiska idealizovaná, tá prvá vznikla priamo na lúkach pri Vlachove, takže ponúka autentický pohľad, ako to v danom čase s odievaním skutočne vyzeralo.

čítať ďalej...
čitateľov: 3152   

Vlachovo: O pôvode Vlachovčanov a názve obce

@ :: Historické foto ::     Jan 11 2011, 14:37 (UTC+0)

Vlachovo, okres Rožňava: Tento portrét pochádza z roku 1934 a vidíme na ňom obyvateľa Vlachova. Zobrazený muž sa nijako nezapísal do dejín obce, bol trochu roľníkom, viac však pastierom - valachom, no najstaršia generácia si dodnes spomína na to, že sa ho ako deti báli, pretože mal sivé „vlčie“ oči. Pokiaľ hovoríme o valachoch, stojí za zmienku nakoľko sa valaská kolonizácia zapísala po obecnej kultúry, prípadne ovplyvnila samotný názov Vlachovo.

čítať ďalej...
čitateľov: 3483   

Vlachovo: Konfirmácia

@ :: Historické foto ::     Jan 11 2011, 14:20 (UTC+0)

Vlachovo, okres Rožňava: Uverejnená fotografia pochádza zo štyridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej chlapcov a dievčatá s kňazom. Na prvý pohľad zaujme takmer rovnaké oblečenie mladých. Sú slávnostne ustrojení, fotografia totiž pochádza z cirkevného obradu nazvaného konfirmácia.

čítať ďalej...
čitateľov: 3298   

Vlachovo: Koniec konope

@ :: Historické foto ::     Dec 23 2010, 10:18 (UTC+0)

Vlachovo, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z počiatku päťdesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej vlachovské deti, ktoré sa obliekli do krojov. Ak by bola fotka dve desaťročia staršia, bol by to ich prirodzený odev. Tu sa však vystrojili už len kvôli fotografovi. Kroje zanikali najmä v rokoch štyridsiatych, kedy napriek vojne začali byť látky i bežné šaty cenovo dostupné. Konope a ľan sa tu však pestovali naďalej, i keď už v menšej miere. Definitívnu bodku za starými tradíciami výroby plátna čítať ďalej...
čitateľov: 3210   

Vlachovo: Družstevníctvo

@ :: Historické foto ::     Dec 23 2010, 09:45 (UTC+0)

1

Vlachovo, okres Rožňava: Šesť uverejnených fotografií vzniklo v štyridsiatych až šesťdesiatych rokoch 20. storočia a ich spoločnou témou je poľnohospodárstvo. Vlachovo v hlbšej minulosti nebola typicky poľnohospodárska dedina. Mnohí muži chodili pracovať do hute k vysokej peci, ktorá sa nachádza na okraji obce dodnes a založil ju grófsky rod Andrássyovcov. K jej prevádzke boli potrebné aj blízke bane, dodnes sa v okolí Vlachova nachádzajú ložiská železnej rudy. Ako však bývalo na vidieku zvykom, rodiny sa i tak snažili o potravinovú sebestačnosť a s tým bolo spojené aj obrábanie polí a chov dobytka.

čítať ďalej...
čitateľov: 2726   

Vlachovo: Ochotnícke divadlo a osveta

@ :: Historické foto ::     Dec 14 2010, 08:52 (UTC+0)

Vlachovo, okres Rožňava: Uverejnená fotografia pochádza približne z roku 1930 a vidíme na nej miestnych ochotníkov dedinského divadla. To nacvičovalo svoje hry v rámci osvetovej činnosti, ktorá bola aj v časoch I. ČSR veľmi aktívna. Pokiaľ sa dnes povie „osveta“, väčšina ľudí si ju spája so súčasnou činnosťou osvetových stredísk, ktorej ťažisko spočíva v podpore a prezentácii neprofesionálneho umenia a kultúry. Počiatky osvety na našom území však vznikali už v čase zániku Rakúsko-Uhorska a so vznikom prvej Československej republiky. Vtedy mala osveta celkom iný charakter. čítať ďalej...
čitateľov: 2680   

Vlachovo: Vlachovské domy

@ :: Historické foto ::     Dec 14 2010, 07:54 (UTC+0)

Vlachovo, okres Rožňava: Uverejnená fotografia pochádza z prelomu štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva pohľad na dedinské gemerské domy. V tomto prípade môžeme hovoriť skôr o vlachovských domoch, pretože materiál a technológia stavby nebola na celom Gemeri rovnaká, i keď na prvý pohľad domy vyzerajú podobne. V niektorých obciach sa stavalo z kameňa (čo bolo dosť drahé), niekde s drevenou kostrou, ktorej základ tvorili hrubé trámy, ale na steny z tenkých dosák sa nanášala hrubá vrstva ílu. Vo Vlachove stavali z čistých váľkov.

čítať ďalej...
čitateľov: 2710   

Vlachovo: Krst

@ :: Historické foto ::     Dec 14 2010, 07:17 (UTC+0)

-

Vlachovo, okres Rožňava: Uverejnené fotografie pochádzajú z prelomu päťdesiatych a šesťdesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nich ženy po krste dieťaťa. Aj keď to znie trochu uletene, deti sú v perinkách na vankúšoch celé prekryté háčkovanými dečkami. Jednoducho, tu bol taký zvyk.

čítať ďalej...
čitateľov: 3185   

Slavošovce: Pohnuté vojnové roky

@ :: Historické foto ::     Nov 30 2010, 06:21 (UTC+0)

1

Slavošovce, okres Rožňava: Tieto fotografie pochádzajú z rokov 1941 až 1946 a zachytávajú príslušníkov rôznych armád a polovojenských zoskupení. Prvá z fotiek pochádza z roku 1941 a vidíme na nej príslušníkov Hlinkovej gardy na pochode cez obec. Po odtrhnutí južného Slovenska v prospech Horthyho Maďarska v októbri 1938 Slavošovce ostali súčasťou Československa, aspoň do marca 1939, kedy sa Československo rozdelilo na Slovenskú republiku a Protektorát Čechy a Morava. Hlinkove gardy sú spájané práve so Slovenskom vo vojnovom období, ale skutočnosť je taká, že vznikli už v júli 1938 čítať ďalej...
čitateľov: 2882   

Slavošovce: Začiatky združstevňovania

@ :: Historické foto ::     Nov 30 2010, 06:18 (UTC+0)

1

Slavošovce, okres Rožňava: Tieto fotografie pochádzajú z päťdesiatych rokov 20. storočia a spája ich jedna téma – združstevňovanie. Prvé dve fotografie boli vyhotovené okolo roku 1951 a vidíme na nich žatvu s použitím dnes už historickej mláťačky vyrobenej spoločnosťou Wichterle a Kovařík. Mnoho súkromných roľníkov na Slovensku malo svoje mláťačky, ktoré prenajímali iným súkromným roľníkom, a to za peniaze alebo za časť spracovanej úrody. Na druhej fotografii dobre vidieť vpredu umiestnený voz s veľkým sudom. Ten sa tu nosieval všade aj s mláťačkou, išlo o akési protipožiarne opatrenie.

čítať ďalej...
čitateľov: 3307   

Slavošovce: Slavošovské papierne

@ :: Historické foto ::     Nov 30 2010, 06:07 (UTC+0)

1

Slavošovce, okres Rožňava: Tieto dve historické fotografie zachytávajú pohľad na Slavošovské papierne v rôznych časových obdobiach, dokonca v rozličných štátoch. Prvá fotografia bola vyhotovená v roku 1905, teda v časoch Rakúsko-Uhorska a zobrazuje „Vyšné papierne“, ktoré tu už takto nenájdete. Druhá fotografia zachytáva takisto „Vyšné papierne“, avšak už za I. ČSR, pravdepodobne v tridsiatych rokoch 20. storočia. V tom čase fabrika fungovala ako akciová spoločnosť Papierne Slavošovce.

čítať ďalej...
čitateľov: 3254   

Slavošovce: Folklór v rokoch štyridsiatych

@ :: Historické foto ::     Nov 30 2010, 06:04 (UTC+0)

1

Slavošovce, okres Rožňava: Poznáme presný dátum vzniku týchto fotografií i príležitosť, pri ktorej vznikli. Bolo to 14. marca 1942, keď Slavošovčania išli do Slovenského rozhlasu, aby pri príležitosti vzniku I. Slovenskej republiky naživo odspievali a predviedli folklórne pásmo nazvané „Ide káčor“. Boli to roky, kedy ľudový kroj ešte celkom nevymizol, ale najmä v obciach so silnou fabrickou výrobou ho nahrádzalo konfekčné oblečeniečítať ďalej...
čitateľov: 3554   

Slavošovce: Trhy a domy

@ :: Historické foto ::     Nov 30 2010, 06:00 (UTC+0)

Slavošovce, okres Rožňava: Táto fotografia bola vyhotovená v roku 1942, teda v časoch vojny, keď Slavošovce patrili k I. Slovenskej republike. Vidíme tu stred obce, na ktorom sa práve koná trh. Vtedajšie obyvateľstvo Slavošoviec možno z určitého hľadiska rozdeliť do dvoch skupín. Jednu tvorili poľnohospodári, pre ktorých bol trh dobrým odbytom. Druhú zasa robotníci fabriky na papier (v čase vojny sa tu vyrábalo mydlo a lieky) a remeselníci. čítať ďalej...
čitateľov: 3177   

Slavošovce: Vojnová zásielka z továrne

@ :: Historické foto ::     Nov 13 2010, 12:23 (UTC+0)

Slavošovce, okres Rožňava: Táto fotografia bola vyhotovená v apríli v roku 1945. Boli to teda časy, keď ešte II. svetová vojna neskončila, ale Slavošovce už boli slobodné. Vtedy mala ich papiernička mimoriadny význam. Ako vidieť na fotke, vľavo vedľa riaditeľa továrne B. Kynčla stojí ruský vojak, ktorý dozerá na transport papiera. Tento bol vyvážaný do košických tlačiarní a používal sa najmä na výrobu informačných letákov. čítať ďalej...
čitateľov: 3055   

Slavošovce: Zemania v 19. storočí

@ :: Historické foto ::     Nov 13 2010, 09:58 (UTC+0)

-

Slavošovce, okres Rožňava: Tieto fotografie pochádzajú z 19. storočia a podľa výpovede ich majiteľa zachytávajú zemanov zo Slavošoviec. V tom čase bola obec bohatá, to hneď z niekoľkých dôvodov. V panstve Štítnik pri rieke rovnakého mena už dlho pracovalo niekoľko mlynov na výrobu papiera. V roku 1817 však Johanna Gyürkyová z rodu Markušovcov v Slavošovciach založila prvú fabriku, v ktorej sa papier ešte vyrábal ručne. V roku 1842 už zakúpili aj stroj na jeho výrobu, v podstate ide o prvý takýto stroj na území súčasného Slovenska a obec sa stala aj v tomto smere veľmi pokroková i prosperujúca.

čítať ďalej...
čitateľov: 2857   

Rejdová: Tibejky

@ :: Historické foto ::     Nov 04 2010, 03:19 (UTC+0)

Rejdová, okres Rožňava: Táto historická fotografia pochádza z roku 1926 a vidíme na nej dve vydaté ženy. Poznáme to podľa toho, že ženy sú už pod čepcom. Čepce tohto vzoru a strihu sa nosievali sa len na slávnostné príležitosti, napríklad v nedeľu do kostola alebo na svadby.

čítať ďalej...
čitateľov: 3245   

Rejdová: Po vzniku I. ČSR

@ :: Historické foto ::     Nov 04 2010, 03:15 (UTC+0)

Rejdová, okres Rožňava: Táto historická fotografia pochádza zo začiatku dvadsiatych rokov 20. storočia a zachytáva obyvateľa Rejdovej na základnej vojenskej službe. Nebola teda vyhotovená priamo v Rejdovej, nevieme kde presne vznikla. Rejdová bola predovšetkým obcou pastierov, drevorubačov a furmanov. Počas I. svetovej vojny na jednotlivých frontoch padlo 39 odvedených mužov, čo dedinu riadne poznamenalo. Nové Československo však ako mladý štát potrebovalo rýchlo vybudovať novú armádu, pretože okrem Rumunska nebolo so žiadnym susediacim štátom v priateľskom vzťahu. čítať ďalej...
čitateľov: 2765   

Rejdová: Dôvod na fotenie

@ :: Historické foto ::     Nov 04 2010, 03:13 (UTC+0)

Rejdová, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z roku 1952 a azda málokto by uhádol, prečo sa mladé dievča z Rejdovej vybralo do rožňavského fotoateliéru, aby ju tam obrazovo zvečnili. Pozrite sa na jej ľavé zápästie. Fotografovaná totiž ako prvá žena v obci vlastnila hodinky.

čítať ďalej...
čitateľov: 3065   

Rejdová: Svadby a rozvody v minulosti

@ :: Historické foto ::     Oct 13 2010, 17:07 (UTC+0)

Rejdová, okres Rožňava: Táto historická fotografia pochádza pravdepodobne z roku 1930. I keď sa to pri bohatosti rejdovských krojov nezdá, fotka zachytáva svadbu. Typické ženské ozdobné vence, charakteristické pre dedinu, na nej však nie sú. Dôvod je jednoduchý. Nevesta sa totiž nevydáva prvýkrát. Už predtým sa rozviedla a jej druhému sobášu neprináležia ozdoby a rituály ako na prvej svadbe. Pre slovenský vidiek neboli rozvody v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia typické. Mnohé z dedín zaznamenali prvé rozvodové konania až začiatkom päťdesiatych rokov. Dôvodov bolo viacero.

čítať ďalej...
čitateľov: 3794   

Rejdová: Chorovody

@ :: Historické foto ::     Oct 13 2010, 16:24 (UTC+0)

Rejdová, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z roku 1951, je teda relatívne novšieho dáta a i keď zachytáva sprievod žien v tradičnom slávnostnom oblečení, vznikla už v čase, keď boli kroje na ústupe. Podľa zoradenia žien a spomienok majiteľky fotografie tu vidieť jeden z typických chorovodov. Slovník cudzích slov charakterizuje chorovod ako obradný ľudový tanec dievčat typický pre ruskú kultúru, no chorovody však boli súčasťou aj slovenskej ľudovej kultúry. Dnes už presne nevieme, ako a kedy vznikli. Môžeme si však ozrejmiť niekoľko súvislostí, ktoré môžu poukazovať na východný kultúrny vplyv.

čítať ďalej...
čitateľov: 2889   

Rejdová: Manželia v časoch I. svetovej vojny

@ :: Historické foto ::     Oct 13 2010, 15:28 (UTC+0)

Rejdová, okres Rožňava: Táto historická fotografia pochádza z druhého desaťročia 20. storočia a zachytáva manželský pár počas I. svetovej vojny. V Rejdovej sa v tom čase priamo nebojovalo, ale dedinu to i tak poznamenalo. Na kostolnej veži si dodnes môžeme prečítať mená 39 osôb, ktoré zomreli na frontoch v rokoch 1914 až 1918. Boli to odvedenci k vojsku, aj odfotografovaný muž má na sebe uniformu rakúsko-uhorskej armády.

čítať ďalej...
čitateľov: 3387   

Rejdová: Muži, kabáty a kožuchy

@ :: Historické foto ::     Sep 19 2010, 08:52 (UTC+0)

Rejdová, okres Rožňava: Táto historická fotografia pochádza zo začiatku 20. storočia a vidíme na nej dvoch mužov v širokých klobúkoch. Pre rôzne typy klobúkov v gemerskom nárečí Rejdovej osobité výrazy nepoužívali. Vždy to bol kalap. Normálny klobúk na denné nosenie najmä v teplejších mesiacoch sa nazýval jednoducho „kalap“, tento typ klobúka, ktorý sa nosieval najmä v chladných mesiacoch bol „široky kalap“.

čítať ďalej...
čitateľov: 4493   

Zádiel: Kaňon ako obchodná cesta

@ :: Historické foto ::     Jun 20 2010, 16:25 (UTC+0)

Zádiel, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z konca 19. storočia. Je signovaná a jej autorom je niekdajší kalvínsky kňaz zo Zádielu Károlyi Keresztury, ktorý v obci vlastnil fotoaparát ako prvý. Zobrazuje vstup do Zádielskej doliny, ktorá bola významnou obchodnou cestou už v praveku.

Podľa výsledkov archeologických výskumov vieme, že toto územie bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej (5 700 – 4 400 pnl), , tiež v neskorej dobe kamennej (4 400 – 2 300 pnl). Významnú úlohu dozaista zohrávalo v dobe bronzovej (2 300 – 750 pnl). Práve v tých časoch bol kaňom kontrolovaný dvoma rozľahlými opevnenými hradiskami po oboch stranách.

čítať ďalej...
čitateľov: 3204   

Zádiel: Niekdajšia turistická ubytovňa

@ :: Historické foto ::     Jun 20 2010, 15:54 (UTC+0)

-

Zádiel, okres Košice-okolie: Prvá z uvedených fotografií pochádza z roku 1939. Slúžila ako pohľadnica a jej popis pod obrazom je v maďarčine, pretože v tom čase obec Zádiel i okolie patrili pod Horthyho Maďarsko. Druhá z fotografií bola vyhotovená v roku 1921 a zachytáva účastníkov tanečnej zábavy pred týmto turistickým zariadením.

čítať ďalej...
čitateľov: 2802   

Zádiel: Zádielčania

@ :: Historické foto ::     Jun 20 2010, 15:41 (UTC+0)

Zádiel, okres Košice-okolie: Táto fotografia pravdepodobne pochádza z roku 1919 a zachytáva učiteľov s deťmi zo školy. Pri pohľade na nich sa môže vynoriť otázka, kto sú vlastne Zádielčania a aký je ich pôvod. V prípade tejto obce je to zaujímavé, pretože niekoľkokrát ostala úplne alebo takmer úplne opustená a nanovo osídlená.

čítať ďalej...
čitateľov: 2822   

Zádiel: Partička šachu

@ :: Historické foto ::     Jun 20 2010, 15:31 (UTC+0)

Zádiel, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z roku 1922 zo Zádielu a na základe steny nachádzajúcej sa ya hráčmi šachu obyvatelia určili, že bola vyhotovená v záhrade kalvínskej fary. Sú tu aj ďalšie predpoklady, ktoré snímku radia na dané miesto. Na prvý pohľad prekvapí elegantné oblečenie mladých mužov. Predstava o dedinách ako miestach s roľníkmi v konopných gatiach nie je vždy namieste. V každej obci žila aj určitá vrstva vidieckej inteligencie, ktorej záujmy neboli plne sústredené len na poľnohospodárstvo a furmančenie. čítať ďalej...
čitateľov: 2404   

Zádiel: Cukrová homoľa

@ :: Historické foto ::     Jun 20 2010, 15:23 (UTC+0)

Zádiel, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z konca 19. storočia. Je signovaná a jej autorom je niekdajší kalvínsky kňaz zo Zádielu Károlyi Keresztury, ktorý v obci vlastnil fotoaparát ako prvý. Na zábere Zádielskej doliny dominuje skalný útvar Cukrová homoľa, ktorý ešte donedávna miestni obyvatelia volali Tvarohová veža.

čítať ďalej...
čitateľov: 3606   

Zádiel: Počiatky školstva v dedine

@ :: Historické foto ::     Jun 20 2010, 15:05 (UTC+0)

Zádiel, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z konca 19. storočia a zachytáva učiteľa s deťmi. Vyrobená bola profesionálnym fotografom, ktorým bol A- Szilágyi z Miškovca. Počiatky školstva v obci nadväzujú na reformy Márie Terézia, ktorá v roku 1777 vydala dekrét Ratio educationis. Vo vtedajšom Uhorsku sa tvorbou škôl začali zaoberať aj malé dediny. V prípade Zádiela poznáme prvú zmienku o snahe vzdelávania z roku 1788, keď tu postavili prvý dom za účelom vyučovania. čítať ďalej...
čitateľov: 2432   

Zádiel: Piknik v rokoch dvadsiatych

@ :: Historické foto ::     Jun 20 2010, 15:00 (UTC+0)

Zádiel, okres Košice-okolie: Táto fotografia bola vyhotovená niekedy v rokoch 1920 až 1923 a zachytáva šiestich mladých obyvateľov obce Zádiel na pikniku v Zádielskej doline. Obraz vtedajšieho „turizmu“ dotvárajú obleky s kravatami a biele ženské šaty do lesa. Turizmus sa tu nevnímal ako šport, ale výlet bol pohodovou záležitosťou a nebývalo zvykom, aby domáci obyvatelia prechádzali dlhé a neprebádané trasy len kvôli radosti z poznávania okolia a obdivu prírody.

čítať ďalej...
čitateľov: 2317   

Zádiel: Blatnica a rybačka

@ :: Historické foto ::     Jun 20 2010, 14:53 (UTC+0)

Zádiel, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z prvej polovice dvadsiatych rokov minulého storočia a zachytáva dvoch mužov pri Blatnici. Prechádzky Zádielskou dolinou proti prúdu tohto potoka patrili k obľúbenej oddychovej činnosti, ale okrem toho tu taktiež chodievali chytať ryby. Zádielska tiesňava je dnes národnou prírodnou rezerváciou a takáto činnosť by bola pokutovaná nemalou čiastkou. Vo vtedajších časoch to však bola úplne bežná činnosť.

čítať ďalej...
čitateľov: 2699   

Zádiel: Deti a práca

@ :: Historické foto ::     Jun 20 2010, 14:50 (UTC+0)

Zádiel, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z roku 1919 a zachytáva učiteľa s niekoľkými žiakmi školy. Hneď na prvý pohľad zaujme, že deti majú rýle a krompáč. Na to obdobie to nie je nič výnimočné. Človek nemusí byť ani významným pamätníkom, aby si rozpomenul na vlastnú účasť na rôznych zemiakových brigádach, na ktorých za bývalého režimu participovali stredné a vysoké školy. V čase vzniku fotografie nebola výnimočná ani práca detí základnej školy. Vo všeobecnosti platilo iné postaveniečítať ďalej...
čitateľov: 1873   

Zádiel: Obec a niekdajšie domy

@ :: Historické foto ::     Jun 20 2010, 14:50 (UTC+0)

Zádiel, okres Košice-okolie: Táto fotografia bola vyhotovená okolo roku 1920 a vidíme na nej časť domu, ktorá však nebola obytná. Typické pre Zádiel (tiež takmer celú niekdajšiu Abovskú a Turniansku župu) boli podlhovasté domy, ku ktorým sa na konci pristavovali stajne a chlievy. Robilo sa tak najmä z dôvodov šetrenia priestorom, ale tiež kvôli zachovaniu čo najväčšieho tepla. Fotografia zachytáva zadnú časť domu, teda išlo pravdepodobne o stajňu.

čítať ďalej...
čitateľov: 2245   

Gelnica: Interiér gotického kostola

@ :: Historické foto ::     Jun 17 2010, 07:27 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Jednou z architektonických dominánt mesta je gotický kostol Nanebovzatia Panny Márie, ktorý pochádza zo 14. storočia a údajne stojí na základoch ešte staršieho kostola. Táto historická fotografia pôvodne slúžila ako pohľadnica a vyrobená bola niekedy na prelome dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia.

čítať ďalej...
čitateľov: 2323   

Gelnica: Mesto a ortuť

@ :: Historické foto ::     Jun 17 2010, 06:40 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Táto fotografia pochádza z prelomu dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva centrum Gelnice. Mesto, ktorého banská sláva siaha do I. polovice 13. storočia, už bolo z hľadiska rozvoja viac-menej na ústupe a vzhľadom na možnosti vtedajšej baníckej techniky sa určité ložiská považovali za vyťažené. Rudohorie však skrývalo ešte kovovú rudu, ktorej sa spočiatku venovalo menej pozornosti. Ide o jediný tekutý kov – ortuť. Žiaľ, ani tá mesto výraznejšie nevytiahla z celosvetovej ekonomickej krízy, ktorá v tridsiatych rokoch tvrdo dopadla najmä na mestá s ťažkým priemyslom.

čítať ďalej...
čitateľov: 2219   

Hrušov: Vojaci v uhorských uniformách

@ :: Historické foto ::     Jun 17 2010, 06:31 (UTC+0)

Hrušov, okres Rožňava: Táto fotografia je trochu záhadou. Zachovala sa v obci Hrušov, ale je polemické, či „spomienky“ viažuce sa k nej nevznikli neskôr a tradovali sa už len ako informácia mimo reality. Podľa uhorských uniforiem ju môžeme datovať do čias I. svetovej vojny (1914 až 1918) alebo tesne po jej skončení. Avšak informácia o tom, že fotografia zachytáva vojakov, ktorí počas I. svetovej vojny bojovali v priesmyku Soroška, má vážne trhliny. Na Soroške sa totiž počas I. svetovej vojny nebojovalo. čítať ďalej...
čitateľov: 1875   

Moldava nad Bodvou: Mesto v rokoch tridsiatych

@ :: Historické foto ::     May 31 2010, 04:04 (UTC+0)

Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto pohľadnica pochádza zo začiatku tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej centrum mesta s kostolom reformovanej cirkvi uprostred. Vyhotovená teda bola za čias I. ČSR, kedy Moldava prežívali krízové roky.

Príčinou zlej životnej úrovne bola jednak vtedajšia celosvetová hospodárska kríza, avšak tuto ešte výraznejšie znásobená nedostatkom pracovných príležitostí. čítať ďalej...
čitateľov: 1936   

Moldava nad Bodvou: Kalvínsky kostol

@ :: Historické foto ::     May 31 2010, 04:00 (UTC+0)

Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie: Ako podklad pre vznik tejto farebnej pohľadnice slúžila ručne kolorovaná čiernobiela fotografia a vidíme na nej kostol Kresťanskej reformovanej cirkvi v Moldave nad Bodvou. Vydaná bola okolo roku 1925.

Počiatky kostola, ktorý sa nachádza v centre mesta, siahajú do roku 1773 a už od počiatku svojho vzniku slúžil veriacim, ktorých ľudovo označujeme ako „kalvínov“. Prienik tejto reformovanej cirkvi do Moldavy sa datuje od roku 1564, teda čítať ďalej...
čitateľov: 2085   

Moldava nad Bodvou: Pohľadnica napísaná českým vojakom

@ :: Historické foto ::     May 31 2010, 03:56 (UTC+0)

Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto pohľadnica bola odoslaná v roku 1919 a vidíme na nej rímsko-katolícky kostol sv. Ducha v centre Moldavy nad Bodvou. Je možné predpokladať, že samotná pohľadnica je ešte staršia, pretože jej tlač je písaná v maďarčine, ale odoslaná bola v čase I. Československej republiky. Zaujímavá (a vzácna) je pečiatka „Československý strelecký pluk č. 11 , L. polní prapor“. Pohľadnicu posielal český vojak, ktorý sa zúčastnil ochrany východného Slovenska v časoch, keď napriek vyhláseniu Československa ostávali maďarské vojenské zložky na jeho území.

čítať ďalej...
čitateľov: 2020   

Moldava nad Bodvou: Centrum mesta

@ :: Historické foto ::     May 31 2010, 03:52 (UTC+0)

Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto pohľadnica pochádza z prelomu dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva pohľad na centrum. Veľké mestské korzo, ktoré tu dominuje dodnes, dáva jasne na vedomie, že Moldava nad Bodvou je mesto, ba bola ním už aj v stredoveku. Jej pôvod je odlišný od mnohých obcí, už v roku 1255 vystupuje ako služobnícka osada kráľovského panstva Turňa, kde sú združení remeselníci a najmä furmani. Výsady slobodného kráľovského mesta získala v roku 1345. Ale aj z listín z počiatku 14. storočia, presnejšie z roku 1317, vieme, že vo vedení stál volený richtár a mestská rada.

čítať ďalej...
čitateľov: 2304   

Moldava nad Bodvou: Kostol a hotel

@ :: Historické foto ::     May 31 2010, 03:45 (UTC+0)

Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto fotografia slúžila ako pohľadnica a vydaná bola v roku 1930. Vidíme na nej centrum mesta, pričom popis fotografie uvádza, že zobrazuje kostol a mestský hotel. Za povšimnutie stojí aj cesta, ktorú v danom čase tvoril valcovaný zemitý podklad, samozrejme, že bez asfaltovaného povrchu.

čítať ďalej...
čitateľov: 1792   

Jaklovce: Slávnosť v roku 1939

@ :: Historické foto ::     May 14 2010, 04:40 (UTC+0)

Jaklovce, okres Gelnica: Táto historická fotografia pochádza z roku 1939 a v popredí na nej vidíme deti z miestnej školy, za nimi starších obyvateľov na tzv. stromkovej slávnosti. Väčšina z nich je oblečená v typických krojoch obce. Za povšimnutie stojí aj veľká slovenská zástava ako štátny symbol medzivojnového Slovenska.

čítať ďalej...
čitateľov: 2298   

Hrušov: Vinobranie

@ :: Historické foto ::     May 14 2010, 04:37 (UTC+0)

Hrušov, okres Rožňava: Presný rok vzniku tejto fotografie nepoznáme, bola však vyhotovená niekedy po roku 1952, kedy v obci Hrušov založili jednotné roľnícke družstvo.

Obec udáva, že tradícia pestovania hrozna tu siaha takmer až do samotných počiatkov jej vzniku. Hrušov existoval v 13. storočí ako osada. čítať ďalej...
čitateľov: 2270   

Hrušov: Ženičky a šaty

@ :: Historické foto ::     May 14 2010, 04:34 (UTC+0)

-

Hrušov, okres Rožňava: Tieto historické fotografie zachytávajú jednu a tú istú ženu v odstupe asi 15 rokov. Prvá fotka bola urobená niekedy v polovici dvadsiatych rokov 20. storočia a druhá okolo roku 1939. I keď boli vyhotovené na takmer tom istom mieste, stalo sa tak v dvoch štátoch. Od októbra 1918 do novembra 1938 totiž Rožňava, Hrušov i okolie patrili pod Československo a potom až do januára 1945 pod Horthyho Maďarsko.

Prvá z fotografií dýcha akousi noblesou a bola urobená profesionálnym fotografom v ateliéri, pravdepodobne v Rožňave. čítať ďalej...
čitateľov: 2604   

Jaklovce: Ochotnícke divadlo

@ :: Historické foto ::     May 14 2010, 04:30 (UTC+0)

Jaklovce, okres Gelnica: Táto historická fotografia pochádza z roku 1931 a vidíme na nej členov dedinského ochotníckeho divadla, ktoré v danom čase písalo už svoju desaťročnú históriu. Aj v súčasnosti, keď sa píše rok 2010, je divadlo stále činné a čochvíľa oslávi 90 rokov svojej existencie.

čítať ďalej...
čitateľov: 2372   

Hrušov: Pričeše

@ :: Historické foto ::     May 14 2010, 04:28 (UTC+0)

Hrušov, okres Rožňava: Táto fotografia pravdepodobne vznikla v tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej mužov z obce Hrhov. Na prvý pohľad zaujme skutočnosť, že traja z nich majú rovnaké oblečenie. Ide pritom o obec, ktorá sa nevyznačovala krojovou tradíciou, teda aspoň v poňatí, že by kroj mal tvoriť vyšívaný odev. Miestni obyvatelia sa hlásili k Maďarom a z toho vychádza aj spôsob ich odievania.

čítať ďalej...
čitateľov: 2442   

Hrušov: Abovčania alebo Gemerčania?

@ :: Historické foto ::     May 14 2010, 04:24 (UTC+0)

Hrušov, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z prelomu štyridsiatych a päťdesiatych rokoch 20. storočia a zachytáva mužov pri práci vo vinici. Vznikla teda v časoch, keď sa ešte hospodárilo súkromne a jednotné roľnícke družstvo zatiaľ nepoznamenalo vlastnícke vzťahy. O tradícii vinohradov v obecnej kultúre sme už písali. Problematickým, aspoň z hľadiska súčasného administratívneho členenia územia, sa skôr javí priradenie Hrušova ku Gemeru.

čítať ďalej...
čitateľov: 1908   

Hrhov: Vojak za I. ČSR

@ :: Historické foto ::     May 09 2010, 09:46 (UTC+0)

Hrhov, okres Rožňava: Táto ručne kolorovaná fotografia pochádza z I. ČSR a zachytáva obyvateľa obce Hrhov v čase jeho základnej vojenskej služby. Spomienky najstarších Hrhovčanov obce na predvojnové Československo sú rôzne. Vychádzajú najmä zo skutočnosti, že pri vzniku Československa v októbri 1918 v dedine nikto nevedel po slovensky, dokonca ani učitelia. Na vyučovanie si neskôr museli nájsť učiteľku, ktorá náš jazyk ovládala aspoň čiastočne. Ako spomína jeden z najstarších obyvateľov, okolo polovice tridsiatych rokov minulého storočia sa naučil slovenskú báseň a tak ho odviezli takmer ako raritu pred delegáciu do Košíc a neskôr aj do rozhlasu, aby prednášal. čítať ďalej...
čitateľov: 2656   

Hrušov: Na hospodárskom dvore

@ :: Historické foto ::     May 09 2010, 09:45 (UTC+0)

Hrušov, okres Rožňava: Táto fotografia vznikla začiatkom päťdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva rodinnú atmosféru na hospodárskom dvore. Za povšimnutie stojí dlhé konope, ktoré sa nachádza na kope dosák a tiež hŕba travertínových balvanov pred stodolou.

čítať ďalej...
čitateľov: 2585   

Hrušov: Pozdrav z frontu

@ :: Historické foto ::     May 09 2010, 09:43 (UTC+0)

Hrušov, okres Rožňava: Táto fotografia vznikla počas I. svetovej vojny a vidíme na nej obyvateľa obce Hrušov. Podľa uhorskej uniformy je to muž stojaci vpravo. Na druhej strane fotografie sa nachádza jeho venovanie, podľa ktorého ju poslal svojej tete Márii rovno z talianskeho frontu. V texte ešte pozdravuje mladších bratov Jozefa a Jána a dodáva, že fotku im posiela, aby mali na neho aspoň nejakú spomienku, ak by sa z bojov nevrátil.

čítať ďalej...
čitateľov: 2597   

Hrušov: Od fyloxéry k advokátskej praxi

@ :: Historické foto ::     Apr 15 2010, 03:48 (UTC+0)

Hrušov, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza zo začiatku 20. storočia. Zobrazuje rodinu pôvodom z Hrušova, no vyhotovená bola v Spojených štátoch amerických a do dedina došla poštou. Títo ľudia tam odišli za prácou. Migračné vlny obyvateľov územia súčasného Slovenska prebiehali v niekoľkých etapách. Posledná výrazná bola v tridsiatych rokoch 20. storočia, keď ubúdalo práce v dôsledku svetovej hospodárskej krízy. Paradoxom je, že vtedajšia kríza (podobne ako v súčasnosti) prišla do Európy z Ameriky. Avšak na rozdiel od dnešnej jej to trvalo dlhšie, takže keď sa tu naplno rozvinula, v Amerike už končila.

čítať ďalej...
čitateľov: 2335   

Hrušov: Architektúra dedinských domov

@ :: Historické foto ::     Apr 15 2010, 03:39 (UTC+0)

Hrušov, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva ženu na priedomí. Z obrazu je dobre vidieť, že v Hrušove sa stavali domy s gánkom, ktorý od dvora oddeľovalo zvyčajne nevysoké ozdobné vyrezávané drevené oplotenie. Hrušov bola obec, v ktorej okrem dedinských domov stáli aj kúrie. Jedna z nich, ktorá patrila grófskemu rodu Andrášiovcov (Andrássy), sa zachovala dodnes a nachádza sa v nej penzión pre turistov.

čítať ďalej...
čitateľov: 2598   

Hrušov: Na poľovačke

@ :: Historické foto ::     Apr 08 2010, 14:14 (UTC+0)

Hrušov, okres Rožňava: Žiaľ, nevieme, v ktorých rokoch vznikla táto fotografia. Nevieme ani, ktorú oblasť presne zachytáva. Zachovala sa však v Hrušove a zobrazuje spoločnosť poľovníkov na love. Na základe prítomnosti muzikantov, ktorí majú na rozdiel od tradičnej husľovo-cimbálovej kapely aj dychové nástroje, môžeme predpokladať, že išlo o pánsky hon. Tieto mali v tejto oblasti bohatú tradíciu.

čítať ďalej...
čitateľov: 2282   

Hrušov: Kurz šitia

@ :: Historické foto ::     Apr 08 2010, 14:04 (UTC+0)

Hrušov, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva ženy na kurze šitia. Nevieme však presne, či bola vyhotovená do 2. 11. 1938 alebo neskôr. Rozdiel spočíva v tom, že po tomto dátume prestal Hrušov patriť pod Československo, ale stal sa súčasťou Horthyho Maďarska. Každopádne – kurzy šitia pre ženy z dedín boli populárne v oboch štátoch.

čítať ďalej...
čitateľov: 2530   

Gelnica: Turzove kúpele a ich jazero

@ :: Historické foto ::     Apr 03 2010, 09:44 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Táto historická fotografia pochádza roku 1905 a zachytáva pohľad na časť Turzových kúpeľov v čase ich počiatkov, keďže do prevádzky boli uvedené v roku 1903. Vyhotovená bola v čase Rakúsko-Uhorska, keď ešte kúpele výrazne prosperovali. Bolo to dané najmä tým, že podstatnú časť ich klientely tvorila budapeštianska smotánka. Okrem priaznivých klimatických podmienok, vaňovej liečby s vývarmi z ihličia a tenisových kurtov ich tu priťahovalo aj romantické jazero a na tú dobu špičkové služby.

čítať ďalej...
čitateľov: 2324   

Gelnica: Na železničnej trati Margecany – Červená skala

@ :: Historické foto ::     Apr 03 2010, 09:41 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Táto historická fotografia pochádza z konca tridsiatych rokov a vidíme na nej tzv. malú stanicu pri železničnej trati, napravo od nej ako bielu budovu dnes už nejestvujúcej synagógy a v pozadí vežu kostola Nanebovzatia panny Márie.

I keď bola Gelnica významným baníckym mestom už v stredoveku, čo si vyžadovalo aj dobré dopravné spojenie a v starších časoch najmä cesty, na spojenie so svetom prostredníctvom železnice si musela počkať. čítať ďalej...
čitateľov: 2202   

Gelnica: Pôvod názvu Turzove kúpele

@ :: Historické foto ::     Apr 03 2010, 09:39 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Táto historická fotografia pochádza roku 1905 a zachytáva pohľad na časť Turzových kúpeľov, ktoré boli v časoch Rakúsko-Uhorska mimoriadne vyhľadávané. Možnože práve z toho dôvodu môžeme hľadať pôvod ich názvu v uhorskom šľachtickom rode Tuzro (Thurzo). Tento však v danom čase už nejestvoval, pretože v roku 1626 vymrel po meči – ostal bez mužských potomkov. S Turzovcami sú však úzko spojené miestne dejiny. Na okraji len tri kilometre od kúpeľov vzdialeného mesta Gelnica sa nachádza aj Gelnický hrad, zvaný Turzov hrad, kde mali títo šľachtici určitý čas svoje sídlo.

