pic of the week


dátum: Jan 28 2008, 16:10 (UTC+0)
nźzov súboru: bistika_valter_.jpg
na stránku vložil: slavo

Pri spracovávaní starých povestí a historických príbehov nemeckej národnostnej menšiny z Medzeva nám ve¾mi pomáhal pán Valter Bistika. Na fotografii je pri obraze, ktorý stváròuje dvojicu v typických mantáckych krojoch.