login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Aug 25, 2019

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(250)

vložiť obrázok do galérie

Čečejovce: Neznáma dáma z kaštieľa

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2012, 10:47 (UTC+0)

Čečejovce, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z roku 1910 a pôvodne bola vyhotovená ako pohľadnica. Vidíme na nej neznámu dámu v interiéri čečejovského kaštieľa. Ten vznikol v druhej polovici 18. storočia a patril šľachtickému rodu Sirmai (Szirmay). Približne štyridsať rokov pred vznikom fotografie však Sirmaiovci opustili Čečejovce a dnes už presne nevieme, kto je „modelka“ z pohľadnice.

Po roku 1848, kedy sa v Uhorsku konalo povstanie národov, bola pozícia šľachty sťažená. Ich vplyv na poddaných nebol taký silný ako predtým. Poddanstvo bolo síce postupne zmierňované už od roku 1810, avšak vždy sa týkalo len malých ústupkov. Aj tzv. marcové zákony z roku 1848 zrušili poddanstvo len pre urbariátnych poddaných, ale práve z tých veľká časť šľachty prosperovala. Popri barónoch a grófoch sa však stále výraznejšie profilovala vrstva zemanov, ktorá často ani nemala šľachtický rodový pôvod, avšak zemiansky titul – najnižší v šľachtickej hierarchii - si bolo možné aj zakúpiť. Týmto sa do vyšších spoločenských vrstiev dostávali aj gazdovia, ktorým sa darilo. Typickým príkladom toho je aj ďalší osud čečejovského kaštieľa, ktorý od vlastníctva Sirmaiovcov menil majiteľov patriacich viac-menej k zemanom. Boli to najmä rody Gömöri, Hofmeister, Palencsár a Ertl. Ku ktorému z nich „modelka“ patrila, nevieme.

Pre zaujímavosť – šľachtické výsady boli u nás úplne zrušené v roku 1918 vznikom Československa. V novom modernom štáte sa vnímali ako rezíduá niekdajšej uhorskej monarchie, ktorá mala úplne iný charakter ako nová demokratická republika. Mnohí sa s týmto nedokázala zmieriť a naďalej sa titulovali i nechali titulovať podľa šľachtického stavu. Vo veľkej miere išlo v tomto prípade najmä o vidiecku zemiansku šľachtu, pretože vyššie vrstvy šľachtických kást tvorili najmä staré maďarské rody, ktoré odišli z Československa do Maďarska. Používanie šľachtických titulov na Slovensku s konečnou splatnosťou zrušil zákon č. 30 / 1940. Lenže v danom roku už Čečejovce patrili pod Horthyho Maďarsko.


Slavomír Szabó


***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.


čitateľov: 2073