čítať ďalej...
čitateľov: 1962   

Markušovce: Ochotnícke divadlo

@ :: Historické foto ::     Apr 01 2010, 13:50 (UTC+0)

-

Markušovce, okres Spišská Nová Ves: Tieto fotografie vznikli v šesťdesiatych rokoch 20. storočia a vidíme na nich vystúpenie dedinského ochotníckeho divadla z Markušoviec v hre Nevesta zo žalára. Miestny divadelný spolok vznikol v čase II. svetovej vojny a účinkoval do osemdesiatych rokov. Zaujímavý je názor niekdajších „hercov“, prečo to vlastne všetko začalo. Podľa ich názoru v danom čase vnímali školskí učitelia život v dedine inak. Okrem toho, že odovzdávali deťom základné vedomosti, brali za svoju úlohu rozvíjať kultúrny život v obci, a to práve najčastejšie vznikom divadelných súborov. čítať ďalej...
čitateľov: 2566   

Markušovce: Náboženstvo a škola v časoch ČSSR

@ :: Historické foto ::     Apr 01 2010, 13:28 (UTC+0)

-

Markušovce, okres Spišská Nová Ves: Tieto fotografie vznikli niekedy na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytávajú atmosféru v Markušovciach na prvom svätom prijímaní detí. V daných rokoch sa v Československu viedla kampaň proti náboženskej výchove, ktorá v sedemdesiatych rokoch vyústila do vzniku ateistických krúžkov na takmer každej mestskej základnej škole. V dedinách však bola iná situácia. čítať ďalej...
čitateľov: 2521   

Markušovce: Škola a školstvo

@ :: Historické foto ::     Apr 01 2010, 12:23 (UTC+0)

Markušovce, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia vznikla v roku 1954 a zachytáva žiakov a učiteľov školy v Markušovciach. Dejiny školstva v tejto obci sú veľmi staré a siahajú do 16. storočia. Pavol Mariáši (Mariássy) tu v roku 1567 založil prvú zemiansku školu, ktorej zvláštnosťou okrem iného bolo, že sa v nej nevyučovalo v maďarčine, ale po slovensky. Škola mala priestory priamo na hrade, ktorý patril a stále patrí šľachtickému rodu Mariášovcov. čítať ďalej...
čitateľov: 2624   

Jaklovce: Obyvatelia v čase vzniku ČSR

@ :: Historické foto ::     Mar 11 2010, 03:29 (UTC+0)

Jaklovce, okres Gelnica: Táto historická ateliérová fotografia bola vyhotovená okolo roku 1920 a zachytáva rodinu z Jakloviec v typických krojoch. Táto dolnospišská obec patriaca k Hnileckej doline sa v stredoveku profilovala ako banícka. Súviselo to najmä s osídlením Nemcov v 13. storočí, ktorí sa koncentrovali najmä v blízkej Gelnici a v celej oblasti rozvinuli baníctvo nevídaným spôsobom. Vzhľadom na vtedajšie technické možnosti však boli okolité hory vyťažené už začiatkom 20. storočia a obyvatelia celého územia museli hľadať nové spôsoby živobytia.

čítať ďalej...
čitateľov: 2488   

Jaklovce: Kaštieľ v čase rozkvetu

@ :: Historické foto ::     Mar 11 2010, 03:23 (UTC+0)

Jaklovce, okres Gelnica: Posledným šľachtickým rodom, ktorý v Jaklovciach pôsobil až do roku 1926, boli Csákyovci. Pamiatku na ich pôsobenie môžeme pri návšteve obce vidieť najmä v podobe kaštieľa, ktorý sa nachádza pri križovatke smerov na Košice, Gelnicu a Margecany. Na tejto fotografii ho vidíte v jeho pôvodnej podobe okolo roku 1920.

čítať ďalej...
čitateľov: 2937   

Jaklovce: Rusadle

@ :: Historické foto ::     Mar 11 2010, 03:13 (UTC+0)

Jaklovce, okres Gelnica: Táto fotografia pochádza zo šesťdesiatych rokov a zachytáva obyvateľov Jakloviec pri slávení Rusadlí – inak známych ako Turíce. I keď zverejňujeme zvyčajne fotografie staršieho dáta, túto sme na prezentáciu zaradili, pretože zachytáva jeden z tradičných rituálov. Sviatok vychádza na 50. deň po Veľkej noci a v súčasnej kresťanskej kultúre sa pripomína ako deň zoslania Ducha Svätého na apoštolov po Kristovom ukrižovaní. V skutočnosti má však oveľa staršie korene, ale ako mnohé iné predkresťanské sviatky i tento bol zahrnutý do cirkevného kalendára. Na fotografii ho vidíme ako rituál svätenia ozimín.

čítať ďalej...
čitateľov: 2817   

Margecany, Jaklovce: Vápenka

@ :: Historické foto ::     Mar 11 2010, 03:11 (UTC+0)

Jaklovce, okres Gelnica: Táto historická fotografia pôvodne slúžila ako pohľadnica a vznikla v roku 1905. Vidíme na nej vápenku, ktorá v zmenenej podobe stojí a pracuje ešte aj dnes pri ceste medzi Jaklovcami a Margecanmi. Samozrejme, v čase vzniku fotografie vyzeralo aj okolie inak. Rameno Ružínskej priehrady, ktoré sa nachádza na druhej strane cesty, ešte nejestvovalo, ale stávala tam dedina Nižné Jaklovce, ktorá siahala až po Margecany, od ktorých ju oddeľoval iba most. Aj Margecany stáli na inom mieste ako dnes. čítať ďalej...
čitateľov: 3305   

Jaklovce: Ženy v krojoch

@ :: Historické foto ::     Mar 11 2010, 03:06 (UTC+0)

-

Jaklovce, okres Gelnica: Tieto fotografie pochádzajú z päťdesiatych rokov 20. storočia a zachytávajú obyvateľky Jakloviec v typických ženských krojoch. Päťdesiate roky boli obdobím, kedy sa už šaty nešili z doma utkaného konopného plátna. Bolo to dané dvoma príčinami. Jednak vznikali jednotné roľnícke družstvá, takže obyvateľom neostávali pozemky na pestovanie konope, najmä však látky už boli cenovo prístupné a nemuseli sa podomácky vyrábať. V súvislosti s tým sa zmenil aj výzor kroja do zobrazenej podoby.

čítať ďalej...
čitateľov: 3085   

Hrhov: Kostol a mlyn

@ :: Historické foto ::     Feb 14 2010, 11:23 (UTC+0)

Hrhov, okres Rožňava: Táto historická fotografia zachytáva katolícky kostol a dnes už nejestvujúci vodný mlyn v Hrhove. V obci stoja kostoly dva. Katolícky je starší a datuje sa najneskôr do konca 15. storočia; je však pravdepodobné, že je ešte starší. Okrem toho sa tu nachádza aj kalvínsky kostol, ktorý bol postavený v druhej polovici 18. storočia. Oba patria medzi národné kultúrne pamiatky. čítať ďalej...
čitateľov: 2252   

Hrhov: Tánczosova krčma

@ :: Historické foto ::     Feb 14 2010, 09:19 (UTC+0)

Hrhov, okres Rožňava: Táto historická fotografia slúžila ako pohľadnica a zobrazuje v obci povestnú Tánczosovu krčmu, ktorá bola dlhé desaťročia centrom miestnej zábavy. Okrem štandardných krčmových služieb sa tu pravidelne konali aj dedinské tancovačky, na ktoré chodili hrať miestni rómski hudobníci. Bolo to tiež stredisko výmeny informácií, pretože v Hrhove žili tesári a murári, ktorí chodievali za prácou aj na celé dni, týždne i mesiace kam sa len dalo. Bývalo zvykom, že pokiaľ sa niekto vracal domov a vedel, kde takýchto robotníkov potrebujú, najskôr šiel najskôr do krčmy, aby ostatných informoval.

čítať ďalej...
čitateľov: 2769   

Gelnica: Reťaziari a klinciari

@ :: Historické foto ::     Feb 05 2010, 07:34 (UTC+0)

-

Gelnica,okres Gelnica: Prvá z historických fotografií pochádza z roku 1914 a vidíme na nej prácu špecializovaných kováčov, ktorí vyrábajú reťaze. Nevieme presne, kedy vznikla druhá fotografia, ale je dosť pravdepodobné, že v rovnakom období. Aj na nej je kováč, ktorý taktiež pracuje na výrobe reťaze.

čítať ďalej...
čitateľov: 3150   

Gelnica: Pohľadnica s hradom

@ :: Historické foto ::     Feb 05 2010, 07:25 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Táto ručne kolorovaná fotografia pochádza zo začiatku 20. storočia a slúžila ako pohľadnica. Zachytáva juhozápad mesta s krytým mostom, odbočkou na Turzove kúpele a časť nazvanú Slovenské cechy, pričom sa zameriava najmä na zrúcaniny hradu na vrchu kopca.

čítať ďalej...
čitateľov: 3127   

Gelnica: Mesto a jeho šachty

@ :: Historické foto ::     Feb 05 2010, 07:10 (UTC+0)

Gelnica, okres Gelnica: Táto fotografia pochádza z roku 1910 a zachytáva pohľad na mesto s horami, ktoré patria rudnej oblasti Gelnica – Slovinky – Helcmanovce. Je to jedna z troch blízkych rudných lokalít, ktoré predurčili mestu niekdajší rozvoj. Patria tu aj Krompachy, ktoré sú známe hutníckym priemyslom. Oblasť sa vyznačuje početnými ložiskami medených rúd, ktoré sú svojim plošným i hlbinným rozsahom najväčšie na Slovensku. Názov pohoria Slovenské rudohorie teda nie je ani zďaleka náhodný.

čítať ďalej...
čitateľov: 3464   

Gelnica: „Mäsiarske domky“

@ :: Historické foto ::     Jan 25 2010, 14:49 (UTC+0)

.

Gelnica,okres Gelnica: Prvá z uverejnených fotografií pochádza z roku 1927; kedy vzniklo druhé foto nevieme, ale približne v rovnakom čase. Obe zachytávajú pohľad na „mäsiarske domky“. Takto obyvatelia Gelnice nazývali časť ulice, kde tieto budovy stáli. Mäsiari patrili k miestnemu koloritu. Na vidieku sa ľudia zvyčajne spoľahli na vlastný chov zvierat, ale mestá bolo potrebné zásobovať. Keďže Gelničania v tom čase pracovali najmä v baniach a hutách, vytvoril sa tu pomerne slušný priestor na podnikanie s jatkami a predajom mäsa.

čítať ďalej...
čitateľov: 3397   

Gelnica: V čase I. svetovej vojny

@ :: Historické foto ::     Jan 25 2010, 14:40 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Táto fotografia je trochu záhadou. Podľa jasného popisu vieme, že bola vyhotovená v roku 1917. Nachádza sa tam aj meno Gyulla Friedman. Tento muž bol v Gelnici fotografom, avšak svoje fotografie zvyčajne označoval na zadnej strane pečiatkou. Sú teda dve možnosti. Alebo ide o dielo daného fotografa alebo o jeho súkromnú fotku, kde je sám zachytený v prostredí vojenskej nemocnice, ale jej autorom je niekto iný. čítať ďalej...
čitateľov: 3398   

Gelnica: Mesto a krízové roky

@ :: Historické foto ::     Jan 25 2010, 14:30 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Táto fotografia bola vyhotovená v roku 1930 na tvrdom kartóne ako reprezentačná a určená na zarámovanie. Vidíme na nej panoramatický pohľad na Gelnicu. I keď pôsobí vcelku honosne, vznikla v čase ekonomickej krízy, ktorá hlboko poznačila vtedajšie československé hospodárstvo. Bolo to roky, kedy sa Hnilecká dolina, kam Gelnica patrí, začala označovať novým termínom – Hladová dolina.

čítať ďalej...
čitateľov: 2647   

Gelnica: Baník v uniforme

@ :: Historické foto ::     Jan 16 2010, 19:59 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Táto historická fotografia zobrazuje rodinný portrét a je na nej zachytený banícky inžinier Karoľ Pretóvy v typickej uniforme. Nevieme, kedy presne fotografia vznikla. Pred dátumom sa nachádza hviezdička, čo sa často aj v minulosti používalo ako znak pre čas narodenia. Je teda možné, že sa 2. novembra 1843 dotyčný narodil, ale tiež mohla byť hviezdička použitá iba ako oddeľovacie znamienko a v danom čase fotografia vznikla.

Banícke uniformy sú vo svojej histórii jedinečné a ich korene siahajú do hĺbky histórie. Napríklad v 18. storočí mali uniformy iba vojaci a baníci. čítať ďalej...
čitateľov: 4925   

Gelnica: Keď Hnilec láme ľady

@ :: Historické foto ::     Jan 16 2010, 18:56 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Fotografia pochádza z roku 1930 a vidíme na nej mesto, pričom v popredí dominuje rieka Hnilec, ktorej tok zahataný obrovskými kusmi ľadu. Tento výjav nebol v minulosti nevšedný a ľudia ho pozorovali po každej tuhej zime na jar. Historické zápisy svedčia o mnohých povodiach a škodách. Nakoniec, nemusí ísť vždy len o históriu, pretože Hnilec dokáže prekvapiť i v súčasnosti.

čítať ďalej...
čitateľov: 3228   

Gelnica: Banícke námestie

@ :: Historické foto ::     Jan 16 2010, 18:14 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Táto fotografia zachytáva hlavné námestie, ktoré tvorilo i tvorí jadro mesta. Vyhotovená bola niekedy na začiatku 20. storočia, i keď presný dátum nepoznáme. Isté je však, že to pred rokom 1933, pretože tu ešte nie je inštalovaný pamätník so sochou baníka. Námestie v pôvodnom stvárnení bolo predovšetkým miestom, kde sa konali trhy. Na tejto fotografii je však zachytený pohrebný sprievod.

čítať ďalej...
čitateľov: 3586   

Gelnica: Synagóga a jej zánik

@ :: Historické foto ::     Jan 16 2010, 17:18 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Táto fotografia pochádza z roku 1928 a zachytáva pohľad na mesto. Architektonicky dominujú dve veže, vpravo rímskokatolíckeho kostola a vľavo mestského úradu, dnes Baníckeho múzea. Fotografia bola vyrobená ako čiernobiela pohľadnica vydavateľstvom Lume v Liptovskom sv. Mikuláši.

Najnižšie položenú z budov (biela s dvoma vysokými oknami) by ste už v Gelnici márne hľadali. Bola to synagóga, ktorá slúžila miestnemu židovskému obyvateľstvu. čítať ďalej...
čitateľov: 4151   

Gelnica: Leopold Gruss – spoluzakladateľ múzea

@ :: Historické foto ::     Jan 16 2010, 16:36 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Z tejto fotografie na vás pozerá muž, ktorého život bol významným prínosom k znovuobjavovaniu a zachovaniu histórie nemeckých prisťahovalcov a baníctva v Hnileckej doline. Leopold Gruss ako niekdajší riaditeľ nemeckej meštianky v Gelnici mapoval všetky dostupné materiály o príchode „Grundler“ čiže „dolinárov“. Takto nazývali Nemcov, ktorí toto územie osídlili od pridelenia privilégií kráľom Belom IV. v 13. storočí. Zaoberal sa aj výskumom tzv. „mantáčtiny“, čiže špecifického nemeckého nárečia, a tiež miestnym komunitným zvyklostiam. čítať ďalej...
čitateľov: 5701   

Gelnica: Hlinkova mládež

@ :: Historické foto ::     Jan 16 2010, 14:49 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Uverejnená fotografia pochádza z čias I. Slovenského štátu a zachytáva členov Hlinkovej mládeže v Gelnici. Aby sme pochopili záujem až nadšenie niektorých vtedajších Slovákov o účasť v tejto organizácii, ktorá patrila pod Hlinkovu gardu, je potrebné pokúsiť sa analyzovať pocity vtedajšej generácie. Mníchovská dohoda v septembri 1938 odobrala Československu Sudety v prospech Nemecka a z ich územia boli deportovaní Česi. V novembri toho istého roku bolo v rámci Viedenskej arbitráže odňaté územie južného Slovenska v prospech Horthyho Maďarska a opäť tisíce slovenských rodín opustilo svoje domovy. V marci 1939 bolo zvyšné územie Československa rozdelené na Protektorát Čechy a Morava a na Slovensko. čítať ďalej...
čitateľov: 4420   

Koromľa: Svadby z lásky i z nelásky

@ :: Historické foto ::     Dec 10 2009, 11:57 (UTC+0)

-

Koromľa, okres Sobrance: Fotografie pochádzajú z čias prelomu štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia. Vidíme na nich svadobčanov pred Kostolom Michala Archanjela v Koromli. V mnohých dedinách boli matriky v správe cirkví približne do roku 1948, po politickom prevrate prechádzali pod štát. Pretože záujem cirkvi bol, aby mladí ľudia uzatvárali rodiny a privádzali na svet nových potomkov, v mnohých obciach sa vydávali už pätnásť a šestnásťročné dievčatá. To však nebol prípad Koromle. čítať ďalej...
čitateľov: 4122   

Koromľa: Deti a povery

@ :: Historické foto ::     Dec 10 2009, 11:54 (UTC+0)

Koromľa, okres Sobrance: Fotografia pochádza z konca päťdesiatych rokov 20. storočia a zobrazuje malého chlapca na hojdacom koníkovi. Navštíviť hociktorú dedinu v daných časoch, prípadne skôr, súčasný človek by bol prekvapený. Napríklad za I. ČSR bývalo bežné, že rodina mala šesť aj sedem detí. Kto mal menej ako štyri, bol podozrivý, že je tam nejaký problém. Boli aj také rodiny, ktoré mali dvanásť detí. čítať ďalej...
čitateľov: 4091   

Koromľa: Zakladanie viníc

@ :: Historické foto ::     Dec 10 2009, 11:49 (UTC+0)

-

Koromľa, okres Sobrance: Koromľa bola ešte donedávna známa svojimi vinicami. V tejto zemplínskej podvihorlatskej obci však nebola tradícia pestovania viniča taká stará ako napríklad v neďalekom Vinnom alebo na južnom Zemplíne v Tokaji. Až do päťdesiatych rokov 20. storočia tu ľudia pestovali hrozno viac-menej na víno pre vlastnú spotrebu, na predaj skôr v menšom. Rozvoj vinohradov sa datuje od roku 1958, z rovnakého obdobia pochádzajú aj tieto fotografie.
čítať ďalej...
čitateľov: 4208   

Koromľa: Obleky

@ :: Historické foto ::     Dec 10 2009, 11:44 (UTC+0)

-

Koromľa, okres Sobrance: Uverejnené fotografie pochádzajú z päťdesiatych rokov 20. storočia a patria k typu tzv. rodinných. Môžeme si dobre všimnúť, že všetci dospelí muži sú v oblekoch a s kravatou. Nie je to dané tým, že fotografovanie bolo ešte vzácne a „museli“ sa nahodiť. Oblek jednoducho tvoril základné oblečenie muža už za I. ČSR, po vojne aj u chudobnejších vrstiev. čítať ďalej...
čitateľov: 4097   

Koromľa: Nástup novej vlny

@ :: Historické foto ::     Dec 10 2009, 11:41 (UTC+0)

Koromľa, okres Sobrance: Koniec päťdesiatych a nástup šesťdesiatych rokov, teda časy, kedy bola vyhotovená táto fotografia, pre mnohé obce znamenal prienik novej hudobnej kultúry, než bol tradičný folklór. Tuto vidíme dvoch hudobníkov z koromľanskej skupiny, ktorá prinášala prevratné zmeny vo vnímaní prezentácie piesní. Hrali najmä na tanečných zábavách a svadbách, ale už to nebol cimbal, husle a basa. V kapele mali trúbku, dva saxofóny, bicie a akordeón. čítať ďalej...
čitateľov: 5088   

Koromľa: Mníška Edita v nepokojných časoch

@ :: Historické foto ::     Dec 10 2009, 11:39 (UTC+0)

Koromľa, okres Sobrance: Fotografia pochádza zo začiatku štyridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej obyvateľov Koromle s mníškou Editou. Koromľa bola i je prevažne grécko-katolícka obec a mníška bola dcérou tunajšieho kňaza. Ešte pred vstupom do kláštora však učila v dedinskej škole. Jeden z najstarších obyvateľov Koromle spomína, že sa mimoriadne zaujímala o liečiteľstvo. čítať ďalej...
čitateľov: 4569   

Gelnica: Socha baníka

@ :: Historické foto ::     Dec 06 2009, 09:10 (UTC+0)

-

Gelnica,okres Gelnica: Prvá z uverejnených fotografií pochádza z roku 1935. Vidíme na nej slávnosť, ktorá sa v Gelnici konala pri príležitosti inštalácie sochy baníka pred vtedajším mestským magistrátom. Socha sa doslova stala symbolom mesta, ani dnes nechýba na žiadnych prezentačných materiáloch. Stvárňuje to, čo robilo Gelnicu Gelnicou – banícku minulosť. Pri zväčšení fotografie si môžete povšimnúť baníkov v slávnostných krojoch, v pozadí sa vypína veža gotického kostola Nanebovzatia Panny Márie.

čítať ďalej...
čitateľov: 5834   

Gelnica: Mesto na vstupe do 20. storočia

@ :: Historické foto ::     Dec 06 2009, 09:08 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Uverejnená fotografia pochádza z roku 1900 v minulosti slúžila ako pohľadnica zložená z dvoch spojených častí, takže sa dala zatvoriť. Poznáme aj jej autora, bol ním fotograf Gusztáv Iglón. Pohľadnica teda vznikla na prelome 19. a 20. storočia, čiže v časoch, kedy Gelnica patrila k Rakúsko-Uhorsku, presnejšie k uhorskému územiu. Predstava, že tu žili prevažne Maďari, je však mylná. čítať ďalej...
čitateľov: 4477   

Gelnica: Budova Baníckeho múzea

@ :: Historické foto ::     Dec 06 2009, 09:05 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Jednou z architektonických dominánt mesta je Banícke múzeum, ktoré sa nachádza v historickom centre pamiatkovej zóny mesta. Jeho budova nepatrí medzi najstaršie, postavená bola v rokoch 1802 až 1807, ale vďaka svojej vyvýšenej polohe, širokým kamenným schodom, vysokej veži a fasáde v tereziánskom slohu zaujme hneď na prvý pohľad. V tomto vyobrazení ju vidíme na pohľadnici, ktorá vznikla niekedy v dvadsiatych rokoch 20. storočia, teda za čias I. ČSR. Zhotoviteľom pohľadnice pre mesto Gelnica bol fotograf a vydavateľ Halász z Michaloviec.

čítať ďalej...
čitateľov: 5467   

Gelnica: Mesto a Nemci

@ :: Historické foto ::     Dec 06 2009, 08:59 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Uverejnená fotografia pochádza pravdepodobne z dvadsiatych rokov 20. storočia a v minulosti slúžila ako pohľadnica. K datovaniu nabáda nielen typ papiera, na ktorom je vytlačená, ale tiež nápis Gelnice, ktorý je v českom jazyku. K I. Československu mesto patrilo od októbra 1918 do marca 1939, kedy sa zasa stalo súčasťou I. Slovenského štátu. Národnostné zloženie Gelnice bolo pestré. Podľa spomienok najstarších obyvateľov tu žili v zhode vedľa seba Slováci, Maďari aj Nemci až do čias prvého samostatného Slovenska. Práve po jeho vzniku boli Maďari na ústupe a mnoho sa ich vysťahovalo, Nemci zasa na konci II. svetovej vojny.

čítať ďalej...
čitateľov: 4498   

Orechová: Betlehémci

@ :: Historické foto ::     Oct 05 2009, 04:33 (UTC+0)

Orechová, okres Sobrance: Táto fotografia pochádza zo šesťdesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej „betlehémcov“, ktorí chodili vinšovať šťastné Vianoce. Zvyk betlehémcov má dlhú tradíciu, ktorá však priamo v Orechovej mala odlišné korene. Takto vyobliekaní vinšovníci tu síce chodievali, ale tvorili ich zvyčajne chlapci z okolitých dedín. Až v šesťdesiatych rokoch sa miestni mládenci rozhodli, že si betlehémcov urobia sami.

Vinšovnú púť od domu do domu začali na Štedrý deň hneď po slávnostnej večeri a chodili až do neskorej noci. čítať ďalej...
čitateľov: 2901   

Orechová: Parobkovia

@ :: Historické foto ::     Oct 05 2009, 04:27 (UTC+0)

Orechová, okres Sobrance: Táto fotografia pochádza z prvej polovice štyridsiatych rokov 20. storočia, teda z čias II. svetovej vojny. Vidíme na nej dvoch parobkov z Orechovej, ktorí sa išli nechať odfotiť do Užhorodu, aby mali pamiatku na svoje najlepšie roky. Nové obleky a imidžové nasadenie klobúkov nabok hovoria veľa.

Byť parobkom bola určitá pocta. Nestal sa ním každý, kto dospel do určitého veku. Za parobka musel byť inými parobkami prijatý – povýšený do stavu. Pokiaľ chlapec týmto prijatím neprešiel, nenaliali mu v krčme, nesmel chodiť na dedinské tancovačky ani po večeroch na spoločné stretnutia mladých. čítať ďalej...
čitateľov: 3322   

Orechová: Na poli

@ :: Historické foto ::     Oct 05 2009, 04:23 (UTC+0)

Orechová, okres Sobrance: Táto fotografia pochádza z roku 1950 a vidieť na nej obyvateľov Orechovej pri žatve. Začiatkom päťdesiatych rokov prenikala na polia mechanizácia v podobe prvých kosačiek, ale skôr len tam, kde už vznikli jednotné roľnícke družstvá. To sa ešte v roku 1950 Orechovej netýkalo, pretože tunajšie JRD vzniklo až v roku 1952. Žatva teda ostávala ručnou prácou koscov.

čítať ďalej...
čitateľov: 2747   

Orechová: Roľníci a ich strasti

@ :: Historické foto ::     Oct 05 2009, 04:20 (UTC+0)

Orechová, okres Sobrance: Táto fotografia pochádza z roku 1948, teda z roku kedy prešlo vtedajšie Československo pod vládu jednej (komunistickej) strany. Na vidieku to úplne zmenilo život roľníkov. Orechová bola poľnohospodárska obec a aj tu čoskoro začali vznikať snahy na združstevnenie pozemkov. Pritom tu nežila ani jediná rodina, ktorá by patrila k bezzemkom.

Rodina z fotografie mala sedem hektárov polí, na ktorých pestovala obilniny, chovali dve kravy, jedno teľa, sliepky a dva voly . čítať ďalej...
čitateľov: 3190   

Orechová: Pôrodné i pohrebné babice

@ :: Historické foto ::     Oct 05 2009, 04:15 (UTC+0)

Orechová, okres Sobrance: Táto fotografia pochádza z konca päťdesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej záber z pohrebu. Bola vyhotovená na cintoríne, ktorý obopína kostol. To, že ide o pohreb, však nie je jednoznačne dané čiernym oblečením žien. Vydaté ženy sa tu totiž v daných čase obliekali zásadne do tmavých šiat už niekedy medzi 40 a 45 piatym rokom života a chodili takto až do smrti.

čítať ďalej...
čitateľov: 2424   

Orechová: Nevesta bez bielych šiat

@ :: Historické foto ::     Oct 05 2009, 04:10 (UTC+0)

Orechová, okres Sobrance: Táto fotografia pochádza z februára 1942 a vidíme na nej ženícha a nevestu bez typických svadobných šiat. Boli to vojnové roky, kedy viaceré tradičné zvyky upadali do pozadia a ľudia žili skôr inými problémami. Týkalo sa to aj Orechovej, ktorej obyvateľstvo tvorili najmä Rusíni, Slováci a čiastočne Ukrajinci. Obec bola i tak priradená k Horthyho Maďarsku.

Na fotografii nevesta nemá typické biele šaty, ale ani svadobný venček iba svadobnú kyticu. Ide pritom o fotku, ktorá bola vyhotovená ešte pred samotným svadobným aktom. V inom prípade by už vydatá žena mala na hlave šatku. čítať ďalej...
čitateľov: 3428   

Tibava, Priekopa: Vo vinohrade

@ :: Historické foto ::     Sep 08 2009, 13:04 (UTC+0)

Tibava, okres Sobrance: Táto fotografia pochádza z roku 1938 a zachytáva obyvateľov Tibavy vo svojej vinici v čase oddychu počas zberu hrozna. Vinicu mali obďaleč pri obci Priekopa. Na prvý pohľad zaujmú drevené nádoby. Na južnom Zemplíne v oblasti Tokaja ich nazývali putne, v Tibave škopky.

čítať ďalej...
čitateľov: 2440   

Vinné: Dobová pohľadnica

@ :: Historické foto ::     Sep 08 2009, 13:03 (UTC+0)

Vinné, okres Michalovce: Táto fotografia pôvodne slúžila ako pohľadnica. Jej vek nie je presne známy, pravdepodobne bola tlačená v časoch I. ČSR, prípadne do roku 1944. Svedčí o tom aj názov obce ako Vinná, ktorý sa používal v rokoch 1927 až 1948. Vzhľadom na vojnové udalosti, kedy bola dedina vypálená fašistami, je dôvodné predpokladať, že pohľadnica nie je mladšia ako z roku 1943.

čítať ďalej...
čitateľov: 2936   

Tibava: Dedinské divadlo

@ :: Historické foto ::     Sep 08 2009, 13:01 (UTC+0)

Tibava, okres Sobrance: Táto fotografia pochádza z roku 1953 a vidíme na nej členov dedinského naivného divadla z Tibavy. Toto začalo písať svoju históriu už za čias I. ČSR. Nešlo pritom o akýsi výplod študentského entuziazmu, pretože tu spoločne hrávalo viacero generácií. Divadlo ľudí spájalo a podľa spomienok majiteľky tejto fotografie aj stieralo všetky spoločenské rozdiely. Napríklad aj na tejto fotke sa nachádza právnik, učitelia, roľníci i študenti.

čítať ďalej...
čitateľov: 2076   

Vinné: Prvý deň po svadbe

@ :: Historické foto ::     Aug 12 2009, 03:31 (UTC+0)

Vinné, okres Michalovce: Táto fotografia pochádza z roku 1930 a uprostred stojí mladý manželský pár prvý deň po svadbe. Žena má na hlave šatku, pretože od chvíle, kedy ju na svadbe začepili, sa už na verejnosti nesmela ukázať s nepokrytou hlavou.

Nielen svadba tu mala svoje ceremoniály, ale aj nasledujúci deň. Blízka rodina a priatelia mladého manželského páru sa stretli na „pohlodky“. čítať ďalej...
čitateľov: 2762   

Vinné: Vypálenie obce fašistami

@ :: Historické foto ::     Aug 12 2009, 02:55 (UTC+0)

-

Vinné, okres Michalovce: Tieto fotografie pochádzajú z konca II. svetovej vojny a zachytávajú obec po vypálení nemeckým vojskom. Obyvatelia Vinného podporovali partizánov, naviac prvá partizánska skupina na východnom Slovensku vznikla priamo tu. V roku 1942 ju založil Pavol Boroš a nazval ju Jánošíkova družina.

čítať ďalej...
čitateľov: 4662   

Vinné: Na svadbe

@ :: Historické foto ::     Aug 12 2009, 02:55 (UTC+0)

Vinné, okres Michalovce: Táto fotografia pochádza z roku 1930 a je svadobná. I keď ide o tridsiate roky, svadba v krojoch sa nekonala. V obci Vinné totiž nebola tradícia bohato vyšívaných slávnostných krojov. Bežne sa nosievali šaty vyrobené z domáceho konopného plátna, ale veľmi zdobené neboli. Na slávnostné príležitosti muži nosievali obleky a ženy mali šaty ušité z kúpenej látky.

Mladá žena na fotografii má sedemnásť rokov. V danom čase sa bežne vydávali aj o rok až dva roky mladšie. Nevesta mala vždy nové biele šaty, avšak zvyčajne takého strihu, aby ich mohla nosiť aj neskôr, nielen vo svadobný deň. Od veku tridsať až štyridsať rokov však žene neprislúchalo chodiť inak než v čiernom.

čítať ďalej...
čitateľov: 4796   

Vinné: Poľovnícka chata

@ :: Historické foto ::     Aug 11 2009, 09:04 (UTC+0)

Vinné, okres Michalovce: Táto fotografia pochádza ešte z čias Rakúsko-Uhorska, teda vznikla pred rokom 1918. Zachytáva poľovnícky dom, ktorý stával neďaleko obce Vinné. Už na základe jeho majestátnosti je jasné, že slúžil predovšetkým na ubytovanie vyššej vrstvy, ktorá chodila poľovať do okolitých lesov.

čítať ďalej...
čitateľov: 3230   

Tibava: Architektúra dedinského domu

@ :: Historické foto ::     Jul 15 2009, 06:42 (UTC+0)

-

Tibava, okres Sobrance: Prvá z fotografií pochádza z roku 1950 a okrem ženy v popredí vidíme aj tradičný dom so slamenou strechou. Fotka pochádza z Tibavy. Na druhej fotografii, ktorá vznikla v roku 1947, vidíme vinohradnícku rodinu pri ich vínnom domčeku, ktorý tu nazývali borház. Aj pri ňom zaujme strecha zo slamy. Tradičné dedinské domy boli postavené na kamennom základe. Kostra stavby bola drevená, ale nešlo o typické drevenice. Naopak, na prvý pohľad vyzerali ako domy postavené z váľkov. To pretože okrem nosných trámov bola ďalšia časť drevenej kostry stavby z tenšej guľatiny a dosák. Na tú sa nanášala hrubá ílovitá omietka, ktorý vyrobili z ílu a nasekanej slamy a pliev. Po uschnutí steny vybielil vápnom. V dedine však stálo aj niekoľko typických váľkových domov, teda postavených z nepálených tehál.

čítať ďalej...
čitateľov: 2256   

Tibava: Vinohradníctvo

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2009, 11:44 (UTC+0)

Tibava, okres Sobrance: Táto fotografia pochádza z roku 1946. Vidíme na nej rodinu v čase oddychu pred zberom úrody hrozna. Masívny rozvoj vinohradníctva v Tibave sa počíta až od roku 1952, keď sa tu zriadili štátne vinice. Spočiatku ich založili na vyvlastnenej pôde o rozlohe 50 hektárov, čoskoro sa však pri ďalšom vyvlastňovaní pôdy vinohrad rozšíril na 180 hektárov.

čítať ďalej...
čitateľov: 3034   

Tibava: Kone a politické šikanovanie

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2009, 11:39 (UTC+0)

-

Tibava, okres Sobrance: Fotografia pochádza z roku 1952 a vidíme na nej gazdu so synom a žriebäťom. V týchto rokoch tu už súkromne choval kone málokto, pretože neustále silneli tlaky na vstup do JRD. Politickí agitátori sa neštítili žiadnych foriem nátlaku. Častou taktikou bolo vydieranie, že deti kulakov sa nedostanú na školy, prípadne z nich budú vylúčení. Chov koní mal pritom v obci dlhodobú tradíciu, obrábanie polí súkromných roľníkov bez týchto zvierat bolo nepredstaviteľné. V čase prvého menšinového JRD, ktoré tu vzniklo už v roku 1949, v Tibave bolo približne sto súkromných koní.

čítať ďalej...
čitateľov: 3261   

Tibava: Včelárstvo

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2009, 11:09 (UTC+0)

Tibava, okres Sobrance: Táto fotografia pochádza z roku 1938. Vidíme na nej rodinu včelárov pri stáčaní medu. V času vzniku fotky boli v Tibave dve rodiny včelárov, a to Basandovci a Imlejovci. Viac chovali Basandovci, mali priemerne dvanásť včelích rodín, z čoho získali 75 až 100 litrov medu ročne. Bolo ho teda dostatok aj na predaj a bol to výhodný obchodný artikel. V danom období údajne nikto v obci nevedel, čo je to alergia na poštípanie včelou.

čítať ďalej...
čitateľov: 3123   

Tibava: Šaty k konope

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2009, 11:01 (UTC+0)

Tibava, okres Sobrance: Táto fotografia pochádza z roku 1945 a zachytáva štyroch súrodencov v šatách vyrobených prevažne z domáceho konopného plátna. Podľa spomienok majiteľky fotografie sa už v tridsiatych rokoch 20. storočia v Tibave nenosili typické zemplínske kroje, ale nahrádzalo ich ošatenie, ktoré stále viac inklinovalo k mestskému štýlu. Najmä pre deti a ženy sa pritom šilo doma a konope tu pestovala každá rodina.

Ako prvé typické krojové ošatenie v Tibave zanikli vyšívané vesty, čiže „lajbliky“. Ženy však ešte nosievali sukne, ktoré patrili ku kroju a nazývali ich „kabaty“. Zvyčajne išlo o dve tenké spodné sukne a jednu vrchnú. V daných rokoch sa čiastočne zachovalo i nosenie bielych blúzok so širokými rukávmi na pleciach („pufy“) a výšivkami okolo krku a na rukávoch. Nosievali ich už však iba staršie ženy. čítať ďalej...
čitateľov: 3513   

Viničky: Vinohradnícka tradícia

@ :: Historické foto ::     May 15 2009, 07:26 (UTC+0)

-

Viničky, okres Trebišov: Tieto fotografie pochádzajú z roku 1955 a vidíme na nich obyvateľov Viničiek pri vinobraní. Obec spolu s ďalšími šiestimi patrí do slovenskej oblasti Tokaj. Už v súpise z roku 1772 sa uvádza, že sa vo Viničkách nachádzajú kvalitné vinohrady. Dnes majú v katastri obce až 133 hektárov. Jedným z najväčších vlastníkov viníc v 19. a začiatkom 20. storočia bol Július Andrássy, ktorý sa po vzniku Československa odsťahoval. V poslednej rakúsko-uhorskej vláde zastával post ministra zahraničia.

čítať ďalej...
čitateľov: 3558   

Viničky: Obec a škola

@ :: Historické foto ::     May 15 2009, 06:43 (UTC+0)

1930 - 1931

Viničky, okres Trebišov: Tieto historické fotografie zachytávajú deti z reformovanej cirkevnej školy vo Viničkách, rovnako aj ich učiteľov. Prvá z fotografií je zo školského roku 1930 – 1931 a medzi deťmi je vtedajší učiteľ Príbusz. Druhá fotografia pochádza zo školského roku 1932 – 1933 a vidíme na nej aj učiteľku Sarlotu Barkó. Tretia fotka je zo školského roku 1937 – 1938 a medzi žiakmi je učiteľka Ilona Duke.

Cirkevná škola, ktorej budovu postavili v obci v roku 1790, bola počas II. svetovej vojny zničená. Preto sa ďalej vyučovalo v kaštieli Andrášiovcov, ktorý stojí vo Viničkách dodnes. čítať ďalej...
čitateľov: 2979   

Viničky: Konfirmácia

@ :: Historické foto ::     May 15 2009, 05:59 (UTC+0)

Viničky, okres Trebišov: Táto fotografia pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej mladé dievčatá a chlapcov pred konfirmáciou. Majú približne pätnásť rokov.

čítať ďalej...
čitateľov: 2816   

Viničky: Železničiar

@ :: Historické foto ::     May 15 2009, 05:11 (UTC+0)

Viničky, okres Trebišov: Táto historická fotografia pochádza z roku 1918 až 1920 a vidíme na nej obyvateľa obce Viničky, ktorý dlhé roky pracoval ako železničiar. V tých rokoch bola existencia železničnej trate napojená na dedinu obrovským prínosom. To nielen pre ľahšiu dostupnosť vzdialených častí Slovenska, ale najmä z hľadiska obchodu. Trať z Čiernej nad Tisou po Michaľany, ktorá Viničkami prechádza, pritom bola postavená už v roku 1872 a spojenie s Košicami bolo dobudované o rok neskôr. Pre miestnych obyvateľov to malo výhody najmä z toho dôvodu, že obchodovali s tokajským vínom a tabakom, ktorý sa tu vo veľkom pestoval.

čítať ďalej...
čitateľov: 3369   

Černochov: V maďarskej armáde

@ :: Historické foto ::     May 15 2009, 04:45 (UTC+0)

-

Černochov, okres Trebišov: Tieto historické fotografie zobrazujú dvoch bratov a pochádzajú niekedy z rokov 1940 až 1942. V tom čase patrila obec Černochov pod Horthyho Maďarsko, teda aj jej obyvatelia museli slúžiť v maďarskej armáde a aj na fotkách majú maďarské uniformy.

Mladý muž na dolnej fotografii si už raz vojenskú službu odkrútil a to za I. ČSR. Musel však nastúpiť znova, pretože mu Maďari neuznali odslúžené roky pre ozbrojené sily Československa. To už začala II. svetová vojnačítať ďalej...
čitateľov: 3110   

Viničky: Na počiatku vzniku ČSR

@ :: Historické foto ::     May 13 2009, 01:33 (UTC+0)

-

Viničky, okres Trebišov: Tieto historické fotografie pochádzajú z čias I. ČSR. Prvá z nich, na ktorej vidíme ženu s deťmi, bola zhotovená v roku 1919, teda hneď na počiatku existencie nového štátu. Ako sme už uviedli, v daných rokoch sa vo Viničkách zvykli ženy po svadbe obliekať už len do tmavých šiat, často iba do čierneho. Táto žena je výnimkou, pretože sa tu prisťahovala z Bohdanoviec.

