pic of the week


dátum: Aug 27 2007, 16:03 (UTC+0)
nźzov súboru: peterdzurban_m.jpg
na stránku vložil: slavo

V rámci projektu "Zachráňme staré príbehy, aby sme nestratili svoju identitu" je úlohou Literárnej spoločnosti Pravé orechové aj spracovanie desiatich starých rómskych príbehov do poviedok. Počas hľadania takýchto príbehov sme navštívili aj pána Petra Džurbana v Ladomirovej, ktorý je vynikajúcim huslistom. Foto: Slavomír Szabó