login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Aug 25, 2019

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(250)

vložiť obrázok do galérie

Tibava: Dedinské divadlo

@ :: Historické foto ::     Sep 08 2009, 13:01 (UTC+0)

Tibava, okres Sobrance: Táto fotografia pochádza z roku 1953 a vidíme na nej členov dedinského naivného divadla z Tibavy. Toto začalo písať svoju históriu už za čias I. ČSR. Nešlo pritom o akýsi výplod študentského entuziazmu, pretože tu spoločne hrávalo viacero generácií. Divadlo ľudí spájalo a podľa spomienok majiteľky tejto fotografie aj stieralo všetky spoločenské rozdiely. Napríklad aj na tejto fotke sa nachádza právnik, učitelia, roľníci i študenti.

Repertoár divadla tvorili klasické slovenské divadelné hry ako Statky zmätky alebo Vadia sa o rozume. Tlačené texty týchto hier mal učiteľ Bujdoš a každý herec si z nich odpísal svoju rolu. V danom čase sa takéto divadlá nachádzali takmer v každej obci, takže texty hier vychádzali v knižnej podobe a dali sa kúpiť v každom meste.

Určitý útlm nastal v rokoch 1939 až 1944, pretože divadlo hralo a chcelo hrať v slovenčine, ale v danom období po Viedenskej arbitráži patrila Tibava do Horthyho Maďarska. Slovenčina nebola vítaná. Po vojne sa divadelná činnosť obnovila. Hrávali dve až tri premiéry ročne a okrem Tibavy vystupovali aj v Hnojnom, Závadke, Krčave a ďalších okolitých obciach. Keďže v danom čase iná kultúra na dedinách prakticky nebola, záujem o predstavenia bol veľký a vždy mali plné sály. Hrávali v kultúrnych domoch alebo v školách.
K pravidelným vystúpeniam v Tibave možno radiť najmä čas fašiangov a II. sviatok vianočný na Štefana.

Dedinské naivné divadlo v Tibave zaniklo v roku 1959.


-sl-

Spracované na základe spomienok pani Márie Basandovej.

***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.


čitateľov: 1941