čítať ďalej...
čitateľov: 3043   

Černochov: Pohrebný rituál

@ :: Historické foto ::     May 13 2009, 01:26 (UTC+0)

Černochov, okres Trebišov: Táto fotografia pochádza z konca štyridsiatych rokov minulého storočia a zobrazuje scénu spojenú s pohrebným rituálom. V tom čase domy smútku neboli a pozostalí riešili situáciu tak, že nebožtíka držali doma v truhle tri dni. Vyhradili na to samostatnú miestnosť, ktorá bola prístupná každému a kedykoľvek. Takto sa s nebohým chodili lúčiť všetci jeho kamaráti a známi. Po večeroch sa konali pri truhle spoločné modlitby za večný pokoj zosnulého. Najmä na druhý deň, čiže večer pred pohrebom, sa prišla s nebožtíkom rozlúčiť celá jeho široká rodina a okrem modlitieb sa spievali aj náboženské piesne.

Pretože je prirodzené, že sa v takejto miestnosti tvoril špecifický zápach, pozostalí to riešili tak, že do izby pod truhlu kládli hrnce s kusmi ľadu. čítať ďalej...
čitateľov: 3012   

Černochov: Násilnosti pri zakladaní JRD

@ :: Historické foto ::     May 11 2009, 03:45 (UTC+0)

-

Černochov, okres Trebišov: Tieto fotografie pochádzajú z polovice päťdesiatych rokov a vidíme na nich práce pri žatve. Jednotné roľnícke družstvo bolo v Černochove založené v roku 1952 a nezaobišlo sa to bez nátlakových akcií a incidentov. Obec mala vždy poľnohospodársky charakter, okrem pestovania viniča na tokajské víno sa zaoberala aj pestovaním zeleniny a obilia. Najskôr boli rekvirované polia a dobytok. Jeden zo starších obyvateľov stále s krivdou spomína, že jeho rodičom vzali jedinú kravu, i keď boli doma štyri deti a táto krava ich vlastne živila. čítať ďalej...
čitateľov: 2838   

Černochov: Základná škola

@ :: Historické foto ::     May 11 2009, 02:46 (UTC+0)

-

Černochov, okres Trebišov: Uverejnené fotografie zachytávajú žiakov obecnej školy s učiteľkou. V týchto rokoch sídlila škola v rodinnom dome, kde sa dnes nachádza obecný úrad a bola to jednotriedka. To znamená, že všetci žiaci chodili do jednej triedy, pričom tam bol zastúpený prvý až piaty ročník. Šiestaci a starší žiaci už navštevovali školu v obci Borša, do ktorej museli dochádzať päť kilometrov.

čítať ďalej...
čitateľov: 2873   

Černochov: Dedinské divadlo

@ :: Historické foto ::     May 10 2009, 15:08 (UTC+0)

-

Černochov, okres Trebišov: Tieto fotografie vznikli presne 23. februára 1936 a zachytávajú členov dedinského divadla v Černochove. V časoch I. Československej republiky, ale i v povojnovom období sa takéto divadlá nachádzali vo väčšine obcí. Zvyčajne zanikli až v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch minulého storočia, len v niektorých obciach existujú dodnes. V Černochove bola účasť v divadle doslova masová, pretože stať sa na chvíľu hercom mal možnosť každý, kto prejavil záujem. Vyberalo sa vždy podľa potrieb obsadenia osôb aktuálnej hry. Vzhľadom na národnostné zloženie „hercov“ i divákov sa tu hrávalo v maďarčine.

čítať ďalej...
čitateľov: 2923   

Černochov: Odchod kňaza Károla Neclyho

@ :: Historické foto ::     May 10 2009, 11:16 (UTC+0)

-

Černochov, okres Trebišov: Tieto fotografie pochádzajú zo začiatku sedemdesiatych rokov 20. storočia. Napriek tomu, že nie sú veľmi staré, uvádzame ich, pretože zachytávajú udalosť, ktorá dodnes rezonuje v spomienkach obyvateľov Černochova. Fotograf zachytil posledné chvíle odchodu miestneho kalvínskeho kňaza, ktorým bol pán Károl Necly. V obci pôsobil vyše tridsať rokov.

Károl Necly sa do sŕdc obyvateľov obce zapísal ako kňaz, ktorý vždy chránil ľudí, a to aj v čase neustáleho silnejúceho totalitného režimu. čítať ďalej...
čitateľov: 2796   

Viničky: Prvý ženský bicykel

@ :: Historické foto ::     May 05 2009, 07:50 (UTC+0)

Viničky, okres Trebišov: Táto historická fotografia pochádza z roku 1944 a vidíme na nej šestnásťročnú dievčinu ako šťastnú majiteľku prvého ženského bicykla v obci. V týchto časoch boli bicykle už značne rozšírené, vlastne išlo o najčastejšie používaný dopravný prostriedok na dedinách. Tie vo Viničkách však mali všetky rúru vedúcu od prednej vidlice ku sedadlu, teda aj v dnešnom ponímaní boli mužské. Zobrazený bicykel však túto rúru nemá, vo Viničkách bol teda obdivuhodnou novinkou, ktorú jej majiteľke všetky kamarátky závideli.

Zo povšimnutie stojí aj cesta. Je ešte bez asfaltového povrchu, ale už zjazdná nielen vozom s koňmi ale aj autom. čítať ďalej...
čitateľov: 3393   

Viničky: Svadby

@ :: Historické foto ::     May 05 2009, 07:02 (UTC+0)

1930

Viničky, okres Trebišov: Tieto historické fotografie pochádzajú rokov 1930 a 1942. Na prvej z nich vidíme svadobný pár na oficiálnej ateliérovej fotografii. Ako sme už písali, vo Viničkách sa nenosili kroje, ale tunajšia móda bola veľmi blízka meštianskej. Tomu zodpovedá aj odev nevesty a ženícha. Pokojne by v týchto šatách mohli kráčať k oltáru aj dnes.

Druhá fotografia zobrazuje pomerne netradičný svadobný pár s hosťami. Netradičný aspoň v zmysle medzinárodného spojenia. Viničky v prevažnej miere obývali Maďari, ku ktorým patrí nevesta. Jej mužom sa však stal Poliak. Poliaci totiž chodili často za robotou, no hlavne za obchodom aj do týchto končín.

čítať ďalej...
čitateľov: 3128   

Viničky: Koráliky a iné ozdoby

@ :: Historické foto ::     May 05 2009, 05:56 (UTC+0)

1904

Viničky, okres Trebišov: Tieto historické fotografie pochádzajú rokov 1904 až 1922. Ide o tri portréty žien rôzneho veku, všetky vyhotovené u profesionálneho fotografa v Košiciach. Pokiaľ sa pozrieme na to, čo tieto obyvateľky Viničiek spája, sú to jednoznačne koráliky. Tie v obci patrili k ozdobe všetkých mladých žien.

Do Viničiek chodieval podomový obchodník, ktorého volali „čečáš“, pretože predával ozdoby – čačky. Išlo zvyčajne o výmenný obchod, keď za svoj tovar bral jablká, šošovicu, múku, či čokoľvek ponúknuté. Najčastejšie chodieval skoro na jar, kedy sa mu najviac darilo. čítať ďalej...
čitateľov: 2890   

Viničky: Meštianky či vidiečanky?

@ :: Historické foto ::     May 05 2009, 05:05 (UTC+0)

-

Viničky, okres Trebišov: Tieto historické fotografie pochádzajú ešte z čias Rakúsko - Uhorska. Na oboch môžeme vidieť ženy z Viničiek s deťmi. Už na prvý pohľad prekvapí fakt, že i keď pochádzajú z dediny, sú oblečené v šatách, ktoré sú typické pre meštianky. Viničky síce bola „len“ obec, ale mala dosť svojrázne postavenie. Nachádzali i nachádzajú sa tu uznávané kvalitné tokajské vinice, v čase vzniku fotiek sa tu pestoval i tabak. Oblečenie typu ako vnímame ľudový kroj dnes, sa tu nenosilo. Najmä ženy sa svojim vzhľadom a štýlom podobali skôr paničkám z mesta.

čítať ďalej...
čitateľov: 3599   

Slovenské Nové Mesto: Stavebný rozvoj za I. ČSR

@ :: Historické foto ::     Apr 01 2009, 07:51 (UTC+0)

Slovenské Nové Mesto, okres Trebišov: Čas, kedy táto dnes už historická fotografia vznikla, presne nepoznáme. Ide však o tridsiate roky 20. storočia; fotka slúžila ako čiernobiela pohľadnica. Na jej pozadí vidíme závory, ktoré tvorili hranicu s maďarským mestom Sátoraljaújhely. Pri bližšom pohľade zaujme najmä benzínová pumpa, ktorá sa nachádza vpravo od domu. Ako môžeme vidieť, toto zariadenie nemalo vlastnú cisternu, ale benzín i naftu čerpalo cez hadice z plechových sudov, ktoré sú vyložené pri ceste.

čítať ďalej...
čitateľov: 4006   

Čerhov: V časoch I. svetovej vojny

@ :: Historické foto ::     Apr 01 2009, 04:14 (UTC+0)

Čerhov, okres Trebišov: Táto fotografia pochádza z čias konca I. svetovej vojny a zachytáva armádnu jednotku, ktorej členom jej aj obyvateľ Čerhova. Žiaľ, dnes už nepoznáme meno tejto jednotky a nevieme, kde bola fotografia presne zhotovená. V týchto rokoch boli všetci mladí muži z obce povolaní do vojska a odvelení na rôzne časti frontov. Jedenásť obyvateľov počas týchto bojov zahynulo a mnohí sa vrátili domov zmrzačení. Niektorí Čerhovčania v týchto časoch prešli na ruskú stranu frontu. Známy je napríklad prípad Jána Rimára, ktorý narukoval v roku 1914. Prešiel k Ruskom a neskôr vstúpil do československých légií. čítať ďalej...
čitateľov: 2617   

Slovenské Nové Mesto: Na rieke Roňava

@ :: Historické foto ::     Apr 01 2009, 03:38 (UTC+0)

Slovenské Nové Mesto, okres Trebišov: Prirodzenou hranicou medzi Slovenskom a Maďarskom v oblasti Tokaja je rieka Roňava. Práve tá rozdelila aj mesto Sátoraljaújhely, respektíve odčlenila jeho predmestie, z ktorého vzniklo Slovenské Nové Mesto. Roňava pramení v Slanských vrchoch a dĺžka jej toku je 51 kilometrov. Hranicu tvorí na 13,5 kilometrovom úseku. Ako vidíme na tejto fotografii, ktorá vznikla už v čase vybudovania hraníc, spočiatku rozdelenie jedného mesta na dve časti samostatných štátov tunajší obyvatelia nebrali celkom vážne. Fotka bola urobená na maďarskej strane a ľudia prechádzajúci brodom mieria do Československa. Pritom strážený hraničný priechod sa nachádza celkom blízko na moste, ktorý je tu tiež dobre viditeľný.

čítať ďalej...
čitateľov: 2886   

Malá Tŕňa: Prelomové obdobie

@ :: Historické foto ::     Apr 01 2009, 02:04 (UTC+0)

-

Malá Tŕňa, okres Trebišov: Tieto historické fotografie pochádzajú zo začiatku päťdesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nich obyvateľov obce Malá Tŕňa. Za povšimnutie stojí najmä kontrast v oblečení medzi prvou a druhou fotkou. Prvá bola vyhotovená v nedeľu. Všetci muži sú teda vo svojich sviatočných oblekoch. Obliekať sa v tento čas tak ako bežne počas týždňa sa považovalo (a dones miestami považuje) za akúsi urážku dňa, ktorý „treba svätiť“. Boli to už tiež časy, kedy nadobro odzvonilo krojom. Pestovanie konope po vojne začalo upadať, so vznikom roľníckych družstiev úplne zaniklo. Príčinou bola i skutočnosť, že šaty sa stávali cenovo dostupnejšie. Pokiaľ ide o nedeľu, mužský oblek nebol žiadna novinka. Ten sa aj tu v takýto čas nosieval minimálne od poslednej tretiny 19. storočia a patril do šatníka každého muža.

čítať ďalej...
čitateľov: 2694   

Slovenské Nové Mesto: Železnica a rozvoj obce

@ :: Historické foto ::     Mar 26 2009, 03:19 (UTC+0)

Slovenské Nové Mesto, okres Trebišov: Táto historická fotografia pochádza pravdepodobne z dvadsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej železničnú stanicu a trať v Slovenskom Novom Meste. Potom ako v roku 1918 pri vzniku ČSR z niekdajšieho predmestia Sátoraljaújhely vzniklo Slovenské Nové Mesto, územiu nového štátu bola pridelená aj táto železnica. Má však oveľa staršiu históriu. V úseku Sátoraljaújhely – Michaľany bola daná do prevádzky v januári 1872. Na dobudovanie trate do Čiernej nad Tisou stačil krátky čas, sprevádzkovaná bola ešte v auguste rovnakého roku. Úsek z Michalian do Košíc bol daný do prevádzky v októbri 1873.

čítať ďalej...
čitateľov: 3035   

Slovenské Nové Mesto: Pri pamätníku M. R. Štefánika

@ :: Historické foto ::     Mar 26 2009, 03:10 (UTC+0)

Slovenské Nové Mesto, okres Trebišov: Táto historická fotografia pochádza z druhej polovice štyridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej obyvateľov Slovenského Nového Mesta v parku pri pamätníku Milana Rastislava Štefánika. Na tomto mieste sa konalo veľa rôznych obecných a spomienkových slávností. Môžeme si všimnúť, že väčšina obyvateľov je oblečená v ľudových krojoch. Podľa spomienok najstarších obyvateľov však ide len o príležitostné oblečenie, pretože tu sa kroje nezvykli nosiť. Do čias vzniku ČSR bolo Slovenské Nové Mesto predmestím maďarského Sátoraljaújhely a tunajšie zvyky v odievaní mali údajne ďaleko bližšie k mešťanom ako vidieckym krojom.

čítať ďalej...
čitateľov: 2929   

Slovenské Nové Mesto: Vznik obce a hranica

@ :: Historické foto ::     Mar 26 2009, 02:55 (UTC+0)

-

Slovenské Nové Mesto, okres Trebišov: Slovenské Nové Mesto patrí medzi najmladšie slovenské obce, i keď jeho história je oveľa staršia. V podstate ide o niekdajšie predmestie maďarského mesta Sátoraljaújhely, najmä mestských častí Nádražie, Kiskarlapuszta a Nagykarlapuszta. Stalo sa tak na základe medzinárodne uznávanej Trianonskej dohody, vďaka ktorej po I. svetovej vojne vznikla Československá republika. Teda ako ČSR aj mesto má rovnaký dátum vzniku 28. október 1918. Prvý názov bol Nové Mesto Slovenské, v roku 1920 sa premenovalo na súčasný názov Slovenské Nové Mesto. Pri vytýčení hranice bola ako strategický krajinný bod určená rieka Roňava, ktorá je v týchto miestach i v súčasnosti prirodzene rozdeľuje maďarské a slovenské územie.

čítať ďalej...
čitateľov: 3598   

Čerhov: Čerhovské ženské kroje

@ :: Historické foto ::     Mar 12 2009, 04:09 (UTC+0)

-

Čerhov, okres Trebišov: Tieto fotografie pochádzajú z prelomu 19. a 20. storočia. Vidíme na nich ženy v typických čerhovských krojoch. Typickým znakom vydatej ženy bol čepiec alebo šatka. V 20. storočí však už dominovala šatka. Tie, na rozdiel od čepca, mohli nosiť aj slobodné dievky, ak si to vyžadovalo počasie. Slobodné dievčatá nosili šatky svetlé, rovnako ako aj mladé vydaté ženy. Zvyčajne tu mali bielu alebo modrú farbu. Vdovy nosili už len šatky čierne.

Blúzka sa v miestnom zemplínskom dialekte nazýva „oplečko“ a šili ich z jemnejšieho konopného plátna. Na ramenách mala typické oválne „pufy“, krátky rukáv končil výšivkou s rastlinnými ornamentmi.

čítať ďalej...
čitateľov: 3209   

Čerhov: Keď muži šli do Ameriky a ženy ostali doma

@ :: Historické foto ::     Mar 12 2009, 04:06 (UTC+0)

Čerhov, okres Trebišov: Táto fotografia pravdepodobne pochádza z konca osemdesiatych rokov 19. storočia a vidíme na nej muža, ktorý sa vrátil do Čerhova z dlhého pobytu v USA. Migrácia za prácou do Ameriky mala niekoľko fáz. Prvú môžeme pokojne priradiť dlhému obdobiu druhej polovice 19. storočia. Druhú času vzniku I. ČSR a tretiu tridsiatym rokom 20. storočia, kedy nastala hospodárska kríza. Kríza prišla z USA, avšak tam aj skončila práve v časoch, kedy sa v Československu prejavila naplno. Aby rodiny vôbec dokázali prežiť, veľa mužov odišlo za oceán a posielali domov doláre. Mnohí tam však ostali natrvalo. Tak sa z niekedy veľmi chudobnej časti Slovenska stal „dolárový kraj“, ako bol často Zemplín nazývaný v časoch totalitného režimu.

čítať ďalej...
čitateľov: 3265   

Čerhov: Richtár Juraj Iľko

@ :: Historické foto ::     Mar 12 2009, 04:03 (UTC+0)

Čerhov, okres Trebišov: Táto fotografia bola pravdepodobne zhotovená v dvadsiatych rokoch 20. storočia a zachytáva manželov Iľkolvcov. Juraj Iľko bol richtárom Čerhova, jeho manželka Anna Iľková sa zaslobodna volala Michalčíková. Funkciu zastával v rokoch 1925 až 1938.

Ešte predtým ako Juraj Iľko vyhral v obci voľby, strávil desať rokov v Spojených štátoch amerických, kde sa rovnako ako mnohí iní Zemplínčania vysťahoval za prácou. V rodine boli siedmi bratia, do USA odišli všetci, vrátili sa však len dvaja. Prvý pobyt mu trval šesť rokov a pracoval v meste Trenton v štáte New Jersey ako kurič. Potom sa vrátil domov, oženil a odišiel na ďalšie štyri roky.

čítať ďalej...
čitateľov: 3777   

Čerhov: V druhej polovici 19. storočia

@ :: Historické foto ::     Mar 08 2009, 13:19 (UTC+0)

Čerhov, okres Trebišov: Táto fotografia bola s najväčšou pravdepodobnosťou vyhotovená niekedy v osemdesiatych rokoch 19. storočia, teda v čase keď Čerhov bol ešte súčasťou Rakúsko-Uhorska. Aj v danom čase to bola najmä poľnohospodársko-vinárska obec, o čom svedčia aj zápisy sčítania ľudí, domov a bytov. Z nich dnes vieme pomerne presne určiť, ako v druhej polovici devätnásteho storočia obec vyzerala a čím sa jej obyvatelia zaoberali.

čítať ďalej...
čitateľov: 3394   

Čerhov: Slováci v tokajskej oblasti

@ :: Historické foto ::     Mar 08 2009, 12:31 (UTC+0)

Čerhov, okres Trebišov: Táto fotografia pochádza z päťdesiatych rokov 20. storočia. Rodinný portrét zachytáva rodinu, ktorej muž pochádza z obce Čerhov, ale priženil sa do susednej obce Luhyňa. Jeho manželka má čepiec ako znak vydatej ženy. Išlo o slovenskú rodinu a podľa spomienok majiteľky fotografie bývalo v danej oblasti zvykom, že si Slováci brali za manželky Slovenky a Maďari Maďarky. Obce v pohraničí sa delili na tie, v ktorých dominovala slovenská alebo maďarská kultúra. Čerhov bola vždy typická slovenská zemplínska obec, o čom svedčia aj zachované štatistiky.
čítať ďalej...
čitateľov: 3485   

Čerhov: Matka a dcéry

@ :: Historické foto ::     Mar 08 2009, 10:44 (UTC+0)

Čerhov, okres Trebišov: Táto fotografia pochádza zo začiatku päťdesiatych rokov 20. storočia. Ide o typický ateliérový záver, zobrazujúci rodinnú idylu. Boli to časy, kedy sa postavenie ženy v spoločnosti výrazne menilo. Do vzniku jednotných roľníckych družstiev nebývalo zvykom, aby mala žena trvalé zamestnanie. Zvyčajne pracovali v domácnosti ale aj na poli. Príležitostnú prácu si nachádzali skôr v čase žatvy, v tokajskej oblasti, kam Čerhov patrí, aj v časoch vinobrania.

Poslaním ženy však ostávalo predovšetkým zabezpečenie pokračovania rodu a výchova detí. V súvislosti s tým sa rodiny riadili mnohými zvykmi i poverami. Pokiaľ sa dieťa nenarodilo zdravé, verili, že sa žena v čase tehotenstva stretávala so škaredými ľuďmi. Preto bolo v čase očakávania potomka potrebné zabezpečiť, aby budúca mamička neprichádzala do kontaktu s niektorými obyvateľmi obce, ktorí boli napríklad zmrzačení alebo nepekní v tvárach.

čítať ďalej...
čitateľov: 2894   

Čerhov: „Štofovo litty a kabaty“

@ :: Historické foto ::     Mar 08 2009, 10:08 (UTC+0)

Čerhov, okres Trebišov: Táto fotografia pochádza z prvej polovice päťdesiatych rokov a vidíme na nej dve dievčatá, ktoré sa vyobliekali v štýle vtedajšej módy. Boli to časy, kedy približne od konca II. svetovej vojny bolo pestovanie konope na ústupe a namiesto doma vyrobeného plátna sa na šitie začali používať kúpne látky. Najobľúbenejšou bola „štof“, pravdepodobne išlo o fabricky vyrobené ľanové plátno.

Konope sa v menšom pestovalo až do päťdesiatych rokov, úplne zaniklo zabavením pozemkov pri vzniku jednotných roľníckych družstiev. Obyvatelia Čerhova chodili konope močiť do rieky Roňava. Namočené sa potom lámalo na drevených „lamakach“, česalo na priadzu, vilo na nite a na krosnách spracovalo na celistvú látku. Zber konope sa pritom robil dva razy ročne. Prvý raz v čase kvetu, plátno z neho bolo jemnejšie a vhodné napríklad na obrusy alebo posteľné plachty. Druhýkrát sa konope zbieralo v čase semena. Semená sa potom použili na budúcoročnú výsadbu a z rastlín robilo hrubšie plátno na nohavice, ktoré sa nazývalo „drelich“.

čítať ďalej...
čitateľov: 2982   

Čerhov: V časoch Horthyho Maďarska

@ :: Historické foto ::     Mar 06 2009, 09:09 (UTC+0)

Čerhov, okres Trebišov: Táto fotografia vznikla okolo roku 1939, teda v čase, keď bol Čerhov po Viedenskej arbitráži priradený za zoznam obcí, ktoré sa stali súčasťou Horthyovského Maďarska. Je to pre obec veľmi nepríjemná dejinná kapitola, pretože i keď okolité dediny v danom čase obývali ľudia, ktorí sa prevažne hlásili k maďarskej národnosti, Čerhov bol svojim zložením a kultúrou rýdzo slovenský. Nová hranica sa tiahla hneď za obcou, susedné Veľaty už pripadli Slovensku.

V Čerhove sa na škole okamžite prestalo učiť po slovensky, čo robilo problém mladej generácii, ktorá nezažila časy veľkého Uhorska a po maďarsky nevedela. Aj v piatom roku okupácie si mnoho žiakov maďarčinu neosvojilo. Svedčí o tom zápis z 1. 10. 1943, ktorý zaslal vtedajší riaditeľ školy Pavol Kovács školskému inšpektorátu v Sátorajaújhely. Konštatuje v ňom, že zo 104 žiakov až 96 neovláda maďarský jazyk.

čítať ďalej...
čitateľov: 3679   

Čerhov: Vojaci v časoch I. ČSR

@ :: Historické foto ::     Mar 04 2009, 06:38 (UTC+0)

-

Čerhov, okres Trebišov: Tieto fotografie vznikli začiatkom tridsiatych rokov 20. storočia. Na oboch z nich vidíme obyvateľov Čerhova, ktorí spoločne slúžili na základnej vojenskej službe v čs. armáde. Povolaní boli do Mukačeva.

Armáda, ako základných atribút obranyschopnosti Československa, mala už v prvých etapách jeho vzniku priame bojové úlohy. I keď nový štát Čechov, Slovákov a Ukrajincov z Podkarpatskej Rusi vznikol už 28. októbra 1918, najmä východ ostával stále vojensky obsadený Maďarmi. Košice a Prešov československé jednotky získali pod kontrolu až 28. a 29. decembra, teda dva mesiace po vzniku republiky.

Boje I. svetovej vojny sa obce Čerhov nedotkli. Avšak 16. februára 1919 sa konala mierová konferencia v Paríži, kde Najvyššia vojenská rada určila druhú demarkačnú čiaru medzi Slovenskom a Maďarskom. čítať ďalej...
čitateľov: 3128   

Čerhov: Brat a sestra

@ :: Historické foto ::     Mar 04 2009, 06:36 (UTC+0)

Čerhov, okres Trebišov: Táto ateliérová fotografia vznikla koncom dvadsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej brata so sestrou v slávnostnom oblečení. Ide o dvoch súrodencov z rodiny so štyrmi deťmi, čo na vtedajšie časy nebolo veľa, pretože niektoré rodiny mali aj desať detí i viac. Samozrejme, nie všetky sa dožili dospelosti, úmrtnosť v detskom veku bola neporovnateľne vyššia ako v súčasnosti. Je málo známy fakt, že na Zemplíne, kam Čerhov patrí, do roku 1946 nepôsobil žiaden detský lekár!

V rokoch, keď táto fotografia vznikla, sa v obci nosievali najmä šaty z doma utkaného konopného plátna. Podľa spomienok majiteľky fotografie však aj v danom čase mala takmer každá rodina „parádne šaty“ pre deti vo veku od pätnásť rokov. U dievčat to bol vek, kedy už pomýšľali na svadbu, pretože „oficiálne“ sa v danom čase mohli vydávať už od šestnástich rokov. Často však kráčali k oltáru aj o jeden, dva roky skôr.
čítať ďalej...
čitateľov: 3316   

Malá Tŕňa: Výskum vinárstva v časoch Československa

@ :: Historické foto ::     Feb 17 2009, 10:02 (UTC+0)

Malá Tŕňa, okres Trebišov: Táto fotografia pochádza z päťdesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej rodinu pracujúcu vo vinici. I keď prvý písomný doklad o pestovaní viniča v južnej časti Zemplína pochádza z roku 1248 od kráľa Bela IV., vinárska tradícia tu má určite starší pôvod. Malá Tŕňa vždy patrila i nespochybniteľne patrí do oblasti Tokaj. V roku 1924, teda v čase medzivojnovej ČSR, v obci založili Výskumnú stanicu vinársku. Jej poslaním bol výskum biológie viniča, technológie vinárstva a agrotechniky. Patrila pod Štátny výskumný ústav poľnohospodársky so sídlom v Košiciach. Okrem výskumu plnila aj poradenskú činnosť. čítať ďalej...
čitateľov: 3648   

Malá Tŕňa: Namiesto oslobodzujúcej armády láger

@ :: Historické foto ::     Feb 17 2009, 09:05 (UTC+0)

-

Malá Tŕňa, okres Trebišov: V závere II. svetovej vojny s blížiacim sa oslobodzujúcim vojskom aj v obci Malá Tŕňa v jeseni 1944 vyhlásili nábor dobrovoľníkov do I. československého armádneho zboru. Zvláštnosťou toho činu je skutočnosť, že Malá Tŕňa po Viedenskej arbitráži v novembri 1938 patrila k Horthyovskému Maďarsku. Dobrovoľný vstup do armády vedenej Ludvíkom Svobodom teda v určitej miere hlásal aj názor, že sa je potrebné vrátiť k československej štátnosti. V Malej Tŕni sa prihlásilo do armádneho zboru dvadsaťdeväť mužov.

Vyhlásenie náboru do československej armády bolo v prípade tejto obce vlastne na nepriateľskom území. V skutočnosti bolo Maďarsko spojencom Nemecka až do skončenia vojny. Slovensko už zo strany Červenej armády takto vnímané nebolo, k čomu prispelo najmä Slovenské národné povstanie.
čítať ďalej...
čitateľov: 3516   

Malá Tŕňa: Zmeny v rokoch päťdesiatych

@ :: Historické foto ::     Feb 17 2009, 07:41 (UTC+0)

-

Malá Tŕňa, okres Trebišov: Tieto historické fotografie vznikli začiatkom päťdesiatych rokov 20. storočia. Boli to roky, kedy Malá Tŕňa prechádzala celým radom veľkých zmien podobne ako väčšina obcí vtedajšieho Československa. Zmeny sa týkali najmä stáročia užívanej hierarchie hodnôt. V prvom mieste to bola pôda; každá rodina sa dovtedy snažila vlastniť čo najviac pozemkov. Už v roku 1952 tu vzniklo prvé menšinové jednotné roľnícke družstvo, ktoré obhospodarovalo 160 hektárov ornej pôdy a 230 hektárov poľnohospodárskej pôdy. Agitátori s týmto stavom neboli spokojní a často aj veľmi násilnými metódami získavali ďalších členov družstva. Väčšinové celoobecné JRD tu vzniklo až v roku 1957.

čítať ďalej...
čitateľov: 2864   

Malá Tŕňa: Učeň v odbore obchodník

@ :: Historické foto ::     Feb 16 2009, 09:57 (UTC+0)

Malá Tŕňa, okres Trebišov: Táto fotografia vznikla začiatkom druhej polovice tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej chlapca, ktorý sa v Slovenskom Novom Meste učil za obchodníka. Bola to učňovská škola, ktorej úlohou bolo vzdelávať mladých ľudí tak, aby neskôr našli uplatnenie v maloobchode i veľkoobchode. Okrem oceňovania komodít sa učili aj účtovníctvo, skladovú evidenciu, komunikáciu so zákazníkom a všetko, čo k danému odboru patrí. Tento chlapec, potom keď skončil školu, našiel uplatnenie v malotŕňanskom obchode siete „Hangya Sövetkezet“, ktorú môžeme prirovnať k niekdajšej Jednote alebo skôr k niekdajším potravným družstvám. V čase jeho nástupu do práce už obec patrila k Horthyovskému Maďarsku.

čítať ďalej...
čitateľov: 3657   

Malá Tŕňa: Chlapec z Levente

@ :: Historické foto ::     Feb 16 2009, 09:26 (UTC+0)

Malá Tŕňa, okres Trebišov: Táto fotografia vznikla koncom tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej chlapca v čiapke maďarskej mládežníckej organizácie Levente. Obec Malá Tŕňa po Viedenskej arbitráži 2. novembra 1938 pripadla k Horthyovskému Maďarsku. Tento stav trval až do 21. januára 1945, kedy do oslobodených Košíc priniesol politruk oslobodzujúcej 18. armády IV. ukrajinského frontu Leonid Iljič Brežnev stanovisko Vlády Sovietskeho zväzu, podľa ktorého sa obnovili pôvodné hranice dané Trianonskou zmluvou. Toto rozhodnutie neskôr potvrdili aj ostatné víťazné veľmoci. Výnimkou bola Podkarpatská Rus, známa ako Zakarpatská Ukrajina, ktorá sa na základe referenda svojich obyvateľov odtrhla od Československa a pripojila k Sovietskemu zväzu. V rokoch 1938 – 1948, v čase keď Malá Tŕňa patrila Maďarsku, aj tu pôsobila mládežnícka polovojenská organizácia Levente.

čítať ďalej...
čitateľov: 4660   

Malá Tŕňa: Migrácia do USA

@ :: Historické foto ::     Feb 16 2009, 08:41 (UTC+0)

-

Malá Tŕňa, okres Trebišov: Na týchto historických fotkách, ktoré pravdepodobne pochádzajú z prelomu 19. a 20. storočia, vidíme obyvateľov Malej Tŕne. Fotografie však nevznikli v tejto tokajskej obci ale v Spojených Štátoch Amerických, presnejšie v štáte New Jersey. Žiaľ, dnes už nevieme, koho presne tieto snímky zachytávajú, nevieme ani čas a dôvody, pre ktoré sa rozhodli odísť za oceán. Ba nemôžeme už ani s presnosťou určiť, ktorí z odfotených ľudí pochádzajú zo Slovenska, či vtedajšieho Rakúsko-Uhorska. Vieme len toľko, že tieto fotografie poslali svojim príbuzným do Malej Tŕne, aby ukázali, ako sa im v novej zemi žije.

čítať ďalej...
čitateľov: 3474   

Nižná Myšľa: Rímsko-katolícky kostol sv. Mikuláša

@ :: Historické foto ::     Nov 25 2008, 13:48 (UTC+0)

-

Nižná Myšľa - okres Košice-okolie: Prvá z historických fotografií pochádza z dvadsiatych až tridsiatych rokov 20. storočia a slúžila ako pohľadnica. Je na nej zobrazený kostol sv. Mikuláša. Druhá z fotografií bola vyhotovená niekedy v rokoch 1932 až 1933 a vidíme na nej dievčinu, ktorá sa chystá na prvé sväté prijímanie.

čítať ďalej...
čitateľov: 3851   

Nižná Myšľa: Svadobná fotografia

@ :: Historické foto ::     Nov 25 2008, 13:44 (UTC+0)

Nižná Mysľa - okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza niekedy z rokov 1935 až 1937 a zachytáva svadobný pár z Nižnej Myšle. Svadby patrili vždy medzi najvýznamnejšie udalosti v živote obce a mali svoje presné rituály. Po odpytovaní sa svadobčania vydávali na spoločný pochod do kostola, pričom im k tomu hrala cigánska muzika. Nižná Myšľa bola vždy veľká dedina a pokiaľ sa brali mladí zo vzdialenejšieho konca, išlo sa na rebrinákoch ťahaných koňmi, pričom vozy boli ozdobené farebnými stužkami. Tento sprievod mal niekoľko zastávok, pretože mu dedinčania robili prekážky, cez ktoré ho pustili, až keď ich ženích s mladuchou vyplatili koláčmi. Pokiaľ sprievod zastavili parobkovia, ženích musel „vykúpiť nevestu“ za fľašu pálenky.

čítať ďalej...
čitateľov: 3536   

Nižná Myšľa: Na konci 19. storočia

@ :: Historické foto ::     Nov 25 2008, 13:38 (UTC+0)

Nižná Mysľa - okres Košice-okolie: Podľa údajov majiteľky táto fotografia pochádza niekedy z konca 19 storočia. V tom čase bola Nižná Myšľa veľkou rozvinutou obcou. V roku 1891 tu žilo 1902 obyvateľov, v roku 1900 to bolo 1017 a v roku 1910 zasa 1015 obyvateľov. Pre porovnanie - v roku 2008 tu žije 1473 obyvateľov. V závere 19. storočia to bola rýdzo poľnohospodárska obec, ľudia boli roľníci a chovatelia dobytka. Nadprodukciu chodievali predávať do Košíc na trhy. Príjmy mali predovšetkým z mlieka, masla, tvarohu, vajec, obilia, hydina a dobytka. Výdaje obyvateľov na život boli minimálne, pretože rodiny bývali s výrobou jedla sebestačné, chlieb taktiež piekli doma. Podobne to bolo aj s výrobou odevov, pretože každá rodina pestovala konope a ženy v zimných mesiacoch po večeroch súkali nite a tkali plátno. Pojem nezamestnanosť tu bol úplne neznámy.

čítať ďalej...
čitateľov: 3673   

Kalša: Tragický osud židovskej komunity

@ :: Historické foto ::     Oct 31 2008, 11:07 (UTC+0)

Kalša - okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z roku 1940 a vidíme na nej troch mladých mužov z Kalše. Muž napravo s fúzikmi a s klobúkom v ruke patril k židovskej komunite a volali ho Piťkes. Podľa spomienok majiteľky fotografie v dedine žili kresťania a Židia pokojne, bolo tam veľa pevných priateľstiev. Tiež sa vzájomne potrebovali, a to minimálne z dôvodu, že Židom patrili oba obchody v obci. Údajne nešlo o žiadne veľké peniaze, nakupovanie v tom čase nebola každodenná záležitosť. Chlieb sa piekol doma, zrno, ovocie, zelenina, každý si stravu vypestoval sám, rovnako si aj vychovali zvieratá na mäso. Ľudia kupovali len cukor, škrob, cukríky, petrolej, pivo, nite, gombíky a drobné doplnky ako hrebene a ozdobné mašle. I tak „caly valal z totych skľepoch žil“.

čítať ďalej...
čitateľov: 4433   

Kalša: „Mlada dzivka“

@ :: Historické foto ::     Oct 31 2008, 10:37 (UTC+0)

Kalša - okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z roku 1917 a zachytáva mladú slobodnú dievčinu z obce Kalša. Ide o ateliérovú fotografiu. To, že je dievčina slobodná, poznáme na prvý pohľad podľa toho, že nemá šatku. Bez nej by sa už po vydaji, resp. od svadobného rituálu začepčenia nemohla na verejnosti ukázať. Ženy si síce hneď po svadbe vlasy nestrihali, ale nemohli už nosiť ani voľné vrkoče, účes si viazali do konte, ktorú skrývali práve šatkou.

Mladí ľudia to v čase vzniku tejto fotografie nemali ľahké. V otázke vydaja a ženby totiž rozhodovali rodičia. Tí sa museli dohodnúť, na vôľu mladých sa veľký zreteľ nebral. Povedané slovami majiteľky tejto fotografie: „Rodiče patreli, žeby gazdovstvo vjedno ostalo“. Prvým kritériom však bola náboženská príslušnosť. čítať ďalej...
čitateľov: 4093   

Kalša: „Ancuk na nedzeľu“

@ :: Historické foto ::     Oct 31 2008, 10:14 (UTC+0)

Kalša - okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z roku 1940 alebo 1941, bola teda vyhotovená v čase, keď obec Kalša patrila k vojnovej Slovenskej republike. Vidíme na nej miestnych parobkov v oblečení, ktoré tu volali „ancuk na nedzeľu“ čiže nedeľný oblek. Určitou raritou Kalše bolo, že zatiaľ čo v okolitých dedinách sa nosievali zväčša tmavé obleky, tuto mohol byť „cmavši i bľadši“ čiže tmavší aj svetlejší. Naviac, tunajší muži zvykli okrem kravát nosiť v nedeľu aj motýliky, čo bola v danom čase najväčšia móda.

čítať ďalej...
čitateľov: 3714   

Kalša: Vlastné deti a „lelenci“

@ :: Historické foto ::     Oct 29 2008, 10:39 (UTC+0)

Kalša - okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza približne z roku 1930. Zobrazuje starú ženu aj jej vnuka. V tomto prípade ide o priameho potomka, čo v daných rokoch nebolo vždy celkom bežné. Mnohé rodiny z Kalše sa totiž prihlásili do výchovného programu detských domovov, v tom čase zvaných sirotincov. Nešlo o priame adopcie, dnešnou terminológiou by sme to mohli skôr označiť ako náhradné rodiny. Tieto si po splnení úradných požiadaviek vzali do výchovy často aj tri až štyri siroty naraz. Štát im zato vyplácal pravidelné mesačné platby a dvakrát ročne na stanovených miestach vydával pre siroty topánky a oblečenie. Takto nadobudnuté deti v Kalši volali „lelenci“. Niektoré roky ich bolo v dedine údajne viac ako riadnych detí z rodín.

