pic of the week


dátum: Feb 20 2011, 11:55 (UTC+0)
nźzov súboru: 090_jasov_kristova_skala.jpg
na stránku vložil: slavo

Mnoho príbehov sa viaže aj k rôznym kameňom, ktoré si človek na prvý pohľad ani nevšimne. V prípade Jasova sú to hneď dva takéto kamene. Toto je jeden z nich a nachádza sa na vrchole Jasovskej skaly. Keď sa naň dobre pozriete, naozaj to vyzerá, akoby na ňom niekto kľačal a zanechal tam odtlačky svojich nôh. Podľa legendy tu kľačal a modlil sa samotný Kristus, keď vstal z mŕtvych a ešte sa prešiel po svete, aby si vychutnal jeho krásu. Príbeh ovplyvnil nejednu generáciu, najstaršie jasovské ženy spomínajú, že v čase svojho detstva chodili hore na Jasovskú skalu, aby si kľakli do odtlačkov tohto kameňa a modlili sa tu. Verili, že takto budú ich prosby skôr vyslyšané.