login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Aug 25, 2019

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(250)

vložiť obrázok do galérie

Malá Tŕňa: Prelomové obdobie

@ :: Historické foto ::     Apr 01 2009, 02:04 (UTC+0)

-


Malá Tŕňa, okres Trebišov: Tieto historické fotografie pochádzajú zo začiatku päťdesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nich obyvateľov obce Malá Tŕňa. Za povšimnutie stojí najmä kontrast v oblečení medzi prvou a druhou fotkou. Prvá bola vyhotovená v nedeľu. Všetci muži sú teda vo svojich sviatočných oblekoch. Obliekať sa v tento čas tak ako bežne počas týždňa sa považovalo (a dones miestami považuje) za akúsi urážku dňa, ktorý „treba svätiť“. Boli to už tiež časy, kedy nadobro odzvonilo krojom. Pestovanie konope po vojne začalo upadať, so vznikom roľníckych družstiev úplne zaniklo. Príčinou bola i skutočnosť, že šaty sa stávali cenovo dostupnejšie. Pokiaľ ide o nedeľu, mužský oblek nebol žiadna novinka. Ten sa aj tu v takýto čas nosieval minimálne od poslednej tretiny 19. storočia a patril do šatníka každého muža.

Miesto zachytené na hornej fotografii sa nachádza v strede obce na Tokajskej ulici, v pozadí vidíme vežu kalvínskeho renesančného kostola. V danom čase ešte cesta nebola asfaltovaná, ale ako dobre vidieť, podklad tvorila len ujazdená zem. Samozrejme, ujazdená ešte viac od vozov s konským záprahom ako od áut.

Dané obdobie bolo poznamenané aj mnohými ďalšími prevratnými zmenami. Medzi ne patrilo napríklad zavedenie elektrického prúdu. V prípade Malej Tŕne už v roku 1949. Bolo to na danú oblasť relatívne skoro. Napríklad v neďalekých slovenských tokajských obciach Veľká Bara a Malá Bara mali elektrinu až v roku 1958. V Malej Tŕni v roku 1957 miestneho bubeníka nahradil dedinský rozhlas. Bola to veľká novota, no na druhej strane ak si uvedomíme, že presne v danom roku začala svoje pravidelné vysielanie aj Československá televízia, vidíme, aký bol priepastný rozdiel medzi mestami a vidiekom.

- sl –

***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Vínna cesta – štart, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.

čitateľov: 2554