čítať ďalej...
čitateľov: 3381   

Kalša: Mladý pár z počiatku 20. storočia

@ :: Historické foto ::     Oct 29 2008, 09:09 (UTC+0)

Kalša - okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pravdepodobne pochádza z roku 1919 a vidíme na nej dvojicu mladých obyvyteľov Kalše. Zaujímavo vyzerá šírka sukne ženy. V skutočnosti má tých sukní na sebe viac, všeobecne platilo, že čím väčší počet si ich oblečie, čím bude širšia, tým je väčšia parádnica. Na slávnostné príležitosti preto ženy nosili aj päť až šesť sukní naraz. Vrchná sukňa v daných rokoch bývala tmavá a prekrývala ju čierna zástera zvaná fartuch. Pod vrchnou sukňou sa nachádzalo viacero spodných, ktoré boli biele a často naškrobené, aby dostatočne odstávali od tela.

Kalšanské ženy si v danom čase kupovali škrob v obchode „u Žida“ a spodné sukne žehlili ešte za mokra, aby boli dostatočne tvrdé. čítať ďalej...
čitateľov: 3920   

Kalša: Tancovačka

@ :: Historické foto ::     Oct 29 2008, 08:04 (UTC+0)

Kalša - okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pravdepodobne pochádza z roku 1945. Vidíme na nej klasickú dedinskú tanečnú zábavu, aké sa tu s výnimkou pôstov a času žatvy konali po celý rok. Fotografia naviac vecne zachytáva najtradičnejšie miesto týchto podujatí, ktoré volali „Pri slupu“ čiže „Pri stĺpe“. Bolo to širšie voľné priestranstvo pred „Molnarovu karčmu“.

Na dedinské tancovačky chodievali hrávať Rómovia z Ďurkova, občas z Kuzmíc ale najmä zo Slivníka. Slivnícky cigánsky primáš Andrej bol vychýreným hudobníkom a dodnes naň v Kalši spomínajú s obdivom. čítať ďalej...
čitateľov: 4574   

Kalša: Prvá svetová vojna a obec

@ :: Historické foto ::     Oct 16 2008, 15:59 (UTC+0)

-

Kalša - okres Košice-okolie: Tieto historické fotografie pochádzajú z čias I. svetovej vojny a vidíme na nich vojakov v uniformách rakúsko-uhorskej armády. Na prvej z nich je obyvateľ Kalše Ján Kundát v hodnosti kaprála. Bol to teda muž, ktorý na základe mobilizačnej vyhlášky rukoval ako vojak v zálohe.

Táto fotografia bola zaslaná domov ako pohľadnica príbuzným v decembri 1914. Text na druhej strane však, žiaľ, neobsahuje žiadne informácie o tom, aký bol život vojakov v armáde. Nachádzajú sa tam novoročné priania. Na druhej fotke nie sú obyvatelia Kalše, ale spolubojovníci Jána Kudráta, ktorí mu túto fotku venovali na pamiatku.

Mobilizačná vyhláška do Kalše prišla 27. júla 1914 a záložníci rukovali najmä k 34. delostreleckému pluku. Vyhlásenie mobilizácie spôsobilo v obci paniku, ľudia zakopávali cenné predmety a schovávali potraviny; báli sa rekvirovania pre potreby armády. čítať ďalej...
čitateľov: 4349   

Kalša: Keď mali zemiaky inú cenu

@ :: Historické foto ::     Oct 16 2008, 15:53 (UTC+0)

-

Kalša - okres Košice-okolie: „Ta znace, jak še tu gazdovalo? To nebulo noci ani dňa! Ja bula mlada, no i ja chodzela s volmi orac. Vo veľkom še tu gazdovalo,“ povedala nám majiteľka tejto fotografie. Vidíme na ženu pri preberaní zemiakov. Fotka vznikla niekedy koncom štyridsiatych rokov, teda ešte za éry súkromného roľníčenia, pretože v Kalši založili JRD až v roku 1952. Vyobrazená žena patrila k najstaršej generácii rodiny, ktorá mala štrnásť hektárov pôdy, v obci teda boli najväčšími poľnohospodármi.

Majiteľka fotografie, ktorá sa do roľníckej rodiny vydala v roku 1945, spomína, že keď išli kosiť polia, bola ešte tma. V čase úsvitu mali za sebou hodný kus práce. „Až večar šme končeli, jak mi už nevidzeli. Caly dzeň ľen koršovik s vodu a jedlo nam z domu priňešli, jedli šme na poľu.“

čítať ďalej...
čitateľov: 3833   

Kalša: Pohreb so svadobnými družičkami

@ :: Historické foto ::     Oct 16 2008, 15:47 (UTC+0)

-

Kalša - okres Košice-okolie: Presné datovanie týchto historických fotografií je trochu neurčité, vieme len, že vznikli ešte pred II. svetovou vojnou. Vidíme na nich pohreb slobodného dievčaťa. To vieme určiť podľa jedného charakteristického rysu. Pokiaľ totiž v dedine zomrelo dievča skôr, ako sa stihlo vydať, ostatné slobodné dievky i dievčatká sa obliekli ako družičky na svadbu. Poznať ich môžeme vďaka ozdobným družbovským vencom na hlavách. Bola v tom určitá symbolika. Za základné poslanie ženy sa považovalo založenie rodiny a privedenie potomkov na svet. Ak sa to nenaplnilo, pohreb symbolizoval, že nebohá obchádza na – obrazne povedané – svadbu priamo s Kristom. Jej truhlu na cintorín niesli slobodní mládenci.

čítať ďalej...
čitateľov: 4022   

Kalša: Poľnohospodárstvo a hospodárska kríza

@ :: Historické foto ::     Oct 16 2008, 15:43 (UTC+0)

Kalša - okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z prvých povojnových rokov 20. storočia. Na pozadí vidíme grécko-katolícky kostol, ktorý tu začali stavať v roku 1910. Pozornosť však viac upúta chlapec s kravami. I keď sa v Kalši časť ľudí živila prácou v lesoch, tiež v kameňolome a furmančením, bola to predovšetkým poľnohospodárska obec. Značnú plochu pôdy získali tunajší poľnohospodári po vzniku I. ČSR, keď sa rozdeľovala pôda po uhorských veľkostatkároch.

Prvá etapa parcelácie pozemkov začala v roku 1926. Veľkostatkári, ktorí v obci ostali, to vyhlasovali za zločin. Ničili nové medze, kamene hádzali do domov, v ktorých bývali zememerači. čítať ďalej...
čitateľov: 3566   

Kalša: Pôrodné baby a pôrodnice

@ :: Historické foto ::     Oct 16 2008, 15:37 (UTC+0)

Kalša - okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z roku 1948 a zachytáva matku s dcérou. Bolo to jej prvé dieťa, taktiež jedno z prvých detí, ktoré sa už narodilo v nemocnici, pretože na východoslovenskom vidieku existoval pomerne dlho systém domácich pôrodov a obecných pôrodných báb. Tie niekde dokonca pôsobili až do šesťdesiatych rokov minulého storočia, ale oproti dávnejšej minulosti s tým rozdielom, že museli mať na to papiere, čiže prešli zaškolením v nemocniciach. V kalšanskej obecnej kronike sa o „pôrodnej babe“ nachádza zápis z roku 1925, keď jej miestne zastupiteľstvo schválilo plat v rozmedzí 40 až 50 korún za pôrod. Takto tu v danom čase pôsobili Alžbeta Kundrathová z Kalše a Alžbeta Vargová zo Slanca.

čítať ďalej...
čitateľov: 3567   

Kalša: Koniec tridsiatych rokov 20. storočia

@ :: Historické foto ::     Oct 16 2008, 15:33 (UTC+0)

Kalša - okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z roku 1939 a zachytáva dve generácie jednej rodiny z Kalše. Boli to časy poznamenané stratou územnej celistvosti, s čím začala Horthyovská okupácia a neskôr aj rozpad vtedajšieho Československa. Samozrejme, najviac do života ľudí zasiahla vojna.

Mobilizácia bola vyhlásená 24. septembra 1938 a z Kalše nastúpilo k armáde 27 mužov. Medzi prvými bol povolaný Andrej Gašpar, ktorý musel k vojenskému útvaru odísť hneď na druhý deň po vlastnej svadbe.

čítať ďalej...
čitateľov: 2941   

Kalša: Škola

@ :: Historické foto ::     Oct 16 2008, 15:31 (UTC+0)

Kalša - okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z prelomu dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej deti s učiteľmi miestnej školy. Prvú zmienku o škole v Kalši poznáme z roku 1836, kedy už bola zabehnutá. Bola to cirkevná škola s jedným učiteľom, ktorý bol ročne vyplácaný obcou a jej obyvateľmi takto: 65 zlatých, 2 kôpky (nejakého) obilia + 2 kôpky pšenice, palivo do pece podľa potreby a 2 korce fazule. Naviac mal k dispozícii učiteľský byt. Žiaci ešte učiteľovi odovzdávali maslo a slaninu. Za vyučovanie náboženstva sa „platilo“ zvlášť, a to zemiakmi. Vyučovalo sa v slovenčine i v maďarčine. Od roku 1897, keď školu Maďari zoštátnili, sa tu až do vzniku prvého Československa učilo len po maďarsky.

čítať ďalej...
čitateľov: 3947   

Kalša: Gazda

@ :: Historické foto ::     Oct 16 2008, 15:26 (UTC+0)

-

Kalša - okres Košice-okolie: Tieto fotografie pochádzajú z roku 1950 a vidíme na nich jedného z najznámejších miestnych gazdov, avšak v čase, keď už poľnohospodári na svoju šikovnosť doplácali odvádzaním kontingentov v prospech štátu. Po nástupe totalitného režimu v roku 1948 vláda pritvrdila na „kulakov“ tak, že prostredníctvom svojich regionálnych poľnohospodárskych pracovníkov vykonávala súpis ich polí a zvierat. Potom každý dostal prípis, koľko ton akého obilia a koľko mäsa má odovzdať v prospech republiky.

Na prvej fotografii vidíme muža, ako zabíja sliepku. „Kuroch šme mali das tricec, rubali šme im hlavy a kury žedli,“ spomína majiteľka fotografie. Okrem toho chovali šesť kráv, dva voly a mladé jalovičky i býčkov. Tiež päť kôz, ale je zaujímavé, že „mľeko z kozoch šme davali žrec šviňom“ . Teda kozie mlieko sa tu neprijímalo ako plnohodnotné, ale vhodné iba na kŕmenie ošípaných. čítať ďalej...
čitateľov: 3682   

Slanec: Historické pohľadnice

@ :: Historické foto ::     Oct 08 2008, 14:54 (UTC+0)

-

Slanec: Tieto historické pohľadnice pochádzajú z prelomu tridsiatych a štyridsiatych rokov 20. storočia. Prvá z nich zachytáva kalvínsku faru i vežu kalvínskeho kostola, na dolnej fotografii kaštieľ v tom čase už zosnulého grófa Štefana Forgáča v pozadí so zrúcaninami hradu. Druhá pohľadnica zobrazuje kaštieľ a faru.

To, že mal v danom čase Slanec vlastné pohľadnice, je vcelku prirodzené. Už dlhé desaťročia predtým to bola veľká a moderná obec. Napríklad vlastnú poštu mala už od roku 1868. Pre porovnanie – v Košiciach bola telefónna sieť postavená v roku 1891 a mala štyridsať užívateľov. Grófsky rod Forgáčovcov si dal v Slanci v rámci svojho statku vybudovať vlastnú telefónnu sieť telefón už v roku 1898. čítať ďalej...
čitateľov: 4635   

Slanec: Dedinské divadlo

@ :: Historické foto ::     Oct 08 2008, 14:50 (UTC+0)

1941

Slanec: Týchto šesť historických fotografií pochádza z rokov 1941 až 1958. Vidíme na nich dedinské divadlo, ktoré združovalo obyvateľov viacerých generácií. Hrávala mládež i dospelí. Z dospelých to však bývali len muži, lebo vydatej žene neprináležalo, aby sa okrem rodiny venovala aj takejto zábave. Hrávalo sa tu zvyčajne dva razy do roka, a to na fašiangy a po Vianociach.

čítať ďalej...
čitateľov: 4050   

Slanec: Muž, ktorý doplatil na Horthyovskú okupáciu

@ :: Historické foto ::     Oct 08 2008, 14:46 (UTC+0)

Slanec: Táto fotografia pochádza zo začiatku štyridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej pána Jána Vargu, ktorého syn sa stal obeťou nezákonného obsadenia Slanca maďarskými vojskami. Po Horthyovskej okupácii ostali Slanec aj Rákoš na území Československa. V Rákoši sa však konalo referendum a miestni obyvatelia rozhodli, že chcú patriť k Maďarsku, takže sa hranica posunula medzi Rákoš a Slanec. Doslova prechádzala len pár metrov od slaneckých domov.

Aj v Slanci bolo niekoľko obyvateľov, ktorí chceli, aby sa stal Slanec súčasťou Maďarska. Tak sa konalo 18. januára 1938 referendum aj v Slanci, ale dopadlo v prospech Československa. Nasledujúci deň ráno okolo 9,00 sa nespokojné ženy maďarskej národnosti vybrali k demarkačnej čiare. Slovenskí žandári a financi (pohraničníci) ich začali rozháňať, načo sa z maďarskej strany cez hranicu ozvala streľba z pušiek i guľometov. čítať ďalej...
čitateľov: 3935   

Slanec: Pohľad do dvora

@ :: Historické foto ::     Oct 08 2008, 14:44 (UTC+0)

Slanec: Táto fotografia pochádza z počiatku štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva pohľad do typického gazdovského dvora v Slanci. Dedinská architektúra bola prísne účelová a tunajšie domy mali klasický abovský vidiecky charakter. Domy boli podlhovasté so zastrešeným gánkom na jednej strane. Okrem kuchyne sa v nich nachádzala jedna až dve izby a komora. Často tu však spolu žili aj tri generácie. Na rozdiel od južnejších častí Abova sa však v Slanci často nestavali domy z hlinených váľkov ale z kameňa. Podlhovastý pôdorys sa menil až v tridsiatych rokoch, keď sa stavali nové domy „do vinkľa“, čiže do pôdorysu v tvare písmena L.

čítať ďalej...
čitateľov: 3905   

Slanec: Kaštieľ po smrti grófa Štefana Forgáča

@ :: Historické foto ::     Sep 30 2008, 04:43 (UTC+0)

*

Slanec: Tieto historické fotografie pochádzajú z roku 1943 a zachytávajú dnes už nejestvujúci kaštieľ grófa Štefana Forgáča (Forgách). V tom čase bol posledný majiteľ tejto rozľahlej klasicistickej stavby zosnulý už dvadsaťtri rokov, ale objekt s rozľahlým parkom spravoval muž zvaný Bóna báči.

čítať ďalej...
čitateľov: 5314   

Slanec: Kroje v štyridsiatych rokoch

@ :: Historické foto ::     Sep 30 2008, 03:32 (UTC+0)

*

Slanec: Tieto historické fotografie pochádzajú z roku 1940 a zachytávajú mladú ženu vo vtedajšom slávnostnom oblečení. I keď dievčatá zvykli nosievať rôznofarebné sukne, v nedeľu a vo sviatok si obliekali biele. Boli z jemnejšieho plátna, ktoré si už zvyčajne kupovali. V Slanci sukňu nazývali „sokňa“, obyvatelia slovenskej národnosti zasa „kabaty“. K bielej blúzke s rozšírenými krátkymi rukávmi, známymi ako „oplecko“, sa nosievala žiarivo červená vesta. Túto volali „lajblik“.

čítať ďalej...
čitateľov: 3949   

Slanec: Zber čerešní

@ :: Historické foto ::     Sep 28 2008, 10:57 (UTC+0)

Slanec: Táto fotografia pochádza pravdepodobne z roku 1939. Vidíme na nej rodinu na zbere čerešní. Okrem čiastočne naplneného košíka to poznať aj podľa plátenných vreciek, ktoré majú muži prevesené na boku a používali sa práve pri oberaní na stromoch. Zber každého ovocia bol určitý rituál, ktorého sa zúčastňovala celá rodina naraz. Pokiaľ mali veľa stromov, brali si na výpomoc susedov z chudobnejších rodín. Zatiaľ čo napríklad pri kosení lúk alebo obilia sa vyplácalo senom a zrnom, za zber ovocia sa zvyklo platiť peniazmi.

čítať ďalej...
čitateľov: 4148   

Slanec: Ženy vo svadobných šatách

@ :: Historické foto ::     Sep 28 2008, 10:30 (UTC+0)

Slanec: Táto fotografia pochádza z roku 1946. Vidíme na nej dve ženy, ktoré sa nechali spoločne odfotografovať vo svadobných šatách. Bolo to práve v období, keď sa mladuchy v Slanci prestávali vydávať v krojoch, ale k oltáru prichádzali celé v bielom. Táto nová móda prišla z mesta, a keďže Slanec bola veľká dedina s viacerými dôležitými úradmi, rýchlo sa tu udomácnila.

Svadobné šaty si žena obliekala raz za život, napriek tomu aj v týchto časoch to bola vec prestíže, na ktorej nehodno šetriť. Len naozaj chudobné rodiny si svadobné šaty požičiavali od žien, ktoré sa už vydali. Svadobný veniec so závojom však mala každá žena vlastný, ten sa nepožičiaval. Po svadbe bol uložený v dome do vitríny, aby manželom po celý život pripomínal ich veľký deň.

čítať ďalej...
čitateľov: 3651   

Slanec: Žobráčka

@ :: Historické foto ::     Sep 25 2008, 14:54 (UTC+0)

Slanec: Táto fotografia pochádza z počiatku štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva v Slanci známu žobráčku – „Mariš nény“. Žobráci nebývali ani v daných rokoch ojedinelým javom, zvyčajne však putovali z dediny do dediny. Ľudia k nim boli vcelku zhovievaví, dávali im vždy trochu jedla, staré šatstvo ale tiež možnosť prespať. Ubytovávali ich v stajniach. Nebývalo však zvykom, aby sa žobrák zdržiaval v dedine dlhšie ako tri dni, pretože sa potom na neho pozeralo ako na voľakoho, kto tam chce ostať nadlho, čo sa už domácim nepáčilo. Potulných žobrákov zvykli označovať slovom „džat.“ Príbeh „Mariš nény“ je však iný, ona mala v Slančíku svoj domov.

čítať ďalej...
čitateľov: 4603   

Slanec: Ženy a vyšívaný obrus

@ :: Historické foto ::     Sep 25 2008, 14:47 (UTC+0)

Slanec: Táto fotografia pochádza z roku 1940 a vidíme na nej ženy na priedomí domu. Pod vysunutou strechou nad gánkom sa suší bielizeň, pozornosť upúta vyšívaný obrus. Doma vyšívané obrusy neodmysliteľne patrili do každej miestnej kuchyne a boli určitou vizitkou zručnosti domácej panej. Robili sa z domácej hrubšej látky, na ktorú si každá rodina pestovala konope.

čítať ďalej...
čitateľov: 3627   

Slanec: Súkromné roľníčenie

@ :: Historické foto ::     Sep 25 2008, 14:41 (UTC+0)

Slanec: Táto fotografia pochádza z roku 1940 a zobrazuje mlátenie obilia na žatve. V danom čase sa v Slanci nachádzali tri súkromné mláťačky, ktoré boli pre ich majiteľov zdrojom obživy. Zvykli ich prenajímať, v čase zberu úrody s nimi chodili z poľa na pole. Pozemky tu neboli malé, napríklad rodina Vargová, ktorej patrila aj mláťačka z tejto fotografie, vlastnila 28 hektárov, pričom sa neradila medzi vyslovene bohaté gazdovské rody, skôr k lepšiemu priemeru. Daných 28 hektárov však nezahŕňalo len polia ale tiež pasienky.

čítať ďalej...
čitateľov: 3787   

Slanec: Dožinky

@ :: Historické foto ::     Sep 25 2008, 14:33 (UTC+0)

-

Slanec: Tieto fotografie pochádzajú z roku 1950 a na prvej z nich vidíme obyvateľov Slanca na oslave prvých dožiniek. Dožinky totiž v Slanci nemali tradíciu a začali sa oslavovať až od čias vzniku miestneho jednotného roľníckeho družstva. To založili v roku 1949, ale jeho prvá úroda bola v roku 1950.

čítať ďalej...
čitateľov: 4590   

Slanec: Píla

@ :: Historické foto ::     Sep 16 2008, 04:30 (UTC+0)

*

Slanec: Tieto historické fotografie zachytávajú pílu, v ktorej sa spracovávalo drevo grófa Štefana Forgáča (Forgách). Veľkomajiteľ lesov v Slanecku i na Zemplíne prosperoval okrem iného aj z lesnej ťažby, takže výstavba prevádzky na spracovanie guľatiny bola žiaduca. Prvú pílu postavili už okolo roku 1860 na Kerekhedi (Kerekhegy) v blízkosti Ruskova a pracovala na vodný pohon. Jej majiteľ sa volal Compal. Po jeho smrti však zanikla.

V Slanci došlo na budovanie píly v roku 1910, pričom patrila Národnej drevárskej účastinárskej spoločnosti. Pracovala na parný pohon. čítať ďalej...
čitateľov: 4868   

Slanec: Hospodárska situácia v posledných rokoch Rakúsko-Uhorska

@ :: Historické foto ::     Sep 13 2008, 15:34 (UTC+0)

Slanec: Táto historická fotografia pochádza z roku 1918, teda z posledného roku Rakúsko-Uhorska, ale tiež z prvého roku existencie Československa, ktoré vzniklo 28. októbra. Fotka z bližšie neurčeného miesta zachytáva jednotku uhorských vojakov z I. svetovej vojny, medzi ktorými je aj obyvateľ Slanca Ján Varga.

Posledné roky monarchie sa niesli v znamení veľkej hospodárskej krízy, ktorú spôsobila vojna. Prvotné nadšenie, že Nemecko a Rakúsko-Uhorsko sú ako spojenci na vojnu lepšie pripravení a porazia štáty Dohody, rýchlo vyprchalo. čítať ďalej...
čitateľov: 3546   

Slanec: Hrad a jeho zánik

@ :: Historické foto ::     Sep 13 2008, 14:36 (UTC+0)

Slanec: Táto historická fotografia pochádza zo začiatku štyridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej hrad Slanec. Oproti súčasnému stavu je zachovalejší múr hradnej budovy vedľa severnej veže, ktorá má ešte celistvú kónickú strechu. Ako sme už písali, ešte v roku 1904 hrad slúžil ako miestna obrazáreň a cieľ výletných ciest so zachovanou miestnosťou, časťou nábytku a zápisnou knihou. Posledná investícia do hradu však bola v roku 1815, keď dal Jozef Forgáč opraviť severnú vežu a zriadil tam spomínané oddychové miesto pre turistov. Konečný útok na hrad, ktorý ho priviedol do súčasného stavu, sa odohral na prelome rokov 1944 až 1945, pretože si v ňom zriadili strieľňu nemeckí vojaci, ktorí vyše mesiaca bránili Slanec pred útokmi oslobodzovacích vojsk červenej armády.

čítať ďalej...
čitateľov: 5846   

Slanec: Obec a I. svetová vojna

@ :: Historické foto ::     Sep 13 2008, 14:32 (UTC+0)

Slanec: Táto historická fotografia pochádza z Miškovca z čias I. svetovej vojny, presnejšie z októbra 1914 a sú na nej vojaci rakúsko-uhorskej armády. Medzi nimi (pokiaľ ho časom nevymazala biela škvrna) sa nachádza aj obyvateľ Slanca Ján Varga. I keď sa boje tejto obce priamo nedotkli, predsa ju dosť poznamenali. Dňa 24. júna 1914 totiž obecný bubeník medzi ľuďmi vyhlásil, že na základe mobilizačnej vyhlášky všetci vojaci v zálohe vo veku do 48 rokov musia ihneď nastúpiť do armády. Samotnú vyhlášku potom ešte verejne prečítal richtár.

čítať ďalej...
čitateľov: 4821   

Slanec: Dievčatá v slávnostnom oblečení

@ :: Historické foto ::     Sep 12 2008, 14:32 (UTC+0)

Slanec: Táto historická fotografia pochádza zo začiatku štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva mladé dievčatá v slávnostnom oblečení. I keď sa v daných rokoch ešte vyrábalo domáce plátno, sukne sa šili predovšetkým z nakúpených látok. Košieľky zasa z doma vyrobených. Slančania za kúpou plátna nemuseli cestovať, pretože sa v obci konali pravidelné trhy a chodilo tu aj dosť podomových obchodníkov. S výnimkou jedinej dievčiny, ktorá má klasickú bielu košieľku a oplečkami (nazbieranými rukávmi) a vyšívaným lajblikom (vestou), ošatenie ostatných vychádza z vtedajšej „mestskej módy“.

čítať ďalej...
čitateľov: 3724   

Slanec: Miestne povery

@ :: Historické foto ::     Sep 12 2008, 04:11 (UTC+0)

Slanec: Táto historická fotografia pochádza zo dňa 25. 8. 1943 a zachytáva obyvateľov Slanca. I keď v danom čase bola obec súčasťou vojnového Slovenska, žili tu maďarská i slovenská komunita, ktoré medzi sebou nemali žiadne problémy. Zvyky a tradície v obci boli spoločné a neodlišovali sa. Rozdiel medzi nimi bol skôr v náboženskej príslušnosti, pretože zatiaľ čo sa Maďari hlásili ku kalvínom, Slováci k rímskym katolíkom. Každá cirkev tu má svoj kostol.

čítať ďalej...
čitateľov: 4154   

Slanec: Potravné družstvo

@ :: Historické foto ::     Sep 11 2008, 16:25 (UTC+0)

Slanec: Táto historická fotografia pochádza zo štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva školopovinné deti pred predajňou potravného družstva. V danom čase boli potravné družstvá v mnohých slovenských obciach, ale v Slanci vzniklo už v 19. storočí, presne v roku 1898. Išlo o určitú obranu domáceho obyvateľstva pred vysokými úžerníckymi cenami obchodníkov, ale aj – povedané dnešnou terminológiou – skrátenie obchodného reťazca, ktorý zvyšuje ceny.

čítať ďalej...
čitateľov: 3960   

Slanec: Kaštieľ Forgáčovcov

@ :: Historické foto ::     Sep 05 2008, 08:23 (UTC+0)

Slanec: Táto historická fotografia pochádza z počiatku 20. storočia a zachytáva dnes už nejestvujúci kaštieľ Forgáčovcov (Forgách). Postaviť ho dal gróf Žigmund Forgáč v polovici 19. storočia. Stál pod hradným vrchom na jeho východnej strane, pričom okolo kaštieľa bol rozľahlý park s domácimi i cudzokrajnými drevinami. Nachádzalo sa tu aj šesť fontán. Jednopodlažný objekt v klasicistickom slohu vystavali z kameňa a nachádzalo sa v ňom 55 izieb. Nad hlavným priečelím budovy boli hodiny, ktoré vlastnoručne zhotovil a zabudoval gróf Štefan Forgáč.

čítať ďalej...
čitateľov: 6076   

Slanec: Gróf Štefan Forgáč

@ :: Historické foto ::     Sep 01 2008, 16:49 (UTC+0)

Slanec: Na tejto historickej fotografii vidíme posledného vlastníka hradu Slanec - grófa Štefana Forgáča (Forgách).

Štefan Forgáč (1854 – 1916) mal dvoch bratov a jednu sestru. Bol najmladším dieťaťom Kolomana Forgáča a dedičstvo, ktoré získal, bolo naozaj veľké. Okrem pozemkov v Slanci mu patrila pôda aj v Slanskom Novom Meste, Pustafalu, Slanskej Hute, Rákoši, Blažiciach, Ruskove, Novom Salaši, Vyšnom Čaji a Košických Olšanoch. Dovedna to bolo dvadsaťosem tisíc hektárov. Okrem toho vlastnil ešte na Zemplíne pozemky o ploche desať tisíc hektárov.

čítať ďalej...
čitateľov: 9315   

Kalša: Nadšenie v rokoch päťdesiatych

@ :: Historické foto ::     Sep 01 2008, 16:49 (UTC+0)

Kalša: Táto fotografia bola vyhotovená v päťdesiatych rokoch 20. storočia a vidíme na nej dve obyvateľky obce Kalša. Oblečené sú v slávnostných šatách, ktoré odrážajú vtedajšiu ženskú vidiecku módu. Fabrické látky už boli cenovo dostupné, výroba domáceho plátna a vyšívané kroje začali patriť minulosti.

Päťdesiate roky, a to i napriek známym politickým represáliám a potláčaniu ľudských práv, patrili v dedine medzi naozaj rozvojové, plné nadšenia . Aby sme pochopili zmýšľanie vtedajších ľudí, musíme si uvedomiť, že posledné vojnové roky boli pre nich veľmi kruté. Aj hneď po vojne nebolo dostatok jedla, chýbalo oblečenie i obuv. Napríklad obyvatelia Kalše v daných rokoch chodili nakupovať aspoň melasu z cukrovej repy do trebišovského cukrovaru. Odrazu však boli v obchodoch potraviny, prídelový systém na lístky zanikol, prostredie sa pretváralo, všade sa stavalo. Nečudo, že pracovné nadšenie pochytilo celú vtedajšiu generáciu.

čítať ďalej...
čitateľov: 3111   

Slanec: Kozub na hrade

@ :: Historické foto ::     Sep 01 2008, 16:48 (UTC+0)

Slanec: Datovanie tejto fotografie je trochu problematické. Podľa jej majiteľa je na nej zobrazený dnes už neexistujúci kozub, ktorý sa nachádzal na hrade Slanec. Dnes by ste v hradných ruinách tento kozub hľadali márne. V prvých desaťročiach 20. storočia tu však ešte všetko vyzeralo celkom inak. Svedčí o tom zápis o stave pevnosti z roku 1904, ktorý bol uverejnený v časopise „Archeologiai értesitó“. Autorom článku je Viktor Myskovszký. V severojužnom smere hrad chránil hrubý kamenný kruhovitý val s hradnou bránou, ktorú tvorila padacia železná mreža. Nad bránou sa nachádzala vežička s miestnosťou pre stráž.

čítať ďalej...
čitateľov: 5636   

Kalša: Richtár za I. ČSR

@ :: Historické foto ::     Sep 01 2008, 16:48 (UTC+0)

Kalša: Táto historická fotografia vznikla niekedy medzi rokmi 1914 až 1918 a zachytáva obyvateľa Kalše Andreja Ňarjaša. Na prednej i zadnej strane sa nachádza nápis, že fotka bola vyhotovená v ateliéri M. Milana Prodanoviča v Zagrebe. Je teda možné predpokladať, že tam Andrej Ňarjaš bojoval počas I. svetovej vojny.

Po vzniku I. Československej republiky sa začali utvárať nové politické strany nielen v mestách, ale aj na vidieku. Ľudia doslova žili politikou a začali sa v nej angažovať tak, aby mohli dať novému štátu smer podľa svojich predstáv. Andrej Ňarjaš sa v Kalši stal zakladateľom Roľníckej jednoty, čo bola organizácia Republikánskej strany. čítať ďalej...
čitateľov: 3741   

Slanská Huta: Jedno z prvých JRD v Československu

@ :: Historické foto ::     Sep 01 2008, 16:47 (UTC+0)

Slanská Huta, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla v päťdesiatych rokoch 20. storočia a zachytáva pracovníkov miestneho JRD. I keď je Slanská Huta podhorská dedina s kamenistou pôdou, JRD tu vzniklo medzi prvými v niekdajšom Československu vôbec. Už v roku 1949 sa pre družstvo 1. typu zakúpil traktor Z-25 s vlečkou, tiež pluh, kosačka a ďalšie stroje. Tieto v obci pôvodne neboli, pretože tu majetnejší roľníci ani nežili. Takmer všetko obyvateľstvo tvorili potomkovia pôvodných robotníkov zo sklární Forgáčovcov, tiež lesní robotníci, ktorí zvážali drevo na pílu v Slanci. Píla však počas II. svetovej vojny vyhorela a ľudia v obci si museli hľadať nový zdroj obživy. Jednotné roľnícke družstvo sa javilo ako vhodné východisko.

čítať ďalej...
čitateľov: 4182   

Kalša: Združstevnenie

@ :: Historické foto ::     Sep 01 2008, 16:44 (UTC+0)

Kalša: Táto fotografia vznikla v šesťdesiatych rokoch 20. storočia a zachytáva družstevníkov pri mláťačke v JRD Kalša. Ako v mnohých iných dedinách, aj tu bol vznik jednotného roľníckeho družstva sprevádzaný nátlakom od hrozieb, že deti súkromných roľníkov nebudú môcť študovať na školách až po konfiškáciu majetku i väznenie.

čítať ďalej...
čitateľov: 3582   

Kalša: Dedinské divadlo

@ :: Historické foto ::     Aug 31 2008, 05:28 (UTC+0)

Kalša: Táto fotografia bola vyhotovená pravdepodobne v štyridsiatych rokoch 20. storočia a vidíme na nej dve členky dedinského divadla. S obecným divadelníctvom v Kalši je úzko spojený učiteľ a správca školy Andrej Repašský, ktorý tu kultúrne aktivity začal rozvíjať v čase I. Československej republiky. Najskôr organizoval verejné prednášky z rôznych odborov, čo bolo na tú dobu typické aj pre iné obce. Boli to zvyčajne prednášky z oblasti zdravotníctva, výchovy, hygieny, poľnohospodárstva a podobne. Andrej Repašský však aj sám viedol večerné kurzy čítania a písania pre dospelých. Zvlášť pre ženy to boli zasa kurzy varenia a pečenia.

čítať ďalej...
čitateľov: 3234   

Kalša: Ženy a varenie

@ :: Historické foto ::     Aug 31 2008, 02:31 (UTC+0)

Kalša: Táto historická fotografia bola vyhotovená v päťdesiatych tokoch 20. storočia a vidíme na nej obyvateľku Kalše v kroji, ktorý bol pre dané obdobie typický. Je zaujímavé, že i keď obce Kalša, Nový Salaš a Slanská Huta geograficky patria k Abovu, pokiaľ ide o kroje i niektoré zvyky, môžeme tu hovoriť skôr o vplyve zemplínskej kultúry. V tomto prípade to naznačuje i skladaná sukňa, ktorá sa na Above nosiť nezvykla.

čítať ďalej...
čitateľov: 4019   

Ďurkov: Pozdrav z frontu

@ :: Historické foto ::     Jul 07 2008, 15:48 (UTC+0)

Ďurkov, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z čias II. svetovej vojny a je na nej zachytený obyvateľ Ďurkova ako vojak maďarskej armády. V danom čase Ďurkov patril pod Horthyovské Maďarsko.

Vojnové boje sa dotkli aj samotnej obce. Poškodila desať domov, most aj stodoly. Nemeckí vojaci začali okolie Košickej kotliny postupne obsadzovať od septembra 1944. Bývali v budovách škôl i priamo v domoch domáceho obyvateľstva. Ďurkov bol však v tomto smere výnimočný. Medzi Nemcami sa rozšírilo, že je v obci týfus a opustili ju.

čítať ďalej...
čitateľov: 4645   

Ďurkov: Keď sa dieťa kojilo aj štyri roky

@ :: Historické foto ::     Jul 07 2008, 15:46 (UTC+0)

Ďurkov, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z roku 1943. Malý chlapec z Ďurkova upúta na prvý pohľad klobúkom. Nie je to štylizované. Dnes sa klobúk spája predovšetkým s vyšším mužským vekom, ale v štyridsiatych rokoch ich bežne nosili chlapci od útleho detstva.

Samozrejme, v danom období v dedinách neboli škôlky. Prvé dieťa matka zvyčajne nosievala všade so sebou, alebo ak si to mohla rodina dovoliť, ostávala doma. Pri ďalších deťoch, najmä ak bol medzi súrodencami primeraný vekový rozdiel, tí starší preberali úlohu opatrovateľov a matka chodila pracovať. čítať ďalej...
čitateľov: 4609   

Ďurkov: Ženské divadlo

@ :: Historické foto ::     Jul 07 2008, 10:50 (UTC+0)

Ďurkov, okres Košice-okolie: V štyridsiatych až päťdesiatych rokoch 20. storočia mala skoro každá dedina v okolí Košíc vlastné dedinské naivné divadlo. Jeho hercami bývali miestni obyvatelia a repertoár vyberali najmä z tradičnej slovenskej klasiky, južnejšie od Košíc s maďarským obyvateľstvom z maďarskej divadelnej klasiky. Divadlo bolo aj v Ďurkove, ale tu mali jednu výnimku. Uverejnená fotografia pochádza pravdepodobne z roku 1950 a zachytáva miestny divadelný súbor, v ktorom hrali iba ženy.

čítať ďalej...
čitateľov: 3696   

Ďurkov: Posledná dovolenka z vojny

@ :: Historické foto ::     Jul 07 2008, 10:08 (UTC+0)

Ďurkov, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z čias, keď Ďurkov patril pod Horthyovské Maďarsko. Medzi obyvateľmi obce je aj mladý vojak (vpravo na kraji), ktorý bol do maďarskej armády povolaný v rámci základnej služby. Krátko po zložení vojenskej prísahy dostal dovolenku a prišiel domov aj s kamarátom (druhý muž vo vojenskej uniforme), ktorý mal fotoaparát. V tom čase mladý vojak ešte netušil, že je doma naposledy. Krátko po návrate bol odvolený na vojenský front a späť sa už nevrátil. Jeho rodičia ani nedostali oznámenie o úmrtí, nedozvedeli sa kde padol. Zistili len, že jeho jednotka údajne bojovala kdesi pri Done.

čítať ďalej...
čitateľov: 5164   

Ďurkov: Nočné svadobné rituály a „vyhryzky“

@ :: Historické foto ::     Jul 07 2008, 09:10 (UTC+0)

-

Ďurkov, okres Košice-okolie: Podľa údajov majiteľky uverejnených fotografií, snímky vznikli v päťdesiatych rokoch 20. storočia, avšak usudzujúc podľa elektrických gitár na prvej fotografii, je skôr pravdepodobné, že sa daná svadba fotila najskôr v šesťdesiatych rokoch.

To, že svadby boli plné zábavy, dostatočne vyjadruje prvá fotografia. Z oficiálnych obradov na nespútané veselie oslava menila najmä neskoro v noci, keď už deti zvyčajne spali. Niektorí hostia sa prezliekli do rôznych kostýmov s jasnými narážkami na mladomanželské očakávania svadobnej noci. čítať ďalej...
čitateľov: 4990   

Ďurkov: Veľkonočná nedeľa

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2008, 16:27 (UTC+0)

Ďurkov, okres Košice-okolie: Uverejnená fotografia pochádza z konca štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva prevažne ženy, ktoré sa stretli, aby usporiadali tradičné hry, blízke chorovodom. Veľkonočná nedeľa, kedy vznikol aj tento záber, mala svoj pravidelný rituál. Mládež sa po bohoslužbe zhromaždila pri moste a starší obyvatelia si posadali na lavičky pred svojimi domami.

Dievčatá sa rozdelili na dve skupiny a v každej skupine ešte vytvorili dvojice. čítať ďalej...
čitateľov: 3855   

Ďurkov: Prvé sväté prijímanie

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2008, 15:36 (UTC+0)

-

Ďurkov, okres Košice-okolie: Uverejnené fotografie pochádzajú z roku 1941 a zachytávajú desaťročné deti z Ďurkova, ktoré práve išli na prvé sväté prijímanie. Tento rituál vyžadoval (i stále vyžaduje) určitú prípravu.

čítať ďalej...
čitateľov: 4185   

Ďurkov: Zmeny na krojoch v rokoch päťdesiatych

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2008, 15:03 (UTC+0)

Ďurkov, okres Košice-okolie: Už v časoch I. ČSR mali viaceré vidiecke domácnosti šijacie stroje, v rokoch päťdesiatych to bola úplne bežná výbava. Zjednodušenie šitia prinieslo viaceré zmeny aj do výzoru ženských krojov. Napríklad táto fotografia pochádza z roku 1955 a prináša už pohľad na „nový model“. Ten sa od starších líšil najmä vzhľadom vesty, na ktorú sa začala namiesto ručných výšiviek strojovo našívať široká biela šnúrka.

čítať ďalej...
čitateľov: 5200   

Ďurkov: Nezvyčajný dôvod pre život v USA

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2008, 13:50 (UTC+0)

Ďurkov, okres Košice-okolie: História Slovenska v Rakúsko-Uhorsku a za I. ČSR zaznamenala viacero migračných vĺn. Veľa ľudí odišlo za prácou najmä koncom 19. storočia, druhá veľká vlna odlivu obyvateľstva nastala v časoch hospodárskej krízy v tridsiatych rokov 20. storočia. Dôvody boli najmä ekonomické. V rodinách, kde mali veľa detí, by sa ich ženbou a vydajom majetok rozdelil na drobné. Preto najmä tí neskôr narodení v prvých rokoch dospelosti išli zarábať do Ameriky.

Táto historická fotografia pochádza z roku 1947 a je na nej manželský pár z Ďurkova, odfotený už v USA. Na rozdiel od uvedeného však odišli za oceán z nezvyčajných dôvodov.

čítať ďalej...
čitateľov: 3977   

Ďurkov: Gazda, ktorý sa zaťal

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2008, 12:57 (UTC+0)

Ďurkov, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pravdepodobne pochádza z päťdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva gazdu Juraja Valíka, ktorý sa stal v obci legendárnym. Ako devätnásťročný musel narukovať do armády a odísť bojovať na front I. svetovej vojny. V boji bol ťažko zranený a amputovali mu jednu nohu pod kolenom. Dostal ťažkú drevenú protézu, ktorú si obopínal koženými remeňmi až od pliec. Napriek tomu usilovne pracoval na svojom gazdovstve, pričom vlastnil až desať hektárov, kde oral, sial a zbieral úrodu.

čítať ďalej...
čitateľov: 3918   

Ďurkov: „Rodzina na šveto“

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2008, 12:24 (UTC+0)

Ďurkov, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z roku 1934 a zachytáva rodinu, ktorá sa zišla pri príležitosti posviacky rímsko-katolíckej zvonice. Táto, i keď drevená, stojí dodnes uprostred obce. V Ďurkove sa totiž v danom čase nachádzal iba kalvínsky kostol, katolíci chodili na omše do Ruskova. Rodiny, z ktorých niekedy aj viacerí členovia žili v susedných obciach, sa stretávali niekoľko krát ročne, najmä v časoch náboženských sviatkov. Vysviacka zvonice bola jednou z takýchto príležitostí.

čítať ďalej...
čitateľov: 3714   

Ďurkov: Ženích a nevesta

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2008, 11:45 (UTC+0)

Ďurkov, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z mája 1923 a zachytáva ženícha a nevestu z Ďurkova. Žena má osemnásť rokov, muž dvadsaťosem. Ide o ateliérovú fotografiu, ktorá bola vyhotovená pravdepodobne v Košiciach.

Typickým ozdobným znakom nevesty bol veniec na hlave. Jeho kvety bývali zvyčajne biele, niekedy mierne ružové. V žiadnom prípade však nesmeli byť modré, lebo to vraj prinášalo nešťastie. Drobné kvietky vo venci neboli živé, ale z naškrobeného plátna. Takéto vence si ženy chodievali kupovať do Košíc a neboli lacné. Preto sa pomerne bežne stávalo, že si nevesta na svadbu veniec požičala od staršej vydatej kamarátky.

čítať ďalej...
čitateľov: 4029   

Slančík: Ženské kroje

@ :: Historické foto ::     Jun 30 2008, 07:43 (UTC+0)

.

Slančík , okres Košice-okolie: Tieto fotografie zachytávajú sestry z obce Slančík a boli vyhotovené niekedy okolo roku 1915, teda ešte v časoch, kedy Slovensko patrilo pod Rakúsko-Uhorsko. Ide o ateliérové fotografie, ktoré boli vyhotovené v niektorom meste. Vieme, že v danom čase sa v blízkosti obce nachádzali fotoateliéry v Košiciach a v Michalovciach.

Slančík bola dedina, v ktorej v danom čase ku kroju nepatrili lajbliky, čiže vestičky. Tie sa ale nosili napríklad už v susednom Ruskove. Pokiaľ ich v Slančíku niekto nosil, tak len vtedajšia najstaršia generácia. Základ vrchu kroja tvorili biele blúzky, ktoré boli vyšívané bielymi niťami. Za vyšší stupeň zdobenia sa považovali bielymi niťami obšívané dierky, ktoré na blúzkach vytvárali rôzne vzory. Golieriky boli úzke, niekedy ozdobené malou čipkou a siahali až pod krk. Bolo mravne neprípustné, aby žena mala horné gombíky rozopnuté a odkrývala sa tak v štýle rozhalenky. čítať ďalej...
čitateľov: 3908   

Ruskov, Slančík: Pri zámočku Kerekheď na prelome storočí

@ :: Historické foto ::     Jun 12 2008, 03:30 (UTC+0)

Ruskov, Slančík , okres Košice-okolie: Táto fotografia údajne pochádza z prelomu 19. a 20. storočia a jej osud je veľmi zaujímavý. Originál je veľkoformátový a bol zarámovaný v obraze v loveckom zámočku Kerekheď, ktorý sa nachádzal v katastri obce Ruskov. Zámoček pôvodne patril pánom Slanského hradu, poslednými majiteľmi bola grófska rodina Forgáčovcov (Forgách). Po smrti Štefana Forgáča ostal bez majiteľa, pretože posledná žijúca z rodu, Alžbeta Forgáčová – Štefanova neter, odišla do Maďarska. Nakoniec umrela na klinike v Pressbaum pri Viedni. Do Kanady sa vysťahovali jej deti po nástupe komunizmu v Maďarsku. Kerekheď stál v lesnatom prostredí mimo obytnej zóny dlhé roky opustený. I keď bol v pomerne zachovalom stave, v roku 1991 ho nepochopiteľne vyhodili do vzduchu – zbúrali.

čítať ďalej...
čitateľov: 5225   

Slančík: Kombajn – samovez

@ :: Historické foto ::     Jun 11 2008, 08:22 (UTC+0)

Slančík , okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z počiatku šesťdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva prvý kombajn v JRD Slančík Počiatky družstva boli ťažké a prvá kombajnová technika im na kvalite veľmi nepridala. Oproti súčasným kombajnom vtedajšie stroje vykonávali iba časť práce. Zožali obilniny a zviazali malé snopy, tzv. húsatá. Takýto kombajn nebol ani samohybný, musel ho ťahať traktor. Bol to veľmi neekonomický stroj, veľa zrna sa pri žatve z klasov vytrácalo na zem. čítať ďalej...
čitateľov: 4906   

Slančík: Výstavba kultúrneho domu

@ :: Historické foto ::     Jun 11 2008, 07:21 (UTC+0)

Slančík , okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z roku 1969 a zachytáva mužov so Slančíka pri prácach na výstavbe kultúrneho domu, o ktorý sa len rozšíril vtedajší miestny národný výbor. Do polovice päťdesiatych rokov sídlil predseda národného výboru iba v jedinej miestnosti, ktorú mala obec prenajatú v súkromnom dome „u Kačmarika“.

čítať ďalej...
čitateľov: 3862   

Slančík: Varenie slivkového lekváru

@ :: Historické foto ::     Jun 06 2008, 08:19 (UTC+0)

Slančík , okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z prelomu šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov a zachytáva staršiu ženu pri typickej septembrovej činnosti – varení slivkového lekváru. Aby sa to podarilo v požadovanej kvalite, celý proces vyžadoval presné pravidlá.

Nie každý druh sliviek bol na lekvár vhodný. V Slančíku sa využívali najmä tzv. bysterky, teda typické modré slivky, ktorých kôstky sa dajú veľmi jednoducho vylúpnuť. čítať ďalej...
čitateľov: 6625   

Slančík: Lúky v okolí obce

@ :: Historické foto ::     Jun 06 2008, 08:19 (UTC+0)

Slančík , okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza zo konca päťdesiatych rokov a zachytáva obyvateľov Slančíka v prestávke počas kosenia a hrabania sena. I keď kataster obce má iba 330 hektárov, nachádza sa v širokom údolí potoka rovnakého mena, ako má dedina. Veľkú časť okolia okrem polí zaberajú práve lúky a pasienky.

čítať ďalej...
čitateľov: 4062   

Slančík: Miestne špecifiká pohrebného rítu

@ :: Historické foto ::     Jun 06 2008, 07:27 (UTC+0)

Slančík , okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza zo šesťdesiatych rokov a zachytáva výjav z pohrebu. Pozornosti neujde hasičská uniforma. V obci bývalo zvykom, že pokiaľ zomrel muž, ktorý bol dobrovoľným hasičom, jeho truhlu niesli bývalí kolegovia z požiarneho zboru. Ako sme už písali, tento v Slančíku vznikol v rámci Zemskej hasičskej jednoty v roku 1922 a pracuje dodnes.

čítať ďalej...
čitateľov: 3516   

Slančík: Munícia z vojny

@ :: Historické foto ::     Jun 06 2008, 06:00 (UTC+0)

Slančík , okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza päťdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva deti, ktoré našli nevybuchnuté bomby z II. svetovej vojny. Tento nález nebol v danom čase ničím výnimočným. Priame boje sa odohrávali v katastri obce, táto bola aj dva krát bombardovaná letectvom Červenej armády.

čítať ďalej...
čitateľov: 3709   

Slančík: Prvé mláťačky

@ :: Historické foto ::     Jun 06 2008, 04:12 (UTC+0)

Slančík , okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z prelomu šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov a zachytáva prvú mláťačku, ktorú si kúpilo miestne JRD. Pre obec to však nebola žiadna novinka. Úplne prvú mláťačku si tu totiž zakúpil gazda Imrich Vasiľ ešte v tridsiatych rokoch. Tento najmajetnejší poľnohospodár vlastnil aj prvý traktor značky Lanz Buldog. Traktor bol nemeckej výroby od firmy Heinrich Lanz AG, ktorá v súčasnosti vystupuje pod známym menom John Deere a daný model začala vyrábať už po I. svetovej vojne. Gazda Imrich Vasiľ teda začal podnikať aj s prvou mláťačkou, a to tak, že ju ťahal za traktorom z domu do domu a z dediny do dediny. Každému, kto mal záujem, dokázať vymlátiť zrno zo zožatej úrody za krátky čas. Za to si, samozrejme, nechával platiť, alebo prijímal platby aj v naturáliách, ktoré opäť predával.

čítať ďalej...
čitateľov: 4399   

Slančík: Cesty a doprava

@ :: Historické foto ::     Jun 06 2008, 03:30 (UTC+0)

Slančík , okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza zo začiatku šesťdesiatych rokov, keď obec Slančík prechádzala viacerými výraznými zmenami. Tou dominantnou bolo založenie JRD v roku 1958. Strata vlastných rolí a dobytka spôsobili, že väčšina mladšieho obyvateľstva chodila pracovať do Košíc, pričom nachádzali zamestnanie prevažne v železniciach a v kameňolomoch. V súvislosti s tým narastala potreba stáleho dopravného spojenia. Prvý autobus, ktorý je zachytený aj na tejto fotografii, tu však začal premávať až od roku 1960.

čítať ďalej...
čitateľov: 4637   

Slančík: V roku 1915

@ :: Historické foto ::     May 29 2008, 15:45 (UTC+0)

Slančík, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z roku 1915 a zobrazuje ženu s deťmi, obyvateľky Slančíka, v slávnostných krojoch. Žiaľ, okrem roku vzniku sa nám veľa o tejto fotografii zistiť nepodarilo. Predpokladáme však, že vznikla priamo v obci. V daných časoch bolo fotografovanie čímsi výnimočným a za fotografovaním chodili dedinčania do ateliérov blízkych miest. Avšak ak si chceli fotografi privyrobiť, chodili zasa oni po dedinách, pričom za fotografované osoby zvyčajne dávali veľké vyšívané plachty, často aj maľované plachty s krajinnými motívmi. Predpokladáme, že fotka vznikla práve takýmto spôsobom.

čítať ďalej...
čitateľov: 4271   

Košice, Slančík: Zbory Zemskej hasičskej jednoty

@ :: Historické foto ::     May 29 2008, 14:19 (UTC+0)

Slančík, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z februára 1950 a sú na nej zobrazení účastníci a školitelia kurzu hasičských inštruktorov. Záber bol vyhotovený pred košickými hasičskými kasárňami na terajšej Požiarnickej ulici. Medzi účastníkmi sa nachádzajú aj obyvatelia obce Slančík.

Zemská hasičská jednota bola na Slovensku založená v roku 1922. Slančík na jej výzvu o zriadenie obecných hasičských zborov reagoval pohotovo a ešte v tom istom roku tu zriadili svoju hasičskú stanicu. čítať ďalej...
čitateľov: 4407   

Slančík: Mládež, ktorá prežila čas vojny

@ :: Historické foto ::     May 27 2008, 05:24 (UTC+0)

-

Slančík, okres Košice-okolie: Tieto fotografie pochádzajú z prvých povojnových rokov a zachytávajú mladých mužov a dievčatá zo Slančíka. V oboch prípadoch sú vo slávnostných šatách, fotka slobodných dievčat zobrazuje odev s družbovskými vyšívanými ručníkmi, pochádza teda v nejakej svadby. Dvaja z mužov zasa majú hore rozšírené nohavice zvané „pričeše“, čo poukazuje na vplyv maďarskej vidieckej módy.

čítať ďalej...
čitateľov: 4622   

Slančík: Gazda

@ :: Historické foto ::     May 27 2008, 04:45 (UTC+0)

Slančík, okres Košice-okolie: Táto fotografia bola vyhotovená okolo roku 1950 a zachytáva gazdu z obce Slančík. V danom čase sa tu ešte hospodárilo súkromne. Tento konkrétny človek mal dva kone, dve kravy, štyri svine, štyri hektáre pôdy, ale vlastnil tiež dedinskú krčmu, zvanú „Dolgošova karčma“. Za krátko však o všetko prišiel. Najskôr o krčmu, pretože po februári 1948 spoločnosť súkromníkom nepriala, potom o všetok svoj statok i pôdu, keď tu v roku 1958 založili JRD.

V Slančíku sa z poľnohospodárskych obilnín pestovala pšenica, raž, jačmeň a ovos. Pokiaľ ešte nemuseli platiť kontingenty, zvyčajne mali domácnosti aj nadprodukciu na predaj. čítať ďalej...
čitateľov: 4598   

Slančík: Škola a obec

@ :: Historické foto ::     May 27 2008, 04:09 (UTC+0)

Slančík, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z počiatkov štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva dievčatá z obce. Väčšina z nich je v školopovinnom veku. Boli to časy, kedy sa ešte v Slančíku nachádzala škola. Táto, podľa údajov obecnej kroniky, existovala už v roku 1902.

Prvá slančícka škola bola jednotriedna. Mala približne tridsať žiakov a vyučoval sa tu prvý až šiesty ročník. Prvým učiteľom bol Július Roso, ktorý pochádzal z Prešova. Ako bývalo po vzniku I. ČSR zvykom, do dedinských škôl východného Slovenska prichádzali kvalifikovaní učitelia z Čiech. Rovnako tomu bolo i Slančíku, kde prišiel český učiteľ Jan Kryl. Jeho odchod zo školy je veľká záhada a nezodpovedaná otázka. čítať ďalej...
čitateľov: 4185   

Slančík: Dievky z rokov päťdesiatych

@ :: Historické foto ::     May 22 2008, 14:59 (UTC+0)

Slančík, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla v roku 1954 a zachytáva tri slobodné dievčatá zo Slančíka. Ich stav možno poznať podľa toho, že majú odkryté vlasy. Pre ženu po vydaji bolo nemysliteľné, aby sa ukázala na verejnosti bez šatky na hlave.

Päťdesiate roky boli obdobím, kedy sa menila spoločnosť vplyvnom ideológie komunistickej strany a s tým aj sociálne a hospodárske pomery vidieka. Ako sme už uviedli, Slančík bola prevažne poľnohospodárska obec, kde JRD vzniklo až v roku 1958. Súkromní poľnohospodári boli aj v roku vzniku tejto fotografie zaťažovaní povinnými odvodmi z výnosov, ktoré sa určovali vždy rok vopred. Museli sa plniť bez ohľadu na to, či bol rok úrodný, alebo nebol.

čítať ďalej...
čitateľov: 4690   

Slančík: Vznik JRD, jeho neúspech a transformácia

@ :: Historické foto ::     May 22 2008, 14:04 (UTC+0)

Slančík, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z počiatkov vzniku JRD, ktoré bolo v obci založené v roku 1958. Bol to pomerne neskorý rok, iné obce spoločne hospodárili už dlhý čas, ale v Slančíku prevládala dlhodobá nedôvera k agitátorom. Súkromné poľnohospodárstvo teda pretrvalo až do daného roku.

V obci sa nenachádzali veľkostatkári. Z hľadiska vlastníctva pôdy bola najbohatšia rodina Hlebaškovci, ktorá vlastnila 28 hektárov pôdy, potom Bednárovci s 20 hektármi pôdy. Bežné rodiny však vlastnili 4 hektáre, často aj menej. Z hospodárskych aktivít zaujímavo vyznieva informácia, že v časoch I. ČSR sa v severovýchodnej časti chotára na potoku Roňva nachádzala hať, kde gróf Štefan Forgáč choval ryby. Jazierko s haťou však bolo zničené počas II. svetovej vojny a chov sa už nikdy neobnovil.

čítať ďalej...
čitateľov: 4698   

Slanská Huta: Oblečenie v rokoch päťdesiatych

@ :: Historické foto ::     May 16 2008, 15:59 (UTC+0)

-

Slanská Huta, okres Košice-okolie: Uverejnené fotografie vznikli v druhej polovici päťdesiatych rokov 20. storočia a zachytávajú obyvateľov obce v oblečení, ktoré bolo typické pre toto obdobie. Boli to časy, kedy ešte každá rodina pestovala konope na domácu výrobu látky, niektoré aj ľan, ale zároveň už bolo fabrické plátno cenovo dostupnejšie. Zatiaľ čo muži si obleky kupovali, ženy šili svoje ošatenie z látok doma, alebo si ho dávali robiť u krajčírky. Takto ich to vyšlo lacnejšie.

Tesilové sukne boli skladané „na široké faldy“. Zatiaľ, čo úzke "cenke faldy" si ženy vedeli vyrobiť aj doma, modernejšie širšie skladanie si po zakúpení látok chodili nechať urobiť zásadne k pani Jakabovej do Zemplínskej Teplice. Mala na to pripravené formy podobné vejáru, látky do nich naukladala a naparovala nad vriacou vodou. Bola to aj zručná krajčírka, ženské šaty na tejto fotografii ušila ona.

čítať ďalej...
čitateľov: 3486   

Slanská Huta: Nanebovstúpenie Panny Márie

@ :: Historické foto ::     May 16 2008, 15:19 (UTC+0)

Slanská Huta, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza zo začiatku šesťdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva oslavu sviatku Nanebovstúpenia Panny Márie, ktorý sa v obci oslavuje každý rok 15. augusta a je spojený s odpustovými slávnosťami. Už v predvojnových rokoch bolo zvykom, že sochu Panny Márie, ktorá sa nachádza v kostole, niesli v tento deň štyri dievčatá na procesii okolo chrámu. Po omši vychádzal von sprievod, na jeho čele kňaz, za ním miništranti, potom deti. Nasledovali štyri dievčatá so spomínanou sochou, za mini kráčali muži a nakoniec ženy.

čítať ďalej...
čitateľov: 4230   

Slanská Huta: Zabíjačka a kontingenty

@ :: Historické foto ::     May 04 2008, 12:34 (UTC+0)

Slanská Huta, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia vznikla v roku 1952 a zachytáva manželov z obce Slanská Huta pri domácej zabíjačke. Chov ošípaných bol ešte aj v týchto rokoch pomerne rozšírený, nie však tak ako do roku 1950, kedy tu vzniklo JRD. Na domáci chov už totiž potrebovali povolenie, o ktoré museli žiadať na miestnom národnom výbore. Z chovu každého prasaťa potom museli odviesť krupón (kožu z chrbta zvieraťa) a päť kilogramov masti. Boli to takzvané kontingenty, čiže daň z chovu v naturáliách. Kožu aj masť odovzdávali v Slanci.

čítať ďalej...
čitateľov: 5548   

Slanská Huta: Roľa na Visalaši

@ :: Historické foto ::     May 04 2008, 10:03 (UTC+0)

Slanská Huta, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia vznikla okolo roku 1940 a zachytáva obyvateľov obce Slanská Huta, ako kopú motykami na roli v lokalite zvanej Visalaš. Pôda napriek podhorskému okoliu dediny bola vhodná predovšetkým na pestovanie zeleniny a obilnín. Až vo vyššie položenom pásme, ktoré volali Pod Pukancom, bola pôda kamenistá, ale kto tam vlastnil nejaký kúsok zeme, obrábal aj ten.

Z obilnín sa pestovali najmä jačmeň a raž, tiež ovos a pšenica. čítať ďalej...
čitateľov: 3858   

Slanská Huta, Nový Salaš: Divadlo a škola – hra a trest

@ :: Historické foto ::     Apr 30 2008, 13:36 (UTC+0)

Slanská Huta, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla v roku 1943 a sú na nej zachytení herci dedinského divadla v kostýmoch na hru F. Urbánka Hrob lásky. Medzi účinkujúcimi vidíme dospelých aj deti. Bolo bežným zvykom, že obecné divadlá viedli miestni učitelia, ktorí do jednotlivých rolí obsadzovali dobrovoľníkov každého veku. Takto to bolo aj v tomto prípade, keď divadlo viedol učiteľ Ondrej Štefik.

čítať ďalej...
čitateľov: 3855   

Slanská Huta: Pílenie dreva „na capku“

@ :: Historické foto ::     Apr 30 2008, 08:56 (UTC+0)

Slanská Huta, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla začiatkom štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva mužov zo Slanskej Huty pri pílení dreva. Zatiaľ čo drevený podstavec na rezanie polien vo väčšine dedín volajú koza, v tejto dedine to bol cap a pílenie volali „na capku“.

Slanská Huta vznikla pôvodne v 18. storočí ako kolónia zamestnancov miestnej sklárskej hute grófa Forgáča (Forgách). Postupne tu však pribúdali obyvatelia, ktorí sa živili poľnohospodárstvom, ale najmä prácou v lesoch, ktoré patrili rovnakému grófskemu rodu. Týmto sa stalo drevo ľahko prístupné aj pre obyvateľov obce, pretože mali možnosť odpracovať určitý čas a namiesto mzdy si vziať siahovice. Bolo to lacnejšie, akoby ich mali kupovať z iných zdrojov.

čítať ďalej...
čitateľov: 4159   

Slanská Huta: „Vyhryzky“

@ :: Historické foto ::     Apr 30 2008, 08:55 (UTC+0)

-

Slanská Huta, okres Košice-okolie: Tieto fotografie vznikli začiatkom šesťdesiatych rokov 20. storočia a zachytávajú mužov na oslave, ktorú v tejto obci nazývali „vyhryzky“. Ide o podobný zvyk, aký mal na Zemplíne názov „obrubeňe“. Jeho podstatou bola oslava a tanečná zábava na druhý deň po svadbe.

čítať ďalej...
čitateľov: 3812   

Slanská Huta: Povojnová móda

@ :: Historické foto ::     Apr 30 2008, 07:04 (UTC+0)

Slanská Huta, okres Košice-okolie: Táto ateliérová fotografia vznikla v roku 1948 a zachytáva mladú ženu v šatách, ktoré boli typické pre vidiecku módu daného obdobia.

I keď sa ešte konope pestovalo vo veľkom a plátno vyrábalo doma na krosnách, fabrické látky už boli dostupnejšie. Pre ženy z vidieka však bolo konfekčné oblečenie stále veľmi dravé a tak si šili doma. Podľa spomienok najstarších obyvateľov zo Slanskej Hute boli šijacie stroje v takmer každej rodine. Látky chodili kupovať do blízkeho Slanca, kde bol aspoň raz mesačne trh, tiež do Košíc. Okrem toho chodili po obciach podomoví obchodníci, ktorí ich ponúkali na predaj.

čítať ďalej...
čitateľov: 5023   

Košice, Košický Klečenov: Vojaci I. ČSR

@ :: Historické foto ::     Apr 30 2008, 06:18 (UTC+0)

-

Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Tieto fotografie pochádzajú z roku 1927 a zachytávajú vojakov I. ČSR. Medzi nimi sa nachádza aj obyvateľ Košického Klečenova. Fotografie však nevznikli v obci, ale v Košiciach. Žiaľ, dnes už nevieme, v ktorých kasárňach.

čítať ďalej...
čitateľov: 3710   

Nižná Kamenica, Košický Klečenov: Deviataci

@ :: Historické foto ::     Apr 04 2008, 09:01 (UTC+0)

Nižná Kamenica, Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla počas školského roku 1962/1963 a vyhotovená bola v Nižnej Kamenici pred kaštieľom rodu Forgáčovcov (Forgach), kde sa v tom čase nachádzala škola, ktorá slúžila aj obci Košický Klečenov.

čítať ďalej...
čitateľov: 4606   

Košický Klečenov: Na gazdovom dvore

@ :: Historické foto ::     Apr 01 2008, 11:13 (UTC+0)

Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z päťdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva obraz z gazdovského dvora. Dom má zboku pozdĺž celej dĺžky strechou prekrytý gánok, ktorý sa tu ešte zvykol od dvora oddeliť dreveným plôtikom. Košický Klečenov sa nachádza na pomedzí historických žúp Abov a Zemplín a tak aj tunajšie domy boli určitým spojením typov stavieb charakteristických pre oba regióny. čítať ďalej...
čitateľov: 4921   

Košický Klečenov: Poľnohospodár

@ :: Historické foto ::     Mar 26 2008, 13:25 (UTC+0)

Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Táto fotografia z Klečenova podľa jej majiteľov vznikla niekedy začiatkom 20. storočia, ale je dosť pravdepodobné, že v skutočnosti je mladšia. Môže ísť aj o dvadsiate alebo tridsiate roky. Vidíme na nej starého muža so zvieraťom, ktoré nebolo v našich končinách typické a zvykne sa označovať ako uhorský dobytok.

čítať ďalej...
čitateľov: 3811   

Košický Klečenov: Dedinské divadlo

@ :: Historické foto ::     Mar 26 2008, 13:21 (UTC+0)

-

Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Tieto fotografie pochádzajú o začiatku sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytávajú hercov dedinského divadla.

Naivné divadlo založil učiteľ Jozef Ferienčík a skúšalo sa i hrávalo v miestnej škole. Záujem ľudí bol veľký, pred každým vystúpením divadelníci postavili v triede pódium. V roku 1969 sa v Košickom Klečenove postavila nová škola, ktorá mala aj divadelnú sálu pre šesťdesiat divákov. čítať ďalej...
čitateľov: 3626   

Košický Klečenov: Svadba a úloha ženy po nej

@ :: Historické foto ::     Mar 26 2008, 10:23 (UTC+0)

Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Táto fotografia nepatrí medzi najstaršie, vznikla pravdepodobne v roku 1961 a zachytáva skupinu žien s nevestou tesne pred svadbou. Boli to roky, kedy tradičné svadobné prvky, dnes označované ako folklór, upadali do pozadia. Za povšimnutie však stoja vyšívané družbovské ručníky, ktoré majú družičky prevesené cez plecia. Takéto ručníky vyšívalo každé dievča za slobodna, aby ich družbom a družičkám mohlo venovať vo svoj veľký deň.

čítať ďalej...
čitateľov: 3793   

Košický Klečenov: Chlapec so zbraňou

@ :: Historické foto ::     Mar 22 2008, 13:27 (UTC+0)

-

Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla niekedy začiatkom päťdesiatych rokov a zachytáva rodinu v pokojnom posedení v záhrade. Pozornosť najviac upúta chlapec, ktorý drží zbraň, pravdepodobne pušku. Boli to roky, kedy podľa spomienok obyvateľov nebolo v Košickom Klečenove človeka, ktorý by po dargovských bojoch v okolitých lesoch nenašiel muníciu, najmä granáty, míny a náboje, ale tiež samopal, pušku či revolver.

čítať ďalej...
čitateľov: 3373   

Košický Klečenov: Výstavba na farských lúkach

@ :: Historické foto ::     Mar 22 2008, 13:26 (UTC+0)

Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla v roku 1972 a zachytáva výstavbu miestnej požiarnej zbrojnice. Zároveň na nej vidieť dnes už neexistujúcu budovu niekdajších potravín. Tieto objekty sa stavali na niekdajších farských lúkach, čím vtedajšia vládna moc demonštrovala najmä svoj postoj k majetku cirkvi tak, že má slúžiť ľuďom.

čítať ďalej...
čitateľov: 3830   

Košický Klečenov: Prvé kosačky

@ :: Historické foto ::     Mar 22 2008, 08:54 (UTC+0)

.

Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Tieto fotografie vznikli začiatkom päťdesiatych rokov, teda ešte pred vznikom miestneho JRD. Vidíme na nich súkromných poľnohospodárov pri žatve. Zaujímavo pôsobí jednoduchá kosačka, ktorú môžete vidieť na prvom a treťom snímku. Začala sa využívať namiesto klasického kosenia a jej využitím sa zber úrody výrazne zrýchlil. V danom období ich bolo v Košickom Klečenove asi päť.

čítať ďalej...
čitateľov: 3793   

Košický Klečenov: Obnova vojnou zničenej obce

@ :: Historické foto ::     Mar 22 2008, 06:26 (UTC+0)

Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla pred II. svetovou vojnou za čias Slovenského štátu a vidíme na nej typický pozdĺžny prízemný abovský dom s gánkom. Košický Klečenov je okrajová dedina historickej Abovskej župy, za ňou sa už nachádzala hranica so Zemplínskou župou, kde sa už v tom čase stavali domy s pôdorysom do písmena L.

čítať ďalej...
čitateľov: 3997   

Košický Klečenov: Pohreb

@ :: Historické foto ::     Mar 22 2008, 06:26 (UTC+0)

Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla v päťdesiatych rokoch 20. storočia a zachytáva smútočný sprievod na cintorín. Aj také udalosti ako pohreby mali svoj presný rítus, ktorý zvyčajne býval v abovských dedinách veľmi podobný.

čítať ďalej...
čitateľov: 2759   

Košický Klečenov: Fabrické látky versus kroje

@ :: Historické foto ::     Mar 21 2008, 22:16 (UTC+0)

Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z čias pred II. svetovou vojnou a zachytáva ženy z Košického Klečenova (v tom čase len Klečenov) vo sviatočnom oblečení. Na prvý pohľad je zrejmé, že väčšina z nich nemá blúzky z doma vyrobeného plátna ale z kúpeného. Aj podľa spomienok najstarších obyvateľov bola hrdosť na kroje dosť polemická. Zdobené kroje, ktoré dnes obdivujeme, boli v podstate východisko z núdze. Pokiaľ však rodina mala na to, ženy rady zabúdali na konopné i ľanové plátno zdobené výšivkami, ale radšej si obliekali šaty z fabrických látok.

čítať ďalej...
čitateľov: 3823   

Košický Klečenov: Muž, ktorého pochovali zaživa

@ :: Historické foto ::     Mar 18 2008, 17:26 (UTC+0)

-

Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Ľudské osudy sú nepredvídateľné, často pripomínajú scenáre z tých najneuveriteľnejších filmov. Priam extrémnym dôkazom tohto tvrdenia je spôsob zoznámenia sa mladého muža a ženy, ktorých vidíme na týchto dobových fotografiách. Pán Ján Ferko, ktorý je na tejto fotke ešte v časoch svojej vojenskej služby v Rakúsko-Uhorsku, opätovne narukoval za I. Slovenského štátu do armády. Podobne ako mnohí iní, aj on počas vojny prešiel na stranu Sovietskeho zväzu a pridal sa k tam formovaným československým jednotkám. Pri jednej z vojenských operácií na území Sovietov ho zasiahla nemecká guľka, ale nezabila. Stratil však vedomie. To prehliadli vojaci, ktorí kládli padlých do spoločného hrobu.

čítať ďalej...
čitateľov: 4232   

Košický Klečenov: Vŕtanie studne

@ :: Historické foto ::     Mar 18 2008, 17:26 (UTC+0)

Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla až v roku 1972, ale zachytáva na dnešné časy naozaj raritný spôsob hĺbenia studní. Vrtné zariadenie obsluhovali štyria až ôsmi muži. I keď je podzemná voda v Košickom Klečenove v priemere 8 až 10 metrov pod povrchom, studňu navŕtali za deň.

čítať ďalej...
čitateľov: 3534   

Kojšov: Chlapec Juraj Jakubisko

@ :: Historické foto ::     Mar 10 2008, 09:21 (UTC+0)

-

Kojšov, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla pravdepodobne v roku 1941 alebo 1942. Chlapec vo veku asi dva až tri roky, ktorý stojí pred svojimi rodičmi, je dnes známy scenárista, kameraman a režisér Juraj Jakubisko. Tento medzinárodne uznávaný umelec je rodákom z Kojšova a fotografiu sa nám podarilo získať priamo v obci, kde žijú jeho kamaráti z detstva.

čítať ďalej...
čitateľov: 7955   

Rovné: Rusíni a valaské právo

@ :: Historické foto ::     Mar 10 2008, 09:20 (UTC+0)

Rovné, okres Svidník: Táto ateliérová fotografia pochádza zo začiatku štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva Rusínku z Rovného so svojimi dcérami. V súvislosti s príchodom Rusínov na územie súčasného Slovenska sa často hovorí o valaskej kolonizácii, ale tento pojem si mnohí ľudia vysvetľujú rôzne. Preto uvádzame fakty na pravú mieru.

čítať ďalej...
čitateľov: 6917   

Vyšný Medzev: Poľnohospodárstvo

@ :: Historické foto ::     Mar 10 2008, 09:20 (UTC+0)

-

Vyšný Medzev, okres Košice-okolie: Tieto fotografie pochádzajú z dvadsiatych rokov 20. storočia a zachytávajú výjavy z poľnohospodárskeho života v obci. Na prvej fotke vidíme typický gazdovský dvor. Na druhej je prvá mláťačka na obilie, ktorá bola vo Vyšnom Medzeve. Fungovala na parný pohon. Vieme presne, kedy snímok mláťačky vznikol. Bolo to v roku 1923.

čítať ďalej...
čitateľov: 3997   

Medzev: Hámorníctvo v dátach

@ :: Historické foto ::     Mar 10 2008, 09:20 (UTC+0)

Medzev, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza zo šesťdesiatych rokov 20. storočia a jej autorom je pán Valter Bistika. Zachytáva prácu kováča v hámri pri výrobe motyky.

čítať ďalej...
čitateľov: 3871   

Rovné: Ondavská vrchovina

@ :: Historické foto ::     Mar 10 2008, 09:20 (UTC+0)

Rovné, okres Svidník: Táto fotografia pochádza zo štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva okolie obce Rovné. Obyvatelia tejto dediny sa dlhodobo zaoberali najmä pastierstvom a lesným hospodárstvom, i keď v tomto prípade sa potomkovia valaských Rusínov venovali v novších dejinách aj obrábaniu pôdy.

čítať ďalej...
čitateľov: 2589   

Kojšov: Obradové kroje

@ :: Historické foto ::     Mar 10 2008, 09:20 (UTC+0)

Kojšov, okres Gelnica: Táto historická fotografia vznikla v čase počiatkov I. Československej republiky. Vidíme na nej tri ženy z Kojšova v obradových krojoch. Ateliérový snímok bol vyhotovený v Gelnici a ako si môžete všimnúť v dolnej časti, poznáme aj meno fotografa, ktorým bol Julius Friedmann. Poznáme aj mená vyobrazených žien. Slečny Gollenová, Lešková a Molčaková si nechali urobiť spoločnú podobizeň na pamiatku. Všetky tri slúžili v Prešove.

čítať ďalej...
čitateľov: 3651   

Rozhanovce: Dievky na vydaj

@ :: Historické foto ::     Mar 10 2008, 09:19 (UTC+0)

-

Rozhanovce, okres Košice – okolie: Prvá z historických fotografií pochádza zo štyridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej rodinu s dvoma dievčatami na vydaj. Na prvý pohľad to poznať podľa toho, že ešte nenosia čepiec ani šatku, vydatá žena sa nesmela s odkrytou hlavou ukazovať na verejnosti. To v danom čase platilo ešte vo väčšine obcí na východe Slovenska. Druhá fotografia pochádza už z päťdesiatych rokov 20. storočia a zobrazuje tri miestne krásavice v najlepšom veku.

čítať ďalej...
čitateľov: 3317   

Rozhanovce: Rodina a deti

@ :: Historické foto ::     Mar 05 2008, 16:11 (UTC+0)

-

Rozhanovce, okres Košice – okolie: Tieto historické fotografie vznikli v prvej polovici štyridsiatych rokov 20. storočia. Na prvej z nich vidíme matku s dcérou v typickom vidieckom oblečení, na druhej malé dievča. Obe tieto fotografie sú ateliérové, žiaľ, dnes už nevieme, v ktorom ateliéri. V Košiciach isto nie, pretože mesto sa v tom čase stalo súčasťou Horthyovského Maďarska a Rozhanovce ostala ako obec v I. Slovenskom štáte. Hlavným krajským mestom východoslovenského regiónu vtedy boli Michalovce.

čítať ďalej...
čitateľov: 3038   

Rozhanovce: Rodina oblečená „na šveto“

@ :: Historické foto ::     Mar 05 2008, 16:10 (UTC+0)

Rozhanovce, okres Košice – okolie: Táto historická fotografia pochádza z roku 1923 a vidíme na nej rodinu v slávnostnom oblečení. Záber vznikol v čase, keď muži ešte nosili prevažne konopné a doma vyrobené nohavice, ale už len ako pracovné oblečenie. Svoju cestu do ich šatníka si našiel oblek.

čítať ďalej...
čitateľov: 3221   

Rozhanovce: Klobúky

@ :: Historické foto ::     Mar 02 2008, 17:54 (UTC+0)

Rozhanovce, okres Košice – okolie: Táto historická fotografia vznikla v čase I. Slovenského štátu v roku 1941. Vidíme na nej rodinu s chlapcom, ktorý má deväť rokov. Napriek tomu, že je to ešte dieťa, má rovnako ako jeho otec na hlave klobúk. Klobúky v tom čase totiž neboli len výsadou dospelých, ale v Rozhanovciach ich nosili aj chlapci v školskom veku. Klobúk, rozhanovsky „kalap“, mohol byť slávnostný „parádny“, ktorý bol zvyčajne zdobený pierkom a špendlíkom pripomínajúcim skôr odznak. Ten tu volali „gomboška“ alebo aj „pina“. Okrem toho mali muži a chlapci aj klobúky na bežné denné nosenie. Kupovali ich v Košiciach.

čítať ďalej...
čitateľov: 3426   

Rozhanovce: Škola

@ :: Historické foto ::     Mar 02 2008, 17:51 (UTC+0)

Rozhanovce, okres Košice – okolie: Táto historická fotografia vznikla v školskom roku 1952/1953 a vidíme na nej žiakov základnej školy v obci s učiteľmi. Pozornosti neuniknú červené pionierske šatky, ktoré má väčšina detí uviazané okolo krkov. Boli to časy, v ktorých v obciach oproti sebe stálo stáročia pretrvávajúce náboženské cítenia a nová ideológia, šírená v najmladšej generácii práve prostredníctvom pionierskej organizácie.

čítať ďalej...
čitateľov: 3234   

Kojšov: Pôvodná drevenica

@ :: Historické foto ::     Feb 29 2008, 07:22 (UTC+0)

Kojšov, okres Gelnica: Táto historická fotografia vznikla niekedy koncom II. svetovej vojny a vidíme na nej typickú drevenicu, v akých bývala väčšina Kojšovčanov. Do dnešných čias sa zachovala iba jedna, ktorá stojí v blízkosti dedinského štadiónu.

čítať ďalej...
čitateľov: 3610   

Kojšov: Fašiangy

@ :: Historické foto ::     Feb 28 2008, 13:50 (UTC+0)

Kojšov, okres Gelnica: Táto historická fotografia vznikla ešte v čase pred II. svetovou vojnou za I. Slovenskej republiky. Vidíme na nej skupinu mužov, ktorí sa rozhodli osláviť fašiangy. V Kojšove sa fašiangové slávnosti neodohrávali v maskách, ale i tak mali svoje vlastné špecifiká.

čítať ďalej...
čitateľov: 3297   

Kojšov: Pohľadnica z čias Rakúsko-Uhorska

@ :: Historické foto ::     Feb 27 2008, 11:30 (UTC+0)

Kojšov, okres Gelnica: Táto historická pohľadnica vznikla niekedy v rokoch 1911 až 1912, teda ešte pred vznikom I. ČSR. Vidíme na nej pohľad na obec v jej pôvodnej podobe, teda aj časti, ktoré krátko po je vzniku vyhoreli. Ide o lokalitu „Okolo bujane“.

čítať ďalej...
čitateľov: 3253   

Kojšov: Lesní robotníci a furmani

@ :: Historické foto ::     Feb 25 2008, 14:40 (UTC+0)

Kojšov, okres Gelnica: Táto fotografia pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva lesných robotníkov a furmanov z obce Kojšov. Vznikla na píle, ktorá mala názov podľa svojho majiteľa „U Rajtera“ a nachádzala sa medzi Gelnicou a Máriou Hutou.

čítať ďalej...
čitateľov: 3154   

Kojšov: Obyvatelia z I. ČSR

@ :: Historické foto ::     Feb 25 2008, 13:54 (UTC+0)

Kojšov, okres Gelnica: Tento záber vznikol niekedy v rokoch 1935 až 1938 a vidíme na ňom štyroch obyvateľov obce Kojšov, ktorí sa vybrali do Gelnice, aby si vo fotoateliéri nechali urobiť spoločné foto na pamiatku.

čítať ďalej...
čitateľov: 3180   

Kojšov: Na Kojšovskej holi

@ :: Historické foto ::     Feb 25 2008, 13:10 (UTC+0)

Kojšov, okres Gelnica: Táto fotografia vznikla niekedy v rokoch 1935 až 1940 a zachytáva typický výjav na svahoch Kojšovskej hole. Salaš, miestnymi obyvateľmi jednoducho volaný šopa, slúžil na prespávanie pre pastierov jalovíc. Pásavali sa tu stáda mladých kraviek z celej dediny. V popredí môžeme vidieť ešte vidieť jednu menšiu podlhovastú kamennú budovu, kde bolo možné ustajniť kone.

čítať ďalej...
čitateľov: 3813   

Rozhanovce: Posledný dom so slamenou strechou

@ :: Historické foto ::     Feb 20 2008, 21:55 (UTC+0)

Rozhanovce, okres Košice – okolie: Táto fotografia pochádza zo šesťdesiatych rokov 20. storočia a vedľa novostavby zachytáva posledný obytný dom so slamenou strechou v Rozhanovciach.

čítať ďalej...
čitateľov: 2947   

Rozhanovce: Dievčatá v slávnostnom oblečení

@ :: Historické foto ::     Feb 20 2008, 16:57 (UTC+0)

Rozhanovce, okres Košice – okolie: Prvá z historických fotografií pochádza z roku 1939 a zachytáva dve sestry v sviatočnom oblečení. V týchto rokoch sa šilo predovšetkým z doma utkaných látok, avšak na slávnostné ošatenie sa už kupovalo tzv. anjelské plátno, ktoré svojim leskom malo pripomínať brokát. V miestnom nárečí sa takéto slávnostné šatôčky označovali ako viganka.

čítať ďalej...
čitateľov: 3641   

Rozhanovce: Svadobný pár

@ :: Historické foto ::     Feb 20 2008, 14:01 (UTC+0)

Rozhanovce, okres Košice – okolie: Táto historická fotografia z roku 1929 zachytáva svadobný pár z Rozhanoviec. Fotka vznikla v ateliéri v Košiciach. Zobrazený pár nepatril medzi tých najbohatších obyvateľov obce. Podľa výpovede majiteľky fotografie, na ktorej sú jej rodičia, to bola „čistá chudobina, len robotníci, co nemali ničeho“.

čítať ďalej...
čitateľov: 4275   

Vyšný Medzev: Pohľadnica zo začiatku 20. storočia

@ :: Historické foto ::     Jan 05 2008, 10:39 (UTC+0)

Vyšný Medzev, okres Košice-okolie: Táto pohľadnica Vyšného Medzeva bola údajne vyhotovená v roku 1910. Pod fotografiou hlavnej ulice má trojjazyčný názov obce – v slovenčine, v maďarčine a v nemčine. Napriek informáciám, ktoré sme k pohľadnici dostali od miestnych obyvateľov, predpokladáme, že bola vydaná až po vzniku ČSR, teda po 18. októbri 1918. Obec obývali prevažne nemeckí „mantáci“, tiež Slováci a čiastočne Maďari. V čase Rakúsko - Uhorska by sa tam dostal slovenský názov asi ťažko.

čítať ďalej...
čitateľov: 3967   

Vyšný Medzev: Baníci

@ :: Historické foto ::     Jan 05 2008, 09:24 (UTC+0)

Vyšný Medzev, okres Košice-okolie: Táto fotografia bola vyhotovená v päťdesiatych rokoch 20. storočia a dnes je už len spomienkou na časy, keď bol Vyšný Medzev aj s okolitými obcami známy svojim baníctvom.

Dediny baníctva sú známe od čias kráľa Bela IV., ktorý jasovskému prepošstvu v roku 1255 udelil výsadné banské práva. Takto vznikol Medzev, ale aj rozvoj baníctva v obciach Jasov, Rudník, Poproč, Štós a Zlatá Idka. čítať ďalej...
čitateľov: 4526   

Vyšný Medzev: Založenie pobočky spolku Betliar

@ :: Historické foto ::     Jan 05 2008, 07:55 (UTC+0)

Vyšný Medzev, okres Košice-okolie: Táto fotografia bola vyhotovená okolo roku 1937 a zachytáva zakladajúcich členov pohrebného poisťovacieho spolku Betliar vo Vyšnom Medzeve.

čítať ďalej...
čitateľov: 3220   

Vyšný Medzev: Dom s lámanou strechou

@ :: Historické foto ::     Jan 05 2008, 06:23 (UTC+0)

Vyšný Medzev, okres Košice-okolie: Táto fotografia bola vyhotovená okolo roku 1930 a zachytáva „mantácky“ dom charakteristický skôr pre 19. storočie. Konkrétne budova, ktorú vidieť na fotke, bola postavená v roku 1800.

čítať ďalej...
čitateľov: 3069   

Vyšný Medzev: Hlinkova garda

@ :: Historické foto ::     Jan 05 2008, 05:46 (UTC+0)

.

Vyšný Medzev, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z čias I. Slovenského štátu a zachytáva členov Hlinkovej gardy o Vyšnom Medzeve. Druhá fotografia zachytáva členov Hlinkovej mládeže z rovnakej obce.

čítať ďalej...
čitateľov: 3753   

Rovné: Mladomanželia

@ :: Historické foto ::     Dec 27 2007, 14:09 (UTC+0)

Rovné, okres Svidník: Táto fotografia pochádza z roku 1946 a vidíme na nej mladomanželov. Žena má na hlave čepiec, čo znamená, že už je po svadobnom obrade aj po rituáli zvanom čepčenie. Od toho času bolo pre vydatú ženu neprípustné, aby sa ukazovala na verejnosti s rozpustenými vlasmi, alebo s nepokrytou hlavou. Pokiaľ nemala čepiec, musela nosiť aspoň šatku. Cesta do kostola teda bola tá posledná, kedy mohla dať na obdiv svoj dievčenský účes. V prípade, že sa vydávala, pretože „sa prespala“, už nemohla ani to, ale aby ju kňaz oddal, musela kráčať v sprievode so zviazanými vlasmi.

Tmavú vyšívanú zásteru, ktorú má žena na sebe, si tiež navliekla až po svadobnom obrade. Nevesty totiž bývali oblečené v čisto bielych krojoch, na ktorých bývali síce boli aj bohaté výšivky, ale vyšité bielou niťou. Muž, pokiaľ mal na to, aby si kúpil konfekčné oblečenie, bol na svadbe odetý v „ancugu“, čiže v obleku.

čítať ďalej...
čitateľov: 4200   

Medzev: Posvätenie zvona

@ :: Historické foto ::     Dec 27 2007, 13:18 (UTC+0)

Medzev, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla koncom šesťdesiatych rokov, keď sa v Medzeve pre Kostol Narodenia Panny Márie svätil nový zvon. Z troch zvonov, ktoré sa v kostolnej veži nachádzajú, je tento najmenší a prináleží mu smutná funkcia. Je to tzv. umieračik, ktorým sa verejnosti oznamuje, keď niekto zomrel. Dlho tu pretrvával zvyk, že ak zomrelo dieťa, umieračik zazvonil šesťdesiat krát. Ak zomrela žena, zazvonil šesťdesiat krát, potom mal krátku prestávku a opäť odbil šesťdesiat úderov. Keď zomrel muž, umieračik bil tri krát po šesťdesiat úderov s dvoma prestávkami.

čítať ďalej...
čitateľov: 4372   

Rovné: Rómski hudobníci

@ :: Historické foto ::     Dec 27 2007, 12:23 (UTC+0)

Rovné, okres Svidník: Táto fotografia pochádza z prelomu päťdesiatych a šesťdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva rómskych hudobníkov z obce Rovné. V tom čase boli rómske kapely skoro v každej dedine, ale nie všetky boli rovnako kvalitné. Tie najlepšie mávali toľko ponúk na hranie, že sa tým dobre uživili. Ich členovia časom začali tvoriť akúsi vyššiu triedu v rómskom etniku. Zánik väčšiny rómskych kapiel nastúpil až koncom šesťdesiatych a začiatkom sedemdesiatych rokov, keď sa už nekonalo toľko dedinských tancovačiek ako kedysi a aj na dedinách začali ľudia dávať prednosť reprodukovanej hudbe, ktorá ponúkala aj svetové šlágre moderného popu.

čítať ďalej...
čitateľov: 3660   

Rovné: Rodinná fotografia

@ :: Historické foto ::     Dec 26 2007, 11:04 (UTC+0)

Rovné, okres Svidník: Táto historická fotografia bola vyhotovená v roku 1934 a zachytáva rodinu s dieťaťom. Tu vidíme typické oblečenie obyvateľov Rovného, i keď v prípade muža toto tvrdenie vyvoláva určité pochybnosti. Zatiaľ čo na vrchu má bielu košeľu, kravatu a sako, jeho nohavice a čižmy sú typickou ukážkou vtedajšieho kroja. To iba potvrdzuje, že určitá hrdosť na kroje sa začala rodiť vlastne až po ich zániku, respektíve v časoch, kedy bolo konfekčné oblečenie bežne dostupné a ľudia prestali vyrábať domáce plátno. V tridsiatych rokoch na vidieku boli ľudia skôr hrdí na to, keď mohli nosiť zakúpené oblečenie, pretože tým ukázali, že na to majú.

Všimnite si tiež, čo drží muž vo svojej ľavici. V danom období to bolo takmer pravidlo, že si muž si pri fotení vzal cigaretu. Fajčenie bolo v móde a o jeho zhubných následkoch sa nevedelo takmer nič. Povedané súčasným slengom, muž chcel ukázať, že je „in“.

čítať ďalej...
čitateľov: 3441   

Medzev: Koniec hámorníctva

@ :: Historické foto ::     Dec 26 2007, 10:19 (UTC+0)

,

Medzev, okres Košice-okolie: Tieto fotografie zachytávajú hámre v časoch, kedy už nadobro prestávali byť funkčné. Prvá fotografia pochádza zo sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva stav poškodenia hámru, ktorý mal štyri hriadele, teda kováči – hámorníci v ňom pracovali pri štyroch ťažkých chvostových kladivách na štyroch ohniskách. Druhá fotografia pochádza zo šesťdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva jeden miestnych z hámrov.

čítať ďalej...
čitateľov: 3662   

Rovné: Svadba

@ :: Historické foto ::     Dec 26 2007, 09:25 (UTC+0)

Rovné, okres Svidník: Táto historická fotografia bola vyhotovená okolo roku 1959 a zachytáva svadobčanov. Nevesta je oblečená v bielom, ženích stojí po jej ľavici.

Svadba v obci Rovné mala svoje pravidlá. Predstava o veľkých oslavách, ktorých sa zúčastnila celá dedina, je mylná – respektíve, nebolo tomu tak aspoň v štyridsiatych a päťdesiatych rokoch 20. storočia. Vtedy sa hostiny zúčastnilo najviac tak do päťdesiat ľudí. Oslavy spojené s tancovačkou sa konali vždy u nevesty. Najskôr sa starosta svadby (muž, ktorý odpytoval a viedol svadobné ceremoniály) stretol s družbami u ženícha, až potom išiel spoločný sprievod do domu nevesty. Všetky náklady spojené so svadobnou hostinou hradila rodina nevesty.

čítať ďalej...
čitateľov: 3174   

Rovné: Rusínka

@ :: Historické foto ::     Dec 23 2007, 12:57 (UTC+0)

Rovné, okres Svidník: Táto historická ateliérová fotografia pochádza z roku 1946 a vidíme na nej obyvateľku obce Rovné v ženskom rusínskom kroji. Ako sme už uviedli, Rusíni osídlili najmä severovýchod, pričom vrcholné obdobie ich príchodu bolo 15. až 17. storočie. Malý lexikón ľudovej kultúry Slovenska (Mapa Slovakia, 2003) však uvádza, že ich príchod začal už v 11. storočí. V latinčine boli označovaní ako Ruthéni.

Prevažnú časť osídľujúceho obyvateľstva tvorili poddaní, ktorí sa hlásili k pravoslávnemu náboženstvu. Neskôr veľká časť z nich prešla ku gréckokatolíkom. Pri jednej i druhej viere je pre nich dominantný tzv. juliánsky kalendár. Teda zatiaľ čo väčšina populácie na Slovensku oslavuje vianočné sviatky podľa tzv. gregoriánskeho kalendára 24. až 26. decembra, Rusíni majú Vianoce 6. až 8. januára.

čítať ďalej...
čitateľov: 3835   

Medzev: Kostol a básnik Peter Gallus

@ :: Historické foto ::     Dec 23 2007, 12:57 (UTC+0)

Medzev, okres Košice-okolie: Tento historický fotografický záber pochádza z päťdesiatych rokov 20. storočia a nachádza sa na ňom kostol Narodenia Panny Márie, ktorý stojí uprostred Medzeva. Ku kostolu sa viaže stará povesť, ktorú vo svojej básni spracoval medzevský básnik Ján Gallus (1862 – 1927). Báseň napísal v nemčine a pre L.S. Pravé orechové ju preložil pán Valter Bistika, ktorý je zároveň autorom uverejnenej fotografie.

Peter Gallus po sebe zanechal oveľa väčšie tvorivé dedičstvo, spracoval aj povesti o zbojníkoch, či také, ktoré sa viažu k jednotlivým miestam. Časť jeho práce už bola uverejnená nemeckými vydavateľmi, pretože ako medzevský „manták“ písal vo svojej materčine. V Medzeve však môžeme nájsť aj také diela, ktoré doposiaľ neboli uverejnené, a to nehovoríme, že doposiaľ neboli preložené a prebásnené do slovenčiny. Bola by škoda, ak by sa tieto básne časom niekde „stratili“ a neušlo sa im publikovania. Bola by to škoda nielen pre nemeckú menšinu, ale pre Slovensko vôbec.

-sl-***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu „Zachráňme staré príbehy, aby sme nestratili svoju identitu“, ktorý podporila Stredoeurópska nadácia a spoločnosť Slovnaft, a.s., člen Skupiny MOL.

Rovné: Matka s dcérou

@ :: Historické foto ::     Dec 23 2007, 12:57 (UTC+0)

Rovné, okres Svidník: Táto historická fotografia pochádza pravdepodobne z roku 1934 a vidíme na nej matku s dcérou. Obe sú oblečené v typických ženských rusínskych krojoch, čo je v prípade dievčaťa dosť neobvyklé. Detský šatník, najmä v prvých rokoch života, nebýval taký pestrý a vyšívaný ako mali dospelí. Možno teda predpokladať, že ide o rodinu, ktorá netrela úplnú biedu.

Rusíni začal osídľovať severné Slovensko na základe tzv. valaského práva a na najväčšie osídlenie došlo v rozmedzí 15. až 17. storočia. Často to boli viac pastieri ako roľníci a veľmi blízka im bola práva s drevom. Preto aj dnes možno osady s rusínskym obyvateľstvo nájsť najmä v podhorských a horských oblastiach.

čítať ďalej...
čitateľov: 3527   

Medzev: Pohľad na mesto v roku 1900

@ :: Historické foto ::     Dec 12 2007, 09:48 (UTC+0)

Medzev, okres Košice-okolie: Tento historický fotografický záber sa nachádza na pohľadnici, ktorá bola odoslaná dňa 30. decembra v roku 1900. Vidíme na nej centrum mesta, ktorému architektonicky dominuje kostol Narodenia Panny Márie.

čítať ďalej...
čitateľov: 3683   

Medzev: Vidiecke domy mesta

@ :: Historické foto ::     Dec 12 2007, 08:16 (UTC+0)

.

Medzev, okres Košice-okolie: Tieto historické fotografie pochádzajú z päťdesiatych rokov 20. storočia a vyhotovil ich pán Valter Bistika. Tu je snehu pomenej, ale často ho vraj bývalo toľko, že zakryl aj okná domov. Na fotografiách vidíme typické domy bočných ulíc. Medzev je mesto, ale domy mimo hlavnej ulice v tých časoch vychádzali viac z vidieckej architektúry. Ako to však bývalo zvykom, každá komunita mala svoje špecifiká.

čítať ďalej...
čitateľov: 4211   

Medzev: Hámor a tajch

@ :: Historické foto ::     Dec 12 2007, 07:37 (UTC+0)

Medzev, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z päťdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva jeden z typických hámrov s jazierkom, ktoré sa nazýva tajch. V roku 1896 sa okolo Medzeva nachádzalo až 109 hámrov, v ktorých kováči využívali 198 ohnísk.

Systém práce v hámri spočíval v poháňaní kolesa vodným prúdom a pohyb sa prenášal cez prevody na veľké kladivo, ktoré v pravidelných intervaloch veľmi silno udieralo na spracovávaný kov. Prísun vody zabezpečovali spomínané jazierka – umelé zdrže vody, zvané tajchy. Hámor pritom mohol mať jedno, dve, ale aj štyri kolesá, z ktorých každé poháňalo mechanizmus jedného kladiva. Takéto kladivo tu nazývali chvostové a bolo vyrobené z tej najtvrdšej ocele.

čítať ďalej...
čitateľov: 4422   

Medzev: Pohľad na kostol Narodenia Panny Márie

@ :: Historické foto ::     Dec 11 2007, 09:12 (UTC+0)

Medzev, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla koncom päťdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva dominantu mesta – rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie. V priebehu 13. a 14. storočia bol už takmer v každej priemerne veľkej dedine kostol, teda aj fara a k nej prislúchajúci kňaz. Najstarším informačným prameňom, ktorý sa nachádza v Biskupskom archíve v Košiciach, je "Conscriptio Ecclesarium tam Catholicarum quam earum quas Acatholici in Comitatu Abauvjariensi tenebant" a pochádza z roku 1696. V tomto súpise sú zoradené mená farností a ich príslušnosť ku katolíckej alebo reformovanej cirkvi. Nachádzajú sa tam napríklad farnosti v Bysteri, Krásnej nad Hornádom (zaniknutý kostol sv. Jakuba), Šebastovciach, Nižnej Hutke (zaniknutý kostol), v Nižnom Klátove, vo Vyšnom Čaji, Nižnej Myšli, ale aj vo Vyšnom a Nižnom Medzeve.

čítať ďalej...
čitateľov: 4099   

Medzev: Pohľadnica z roku 1899

@ :: Historické foto ::     Dec 11 2007, 08:36 (UTC+0)

Medzev, okres Košice-okolie: Táto historická pohľadnica pochádza z konca 19. storočia, odoslaná bola presne 4. septembra 1899, teda v rovnaký deň a mesiac, ako pohľadnica, o ktorej sme už písali. V 19. storočí, konkrétne dňa 31. 10. 1857, stálo v Nižnom Medzeve (dnes Medzev) 131 domov.
čítať ďalej...
čitateľov: 3246   

Medzev: Pohľadnica z roku 1898

@ :: Historické foto ::     Dec 11 2007, 08:04 (UTC+0)

Medzev, okres Košice-okolie: Táto historická pohľadnica pochádza z konca 19. storočia, odoslaná bola presne 4. septembra 1898. Z nápisov na pohľadnici sa môžeme dozvedieť ešte viac. Napríklad, že jej autorom je obyvateľ blízke Štósu, ktorý sa menoval Wlaszlovits Gusztav.

V tom čase sa súčasný Medzev menoval Nižný Medzev a bolo to mesto s dobre situovanými obyvateľmi. Vieme, že v roku 1874 tu napríklad vznikla kováčska spoločnosť, ktorá mala 285 členov.

čítať ďalej...
čitateľov: 3721   

Medzev: Počiatky hámorníctva

@ :: Historické foto ::     Dec 11 2007, 07:17 (UTC+0)

Medzev, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z päťdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva jeden z typických hámrov. Boli to v podstate kováčske vyhne, kde kováči pracovali s mohutnými kladivami, ktoré poháňal prúd vody.

Počiatky medzevského hámorníctva spadajú do 14. storočia. Prvý písomný záznam o tomto druhu kováčstva poznáme z 1. mája 1376, keď v Spišskej kapitule podpísal majster Eliáš Teknagel zmluvu, ktorou si prenajal tri miesta pri rieke Bodva na vybudovanie svojich hámrov.

čítať ďalej...
čitateľov: 3312   

Poruba pod Vihorlatom: Zvyky 8. mája

@ :: Historické foto ::     Nov 26 2007, 03:28 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom, okres Michalovce: Táto fotografia pochádza zo začiatku päťdesiatych rokov a zachytáva matku s deťmi na odpustovej slávnosti, ktorá sa v obci každoročne koná 8. mája.

Začiatok päťdesiatych rokov bol pre Porubu v znamení veľkých spoločenských zmien. Bolo už úplne jasné, že dedina bude naďalej jestvovať, i keď ju Nemci počas II. svetovej vojny do základov vypálili. Štát hneď v prvých povojnových rokoch investoval do obce nemalé finančné prostriedky na jej obnovu. Zmeny sa týkali najmä vzťahu ľudí k pôde a statku. Silné tlaky na vznik JRD, strata osobného majetku a zakladanie družstva narušili celými generáciami uznávané životné hodnoty, čo sa prejavilo aj v iných sférach života. čítať ďalej...
čitateľov: 4209   

Poruba pod Vihorlatom: V časoch I. Slovenskej republiky

@ :: Historické foto ::     Nov 21 2007, 06:31 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom; okres Michalovce: Uverejnená fotografia pochádza z čias I. Slovenskej republiky, teda v rozsahu rokov 1939 až 1945. Popri obyvateľoch Poruby sú na nej zachytení aj dvaja slovenskí vojaci. Uvedené obdobie malo v Porube, podobne ako v mnohých iných dedinách a mestách, trpkú príchuť. Tá vznikla spoluprácou Slovenska s fašistickým Nemeckom pri deportáciách židovského obyvateľstva.

čítať ďalej...
čitateľov: 3385   

Poruba pod Vihorlatom: Bosé dievčatá

@ :: Historické foto ::     Nov 21 2007, 05:32 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom; okres Michalovce: Uverejnená fotografia pochádza z konca štyridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej štyri bosé dievčatá. V tom čase to nebolo nič výnimočné, vtedy sa tu ešte chodilo naboso úplne bežne a topánky neboli ľahko dostupné, pre dedinčanov boli drahé.

čítať ďalej...
čitateľov: 3880   

Poruba pod Vihorlatom: Dedina a kone

@ :: Historické foto ::     Nov 21 2007, 03:25 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom; okres Michalovce: Uverejnená fotografia pochádza z päťdesiatych rokov 20. storočia a zobrazuje gazdu s konským záprahom. Kone neodmysliteľne patrili k obci, bez nich žiadna rodina nedokázala obrobiť svoje polia. Naviac, Poruba bola viac lesohospodárska než poľnohospodárska obec, takže sa využívali aj pri ťažbe dreva. Nakoľko sa tu aj pálilo drevené uhlie, konskými povozmi sa prevážalo zvyčajne do Michaloviec, odkiaľ ho miestni židovskí obchodníci expedovali vlakmi až do Švajčiarska. Samozrejme, takýto export skončil v roku 1942 židovskými deportáciami.
čítať ďalej...
čitateľov: 3865   

Rakovec nad Ondavou: Príprava nevesty a jej odpytovanie

@ :: Historické foto ::     Nov 20 2007, 04:01 (UTC+0)

Rakovec nad Ondavou; okres Michalovce: Táto fotografia bola vyhotovená v sedemdesiatych rokoch 20. storočia, a i keď nie je najstaršia, pekne zachtáva pódiovú prezentáciu starých svadobných zvykov. Vznikla na vystúpení folklórnej skupiny Rakovčan.

čítať ďalej...
čitateľov: 5667   

Pozdišovce: Mlyn z 19. storočia

@ :: Historické foto ::     Nov 20 2007, 02:44 (UTC+0)

Pozdišovce; okres Michalovce: Táto historická fotografia zachytáva technické zariadenie mlyna, ktorý bol postavený v prvej polovici 19. storočia. Pracoval na parný pohon a bol súčasťou hospodárskeho areálu, v ktorom sa v danom čase nachádzali aj liehovar a píla. V časoch jeho vzniku boli Pozdišovce rozvinutá obec, ktorá svojimi hospodárskymi aktivitami vysoko prevyšovala ostatné dediny. I keď značnú časť obyvateľstva tvorili hrnčiari, bolo tu aj dostatok gazdovských rodín, nehovoriac ešte o poľnohospodárskych majetkoch, ktoré vlastnila šľachta. V 19. storočí boli dokonca v Pozdišovciach tri mlyny, ktoré spracovávali úrodu z celého okolia.

čítať ďalej...
čitateľov: 4072   

Pozdišovce: Žena s džbánmi

@ :: Historické foto ::     Nov 19 2007, 04:57 (UTC+0)

Pozdišovce; okres Michalovce: Táto historická fotografia vznikla niekedy na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia. Vzhľadom na vtedajšiu celospoločenskú zmenu, ktorá nastolila nový politický systém, aj dedina Pozdišovce prešla veľkou pemenou. Odstránili sa rozdiely, ktoré tu pretrvávali celé storočia. Obec bola totiž vždy viac-menej rozdelená na dve až tri spoločenské vrstvy.

čítať ďalej...
čitateľov: 3609   

Poruba pod Vihorlatom: Národná škola

@ :: Historické foto ::     Nov 07 2007, 13:34 (UTC+0)

1

Poruba pod Vihorlatom; okres Michalovce: Tieto fotografie pochádzajú z päťdesiatych rokov 20. storočia, pričom prvá z nich presne z roku 1957. Práve na nej je zachytená dnes už nejestvujúca drevená budova, ktorá slúžila na školské účely. Vľavo si môžete všimnúť tabuľu s nápisom Národná škola. Budova bola postavená po II. svetovej vojne, keďže obec bola v roku 1944 celkom vypálená.

čítať ďalej...
čitateľov: 3790   

Poruba pod Vihorlatom: Hospodárske budovy na statkoch

@ :: Historické foto ::     Nov 07 2007, 06:39 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom; okres Michalovce: Táto fotografia bola vyhotovená v štyridsiatych rokoch 20. storočia, tesne po II. svetovej vojne. Vidíme na nej manželský pár a v pozadí novú stodolu. Ako sme už písali, koncom II. svetovej vojny fašistické vojská vypálili celú Porubu. Preto si ľudia museli skoro všetko budovať nanovo.

čítať ďalej...
čitateľov: 4723   

Rakovec nad Ondavou: Prvé sväté prijímanie

@ :: Historické foto ::     Nov 07 2007, 05:25 (UTC+0)

Rakovec nad Ondavou; okres Michalovce: Uverejnená fotografia pochádza z roku 1940 a zachytáva deti, ktoré sa zúčastnili prvého svätého prijímania. Nachádzala sa tu (a nachádza) grécko-katolícka komunita, ku ktorej sa hlásili skoro všetky rodiny. Na prvé sväté prijímanie išli chlapci a dievčatá vo veku osem až deväť rokov. Keďže fotografia zachytáva deti v tomto veku, môžeme si predstaviť, koľko ich bolo v obci celkovo. V tých časoch vždy oveľa viac ako dospelých.

čítať ďalej...
čitateľov: 3455   

Rakovec nad Ondavou: Zabíjačka

@ :: Historické foto ::     Nov 07 2007, 04:41 (UTC+0)

Rakovec nad Ondavou; okres Michalovce: Uverejnená fotografia pochádza zo začiatku šesťdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva miestnu zabíjačku. V tom čase nebolo v Rakovci domácnosti, kde by nechovali ošípané. Slovami jednej pamätníčky: „V každej chyži buli dve, tri šviňe“. Dnes je takýto domáci chov menej častý, podľa obyvateľov obce sa to už vraj tak veľmi nevyplatí.

čítať ďalej...
čitateľov: 3044   

Rakovec nad Ondavou: Družstevníctvo

@ :: Historické foto ::     Nov 07 2007, 04:04 (UTC+0)

Rakovec nad Ondavou; okres Michalovce: Uverejnená fotografia pochádza pravdepodobne z roku 1961 a zachytáva ženy pri práci v JRD. O drsných nátlakových akciách pri zakladaní družstva sme už písali. Napriek všetkým neprávostiam sa združstevnením poľnohospodárskych pozemkov situácia upokojila a viac ako sto hektárov pôdy, ale tiež živočíšna výroba, živili väčšinu dediny.

čítať ďalej...
čitateľov: 3000   

Poruba pod Vihorlatom: Vojnou zničená dedina

@ :: Historické foto ::     Oct 24 2007, 10:49 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom; okres Michalovce: Poruba pod Vihorlatom patrí medzi obce, ktoré najviac doplatili na vojnu. V novembri 1944 asi na mesiac de facto zanikla, pretože ju nemecké vojská vypálili. Stalo sa to po tom, čo v auguste 1944 prišli do dediny nemeckí vojaci a rabovali, pričom ľuďom vzali všetko jedlo a strieľali ošípané. Obyvatelia Poruby sa vzbúrili a na vojakov zaútočili so zbraňami. Vtedy sa z lesa vynorili aj partizánske skupiny Jastrib a Borkaňuk. Zo všetkých Nemcov sa útekom zachránili iba traja.

čítať ďalej...
čitateľov: 3942   

Rakovec nad Ondavou: Jasličkári

@ :: Historické foto ::     Oct 24 2007, 04:35 (UTC+0)

Rakovec nad Ondavou; okres Michalovce: Uverejnená fotografia pochádza z roku 1953 a zachytáva jasličkárov, čiže vianočných vinšovníkov. Spolu s troma jasličkármi chodili vinšovať aj dvaja gubaši. Ako gubaš, prípadne ako gubaňu označovali dlhý kožuch z ovčej vlny. Gubaši mali nohavice vypchané slamou, aby vyzerali mohutnejšie.

Jeden z vinšovníkov nosieval palicu, ktorú tu nazývali balta. Ňou búchal na dvere ľudí, ktorým išli vinšovať. Nosil tiež tašku (zemplínsky kanistru), do ktorej dával výslužky. Tie tvorila pálenka, orechy, jablká, slanina, alebo kto čo mal.

čítať ďalej...
čitateľov: 3361   

Poruba pod Vihorlatom: Vojak i poľnohospodár

@ :: Historické foto ::     Oct 24 2007, 03:58 (UTC+0)

1

Poruba pod Vihorlatom; okres Michalovce: Prvé dve z uverejnených fotografií pochádzajú približne z roku 1928. Je na nich obyvateľ Poruby, ktorý v tom čase slúžil v armáde Československej republiky. Odchod na vojenskú službu vtedy znamenal veľkú životnú zmenu, najmä pre miestnych poľnohospodárov a uhliarov, ktorí inak často za celý život sotva opustili dedinu.

čítať ďalej...
čitateľov: 3025   

Rakovec nad Ondavou: Praktiky pri vzniku JRD

@ :: Historické foto ::     Oct 24 2007, 03:35 (UTC+0)

.

Rakovec nad Ondavou; okres Michalovce: Uverejnené fotografie pochádzajú z päťdesiatych rokov 20. storočia a zachytávajú zber slamy po žatve. V Rakovci nad Ondavou, podobne ako v mnohých ďalších obciach, začiatkom päťdesiatych rokov založili JRD, ktoré však bolo menšinové. Nasledujúce roky, v ktorých agitátori nútili poľnohospodárov, aby vstúpili do družstva, boli poznamenané veľkým nátlakom a množstvom násilností.

čítať ďalej...
čitateľov: 3051   

Poruba pod Vihorlatom: Na odpuste

@ :: Historické foto ::     Oct 22 2007, 07:50 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom; okres Michalovce: Uverejnená fotografia pochádza niekedy z prelomu tridsiatych a štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva obyvateľov Poruby pri oddychu počas odpustu. Táto cirkevná slávnosť sa tu koná vždy 8. mája a je zasvätená sv. Markovi – evanjelistovi. Miestni obyvatelia sú odfotení na mieste, ktoré volajú „Na pažiti“, kde sa konávali aj dedinské tancovačky.

čítať ďalej...
čitateľov: 3469   

Rakovec nad Ondavou: Ženy z počiatku 20. storočia

@ :: Historické foto ::     Oct 22 2007, 06:28 (UTC+0)

Rakovec nad Ondavou; okres Michalovce: Uverejnená fotografia pochádza z počiatku 20. storočia a zachytáva dve obyvateľky obce. Fotografovanie bolo v tom čase na dedinách veľmi výnimočné, preto sa naň bolo nutné dobre pripraviť a štylizovať. Mladé dievča drží v rukách kyticu lúčnych kvetov a stará žena Bibliu s ružencom.

Počiatok 20. storočia sa v Rakovci nad Ondavou niesol v znamení rozvoja. I keď z troch kaštieľov, o ktorých poznáme záznam z roku 1851, tu stál už len kaštieľ Sirmajovcov, v roku 1907 tu vybudovali novú školu. Nebola však zďaleka prvá. Pôvodná im však pri požiari v roku 1866 zhorela.

čítať ďalej...
čitateľov: 3604   

Poruba pod Vihorlatom: Folklorista Ján Firda

@ :: Historické foto ::     Oct 22 2007, 03:50 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom; okres Michalovce: Táto fotografia bola vyhotovená v sedemdesiatych rokoch 20. storočia a zachytáva folklórny súbor Porubian na jednom z jeho početných predstavení. V popredí sa nachádza pán Ján Firda, ktorý so súborom tancoval do veku 75 rokov.

čítať ďalej...
čitateľov: 3652   

Poruba pod Vihorlatom: Pohreb so symbolikou svadby

@ :: Historické foto ::     Oct 19 2007, 06:46 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom; okres Michalovce: Táto fotografia bola vyhotovená v roku 1943 a zachytáva deti na pohrebe svojich rovesníkov. Keď zosnulo dievča alebo chlapec, prípadne aj dospelí, ale ešte skôr ako stihli vstúpiť do manželstva, pohreb mal svojrázny obrad, ktorý v mnohom pripomínal svadbu.

čítať ďalej...
čitateľov: 3619   

Rakovec nad Ondavou: Povery o urieknutí dieťaťa

@ :: Historické foto ::     Oct 19 2007, 06:09 (UTC+0)

Rakovec nad Ondavou; okres Michalovce: Táto fotografia bola vyhotovená v roku 1959 a zachytáva ženu s novorodencom. Narodenie dieťaťa na Zemplíne sprevádzalo množstvo rituálov; o niektorých sme už písali. Teraz sa sústredíme na tie, ktoré súviseli s ochranou pred urieknutím, čiže pobosorovaním.

Dieťa bolo údajne od narodenia do krstu nechránené vyššou mocou a mohlo sa ľahko stať obeťou zlých síl. Aj preto až do krstu spala matka pri dieťati s nožom pri posteli. Matka v tom čase neopúšťala dom, alebo aspoň jeho dvor. To však skôr súviselo s tým, že kým dieťa nebolo pokrstené, nemala medzi ostatnými bohabojnými dedinčanmi čo hľadať. Až do krstu dieťaťu obliekali košieľku opačne, čomu pripisovali tiež ochranný význam.

Bábätku sa v Rakovci okolo zápästia uväzovala červená niť, aby nebolo urieknuté, alebo inak – aby mu nezišlo z očí. čítať ďalej...
čitateľov: 4043   

Poruba pod Vihorlatom: Obleková móda ako vplyv židovskej obce

@ :: Historické foto ::     Oct 19 2007, 05:40 (UTC+0)

.

Poruba pod Vihorlatom: Tieto fotografie pochádzajú zo začiatku štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytávajú chlapov pri oddychu v čase dedinskej slávnosti. Muži sa vyobliekali do slávnostných oblekov.

Oblek v tom čase už patril k akejsi požadovanej výbave každého dospelého chlapa. Vo všedný deň ho nosili len najbohatší gazdovia a príslušníci miestnej židovskej komunity. Ostatní chodili v drelichových nohaviciach z domáceho konopného plátna a zvyčajne ešte aj v konopnej košeli. Práve v uvedenom čase sa však situácia rýchlo menila a konfekčné oblečenie sa stávalo dostupnejším aj menej majetným. Podľa spomienok pamätníkov to boli práve Židia, ktorí do týchto horno-zemplínskych obcí priniesli „oblekovú kultúru“. čítať ďalej...
čitateľov: 3936   

Pozdišovce: Pred hrnčiarskou pecou

@ :: Historické foto ::     Oct 17 2007, 12:47 (UTC+0)

Pozdišovce: Táto fotografia pochádza zo štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva miestnych hrnčiarov, pričom malá kopulovitá stavba v pozadí je hrnčiarska pec. Takúto pec, vytvorenú z hliny, tu nazývali koch.

Pozdišovce boli k vzniku hrnčiarskeho remesla priam predurčené. V celom chotári sa totiž pod 50 až 70 centimetrov hrubou vrstvou čiernej zeminy nachádza vhodná ílovitá hlina. Hrnce, taniere, vázy, krčahy, poháre a kvetináče, ktoré z nej vyrábali, sa dnes vypaľujú v keramických peciach pri teplote 980 stupňov. Na keramiku a potom nanesie glazúra a vypaľuje sa aj druhý krát. Je teda možné predpokladať, že veľmi vysoká teplota sa vyvinula aj pri vypaľovaní v kochoch.

čítať ďalej...
čitateľov: 3872   

Pozdišovce: Nie hocijaká dedina

@ :: Historické foto ::     Oct 17 2007, 09:20 (UTC+0)

Pozdišovce: Táto historická fotografia pochádza z posledných rokov Rakúsko - Uhorska a bola vyhotovená okolo roku 1915. Vidíme na nej pravdepodobne matku s jej deťmi. Zatiaľ čo ženy sú v typickom vidieckom oblečení, výzor muža viac pripomína mešťana. Pozdišovce naozaj nebola dedina ako každá iná. Okrem toho, že tu sídlil šľachtický rod Sirmajovcov, nachádzali sa tu aj mlyny, pálenica a pôsobilo tu mnoho remeselníkov typických skôr pre mestá.
čítať ďalej...
čitateľov: 3313   

Bracovce: Dobová fotokoláž

@ :: Historické foto ::     Oct 17 2007, 08:43 (UTC+0)

.

Bracovce: Prvá z uverejnených fotografií je dobová fotokoláž, ktorá vznikla v Spojených štátoch amerických. Bolo to dvadsiatych rokoch 20. storočia, keď mnoho ľudí zo Zemplína opúšťalo svoje domovy, aby si zarobili za oceánom. Rovnako to bolo aj v tomto prípade. Muž a žena na fotografii pochádzajú z Bracoviec a sú manželia. Ona sa však nechala odfotiť v Michalovciach a on v USA. Manželka mu poslala fotografiu a na požiadanie mu z nej v Amerike vyrobili túto koláž, kde stoja vedľa seba. Zo súčasného fotografického hľadiska ide o pomerne naivnú tvorbu koláže, pretože muž bol od svojej ženy v skutočnosti vyšší.

čítať ďalej...
čitateľov: 3731   

Pozdišovce: Pri hlinenej „bani“

@ :: Historické foto ::     Oct 17 2007, 08:29 (UTC+0)

Pozdišovce: Táto fotografia vznikla pravdepodobne v štyridsiatych rokoch 20. storočia a bola vyhotovená na západnej strane od Pozdišoviec, kde sa nachádzalo ložisko ílovitej keramickej hliny. Táto sa tu ťažila a toto miesto označovali miestni obyvatelia ako „baňa“.

čítať ďalej...
čitateľov: 3344   

Poruba pod Vihorlatom: Sedem prísloví

@ :: Historické foto ::     Oct 17 2007, 04:24 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom: Táto fotografia pochádza zo sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva členky folklórnej skupiny Porubian v ukážkovom programe nití na domáce plátno. Mnohé práce, a to akéhokoľvek druhu, mali aj svoje tradičné rituály, ku ktorým sa viazali rôzne porekadlá. A nielen k nim. Pán Ján Josay sa v monografii Poruby pod Vihorlatom venuje opisu nielen rozličných rituálov, ale tiež zozbieral niektoré príslovia. Priblížme si aspoň niektoré z nich.

čítať ďalej...
čitateľov: 3908   

Bracovce: Obec okolo roku 1925

@ :: Historické foto ::     Oct 17 2007, 04:22 (UTC+0)

Bracovce:Táto historická fotografia pochádza z roku 1925 a zachytáva matku s dcérou. Ide o ateliérovú fotku profesionálneho fotografa, ktorá bola vyhotovená v Michalovciach. Dcéra bola v tom čase slobodná, čo je možné na prvý pohľad rozlíšiť podľa toho, že ešte nemusela nosiť šatku.V danom čase bola Bracovce typická poľnohospodárska obec, ale nachádzala sa tam napríklad aj výrobňa syra, ktorú vlastnil muž menom Ulrich Gelber.

čítať ďalej...
čitateľov: 3114   

Poruba pod Vihorlatom: Svadba a čepčenie nevesty

@ :: Historické foto ::     Oct 17 2007, 02:49 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom: Táto fotografia pochádza zo sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva členky folklórnej skupiny Porubian v ukážkovom programe porubianskej svadby.

čítať ďalej...
čitateľov: 4125   

Poruba pod Vihorlatom: Kúdeľné izby

@ :: Historické foto ::     Oct 10 2007, 08:46 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom: Táto fotografia pochádza zo sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva pódiovú prezentáciu starých zvykov folklórnou skupinou Porubian. Ženy držia v rukách priadze konope, ktoré zvykli spracovávať spoločne v tzv. kúdeľných izbách.

čítať ďalej...
čitateľov: 3069   

Pozdišovce: Ženský odev v roku 1939

@ :: Historické foto ::     Oct 10 2007, 08:46 (UTC+0)

Pozdišovce: Táto historická fotografia dvoch pozdišovských žien vznikla presne 9. februára 1939. Ich oblečenie dokladá, že obec sa už dlhodobo profilovala skôr ako malé mestečko, alebo aspoň významné hospodárske stredisko, nie ako radová poľnohospodárska obec. Nakoniec, dlhodobo tu žili šľachtici aj veľkopodnikatelia s početným služobníctvom požadovaných manierov, čo malo značný vplyv na celkovú kultúru obce.

Predstava o prelome tridsiatych a štyridsiatych rokov ako o čase, kedy sa ešte všade nosili kroje, nie je presná. Nakoniec, niektoré obce kroje takmer nepoznali ani v skorších časoch. Samozrejme, tento názor nemôžeme rovnako úspešne aplikovať na všetky slovenské regióny. Všeobecne skôr platilo pravidlo, že ak ľudia mali na to, aby si šaty kúpili, alebo aspoň látky, tak to urobili a kroje uložili do truhlíc.
čítať ďalej...
čitateľov: 3778   

Poruba pod Vihorlatom: Krstiny a ich obrad

@ :: Historické foto ::     Oct 10 2007, 08:46 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom: Táto fotografia pochádza zo sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva pódiovú prezentáciu starých zvykov folklórnou skupinou Porubian. V rámci etnografického výskumu v obci členky súboru zachytili, spísali a spracovali aj obrady, ktoré sa viažu na krstiny.

čítať ďalej...
čitateľov: 3374   

Poruba pod Vihorlatom: Lamanky

@ :: Historické foto ::     Oct 10 2007, 06:47 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom: Táto fotografia pochádza zo sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva členky folklórnej skupiny Porubian pri ukážke spracovania konope.

čítať ďalej...
čitateľov: 3450   

Poruba pod Vihorlatom: Výstavba Zemplínskej šíravy

@ :: Historické foto ::     Oct 09 2007, 02:47 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom: Táto fotografia pochádza zo začiatku šesťdesiatych rokov a zachytáva robotníkov z Poruby pod Vihorlatom pri prípravných prácach vodného diela Zemplínska šírava.

Potreba vzniku takého obrovského vodného diela spôsobila skutočnosť, že riečke toky Východoslovenskej nížiny sa pravidelne vylievali z brehov a spôsobovali záplavy v mnohých zemplínskych obciach. Šírava neskôr získala prívlastok „Slovenské more“. Je dlhá 11 kilometrov a široká 3,5 kilometra s vodnou plochou o rozlohe 33 štvorcových kilometrov. Jej priemerná hĺbka je 9,5 metra, pričom najhlbšia voda má 14 metrov. Dielo bolo postavené v rokoch 1961 až 1965.

čítať ďalej...
čitateľov: 5203   

Poruba pod Vihorlatom: Spracovanie konopnej priadze

@ :: Historické foto ::     Oct 09 2007, 02:45 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom: Táto fotografia pochádza zo sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva členky folklórnej skupiny Porubian v ukážkovom programe spracovania konopnej priadze.

Konopná priadza sa omotala okolo tzv. motovidla do motkov. Pretože priadza ešte nemala požadovanú bielu farbu, musela sa vybieliť. Na to sa používali tzv. zvarky. Išlo o sudy, ktoré mali dne malú dieru. čítať ďalej...
čitateľov: 3305   

Poruba pod Vihorlatom: Ženy „na Andreja“

@ :: Historické foto ::     Oct 08 2007, 07:20 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom: Táto fotografia pochádza zo sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva obyvateľky obce na folklórnej slávnosti.

Ženy z Poruby pod Vihorlatom mali jeden zvláštny zvyk, ktorý sa dochoval vďaka etnografickému výskumu a spracovaniu folklórnej skupiny Porubian. Zvyk sa viazal k sviatku „na Andreja“, čiže k 30. novembru.

čítať ďalej...
čitateľov: 3437   

Poruba pod Vihorlatom: Vojak z II. svetovej vojny

@ :: Historické foto ::     Oct 08 2007, 06:59 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom: Táto fotografia pochádza z marca 1945 a je na nej zachytený slovenský vojak, pán Ján Sovšák z Poruby pod Vihorlatom. Fotografia teda vznikla v čase, keď už bola Poruba pod Vihorlatom oslobodená, pretože tu sloboda zavítala už 24. novembra 1944.

Zaujímavé je, že Ján Sovšák bol v marci 1945 z armády na niekoľko dní uvoľnený, aby sa dostavil do rodnej dediny na vlastnú svadbu. Keď vezmeme do úvahy, že v tom čase ešte nemecká armáda nekapitulovala a práve sa nachádzal front aj na území Slovenska, je takáto dovolenka naozaj mimoriadna.

čítať ďalej...
čitateľov: 3264   

Poruba pod Vihorlatom: Porubian

@ :: Historické foto ::     Oct 08 2007, 06:28 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom: Táto fotografia pochádza zo sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva členov folklórnej skupiny Porubian na zájazde pred vystúpením.

Folklórny súbor vznikol už v roku 1972 a hneď od počiatkov si dal za úlohu viac, než len prezentáciu folklóru za účelom pozdvihnutia nálady divákov. Jeho ťažisko spočíva predovšetkým v programoch, ktoré verne prezentujú staré tradície. Tieto programy vznikali na základe etnografického výskumu, keď členovia súboru zisťovali, k akému sviatku sa viazali aké zvyky. Takto vzniklo napríklad pásmo „Jednane pastira, perši výhon“.

čítať ďalej...
čitateľov: 3342   

Herľany: Smutný koniec kúpeľnej éry

@ :: Historické foto ::     Sep 19 2007, 05:07 (UTC+0)

1

Herľany, okres Košice – okolie: Druhá svetová vojna sa stala pre Herlianske kúpele úplnou tragédiou. Najmä počas posledných mesiacov sa tam usídlili Nemci, ktorí si užívali liečbu, nachádzalo sa tam aj stredisko nemeckej nacionalistickej mládeže. Napriek tomu aj v čase vojny sa tam liečilo 150 až 200 hostí ročne. Avšak tesne pred oslobodením obce, keď už začali boje o Dargovský priesmyk, Nemci úplne vyrabovali kúpeľné zariadenia, hosťovské izby i reprezentatívnu reštauráciu. Z kúpeľov ostalo len rumovisko.

čítať ďalej...
čitateľov: 2800   

Herľany: Vila ministerského predsedu Júliusa Andrášiho

@ :: Historické foto ::     Sep 19 2007, 03:35 (UTC+0)

1

Herľany, okres Košice – okolie: Táto fotografia pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a je na nej zachytená dnes už nejestvujúca budova areálu Herlianskych kúpeľov. Bola to súkromná vila Makovica, ktorú si v časoch Rakúsko-Uhorska nechal postaviť vtedajší ministerský predseda Július Andráši (Andrassy). Ako sme už uviedli, Andrášiovský rod bol prvým známym vlastníkom kúpeľov a v roku 1845 prešli kúpele do vlastníctva Rakúsko-Uhorska. Andráši tu mal však svoje výletné sídlo i naďalej.

čítať ďalej...
čitateľov: 3811   

Herľany: Gejzír a jeho história

@ :: Historické foto ::     Sep 19 2007, 02:49 (UTC+0)

19. storočie, vznik gejzíru

Herľany, okres Košice – okolie: Ako sme uviedli, Herlianske kúpele boli známe už v 17. storočí. V počiatkoch ich vzniku tu však žiaden gejzír nebol. Za vlády Jozefa II. v rokoch 1780 – 1790 tu boli postavené kúpeľné budovy, v ktorých sa nachádzalo 112 izieb a mali kapacitu 500 hostí. V liečebných domoch sa nachádzalo 25 kamenných vaní.

Ešte pred vznikom gejzíru slanú zemičitú uhličitú vodu dodávali štyri pramene, ktoré sa volali V záhrade, Pred hostincom, Kysuca a Sloboda. Na také veľké kúpele to bolo málo, preto sa vtedajší ministerský predseda gróf Július Andráši (Andrássy) v roku 1869 rozhodol nechať navŕtať ďalšiu studňu. Touto úlohou poveril inžiniera Vilama Zigmondiho (Zsigmondy).

čítať ďalej...
čitateľov: 5127   

Herľany: Kúpeľná budova

@ :: Historické foto ::     Sep 18 2007, 08:26 (UTC+0)

Herľany, okres Košice – okolie: Herlianske kúpele vo svojej histórii patrili medzi to najlepšie, čo sa na území súčasného Slovenska v minulosti ponúkal0. V čase ich rozkvetu s nimi mohli o prestíž súperiť len Piešťany. Táto fotografia zachytáva hlavnú kúpeľnú budovu v štyridsiatych rokoch 20. storočia, čo starí obyvatelia obce určili podľa menších okien, ktoré v tom čase viedli do miestností s kamennými vaňami, kam sa dovádzala ohriata voda z gejzíru. Keď po II. svetovej vojne kúpele zanikli, okná na budove zväčšili.
čítať ďalej...
čitateľov: 3661   

Herľany: Žandárska stanica a pošta

@ :: Historické foto ::     Sep 14 2007, 17:51 (UTC+0)

1

Herľany, okres Košice – okolie: Prvé dve fotografie na tejto stránke pochádzajú s čias Slovenskej republiky v štyridsiatych rokoch 20. storočia. Na prvej fotografii je okrem iného dnes už neexistujúca budova Herlianskych kúpeľov, v ktorej v tom čase sídlila žandárska stanica a pošta.

čítať ďalej...
čitateľov: 3086   

Herľany: Do Ameriky a z Ameriky

@ :: Historické foto ::     Sep 14 2007, 16:12 (UTC+0)

1

Herľany, okres Košice – okolie: Prvá z fotografií na tejto stránke pochádza z roku 1936 a obyvateľka Herlian sa nechala zvečniť vo fotoateliéri v Košiciach. Napriek poškodeniu časom si môžeme všimnúť, že fotografia je čiastočne farebná. Bola ručne kolorovaná, čo znamená, že alebo priamo vo fotoateliéri, prípadne doma ju niekto domaľoval vodovými farbami. V tých časoch to bol bežný spôsob výroby farebnej fotografie.

Žena z Herlian sa v Košiciach nechala odfotiť, aby mohla poslať fotku svojmu mužovi, ktorý v tých časoch pracoval v Amerike. Vieme to z tvrdení je potomkov, ktorí si toto jej rozprávanie ešte pamätajú.

čítať ďalej...
čitateľov: 3243   

Herľany: Základná škola

@ :: Historické foto ::     Sep 14 2007, 14:55 (UTC+0)

1

Herľany, okres Košice – okolie: Na školskej fotografii z roku 1955 vidíme žiakov základnej školy v Herľanoch. Sú to žiaci prvého až štvrtého ročníka, pretože škola v danom čase poskytovala základné vzdelanie len pre ročníky 1 – 4 a ďalej už museli deti dochádzať do školy do Nižnej Kamenice. Do prvých štyroch ročníkov herlianskej školy pritom chodili okrem detí z Herlian aj deti zo susedných Žíroviec.

čítať ďalej...
čitateľov: 3178   

Herľany: Kúpeľní hostia

@ :: Historické foto ::     Sep 14 2007, 03:16 (UTC+0)

Herľany, okres Košice – okolie: Táto fotografia pochádza z čias I. ČSR a sú na nej zachytení hostia Herlianskych kúpeľov. Budova, pred ktorou sa nachádzajú, je dnes známa ako liečebný dom Dargov. Samozrejme, ako bývalý liečebný dom, pretože kúpele už dnes neslúžia svojmu účelu, ale patria Technickej univerzite.

čítať ďalej...
čitateľov: 4054   

Herľany: Ženy v slávnostnom oblečení

@ :: Historické foto ::     Sep 13 2007, 08:02 (UTC+0)

Herľany, okres Košice – okolie: Táto historická fotografia vznikla v dvadsiatych až tridsiatych rokoch 20. storočia a zachytáva štyri obyvateľky obce Herľany. Dnes už nie je známe, za akých okolností táto fotka vznikla, ale je zrejmé, že išlo o nejakú slávnosť. Vidieť to podľa slávnostného oblečenia žien, naviac, všetky štyri držia v rukách akési vreckovky, alebo ručníky. Je možné, že záber vznikol na nejakej svadbe, alebo počas odpustu, ktorý sa tu koná vždy na Petra a Pavla.

čítať ďalej...
čitateľov: 3345   

Herľany: Poľnohospodárske práce

@ :: Historické foto ::     Sep 13 2007, 07:59 (UTC+0)

Herľany, okres Košice – okolie: Táto fotografia pochádza z päťdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva obyvateľov Herlian pri žatve. V popredí je kosec a na ním dve ženy za ním pracujú ako snopkárky. Ich práca teda spočívala v zvieraní pokoseného obilia a viazaní do menších snopov. Na zväzovanie používali už pripravené suché steblá raže, ktoré volali povreslo.
čítať ďalej...
čitateľov: 3001   

Ladomirová: O cigánskej muzike

@ :: Historické foto ::     Sep 09 2007, 18:05 (UTC+0)

Ladomirováokres Svidník: Táto fotografia bola z Ladomirovej pochádza z päťdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva rómsku kapelu počas hrania. Vidíme typické zloženie – primáš, druhé husle, ktoré často hrali kontru, vilou, kontrabas a cimbal. Tieto kapely boli známe tým, že nikdy nezahrali jednu vec dva razy rovnako. Po desaťročiach, keď na obdobie rozkvetu rómskeho muzicírovania spomína pán Peter Džurban, označuje tento spôsob hrania ako tvorivú improvizáciu.

čítať ďalej...
čitateľov: 3114   

Ladomirová: Cimbal versus harmonika

@ :: Historické foto ::     Sep 09 2007, 18:01 (UTC+0)

Ladomirováokres Svidník: Táto fotografia zobrazuje hudobníkovej z Ladomirovej a okolia zachytáva prezentáciu ľudovej hudby typickú pre šesťdesiate a sedemdesiate roky 20. storočia. V tom čase sa v kultúrnych inštitúciách prezentoval folklór formou, ktorá sa často vzďaľovala pôvodným kultúrnym koreňom. Jedným z príkladov je prienik harmoniky, čo nie je typický ľudový nástroj ani pre rómsku, ani pre slovenskú, ba ani pre rusínsku kultúru tejto časti Karpát.
čítať ďalej...
čitateľov: 2889   

Miková: Svadba v rokoch sedemdesiatych

@ :: Historické foto ::     Sep 07 2007, 00:58 (UTC+0)

Miková - okres Stropkov: Táto fotografia pochádza zo sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva svadobný sprievod v obci Miková. To už boli časy, kedy podľa vonkajších čŕt nebolo možné presne určiť o akú národnosť sa jedná. Pritom rusínske svadby bývali dostatočne svojrázne a niektoré ich prvky pretrvávali aj v tých časoch, ale s ľudovými krojmi to už nemalo nič spoločné. Zachoval sa však miestny zvyk, že sa na svadbe zúčastnilo až desať družičiek, ktoré sú tu oblečené v rovnakých bielych šatách.

čítať ďalej...
čitateľov: 3779   

Ladomirová: Primáš Peter Grunza

@ :: Historické foto ::     Sep 06 2007, 03:25 (UTC+0)

Ladomirováokres Svidník: Táto fotografia bola vyhotovená v Ladomirovej, pochádza z roku 1946 a môžete na nej vidieť dnes už legendárnu rómsku hudobnú skupinu primáša Petra Grunzu (narodeného v roku 1906). Tento hudobník, známy svojou virtuozitou, patril medzi najvyhľadávanejších. Jeho skupina hrala nielen rómske svadby, ale aj rusínske a židovské. Pokiaľ ide o spev, spievali aj v rusínskom jazyku.
čítať ďalej...
čitateľov: 4137   

Miková: Škola a obec

@ :: Historické foto ::     Sep 06 2007, 03:24 (UTC+0)

Miková - okres Stropkov: Táto fotografia vznikla v roku 1954 za presne známych okolností. Jeden z obyvateľov Mikovej priniesol z Leningradu (Peterburg) fotoaparát a tak ho išli prvý krát vyskúšať. Vidíme tu chlapcov z Mikovej a okolia, ktorí navštevovali jedenásťročnú školu v Medzilaborciach.
čítať ďalej...
čitateľov: 3353   

Ladomirová: V roku 1942

@ :: Historické foto ::     Sep 05 2007, 03:28 (UTC+0)

Ladomirováokres Svidník: Táto fotografia vznikla 3. mája 1942 a zachytáva hostí jednej z ladomirskych svadieb. Záber je pozoruhodný najmä tým, že ženy sú oblečené v slávnostných krojoch, ktoré sú typické pre tento región. Kroje, alebo aspoň šaty z domácich látok, sa nosili ešte stále bežne, i keď už nie všetkými obyvateľmi obce. Konope i ľan sa naďalej pestovali, za zimných večerov sa konali priadky, kde z kúdelí robili nite a potom tkali doma na krosnách plátno.

čítať ďalej...
čitateľov: 3042   

Miková: Svadba v rokoch šesťdesiatych

@ :: Historické foto ::     Sep 05 2007, 03:26 (UTC+0)

.

Miková - okres Stropkov: Táto historická fotografia pochádza z roku 1963 a zachytáva miestnu svadbu. Na prvej fotografii sú zachytení najbližší príbuzní v čase odpytovania nevesty a ženícha. Táto časť svadobného rituálu sa vyskytuje v podstate v každom slovenskom regióne, len s drobnými obmenami.

čítať ďalej...
čitateľov: 3254   

Miková: Povojnové školstvo

@ :: Historické foto ::     Sep 05 2007, 03:23 (UTC+0)

Miková - okres Stropkov: Táto historická fotografia pochádza z roku 1954 a zachytáva mikovských študentov jedenásťročnej školy v Medzilaborciach. Bol to veľký zlom v živote obce už aj z toho dôvodu, že do roku 1946 v Mikovej nikto nevyštudoval strednú, odbornú, alebo vysokú školu. Dovtedy všetky tamojšie deti po ukončení základnej školskej dochádzky ostávali doma, pracovali na poliach, v lese, alebo pásli dobytok.

čítať ďalej...
čitateľov: 3570   

Miková: Deti na adopciu a opateru do Čiech

@ :: Historické foto ::     Sep 03 2007, 01:03 (UTC+0)

Miková - okres Stropkov: Táto historická fotografia pochádza z roku 1947 a zachytáva jednu z bolestných kapitol obce Miková. V povojnových časoch bola v dedine taká chudoba, že mnohopočetné rodiny dávali svoje deti na adopciu českým rodinám. Druhá možnosť, organizovaná českou stranou, bolo poslať malé deti na opateru, kde sa ich na pol roka až rok ujali české i moravské rodiny, a potom ich vrátili do Mikovej. Táto fotografia pochádza z juhomoravskej obce Veverská Bitýška a sú na nej malí Mikovčania práve v čase, keď čakali na príchod adoptívnych rodičov.
čítať ďalej...
čitateľov: 3068   

Miková: Zábava v rokoch päťdesiatych

@ :: Historické foto ::     Sep 03 2007, 00:59 (UTC+0)

Miková - okres Stropkov: Táto historická fotografia pochádza pravdepodobne z roku 1954 a zachytáva tancovačku v obci Miková.

Pokiaľ svoju pozornosť upriamime na šaty, zdá sa, akoby táto fotografia ani nebola z vidieka. Žiadne prvky ľudového odevu, z tancujúcich priam sála elegancia, akoby nepatrili na dedinský dvor, kde sa práve nachádzajú.

čítať ďalej...
čitateľov: 2916   

Miková: Obec v predvojnovom období

@ :: Historické foto ::     Sep 03 2007, 00:55 (UTC+0)

Miková - okres Stropkov: Táto fotografia z obce Miková pochádza z predvojnových čias. V popredí sa nachádzajú štyri obyvateľky obce, v pozadí drevené domy typické pre vtedajšie časy.

čítať ďalej...
čitateľov: 3570   

Ladomirová: Kroje a nastupujúca móda

@ :: Historické foto ::     Aug 27 2007, 15:51 (UTC+0)

Ladomirováokres Svidník: Táto fotografia pochádza zo štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva obyvateľov obce Ladomirová. Ženy sú oblečené v typických krojoch pre túto oblasť. Tá, ktorá má na hlave šatku, je už vydatá, dve vľavo sú slobodné. Šatky sú v tomto smere spoľahlivý ukazovateľ, ktorým takto dokázal ženy rozlíšiť každý, pokiaľ bolo pekné počasie. Za zlého počasia šatky nosili aj slobodné dievčatá. Muž má už oblečený oblek a deti zasa saká, i keď u tých si môžeme všimnúť, že majú oblečené konopné nohavice z plátna domácej výroby.
čítať ďalej...
čitateľov: 2960   

Miková: Niečo aj o „potápkaroch“

@ :: Historické foto ::     Aug 27 2007, 15:44 (UTC+0)

Miková - okres Stropkov: Dvaja študenti na tejto fotografii, ktorí navštevovali jedenásťročnú školu v Medzilaborciach, pochádzajú z Mikovej a nechali sa spoločne vyfotografovať v roku 1955. Boli to roky najtvrdšieho komunistického režimu, ktoré sa prejavili prenasledovaním a zatváraním každého, kto nebol po vôli vtedajšej vládnej moci. Napriek tomu mladí ľudia, ktorí s vtedajším stavom spoločnosti nesúhlasili, vyjadrovali svoj odpor. Aspoň ticho a skryte, určitými prvkami módy, ktoré na sebe nosili ako znak protestu proti spoločenským konvenciám.

čítať ďalej...
čitateľov: 4292   

Miková: Kosenie na cirkevných lúkach

@ :: Historické foto ::     Aug 26 2007, 14:57 (UTC+0)

Miková - okres Stropkov: Táto fotografia pochádza zo začiatku päťdesiatych rokov 20. storočia, pravdepodobne z roku 1951. Zachytáva kosenie na mieste, ktoré Mikovčania volajú „Niže sela“. Ide o zachytenie jedného z prvých pokusov o spoločné hospodárenie. Toto pole, na ktorom kosci kosia ovos, patrilo miestnej cirkvi, ale po februári 1948 bolo znárodnené a užívala ho obec.

čítať ďalej...
čitateľov: 3201   

Ladomirová: Vojak SNP

@ :: Historické foto ::     Aug 26 2007, 03:41 (UTC+0)

Ladomirováokres Svidník: Táto fotografia pochádza z roku 1942 a zachytáva obyvateľa Ladomirovej, pána Jána Hvozdu, neskôr účastníka Slovenského národného povstania. Ján Hvozda narukoval už v roku 1942 do Ružomberku. V roku 1944 ako člen slovenskej armády utiekol s delostreleckým plukom do Banskej Bystrice, aby sa pridal k povstalcom. V pluku slúžil ako šofér.

Uverejnená fotografia teda vznikla ešte pred vypuknutím SNP, pravdepodobne tesne po narukovaní do armády. Je interiérová a štylizovaná, pozadie nie je skutočné, ale tvorila ho pravdepodobne veľká fototapeta. To si môžete všimnúť poľa toho, ako bol vojak z dvoch strán nasvietený – vrhá dva tiene. Tie nepokračujú prirodzene podľa charakteru terénu, ale ohýbajú sa nahor tam, kde začína kolmá stena s veľkou fotografiou v pozadí.

čítať ďalej...
čitateľov: 3262   

Drienovec: Vítanie vojsk Miklósa Horthyho

@ :: Historické foto ::     Aug 19 2007, 14:27 (UTC+0)

Drienovec - okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla presne 9. 11. 1938, teda týždeň potom ako Viedenská arbitráž prijala zmenu hraníc, narušila platnosť Trianonskej dohody a Drienovec spolu s mnohými ďalšími dedinami južného Slovenska pripadol Maďarsku. Záber zobrazuje slavobránu vítajúcu maďarských vojakov, maďarských žandárov a obyvateľov obce v čase, keď obsadzujúce vojsko prichádzalo do Drienovca.

čítať ďalej...
čitateľov: 3521   

Drienovec: Kerek perec

@ :: Historické foto ::     Aug 19 2007, 14:21 (UTC+0)

Drienovec - okres Košice-okolie: Táto historická fotografia zachytáva miestny folklórny súbor Kerek perec (Okrúhly praclík) a pochádza z roku 1939, teda z čias, kedy Drienovec po Viedenskej arbitráži pripadol Maďarsku. V tom čase sa pravidelné vystúpenia súboru konali najmä na dožinky. Málokto totiž vie, že oslava dožiniek nie je typický slovenský zvyk, ale prijali sme ho z Maďarska.
čítať ďalej...
čitateľov: 3613   

Drienovec: Škola v roku 1929

@ :: Historické foto ::     Aug 17 2007, 05:08 (UTC+0)

Drienovec - okres Košice-okolie: Táto historická fotografia zachytáva žiakov školy v Drienovci v roku 1929. Spolu s nimi je odfotografovaný aj miestny učiteľ Mihály.

Podľa záznamov z obecnej kroniky bola v Drienovci v roku 1806 zriadená cirkevná škola. Tú neskôr, v roku 1900, zoštátnili. V tom istom roku aj postavili novú školskú budovu, ktorá je čiastočne zachytená na tejto fotografii. čítať ďalej...
čitateľov: 2983   

Drienovec: Uhorský vojak

@ :: Historické foto ::     Aug 17 2007, 03:30 (UTC+0)

1

Drienovec - okres Košice-okolie: Tieto fotografie pochádzajú z konca 19. storočia. Na prvej z nich je odfotografovaný obyvateľ Drienovca, ktorý slúžil ako vojak vtedajšieho Uhorska. Na druhej fotografii je ten istý muž so svojou rodinou.

Koniec 19. storočia bol poznamenaný silnými mocenskými zápasmi nielen na medzinárodnej scéne, ale aj v samotnom Uhorsku. Na tróne sedel uhorský kráľ, český kráľ a rakúsky cisár František Jozef, ale napätie medzi ním a Maďarmi narastalo. Začiatkom roku 1895 nastúpil do funkcie ministerský predseda Dezider Bánfi, ktorý sa snažil upevniť dôveru medzi oboma stranami. čítať ďalej...
čitateľov: 3444   

Pozdišovce: Hrnčiarsky majster Michal Poľaško-Garbar

@ :: Historické foto ::     Jul 24 2007, 14:41 (UTC+0)

*

Pozdišovce: Do dejín pozdišovskej keramiky sa medzi inými majstrami zapísal aj Michal Poľaško-Garbar (1883 – 1956). Ako rodený Pozdišovčan sa za hrnčiara vyučil vo svojej obci a v roku 1924 vstúpil do hrnčiarskeho cechu. V povojnových časoch ešte absolvoval odborný kurz pozdišovských hrnčiarov, pričom pre jeho tvorbu bola typická najmä tzv. dutá keramiky, teda vázy, džbány a pod.

V maľovaní svojich výrobkov sa venoval prevažne figurálnej tvorbe. Jeho výtvarný prejav bol neopakovateľný, poznačený expresionizmom. Medzi pozdišovskými hrnčiarmi tak zaujímal svojrázne miesto. Za svoju mnohoročnú činnosť nakoniec získal titul „Majster umeleckej výroby“.

čítať ďalej...
čitateľov: 4120   

Pozdišovce: Hrnčiarstvo ako vďačná fotografická téma

@ :: Historické foto ::     Jul 24 2007, 13:30 (UTC+0)

*

Pozdišovce: Ako mnohé iné, aj tieto hrnčiarske fotografie vznikli už v štyridsiatych rokoch 20. storočia. V tom čase sa Pozdišovce stali akýmsi vďačným miestom rôznych fotografov, od vtedajšej tlače, etnografov až po nadšených amatérov, ktorí si už mohli zakúpiť fotoaparát. Podľa spomienok pamätníkov do obce prichádzali fotografi najmä cez víkend a boli celkom bežným javom najmä v sobotu.

čítať ďalej...
čitateľov: 3436   

Pozdišovce: Vojak z I. svetovej vojny

@ :: Historické foto ::     Jul 24 2007, 13:07 (UTC+0)

Pozdišovce: Prvá svetová vojna zasiahla skôr severné územie súčasného východného Slovenska a do obce Pozdišovce i blízkeho okolia sa priamymi bojmi nezapísala. Bolo by však chybou myslieť si, že táto oblasť ostala úplne nepostihnutá. Slovensko v tom čase patrilo Rakúsko-Uhorsku a mladí muži museli rukovať aj zo zemplínskych dedín.

čítať ďalej...
čitateľov: 3346   

Drienovec: Dedinské divadlo

@ :: Historické foto ::     Jul 21 2007, 06:10 (UTC+0)

Drienovec: Tradičný kultúrny život v obci sa v minulosti riadil predovšetkým podľa cirkevného kalendára. Boli to napríklad náboženské sprievody na Sviatok Božieho tela, alebo oslavy Veľkej noci a Vianoc. Ako vo väčšine dedín však aj tu pôsobilo miestne naivné divadlo, ktoré začalo so svojou činnosťou už v roku 1946 a s menšími prestávkami pretrvalo až do roku 1985.
čítať ďalej...
čitateľov: 3505   

Miková: Matka Andyho Warhola

@ :: Historické foto ::     Jul 17 2007, 07:07 (UTC+0)

.

Táto historická fotografia z prelomu 19. a 20. storočia pochádza z obce Miková. Zachytáva predkov slávneho kráľa pop-artu Andyho Warhola. Môžeme na nej vidieť aj jeho mamu Júliu Závadskú v čase, keď mala asi osem rokov. Na spodnej fotografii je označená číslom 1.

čítať ďalej...
čitateľov: 5201   

Drienovec: Odievanie

@ :: Historické foto ::     Jul 17 2007, 06:00 (UTC+0)

1

Obec Drienovec sa spôsobom obliekania už v prvej polovici 20. storočia profilovala skôr ako maličké mestečko. Nakoniec, poznáme historickú listinu z roku 1626, kde sa o Drienovci vyslovene píše ako o meste poľnohospodárskeho charakteru. Už v dvadsiatych rokoch 20. storočia tu viedla úzkokoľajová lesná železnica na planinu Miglinc, v 19. storočí tu stáli kúpele a okrem poľnohospodárov tu pôsobilo aj veľa rôznych remeselníkov, typických skôr pre mestské usadlosti. Ľudové kroje sa tu nosievali skôr ako slávnostné oblečenie, aj to len pri určitých príležitostiach ako dožinky.

čítať ďalej...
čitateľov: 3083   

Drienovec: Drienovecké kúpele

@ :: Historické foto ::     Jul 12 2007, 02:18 (UTC+0)

1

Za obcou Drienovec na ceste žltej turistickej značky sa nachádzajú Drienovecké kúpele. Na prelome 19. a 20. storočia v nich vládol bohatý spoločenský život. Povesť hovorí, že kúpele založili „červení mnísi“. Žiaľ, nepodarilo sa nám zistiť, kto títo mnísi boli a nezachoval sa ani žiadny epický príbeh hodný literárneho spracovania. Izby v kúpeľoch však až nápadne pripomínajú mníšske cely a polkruhová stavba pravdepodobne v minulosti slúžila ako kaplnka. Drienovecké kúpele boli vaňové a v prevádzke sa udržali do konca II. svetovej vojny. Od roku 1970 tu stál hotel s pohostinstvom. V súčasnosti, po niekoľkých rokoch nečinnosti, sa tu nachádza Domov dôchodcov Patria.

čítať ďalej...
čitateľov: 4805   

Drienovec: Poľnohospodárstvo

@ :: Historické foto ::     Jul 10 2007, 14:23 (UTC+0)

1

Obec Drienovec mala vždy predovšetkým poľnohospodársky charakter. Na rozdiel od mnohých dedín východného Slovenska tu kolektivizácia neprechádzala výraznými krízami a rozpadmi družstiev. JRD tu dokonca vzniklo už v roku 1949 a vydržalo až do čias porevolučného rozpadu vidieckeho družstevníctva. Prvá z historických fotografií pochádza z päťdesiatych rokov, druhá z prelomu štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia.

čítať ďalej...
čitateľov: 3369   

Drienovec: Kostol sv. Martina

@ :: Historické foto ::     Jul 10 2007, 13:35 (UTC+0)

1

Medzi kultúrne pamiatky obce Drienovec patrí klasicistický kostol sv. Martina – biskupa, ktorý bol postavený v rokoch 1775 – 1780. Prvá z fotografií zachytáva jeho stav v čase ukončenia II. svetovej vojny, kedy bol značne poškodený a jeho veža bola úplne zničená. Bol to následok bojov, ktoré obec silno poznamenali. V obci Peder sa nemecké vojská postavili na odpor Červenej armáde, ktorá už ovládla Drienovec.

čítať ďalej...
čitateľov: 3197   

Drienovec: Klasicistický kaštieľ

@ :: Historické foto ::     Jul 10 2007, 12:51 (UTC+0)

1

Pred obcou Drienovec v smere príjazdu z Košíc sa na pravej strane za hrubými kamennými múrmi nachádza rozľahlý park s kaštieľom. Táto historická fotografia pochádza z prelomu štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia, teda z čias, kedy po roku 1945 už kaštieľ opustil biskup a zriadila sa v ňom škola.
čítať ďalej...
čitateľov: 3085   

Pozdišovce: Sirmajovský kaštieľ v rokoch štyridsiatych

@ :: Historické foto ::     Jul 05 2007, 11:38 (UTC+0)

.

Pozdišovce: Tieto historické fotografie pochádzajú zo štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytávajú kaštieľ šľachtickej rodiny Sirmajovcov. Vznikli teda v čase, kedy pôvodní majitelia už v Pozdišovciach nebývali. Po ukončení I. svetovej vojny a vzniku Československa sa totiž Sirmajovci odsťahovali do Maďarska.
čítať ďalej...
čitateľov: 3272   

Pozdišovce: Filmovanie hrnčiarskeho trhu

@ :: Historické foto ::     Jul 02 2007, 08:53 (UTC+0)

1

Pozdišovce: Uverejnené fotografie pochádzajú zo sedemdesiatych rokov 20. storočia, kedy Československá televízia pre jeden zo svojich programov v obci nakrúcala „tradičný hrnčiarsky trh“. Sedemdesiate roky boli typické spájaním sa hrnčiarov v Zduženej výrobe. Už v roku 1961 Krajský zväz výrobných družstiev v Prešove nariadil, aby sa ľudové družstvo hrnčiarov Svojráz zlúčilo s družstevnou výrobou. čítať ďalej...
čitateľov: 3256   

Pozdišovce: Hrnčiarsky majster Andrej Čižmárik

@ :: Historické foto ::     Jul 02 2007, 07:32 (UTC+0)

1

Pozdišovce: Tieto historické fotografie pochádzajú zo štyridsiatych rokov 20. storočia. Horná z nich zachytáva hrnčiarskeho majstra Andreja Čižmárika pri práci, práve keď ľavou rukou vyťahuje steny nádoby do výšky a pravú vlhčí v nádobe s vodou. Dolná fotografia zachytáva jeho dom so slamenou strechou, v ktorom v tom čase býval a tvoril.
čítať ďalej...
čitateľov: 3497   

Šamudovce: Fotografický obraz

@ :: Historické foto ::     Jun 13 2007, 03:10 (UTC+0)

Šamudovce: Tento obraz pochádza z roku 1927 a je zaujímavý tým, že vznikol kolážou fotografie a maľby. Sú na ňom zachytení miestni obyvatelia Ján Štofa a jeho manželka Zuzana, rodená Fedorová. Fotografia bola po vyhotovení nalepená na tvrdý kartónový papier a okolie domaľované hrubou vrstvou olejovej farby. Nejde pritom o akúsi imaginárnu krajinu, ale zachytáva okolie obce, konkrétne „Laškovske poľo“, kde sa nachádzali aj lesy miestneho urbariátu. Zobrazená rieka je teda Duša.

čítať ďalej...
čitateľov: 3035   

Pozdišovce: Po prechode frontu

@ :: Historické foto ::     Jun 06 2007, 03:09 (UTC+0)

1

Pozdišovce: Tieto historické fotografie pochádzajú zo štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytávajú typické domy so slamenými strechami v časti obce, ktorú tu volajú Na Visloku. Posledné takéto obydlia, ktoré boli typické pre celý Zemplín, v Pozdišovciach pretrvali do šesťdesiatych, čiastočne do sedemdesiatych rokov, kedy prišli do módy tzv. kockové domy.

Keďže Pozdišovce nikdy nebola radová obec, ale do vzniku I. ČSR tu žila aj šľachta, dovtedajšie príbytky boli veľmi rozdielne. Fotograficky zachytené domy obývali tí chudobnejší. V čase vzniku Československej republiky prišli do módy domy, ktoré boli priestrannejšie a stavali sa do pôdorysu ako písmeno L. Tie si mohli dovoliť už aj stredne bohatí gazdovia.

čítať ďalej...
čitateľov: 3977   

Pozdišovce: V čase I. ČSR

@ :: Historické foto ::     Jun 06 2007, 02:19 (UTC+0)

1

Pozdišovce: Tieto historické svadobné fotografie pochádzajú z čias I. Československej republiky. Na prvej z nich je odfotený pán Michal Makšim v čase, keď slúžil v československej armáde. Ženil sa teda v uniforme. Druhá fotografia zachytáva Annu Kendžurovú, ktorá sa vydávala v zapožičanom šlajeri od grófky Weinbergerovej.

Rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik Československa priniesol do života Pozdišoviec niekoľko výrazných zmien. Predovšetkým obec opustili šľachtické rody - Sirmajovci aj Weinbergerovci. Oba rody tu mali svoje kaštiele, z ktorých stojí už len Sirmajov.

čítať ďalej...
čitateľov: 3524   

Pozdišovce: Hrnčiarsky majster Pavol Andrejko

@ :: Historické foto ::     Jun 02 2007, 15:48 (UTC+0)

Ako majster hrnčiarskeho remesla sa do dejín obce Pozdišovce zapísal aj pán Pavol Andrejko, ktorého zachytáva táto historická fotografia.

Pavol Andrejko sa narodil v roku 1900 a hrnčiarskemu remeslu ho vyučil jeho otec. Tvoril v domácej dielni, ktorej súčasťou bola hrnčiarska pec. Ako bývalo zvykom, hrnčiarsky majster si aj sám zabezpečoval odbyt predajom v blízkom i širšom okolí. Na túto príležitosť boli vhodné najmä trhy v Michalovciach, ale predávať chodil aj do Humenného, Sečoviec i menších obcí.
čítať ďalej...
čitateľov: 3411   

Pozdišovce: Zemplín a víno

@ :: Historické foto ::     Jun 02 2007, 14:29 (UTC+0)

Pozdišovce: Táto historická fotografia pochádza z prvej polovice 20. storočia z Pozdišoviec a zachytáva ľudí s demižónom vína. Tento nápoj je pre Zemplín naozaj typický, a to nielen dnes, ale aj v minulosti. Samotné Pozdišovce sa síce v súčasnosti známymi vinicami a produkciou vína chváliť nemôžu, ale nesmieme zabudnúť na južnejší Tokaj a východnejšiu Tibavu, ktoré z patria k zemplínskemu regiónu.
čítať ďalej...
čitateľov: 3834   

Pozdišovce: Tanec

@ :: Historické foto ::     May 31 2007, 14:19 (UTC+0)

Pozdišovce: Táto historická fotografia pochádza z roku 1949 a sú na nej zachytené tri páry tancujúcich žien. Snímok bol urobený v pozdišovskej lokalite, ktorá sa nazýva Kúty a v pozadí vidíme dom so slamenou strechou, ktorý patril pani Zuzane Ferjovej. To, že tu tancujú dievčatá v dvojiciach, nie je ani na tie časy ničím výnimočné.


čítať ďalej...
čitateľov: 3464   

Pozdišovce: Rok 1915

@ :: Historické foto ::     May 31 2007, 13:29 (UTC+0)

Pozdišovce: Táto historická fotografia zachytáva rodinu Kráľových. Okrem oblečenia, ktoré si určite nachystali na slávnostnú chvíľu fotografovania, je zaujímavý pohľad i na zadnú časť domu. Typická zemplínska drevenica „omastená“ ílovitou hlinou má slamenú strechu. Zaujímavý je i rok 1915, kedy táto fotografia vznikla. Bolo to počas I. svetovej vojny, keď sa na východe Slovenska bojovalo.


čítať ďalej...
čitateľov: 3428   

Pozdišovce: Evanjelický kňaz Michal Čop

@ :: Historické foto ::     May 31 2007, 08:56 (UTC+0)

Medzi osobnosti, ktoré sa zapísali do dejín Pozdišoviec, nepochybne patrí evanjelický farár-konsenior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu Michal Čop. V obci pôsobil dvadsaťdva rokov.

čítať ďalej...
čitateľov: 3213   

Sliepkovce: Príprava nevesty

@ :: Historické foto ::     May 28 2007, 04:32 (UTC+0)

Táto fotografia pochádza približne z roku 1960 a je z obce Sliepkovce. Vidíme na nej obliekanie nevesty do svadobných šiat.
čítať ďalej...
čitateľov: 3197   

Sliepkovce: Pálenka

@ :: Historické foto ::     May 28 2007, 04:26 (UTC+0)

Táto fotografia pochádza z prelomu päťdesiatych a šesťdesiatych rokov 20. storočia a je z obce Sliepkovce. Zachytáva moment oddychu v čase, kedy sa bežne vo väčšine dedín pálila domáca pálenka. Samozrejme, načierno.
čítať ďalej...
čitateľov: 4698   

Sliepkovce: Žena v čiernom

@ :: Historické foto ::     May 28 2007, 04:07 (UTC+0)

Táto fotografia pochádza z roku 1966 a je z obce Sliepkovce. Vidíme na nej ženu v čiernom - vdovu. I keď bol záber vyhotovený v časoch, keď už kroje upadli do zabudnutia, staršie ženy dodržiavali určité tradície. Myslieť si, že ak by bola fotografia o tridsať rokov staršia, žena by bola oblečená v bielych konopných šatách, je nesprávne.

Celkové predstava o starom Zemplíne ako o kraji, kde sa to krojmi priam belelo, nie je presná. Čierne šaty mali tiež svoje zastúpenie. V prvom rade ich nosili staršie ženy, pričom za staršie sa aj v čase ľudových krojov považovali ženy po štyridsiatke. Obliekali sa už len do tmavých farieb, čierna bola najčastejšia. Iba v čase veľkých sviatkov ako Veľká noc alebo Vianoce nosili svetlejšie šaty, najmä svetlejšie šatky. Aj v súčasnosti si mnohé ženy z najstaršej generácie odmietajú obliecť svetlé farby ako čosi nevhodné ich veku.

čítať ďalej...
čitateľov: 3058   

Sliepkovce: Tancovačka „obrubeňe“

@ :: Historické foto ::     May 28 2007, 03:53 (UTC+0)

Táto fotografia pochádza zo šesťdesiatych rokov 20. storočia a je z obce Sliepkovce. Zachytáva atmosféru typickej vidieckej zábavy - tancovačky.
čítať ďalej...
čitateľov: 3585   

Sliepkovce: Kone

@ :: Historické foto ::     May 27 2007, 05:06 (UTC+0)

1

Tieto fotografie z päťdesiatych rokov 20. storočia pochádzajú z obce Sliepkovce a ich ústredným motívom sú kone. Tie ešte aj v tom čase nerozlučne patrili k životu miestneho obyvateľstva.
čítať ďalej...
čitateľov: 3081   

Sliepkovce: Pohľad na ulicu

@ :: Historické foto ::     May 27 2007, 02:49 (UTC+0)

Fotografia pohľadu na ulicu obce Sliepkovce vznikla v päťdesiatych rokoch 20. storočia a pri jej štúdiu si je možné povšimnúť niekoľko zaujímavostí. Predovšetkým je to stĺp elektrického vedenia. Zavedenie elektriny znamenalo pre každú dedinu jej historický medzník. Práve v päťdesiatych rokoch v Sliepkovcaich dokončili nielen elektrifikáciu, ale aj telefonizáciu a zavedenie rozhlasu, ktorý nahradil hlásnika – bubeníka.
čítať ďalej...
čitateľov: 2688   

Sliepkovce: Koniec jedného zvyku

@ :: Historické foto ::     May 26 2007, 17:05 (UTC+0)

1

Uvedené fotografie pochádzajú z počiatku šesťdesiatych rokov 20. storočia zo Sliepkoviec. Tieto zábery vhodne ilustrujú prerušenie jedného starého vidieckeho zvyku – nosenie šatky vydatou ženou.
čítať ďalej...
čitateľov: 3360   

Sliepkovce: Deti a kočíky

@ :: Historické foto ::     May 26 2007, 16:31 (UTC+0)

1

Uvedené fotografie pochádzajú z počiatku šesťdesiatych rokov 20. storočia zo Sliepkoviec. Boli to časy, kedy slovenské dediny prechádzali veľkými zmenami a strácali sa pôvodné zvyky i charakter. Už vo časoch vojny i tesne po nej sa tu stávala látka i konfekčné šatstvo dostupnejšie, znižovalo sa pestovanie konope a nahradilo nakúpeným oblečením. To sa týkalo aj výbavy pre malé deti. Často však šaty pre ne šili matky doma, prípadne im ich pomáhali ušiť iné ženy.
čítať ďalej...
čitateľov: 3112   

Pozdišovce: Hrnčiarstvo v rokoch štyridsiatych a päťdesiatych

@ :: Historické foto ::     May 15 2007, 08:36 (UTC+0)

Typická pec na vypaľovanie keramiky, ktorú volali koch

O hrnčiarstve v Pozdišovciach sme už písali v článku Počiatky pozdišovského hrnčiarstva. Tieto uverejnené fotografie však pochádzajú z päťdesiatych rokov 20. storočia, teda z čias, kedy sa hrnčiari v obci začali zjednocovať do nových organizácií.
čítať ďalej...
čitateľov: 4764   

Sliepkovce: Maďarčák

@ :: Historické foto ::     May 13 2007, 04:09 (UTC+0)

Ako maďarčák v obci Sliepkovce nazývali voz určený na prepravu osôb. Bol to určitý štandard solventnejších rodín, v samotných Sliepkovciach v tom čase existovalo asi desať takýchto vozov.

Maďarčák nebol určený na denné užívanie. Zapriahali doň skôr len pri slávnostnejších príležitostiach, alebo pri cestách na trh, pokiaľ sa neviezlo veľa tovaru. To aj z toho dôvodu, že maďarčák bol čiastočne pletený z vŕbového prútia, čo vidieť dobre aj na tejto fotografii. Ak sa išlo s väčším tovarom, zvyčajne sa viezol rebrinákom. Najčastejšie prevážali na predaj ošípané a kapustu.
čítať ďalej...
čitateľov: 3674   

Sliepkovce: Cigánska muzika

@ :: Historické foto ::     May 13 2007, 02:27 (UTC+0)

Táto, i keď nie veľmi kvalitná fotografia, zachytáva rómskych hudobníkov v štyridsiatych rokoch 20. storočia na tancovačke v obci Sliepkovce. V tom čase sa hrávalo v krčme U Olomáša, alebo pod holým nebom. Krčma u Olomáša, mala v tom čase už lepšie osvetlenie, a to nielen petrolejky, ale aj lampu na plyn. Zloženie kapely bolo štandardné – primáš hral sólové husle, nasledovali druhé husle ako kontra, basa a cimbal. Hrávali sa ľudové piesne.
čítať ďalej...
čitateľov: 3623   

Šamudovce: Zemplínčania v Prahe

@ :: Historické foto ::     May 09 2007, 06:12 (UTC+0)

Táto fotografia pochádza z roku 1927 a zachytáva obyvateľov Šamudoviec v Prahe pod orlojom. Fotka je svojim dokumentárnym spôsobom unikátna, všimnite si typické zemplínske kroje.
čítať ďalej...
čitateľov: 4075   

Šamudovce: Prička

@ :: Historické foto ::     May 09 2007, 04:16 (UTC+0)

1

Šamudovce: „Prička“ je šamudovské dialektové pomenovanie koča, inak veľmi podobné abovskému pomenovaniu „brička“. Na fotografiách vidíme koč, aký si v tom čase nedovolila väčšina vidiečanov. Nebol určený na prevoz materiálu, tak ako napríklad rebrinák, ale len na dopravu ľudí. Bol zdobený, maľovaný a sedadlá mal pohodlné z vŕbového prútia.
čítať ďalej...
čitateľov: 2975   

Sliepkovce: Bosá žena

@ :: Historické foto ::     May 01 2007, 14:12 (UTC+0)

Táto fotografia vznikla niekedy koncom štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva obyvateľku obce Sliepkovce tak, ako tu najčastejšie ešte aj v tomto čase chodili – naboso. I keď obec má svoj kostol vystavaný už od roku 1922, v tom čase tu chodil farár iba jeden krát mesačne. Ľudia chodievali do kostola do Budkoviec. Podľa spomienok pamätníkov zvyčajne bosí a obúvali sa až pred kostolom.

Za pozornosť stojí pletená taška, ktorú drží žena v ruke a má v nej pravdepodobne topánky. Takéto tašky plietli z vŕbového prútia tunajší Rómovia, ktorí v tom čase bývali v lokalite, ktorú miestni nazývali Nindigovce. Je to asi jeden kilometer za Sliepkovcami. Rómovia síce predtým bývali aj na okraji Sliepkoviec, ale pretože u nich často horelo, obyvatelia ich vyhnali ďalej za obec. čítať ďalej...
čitateľov: 3881   

Sliepkovce: Prvý autobus

@ :: Historické foto ::     May 01 2007, 12:15 (UTC+0)

Až do doku 1952 obec Sliepkovce nemala žiadne pravidelné dopravné spojenie. Ľudia chodievali do Michaloviec na koňoch a bicykloch, ale najčastejšie pešo. Do roku 1933 tu nebola ani cesta, pokiaľ nepočítame blatnú, vyjazdenú vozmi. Stavba kamennej cesty začala v roku 1931 a trvala dva roky. Kameň vozili Sliepkovčania a Dúbravčania vozmi z budkovskej železničnej stanice.
čítať ďalej...
čitateľov: 4186   

Sliepkovce: Domy novej dediny

@ :: Historické foto ::     Apr 21 2007, 09:45 (UTC+0)

Sliepkovce: I keď prvá písomná zmienka o tejto obci spadá pod rok 1314, išlo aj nešlo o rovnakú dedinu. Pôvodná obec totiž stála na úplne inom mieste, ktoré sa dnes ľudovo nazýva Starý valal. Obyvatelia Sliepkoviec však boli každoročne sužovaní neustálymi záplavami rieky Laborec. V roku 1898 boli tieto záplavy natoľko ničivé, že im za obeť padla takmer celá pôvodná dedina. Preto vtedajší majiteľ, gróf Dionýz Andráši, uvoľnil časť svojich poľovných pozemkov a umožnil dedinčanom presťahovať sa na nové a stále platné miesto.
čítať ďalej...
čitateľov: 3361   

Pozdišovce: Počiatky hrnčiarstva

@ :: Historické foto ::     Apr 21 2007, 08:03 (UTC+0)

Pozdišovce: Prvá písomná zmienka o hrnčiaroch na Slovensku pochádza z dňa 11. októbra 1416 a týka sa Pozdišoviec. Podľa nej uhorský palatín Mikuláš Garaj žiada Zemplínsku stoličnú správu o prešetrenie prepadnutia pozdišovských hrnčiarov Dionýza a Blažeja. Týchto v chotári obce prepadli a ozbíjali o 20 florenov poddaní michalovského pána Alberta. Stalo sa tak, keď sa hrnčiari vracali z michalovského trhu. Uhorský palatín zároveň listom informoval, že od hrnčiarov Michalovce vyberajú mýto v rozpore s ich právami.
čítať ďalej...
čitateľov: 3594   

Pozdišovce: Obyvatelia 19. storočia

@ :: Historické foto ::     Mar 24 2007, 11:54 (UTC+0)

Tento záber je medzi fotografiami zozbieranými medzi obyvateľmi na vidieku skutočnou raritou. Ide o fotku z prelomu z 19. a 20. storočia, možno jednu z prvých, ktoré v Pozdišovciach vznikli. Tri ženy a jeden chlapec sú v typických pozdišovských krojoch, aké sa v tomto čase nosili.
čítať ďalej...
čitateľov: 3760   

Šamudovce: Dedinské divadlo

@ :: Historické foto ::     Mar 10 2007, 00:15 (UTC+0)

.

Šamudovce: Ku kultúrnemu a spoločenskému životu mnohých obcí patrili dedinské divadlá. Takéto pôsobilo aj v Šamudovciach. Pôsobili v ňom nielen žiaci a dorast, ale aj mnohí dospelí dedinčania, ktorí si takto spestrili život. Divadlo začalo pôsobiť za čias I. ČSR a svoju premiéru malo 6. 1. 1926 hrou Jezuliatko. Po prvom úspechu prišli na rad ďalšie hry, a to Nový Šalamún, Pánik, Už sú všetci v jednom vreci, Kamenný chodníček, Falošní pytači, Strašidlo, Kubo, Ferdo šéfom, Márnotratný syn, Nevesta zo žalára, Vojnárka, Páva, Krutohlav, Statočný valach, Magda Bučová, Starý zaľúbenec, Zlatý vrch, Svadobný závoj, Chudobná rodina, Nepriateľ žien, Bačova žena a Najdúch. Šamudovské dedinské divadlo bolo veľmi aktívne a okrem bohatého repertoáru malo aj slušnú životnosť. Amatérski herci nacvičovali a hrali až do roku 1973, takže sa v ňom vystriedali dve generácie.

čítať ďalej...
čitateľov: 4300   

Šamudovce: Päťdesiate roky na dedine

@ :: Historické foto ::     Mar 06 2007, 13:20 (UTC+0)

1

Šamudovce: Tieto fotografie boli vyhotovené v rokoch 1957 až 1958 a zachytávajú typické premeny zemplínskeho vidieka. Boli to roky, kedy sa ešte konope pestovalo, ale už v menšej miere. Látky na šaty boli už lacnejšie i dostupnejšie, rovnako aj konfekčné oblečenie začalo byť cenovo prijateľné i pre vidiečanov. V dôsledku toho sa nosili kroje stále menej, skôr im ostala verná už iba staršia generácia.
čítať ďalej...
čitateľov: 4029   

Krásnovce: Netradičný umelecký prejav

@ :: Historické foto ::     Mar 06 2007, 13:10 (UTC+0)

Krásnovce: Táto fotografia pochádza z augusta 1968. Nepatrí teda medzi najstaršie a netypická je i tým, že je farebná, čo bolo v tých rokoch na vidieku skutočne výnimkou. Avšak práve vďaka nej sa podarilo zachytiť netradičnú umeleckú aktivitu žien z tejto obce. V týchto rokoch sa tu akosi spontánne vytvorila najskôr tri a potom päťčlenná skupinka pracovníčok z miestneho JRD, ktoré sa rozhodli zúročiť svoje maliarske nadanie. čítať ďalej...
čitateľov: 3965   

Krásnovce: Kurz varenia

@ :: Historické foto ::     Feb 24 2007, 01:19 (UTC+0)

Krásnovce: Táto historická fotografia pochádza z roku 1933 a sú na nej zachytené účastníčky kurzu varenia. Väčšina žien si kvôli fotografovaniu obliekla slávnostné kroje. Za povšimnutie stoja najmä vyšívané zástery, ktoré tu volali „fartuchy“, alebo občas tiež „chlebovky“. Uprostred na stoličke sedí žena, ktorá kurz viedla. Dve ženy za ňou nie sú oblečené v kroji a má to i svoje opodstatnenie. Sú to Židovky z rodín, ktoré v tom čase obývali obec.
čítať ďalej...
čitateľov: 4202   

Krásnovce: Svadba Cuprákovcov a Kriváňovcov

@ :: Historické foto ::     Feb 21 2007, 06:41 (UTC+0)

Krásnovce: Táto fotografia pochádza približne z roku 1930 a zachytáva svadbu dvoch rodín z Krásnoviec – Cuprákovcov a Kriváňovcov. Pozornosť hneď na prvý pohľad upúta skutočnosť, že nie sú oblečení v ľudových krojoch, ako sa v tom čase bežne nosili, ale v mestskom štýle vtedajšej doby. Išlo o bohatšie gazdovské rodiny, ktoré by sme na vidiecke pomery mohli označiť súčasnou metaforou „smotánka“.
čítať ďalej...
čitateľov: 3249   

Krásnovce: Založenie JRD

@ :: Historické foto ::     Feb 21 2007, 06:30 (UTC+0)

Krásnovce: Táto fotografia pochádza z päťdesiatych rokov 20. storočia a zobrazuje jednu z prvých žatiev. Vznik družstva siaha do roku 1950, kedy v Krásnovciach vznikol prvý prípravný výbor. Samotné JRD vzniklo v roku 1952 a malo 81 členov. Celkovo obhospodarovalo až 85 percent pôdy krásňanských vlastníkov.
čítať ďalej...
čitateľov: 3146   

Krásnovce: Pred svätením pasky

@ :: Historické foto ::     Feb 15 2007, 06:41 (UTC+0)

Krásnovce: Táto fotografia pochádza z päťdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva ženu, ktorá sa odobrala na svätenie pasky. Obrad spojený s Veľkonočnými sviatkami išla táto žena vykonať „do pravoslavnej cerkvi v Šamudovci“. Medzi jedlami pripravenými na posvätenie na veľkonočný stôl bola najmä „paska“ (biely koláč), „šoundra“ (šunka), „kolbasa“ (klobása), „syrec“ (syrová hrudka), tiež vajíčka a slanina. Pred svätením pasky sa dodržiaval štyridsaťdenný pôst. Na jeho začiatku rodina poriadna poumývala všetok riad, aby na ňom neostala žiadna mastnota z predchádzajúcich jedál.
čítať ďalej...
čitateľov: 3994   

Šamudovce: Ženy z roku 1907

@ :: Historické foto ::     Feb 08 2007, 07:31 (UTC+0)

Šamudovce: Táto fotografia pochádza z roku 1907 a vidíme na nej tri ženy v zemplínskych krojoch. Keďže ide o veľmi starú fotografiu, ich odev je pomerne odlišný od krojov, ktoré sa nosili napríklad v štyridsiatych rokoch 20. storočia.

čítať ďalej...
čitateľov: 3857   

Šamudovce: Móda rokov štyridsiatych

@ :: Historické foto ::     Feb 08 2007, 07:25 (UTC+0)

Šamudovce: Táto fotografia pochádza zo štyridsiatych rokov 20. storočia, z čias Slovenského štátu. Obyvateľ Šamudoviec má oblečené typické mestské oblečenie, ktoré si mohli dovoliť len bohatšie rodiny.

V tom čase bolo moderné nosiť vysoké čierne čižmy. Bežní dedinčania nosili skôr bagandže, alebo chodili v lete bosí. Čižmy bývali alebo „boxovo“, teda kožené ošetrované boxom na topánky, alebo „lakovo“ čiže lakované. „Lakovo“ čižmy tu boli novinkou a skôr otázkou prestíže.
čítať ďalej...
čitateľov: 4099   

Šamudovce: Oslava v krojoch

@ :: Historické foto ::     Feb 02 2007, 11:53 (UTC+0)

Šamudovce: Táto fotografia pochádza z roku 1945. Je na nej zachytená slávnosť pri príležitosti ukončenia kurzu varenia. Účastníčky kurzu sú oblečené v slávnostných krojoch.

Kurzy varenia neboli výnimočné. Usporadúvali sa ešte aj pred vznikom I. ČSR za čias Rakúsko-uhorskej monarchie. Po tom ako Červená armáda v novembri 1944 oslobodila obec a štát začal zápasiť o svoj budúci charakter, sa podobné akcie rôzneho druhu diali častejšie. „Strana takto načala lapac ľudzí,“ spomína pán Michal Kostovčík. čítať ďalej...
čitateľov: 3642   

Šamudovce: Pastierka husí

@ :: Historické foto ::     Feb 01 2007, 11:49 (UTC+0)

Šamudovce: Táto fotografia pochádza z tridsiatych až štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva pohľad na hlavnú ulicu v Šamudovciach. Pastierka husí je bosá. V týchto rokoch chodili v lete ženy bežne bosé, tiež muži, aj keď títo vzhľadom na namáhavú prácu nosili častejšie čižmy alebo bagandže. Biele a minimálne zdobené šaty sú pre bežný deň typické. Bývali vyrobené z konope, alebo z jemnejšieho ľanu. Predstava bohato vyšívaných krojov celkom nezodpovedá skutočnosti. Každá žena síce takýto kroj mala, ale nenosili ho na bežnú prácu. Skôr iba keď chodili na priadky, na návštevy, do kostola, na tancovačky, alebo kdekoľvek inde, kde sa chceli páčiť a nezaostávať za inými.
čítať ďalej...
čitateľov: 3912   

Šamudovce: Chlievy a ploty

@ :: Historické foto ::     Feb 01 2007, 11:37 (UTC+0)

.

Šamudovce: Tieto fotografie pochádzajú z tridsiatych až štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytávajú pohľad do dvora jedného domu zo Šamudoviec. Na prvej fotografii si môžeme všimnúť, že hneď za domom je pristavaný chliev. Šamudovčania rozlišovali „chľevy“ a „chľivce“. „Chľevy“ bývali pristavené k domu a v podstate išlo o stajne, kde mali kone a kravy. Tieto stajne mali ešte jeden účel. Zvykli v nich spávať aj deti z tých rodín, kde mali v dome len jednu izbu. Nebývalo to len v prípade chudobných, pretože jednu izbu mávala v tom čase väčšina domov. čítať ďalej...
čitateľov: 3777   

Šamudovce: Domy so slamenými strechami

@ :: Historické foto ::     Feb 01 2007, 11:25 (UTC+0)

Šamudovce: Táto fotografia pochádza z tridsiatych až štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva typický dom zo Šamudoviec. V tom čase mala prevažná väčšina domov slamené strechy, šindeľ bol zastúpený veľmi málo. Až neskôr s narastajúcou dostupnosťou iných stavebných materiálov slamu vystriedala „bľacha“ čiže plech, alebo „eternik“ čiže eternit.
čítať ďalej...
čitateľov: 4125   

Krásnovce: Portréty vidiečanov

@ :: Historické foto ::     Jan 19 2007, 08:39 (UTC+0)

1

Krásnovce: Tieto fotografie pochádzajú z čias zániku Rakúsko-uhorskej monarchie a vzniku I. Československej republiky. Sú to oficiálne portréty vyhotovené profesionálnym fotografom Alexandrom Halászom z Michaloviec.

Podľa zadných strán fotografií, kde sa nachádza reklama fotoateliéru, sa môžeme domnievať, že o niečo staršia je fotografia muža. Na nej môžeme nájsť reklamu len v maďarskom jazyku. Fotografia ženy je mladšieho dáta, pretože sa tam nachádza reklama v slovenčine a pod ňou v maďarčine.

čítať ďalej...
čitateľov: 4042   

Krásnovce: Československá armáda

@ :: Historické foto ::     Jan 12 2007, 14:29 (UTC+0)

Krásnovce: Táto fotografia pochádza z roku 1922, dokonca podľa zápisu na jej zadnej strane poznáme presný dátum jej vzniku – 21. február 1922. Sú na nej vojaci Československej armády, medzi ktorými sa nachádza aj práve slúžiaci obyvateľ Krásnoviec. Žiaľ, dnes už nie je známe, ktorý z týchto vojakov to je, ani kde presne fotografia vznikla. Je dôvodné predpokladať, že vojaci neboli odfotení priamo v Krásnovciach.
čítať ďalej...
čitateľov: 3726   

Vyšná Myšľa: Škola

@ :: Historické foto ::     Oct 30 2006, 08:48 (UTC+0)

Vyšná Myšľa: Obec mala svoju materskú školu v budove, ktorá bola postavená v roku 1907. Po I. svetovej vojne tu bola učiteľkou a vychovávateľkou pani Mária Gamzická, pôvodom z Brezna. Škôlka však fungovala len do roku 1921, potom slúžila ako byt pre železničiara. Neskôr tu bola žandárska stanica. Až v roku 1932 začala budova slúžiť pôvodnému účelu, bývali tam aj učiteľky národnej školy. Národnej škole slúžila druhá budova so spoločným dvorom s materskou škôlkou. čítať ďalej...
čitateľov: 4341   

Vyšná Myšľa: Poľnohospodárska mechanizácia

@ :: Historické foto ::     Oct 30 2006, 05:42 (UTC+0)

English version / Anglická verzia

Vyšná Myšľa: Ako sme už uviedli v článku o vzniku JRD, družstvo sa v obci založilo pod nátlakom, že ak tak neurobia, nebudú mať nikdy elektrický prúd. Už niekoľko rokov predtým tu však fungovalo strojové družstvo, ktoré nakupovalo mechanizmy ako spoločný majetok miestnych poľnohospodárov. čítať ďalej...
čitateľov: 4690   

Vyšná Myšľa: Jednotné roľnícke družstvo

@ :: Historické foto ::     Oct 30 2006, 05:25 (UTC+0)

English version / Anglická verzia

Vyšná Myšľa: Ako sme už uviedli v článku o elektrifikácii obce, JRD vo Vyšnej Myšli bolo založené medzi poslednými v okrese. Tunajší ľudia sa proti tomu veľmi bránili, čo malo za následok, že štátny aparát odmietal napojiť obec na elektrický prúd. Všade naokolo už viedli drôty, ale vo Vyšnej Myšli sa ešte svietilo petrolejkami. Až v roku 1958 sa podarilo vyjednať, že ak im zavedú elektrinu, do roka založia družstvo. Sľub museli splniť a tak miestne JRD vzniklo v roku 1959.
čítať ďalej...
čitateľov: 4941   

Vyšná Myšľa: Muzikanti

@ :: Historické foto ::     Oct 27 2006, 03:28 (UTC+0)

English version / Anglická verzia

Vyšná Myšľa: Táto fotografia, ktorá pochádza z polovice minulého storočia, zobrazuje dvoch dedinských hudobníkov. Nie sú to však typickí vyšnomyšlianski muzikanti, pretože tými bola rómska rodina Gorejovcov. Gorejovci boli dobre známi už za predvojnovej Československej republiky, hrávali aj počas vojny, keď Vyšná Myšľa patrila pod správu maďarského regenta Miklósa Horthyho. Z obce odišli až po ukončení II. svetovej vojny. V tom čase Vyšnú Myšľu i ďalšie obce opustilo veľa Rómov, pretože išli za prácou do Čiech. Až potom ich nahradili „bieli“ hudobníci.
čítať ďalej...
čitateľov: 5012   

Vyšná Myšľa: Sviatok Božieho tela

@ :: Historické foto ::     Oct 20 2006, 00:49 (UTC+0)

English version / Anglická verzia

Vyšná Myšľa: Na tejto fotografii vidíme typický oltár, aké sa v obci stavajú na 15. jún, čiže Sviatok Božieho tela. Vyšnomyšliančania tieto prírodné oltáre stavajú na tradičnú púť, ktorá začína kostolnou omšou. Počas nej sa z kostola vyberie sprievod, aby prešiel cez dedinu a zastavuje pri každom z oltárikov. Tie sú štyri - podľa evanjelistov – Marek, Matúš, Lukáš a Ján. Po modlitbe kňaz dáva požehnanie na štyri svetové strany. Potom sprievod odchádza spievajúc Tedeum – Teba Boha chválime. Vracia sa späť do kostola, kde sa omša ukončí.
čítať ďalej...
čitateľov: 4778   

Vyšná Myšľa: Mužský odev

@ :: Historické foto ::     Oct 19 2006, 11:59 (UTC+0)

1

English version / Anglická verzia

Vyšná Myšľa: Táto fotografia pochádza z prvej polovice dvadsiateho storočia. I keď na prvý pohľad nie je ničím výrazná, predsa len dokumentuje koniec nohavíc, zvaných „pričeše“. Mužský odev na abovskom vidieku bol zvyčajne čierny s bielou košeľou. Na juhu, hlavne v obciach s početnejším maďarským obyvateľstvom, muži zvykli na čiernych nohaviciach nosiť aj čiernu zásteru. Malo to svoje praktické dôvody. Skôr sa zašpinila zástera ako nohavice, takže ich nebolo nutné tak často prať.
čítať ďalej...
čitateľov: 4348   

Vyšná Myšľa: Na “Hušim tancu”

@ :: Historické foto ::     Oct 19 2006, 11:14 (UTC+0)

Vyšná Myšľa: Táto fotografia pochádza z prvej polovice dvadsiateho storočia a muži stoja na „Huším tancu“. O tomto mieste bližšie píšeme v poviedke Tajomstvá sa nevyzrádzajú. Bicykel už nebol v tých časoch ničím výnimočný. Aj podľa spomienok pamätníka Šimona Helféna (narodený 1924), mal v čase jeho detstva vo Vyšnej Myšli bicykel „kde kto“. Fotografia skôr upúta pôvodnou dedinskou architektúrou, domom so slamenou strechou.
čítať ďalej...
čitateľov: 4261   

Vyšná Myšľa: Starosta obce Michal Helfén

@ :: Historické foto ::     Oct 17 2006, 01:58 (UTC+0)

1

(English version / Anglická verzia) - Vyšná Myšľa: Na týchto fotografiách vidíme niekdajšieho starostu obce – pána Michala Helféna. Prvá z fotografií vznikla niekedy v rokoch 1921 až 1923. Vidíme ho ako vojaka 1. Československej republiky. Svoju základnú vojenskú službu vykonával v Hradci u Opavy, kde vznikol aj tento záber.

Druhá fotografia je o niečo mladšia a vznikla začiatkom tridsiatich rokov minulého storočia. Michal Helfén sa rovnako ako mnohí Slováci vybral hľadať prácu do Kanady. O tom sme sa už zmienili pri prezentácii fotografií jeho detí. Fotografia vznikla tesne po jeho návrate.

čítať ďalej...
čitateľov: 4960   

Vyšná Myšľa: Fotografie pre otca do Kanady

@ :: Historické foto ::     Oct 11 2006, 11:10 (UTC+0)

1

English version / Anglická verzia

Vyšná Myšľa: Obe tieto fotografie pochádzajú z roku 1929 a je na nich zachytená jedna a tá istá rodina – Helfénovci. Deti majú nevšedné, na vidiecke pomery až veľmi honosné oblečenie. Na šatách pre najmenších vtedy matka nešetrila. Fotografie boli totiž špeciálne urobené pre otca detí, neskôr richtára Vyšnej Myšle – pána Michala Helféna. Ten bol v tom čase v Kanade, kde odišiel s ďalšími Slovákmi hľadať dobre platenú prácu.

Slávnostné šatôčky pre jeho deti ušil „bači“ Brugoš z Nižnej Myšle. Prvá fotografia vznikla v čase Veľkej noci a viaže sa k nej krátky príbeh.

čítať ďalej...
čitateľov: 4817   

Vyšná Myšľa: Slávnostné šaty vidiečaniek

@ :: Historické foto ::     Oct 11 2006, 07:56 (UTC+0)

1

English version / Anglická verzia

Vyšná Myšľa: Na tejto sérii fotografií z prvej polovice minulého storočia vidíme, ako sa ženy obliekali na sviatky, zvyčajne v nedeľu do kostola. Aj keď sa v tom čase ešte vo Vyšnej Myšli pestovalo konope a ľan, po zimných večeroch sa konali priadky a neskôr tkalo plátno, slávnostný odev už nadobúdal na hodnote, keď bol ušitý z kúpenej látky.

čítať ďalej...
čitateľov: 4409   

Nižná Myšľa, Vyšná Myšľa: Elektrifikácia obcí

@ :: Historické foto ::     Oct 11 2006, 05:34 (UTC+0)

English version / Anglická verzia

Nižná Myšľa, Vyšná Myšľa: Táto fotografia pochádza z polovice päťdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva inštaláciu prvého transformátoru na zavedenie elektrického prúdu v Nižnej Myšli. Táto obec mala elektrinu o skôr ako Vyšná Myšľa. Na príčine bolo vzdorovanie obyvateľov Vyšnej Myšle proti založeniu JRD. Štátny aparát podmieňoval zavedenie elektriny do dedín jeho vznikom.
čítať ďalej...
čitateľov: 4812   

Seňa: Kolektivizácia a jej etapy

@ :: Historické foto ::     Sep 04 2006, 00:41 (UTC+0)

1

English version / Anglická verzia

Seňa: Tieto fotografie pochádzajú zo päťdesiatych rokov minulého storočia a zachytávajú atmosféru počas žatvy na miestnom jednotnom roľníckom družstve.
čítať ďalej...
čitateľov: 4512   

Seňa: Mlátenie obilia

@ :: Historické foto ::     Sep 04 2006, 00:32 (UTC+0)

1

English version / Anglická verzia

Seňa: Tieto fotografie pravdepodobne pochádzajú z päťdesiatych rokov minulého storočia. Zachytávajú mlátenie obilia v Seni.
čítať ďalej...
čitateľov: 4522   

Seňa: Budova niekdajšieho liehovaru

@ :: Historické foto ::     Sep 04 2006, 00:27 (UTC+0)

English version / Anglická verzia

Seňa: Táto fotografia pochádza z päťdesiatych rokov minulého storočia. Je na nej zobrazená budova niekdajšieho liehovaru.
čítať ďalej...
čitateľov: 3873   

Seňa: Prvý kombajn

@ :: Historické foto ::     Sep 04 2006, 00:24 (UTC+0)

English version / Anglická verzia

Seňa: Fotografia prvého kombajnu, ktorý zakúpilo JRD v Seni, pochádza z polovice päťdesiatych rokov minulého storočia.
čítať ďalej...
čitateľov: 4564   

Seňa: Prvý traktor v JRD

@ :: Historické foto ::     Sep 04 2006, 00:20 (UTC+0)

1

English version / Anglická verzia

Seňa: Tieto fotografie pochádzajú z päťdesiatych rokov minulého storočia. Vidíme na nich prvý traktor, ktoré zakúpilo JRD v Seni.
čítať ďalej...
čitateľov: 5137   

Seňa: Medzinárodný maratón mieru

@ :: Historické foto ::     Sep 04 2006, 00:14 (UTC+0)

1

English version / Anglická verzia

Seňa: Tieto fotografie pochádzajú zo začiatku šesťdesiatych rokov minulého storočia. Zachytávajú atmosféru na obrátke Medzinárodného maratónu mieru v Seni
čítať ďalej...
čitateľov: 3772   

Seňa: Rómski hudobníci

@ :: Historické foto ::     Aug 30 2006, 15:10 (UTC+0)

1

English version / Anglická verzia

Seňa: Prvá z fotografií pochádza to začiatku päťdesiatych rokov minulého storočia a je na nej zachytená typická skupina rómskych hudobníkov. V Seni na tancovačkách vždy hrala cigánska hudba a tradícia muzicírovania trvá dodnes. Súčasný (2006) asi sedemdesiatročný Róm Gejza Pota je skutočným husľovým majstrom a v Maďarsku vydal vlastné CD.
čítať ďalej...
čitateľov: 4148   

Seňa: Jednotné roľnícke družstvo

@ :: Historické foto ::     Aug 30 2006, 14:36 (UTC+0)

1

English version / Anglická verzia

Seňa: Tieto fotografie pochádzajú z päťdesiatych rokov minulého storočia a vidíme na nich Seňanov pri poľnohospodárskych prácach. Seňa bola vždy poľnohospodárska obec. Jej roľníkom patrilo vyše tisíc hektárov pôdy. O to tvrdší nátlak bol na nich vyvíjaný, keď začiatkom päťdesiatych rokov minulého storočia začali vznikať jednotné roľnícke družstvá.
čítať ďalej...
čitateľov: 4764   

Seňa: Most, ktorý sa neujal

@ :: Historické foto ::     Aug 30 2006, 13:47 (UTC+0)

1

Seňa: Tieto fotografie sú oproti iným o niečo mladšie, pochádzajú z prelomu päťdesiatych a šesťdesiatych rokov minulého storočia. Vidíme na nich dne už neexistujúci most.
čítať ďalej...
čitateľov: 3101   

Seňa: Školník

@ :: Historické foto ::     Aug 30 2006, 13:15 (UTC+0)

Seňa: Táto fotografia pochádza zo začiatku päťdesiatych rokov minulého storočia a vidíme na nej niekdajšieho školníka – pána Ihnáta.
čítať ďalej...
čitateľov: 3101   

Seňa: Školské divadlo

@ :: Historické foto ::     Aug 30 2006, 13:01 (UTC+0)